pil
Mads Jensen [717]
(1733-1777)
Maren Andersdatter [1109]
Villum Jensen [1378]
Karen Olesdatter [1379]
Peder Madsen Holm [354]
(1770-1845)
Malene Villumsdatter [1110]
(Før 1768-1818)

Christen Pedersen Holm [216]
(Omkr 1800-1865)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Kirstine Pedersdatter [217]

Christen Pedersen Holm [216]

  • Født: Omkr Feb. 1800, Vrejlev, Børglum, Hjørring, Denmark 621
  • Dåb: 23 Feb. 1800, Vrejlev, Børglum, Hjørring, Denmark 622
  • Ægteskab (1): Kirstine Pedersdatter [217] den 10 Jul. 1818 i Mosbjerg Kirke, Mosbjerg, Horns, Hjørring, Danmark 620
  • Død: 8 Aug. 1865, Mosbjerg, Horns, Hjørring, Denmark i en alder omkring 65 år 623
  • Begravet: 14 Aug. 1865, Mosbjerg, Horns, Hjørring, Denmark 623

punkttegn   Et andet navn for Christen var Christen Pedersen.624

Billede

punkttegn  Fødselsnotater:

Folketælling Mosbjerg 1855

punkttegn  Dåbsnotater:

Mangler dokumentation; kun MyHeritage

Billede

punkttegn  Om Christen:

Han fremgik af husstanden hos Peder Madsen Holm [354] i en folketælling 1 Feb. 1801 i Vrejlev, Børglum, Hjørring, Denmark. 625 625
Visse kilder fortæller, at Peder sandsynligvis har fået tilnavnet Holm fra Krogholm, hvor han ifølge denne folketælling boede i 1801. På dette tidspunkt står han dog på listen blot med navnet Peder Madsen. Denne begivenhed blev delt med Peder Madsen Holm [354], som også delte den med Karen Olesdatter [1379] (Husstandsmedlem) og Malene Villumsdatter [1110] (Husstandsmedlem)

Christen overværede Maren Christensdatter [1337]s konfirmation 1823 i Mosbjerg, Horns, Hjørring, Denmark. 626 626 Denne begivenhed blev delt med Maren Christensdatter [1337], som også delte den med Kirstine Pedersdatter [217] (Vidne)

Der blev foretaget skifte efter ham Arveafkald 11 Dec. 1829 i Mosbjerg, Horns, Hjørring, Denmark. 627
Se kommentara til kilden.

Han fremgik af husstanden hos Peder Madsen Holm [354] i en folketælling 18 Feb. 1834 i Mosbjerg, Horns, Hjørring, Denmark. 628 "assisterer Faderen ved Gaardens Drift" 628
Der er 11 tjenestefolk med i folketællingen.
PMH står som "Enkemand, eier af gaarden" Denne begivenhed blev delt med Peder Madsen Holm [354], som også delte den med Ane Christensdatter Holm [1361] (Husstandsmedlem), Carl Christian Christensen Holm [1362] (Husstandsmedlem), Jens Jørgen Christensen [1360] (Husstandsmedlem), Kirstine Pedersdatter [217] (Husstandsmedlem), Mads Peter Christensen [1357] (Husstandsmedlem), Malene Christensdatter [1356] (Husstandsmedlem), Maren Christensdatter [1337] (Husstandsmedlem), og Niels Peter Christensen [1359] (Husstandsmedlem)

Christen overværede Malene Christensdatter [1356]s konfirmation 26 Apr. 1835 i Mosbjerg, Horns, Hjørring, Denmark. 629 629 I Mosbjerg Kirke. Denne begivenhed blev delt med Malene Christensdatter [1356], som også delte den med Kirstine Pedersdatter [217] (Vidne)

