Kilder


1 Vielsesattest - Aase Holm Kristensen / Carl Johan Buch Larsen, Troværdighed: 0.
Det første billede er vielsesattesten, og de to næste er for- og bagsiden af min fars kongebrev.

2 Kirkebog 1950 221 Grindsted, Slavs, Ribe Amt, Troværdighed: 3.

3 Personlige papirer, Troværdighed: 0.

4 Kirkebog 1930 Vindblæs, Gjerlev, Randers, Troværdighed: 3.

5 Egne oplevelser eller fra nulevende kilder, Troværdighed: 0.

6 Kirkebog 1996 nr. 84, Mariehøj Sogn, Silkeborg Kommune, Århus Amt, Troværdighed: 4.

7 Gravsten, Aase Holm Kristensen og Carl Johan Buch Larsen, Troværdighed: 4.

8 Kirkebog 1996 nr. 84, Mariehøj Sogn, Silkeborg Kommune, Århus Amt, Brænding 25-7-1996. Troværdighed: 4.

9 Folketælling 19300511, skema 1-3, Vindblæs, Gjerlev, Randers Amt, Matr.nr. 29m. Troværdighed: 4.

10 Folketælling 19400511, skema 686, Grindsted, Slavs, Ribe Amt, Troværdighed: 3.

11 Grindsted Sogn Kontraministerialbog 1943 FKVD - 1947 FKVD, 19440402, Troværdighed: 4.

12 Folketælling 19500511, skema 00575, Grindsted, Slavs, Ribe Amt, Arkiv: Rigsarkivet København. Troværdighed: 4.
Niels Richard Larsen; Virksomhedens art: Kenisk fabrik; Stilling: Tømrermester.
Ane Marie Buch Larsen (ungpigenavn: Buch); Virksomhedens art: I hjemmet; Stilling: Husmoder.
Carl Johan Buch Larsen, Fødested: Falslev Vindblæs; Stilling: Lærling; Virksomehedens art: Autoforhandler; Stilling: Lagerlærling.
Aase Holm Larsen; Stilling: Elev; Virksomhedens art: Apoteket; Stilling: Defektriceelev.
Underskrevet "Richard Larsen".
Findes ikke online og må ikke kopieres / fotograferes.
Kilde =>
"Arkivskaber: Danmarks Statistik;
Arkivserie: Folketælling 1950, Sognelister (1950 - 1950);
Løbenummer: 5222;
Indhold: Ribe amt Grinsted kommune Grindsted by: Nørregade - Ribe amt Grinsted kommune Grindsted by: Skolevej"
-----
Skemanr. 52118 & 00575

13 Egne oplevelser eller fra nulevende kilder, Troværdighed: 4.

14 Folketælling 19650927, skema 2701, Silkeborg Mariehøj Sogn, Gjern, Skanderborg, Danmark, Arkiv: Rigsarkivet København. Troværdighed: 4.
Folke- og boligtællingen mandag, den 27. september 1965.
Kommunens navn: Silkeborg,
Sognets navn: Mariehøj,
Gade: Vestre Allé;
Hus nr.: 33,
Område: 130223
Skema nr. 2701.
Alle 5 hustandsmedlemmer anført korrekt, da skemaet er udfyldt af min far.
Ikke tilgængeligt online - med kopieringsforbud.

Kilde =>
Arkivskaber: Danmarks Statistik;
Arkivserie: Folketælling 1965, Købstæder (1965 - 1965);
Løbenummer: 367;
Indhold: Silkeborg Mariehøj Sogn V - Silkeborg Mariehøj Sogn Ø

15 Folketælling 19701109, Mariehøj, Gjern, Skanderborg, Danmark, skema 2711, Arkiv: Rigsarkivet København. Troværdighed: 4. Forside:
Adresse: 03-0484 Vestre Allé 33
140 AH Markjord
Område nr.: 081-002
Skema nr.: 2711
Side 2-3 (midtersider) [ser ud til at være udfyldt af min mor]
Larsen, Carl Johan Buch (arbejds- eller uddannelsesstedet, adresse: på rejse)
Larsen, Aase Holm
Larsen, Per Buch
Larsen, Anette Buch [cpr.nr. anført, men vises ikke her]
Bagside: Underskrevet af min far 9/11 1970.
Ikke online tilgængeligt og med kopieringsforbud.

Kilde =>
Arkivskaber: Danmarks Statistik;
Arkivserie: Folketælling 1970, Danmark undtagen København (1970 - 1970);
Indhold fra: 743 Silkeborg 081 Mariehøj sogn 002;
Pakkens Nr: 4511

16 Kirkebog 1931 103 Års, Års, Ålborg, Troværdighed: 3.

17 Kirkebog 2002 nr. 0, Mariehøj Sogn, Silkeborg Kommune, Århus Amt, Troværdighed: 4.

18 Dødsattest, Aase Holm Larsen, Dødsårsagen må ikke oplyses til mig, selv om jeg er hendes søn. Arkiv: Sundhedsdatastyrelsen. Troværdighed: 4.

19 Egne oplevelser eller fra nulevende kilder, Troværdighed: 2.

20 Folketælling 19400511, Hodalsvej 1, st.th., Hobro kommune, Randers Amt, Troværdighed: 4.

21 Hobro Købstads Sogn, Kontraministerialbog 1944 FKVD - 1946 FKVD, side 188, 19461006, Troværdighed: 4.

22 Kirkebog 1922 231 Mariager, Onsild, Randers, Troværdighed: 3.

23 Vielsesattest Niels Richard Larsen & Ane Marie Buch, Troværdighed: 3.

24 Ane Marie Buch og Niels Richard Larsen, ægtepagt, Troværdighed: 4.