Han fremgik af husstanden hos Peder Madsen Holm [354] i en folketælling 1 Feb. 1840 i Mosbjerg, Horns, Hjørring, Denmark. 603 603 Denne begivenhed blev delt med Peder Madsen Holm [354], som også delte den med Ane Christensdatter Holm [1361] (Husstandsmedlem), Carl Christian Christensen Holm [1362] (Husstandsmedlem), Jacob Severin Christensen Holm [214] (Husstandsmedlem), Jens Jørgen Christensen [1360] (Husstandsmedlem), Kirstine Pedersdatter [217] (Husstandsmedlem), Mads Peter Christensen [1357] (Husstandsmedlem), og Niels Peter Christensen [1359] (Husstandsmedlem)

Christen var køber ved Peder Madsen Holm [354]s ejendom 5 Jul. 1840 Mosbjerg, Horns, Hjørring, Denmark: Eskjær Hovedgaard / Gods. 630,631 630,631
Solgt ejendommen til sønnen Christen Pedersen Holm. Tinglyst 23. september 1840. Denne begivenhed blev delt med Peder Madsen Holm [354]

Han overværede Jens Jørgen Christensen [1360]s konfirmation 23 Apr. 1843 i Mosbjerg, Horns, Hjørring, Denmark. 632 632
I Hørmested Kirke. Denne begivenhed blev delt med Jens Jørgen Christensen [1360], som også delte den med Kirstine Pedersdatter [217] (Vidne)

Han findes i folketællingen 1 Feb. 1850 i Mosbjerg, Horns, Hjørring, Denmark. 605 Denne begivenhed blev delt med Ane Christensdatter Holm [1361] (Husstandsmedlem), Carl Christian Christensen Holm [1362] (Husstandsmedlem), Jacob Severin Christensen Holm [214] (Husstandsmedlem), Jens Jørgen Christensen [1360] (Husstandsmedlem), og Kirstine Pedersdatter [217] (Husstandsmedlem)

Han findes i folketællingen 1 Feb. 1845 i Mosbjerg, Horns, Hjørring, Denmark. 604 Denne begivenhed blev delt med Ane Christensdatter Holm [1361] (Husstandsmedlem), Carl Christian Christensen Holm [1362] (Husstandsmedlem), Jacob Severin Christensen Holm [214] (Husstandsmedlem), Jens Jørgen Christensen [1360] (Husstandsmedlem), Kirstine Pedersdatter [217] (Husstandsmedlem), Niels Peter Christensen [1359] (Husstandsmedlem), og Peder Madsen Holm [354] (Husstandsmedlem)

Christen var arving ved Peder Madsen Holm [354]s skifte 22 Apr. 1845 Horns Herred: Skifteprotokol. 633 633 Denne begivenhed blev delt med Peder Madsen Holm [354]

Han var part ved Mads Peter Christensen [1357]s skifte 21 Jul. 1850 Mosbjerg, Horns, Hjørring, Denmark: Arveafkald. 634 634
Se kommentar til kilden. Denne begivenhed blev delt med Mads Peter Christensen [1357]

Han findes i folketællingen 1 Feb. 1855 i Mosbjerg, Horns, Hjørring, Denmark. 606
Køn, Alder, Født år, Civilstand, Information
Christen Pedersen Holm, Mand, 55, 1800, Gift, Proprietair. sogneforstander. Husfader
Kirsten født Pedersen, Kvinde, 60, 1795, Gift, Hans kone
Carl Christian Christensen Holm, Mand, 23, 1832, Ugift, Deres søn
Jacob Severin Christensen Holm, Mand, 19, 1836, Ugift, Deres sø Denne begivenhed blev delt med Carl Christian Christensen Holm [1362] (Husstandsmedlem), Jacob Severin Christensen Holm [214] (Husstandsmedlem), og Kirstine Pedersdatter [217] (Husstandsmedlem)

Han ejede Eskjær Hovedgaard / Gods 20 Dec. 1859 i Mosbjerg, Horns, Hjørring, Denmark. 635
Solgt Eskjær til svigersøn. Denne begivenhed blev delt med Bertel Larsen [1364] (Køber)

Han findes i folketællingen 1 Feb. 1860 i Mosbjerg, Horns, Hjørring, Denmark. 636
Her ser jeg CPH registreret i en selvstændig bolig på godset Eskjær sammen med sin ægtefælle.
Det ser ud til, at nu bor svigersønnen Bertel Larsen sammen med datteren Ane Christensdatter i hovedbygningnen; der findes også nogle af deres børn. Denne begivenhed blev delt med Kirstine Pedersdatter [217] (Husstandsmedlem)

Dødsanmeldelse: Anmeldt til Horns Herredsfoged-Frederikshavn Byfoged, 9 Aug. 1865, Mosbjerg, Horns, Hjørring, Denmark. 637


Biografi: 1921 638

CHRISTEN PEDERSEN HOLM TIL ESKJÆR
var eneste Barn af Peder Holm og Malene Willumsdatter. Han fødtes paa Gaarden Krogholm i Vrejlev Sogn d. 16. Febr. 1800. - I en meget ung Alder (18 Aar) giftede han sig med den 22-aarige Kirsten Pedersdatter fra Gaarden Korsholt i Maastrup Sogn. (En Søster til hende fik Gaarden Korsholt og var gift med Sognefogden Jens Sev. Christensen.) Christen P. Holm mistede sin Moder samme Aar, som han blev gift.
Skønt de nygifte tog Bolig paa Eskjær, varede det dog mange Aar, før P. Holm slap Tøjlerne. Og man kan tænke sig til, at det ikke altid har været behageligt al staa i Afhængighedsforhold til den strikse Fader, som var ca. 50 Aar gammel, da de blev gift. Han beholdt selv Gaarden til 23. Sept. 1840 - altsaa til Sønnen var 40 Aar gammel. - Christen Holm oplevede saaledes som nygift de onde Tider, som gik over Landet 1818-1820, men ogsaa Opgangstiderne, som fulgte derpaa. Og det er sandsynligt, at Livet har formet sig lysere, da de opadgaaende Konjunkturer efter 1820 indfandt sig. Sikkert er det, at den financielle Tilstand paa Eskjær ret hurtigt blev bedre, og man kan med nogenlunde Sikkerhed gaa ud fra, at Aktiverne var i Orden, da Chr. Holm i 1844 ombyggede Gaarden, thi det var en stor Bekostning, og det blev gjort baade solidt og tidssvarende. Hovedbygningen (undtagen Kvisten, som Sønnesønnen Chr. O. Holm opsatte 1907) er hans Værk, og til Minde herom er der i Vestgavlen indsat en stor Granitsten med Bogstaverne C. H. og K. H. samt Aarstallet 1844.
Chr. Holm drev vist sin Gaard som en dygtig Landmand, men han havde desuden mange andre Interesser, som han fik Tid til at dyrke. Sognets Sager optog ham meget. I en lang Aarrække var han Sogneforstander (fra 1812 til ca. 1858) og tillige var han i mange Aar Fattigforstander, ligesom han ogsaa var Vandsynsmand (1846) og havde Tilsyn med Vejarbejdet og blev Skoleforstander d. 8. Januar 1813.
Den 12. Marts 1842 foreslog Chr. Holm ved Sogneforstanderskabets Møde, al der skulde sendes et Andragende til Amtsraadet om Tilladelse til at lade afholde et aarligt Marked i Mosbjerg Sogn, og af Sogneforstanderskabets Protokol gør vi følgende Uddrag til Belysning af denne Sag:
>For Protokollen fremkom Proprietær Chr. Holm med skriftlig Forslag af følgende Indhold:
Sogneforstander Chr. Holm foreslog, at et Marked med Heste, Qvæg, Lærred og andre til Bondens Brug fornøden Vahre burde afholdes ved Mosbjerg Kro i Mosbjerg Sogn, hvilket Marked hvert Aar d. 1. Okt. var bekvemmeligere end de andre Steder eksisterende Markeder og kunde frekventeres af Tolne, Hørmested, Mosbjerg, Sindal, Bindslev og Tværsted Sogne samt det meste af Raabjerg og Elling Sogne, og da denne Egn er af Naturen mindre begunstiget end det meste af det øvrige Vendsyssel, er Kreaturerne som Følge deraf af ringere Kvalitet, hvilket forøges end mere ved den lange Markedsvej - som til Dels maa begynde Dagen i Forvejen, hvilket bevirker en betydelig Dalen i Prisen for Kreaturer fra disse fjerne Egne. Hvis Forslaget vandt Flertallets Bifald, maatte Andragendet sendes til Amtsraadets Overvejelse.<
Besultatet blev, at der i Hørmested blev et aarligt Marked. Denne praktiske Foranstaltning, som man i en lang Aarrække har kunnet glæde sig over, skyldes altsaa Proprietær Holms Initiativ.
Ved Folketingsvalget d. 4. Decbr. 1849 var han opstillet som Kandidat i Hjørring Amts 1. Kreds sammen med Pastor Neergaard og Lærer C. C. Møller. Han opnaaede imidlertid ikke Valg, idet han kun fik 220 Stemmer; Pastor Neergaard fik 444 og Lærer Møller 18 St.
- I Aaret 1859 afstod Christen Holm Eskjær til sin Datter og Svigersøn Bertel Larsen. Han døde den 8. August 1865. Hans Hustru Kirsten Pedersdatter, der først døde den 13. Juni 1873, skal som ung have været meget smuk. Hun faar det Eftermæle, at hun var en meget forstandig Kvinde, der opdrog sine Børn >i Tugt og Ære<. Hun gjaldt for at være en dygtig Husmoder, som gav sine Husfolk god, vel tillavet Mad, uden at det kostede for meget. Hun skal ogsaa have været mere godgørende og mere hjælpsom mod Smaafolk end sin Mand.
KARAKTERISTIK AF CHR. PEDERSEN HOLM
Christen Holms Moder Malene Willumsdatter skal have været en dygtig, blid og klog Kvinde. Hun hørte til de stille i Landet. Sønnen Christen Holm slægtede hende paa og havde kun lidt Lighed med sin Fader. Han var ikke meget talende, men hvad han sagde, var vel overvejet. Han var ikke brutal mod sine Folk, thi han forstod ved andre Midler at faa sin Villie sat igennem. En Jernvillie havde han, som alle uvilkaarligt bøjede sig for. Efter Datidens Forhold var han en oplyst Mand og dertil meget belæst. Han ejede en Mængde Love og Anordninger, som han med Flid satte sig ind i, og han var i de fleste Tilfælde sin egen Jurist. Han havde vist aldrig Processer som Faderen. De mangfoldige Obligationer, han havde, skrev han selv.
For at fremme den almindelige Oplysning i Mosbjerg Sogn fik han der oprettet en Læseforening, som uden Tvivl har haft stor Betydning, ikke mindst for Ungdommen.

Billede

Christen blev gift med Kirstine Pedersdatter [217] [MRIN: 311], datter af Peder [1108] og Ukendt, den 10 Jul. 1818 i Mosbjerg Kirke, Mosbjerg, Horns, Hjørring, Danmark.620 (Kirstine Pedersdatter [217] blev født den 13 Jan. 1796 i Mosbjerg, Horns, Hjørring, Denmark, dåb den 24 Jan. 1796 i Mosbjerg Kirke, Mosbjerg, Horns, Hjørring, Danmark, døde den 13 Jun. 1873 i Mosbjerg, Horns, Hjørring, Denmark og blev begravet den 19 Jun. 1873 i Mosbjerg Kirke, Mosbjerg, Horns, Hjørring, Danmark.)


punkttegn  Parnotater::

Dokumentation: Kun MyHeritageIndholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 20 Mar. 2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Den vedligeholdes af hjemmesidens ejer, som også har ophavsret på indholdet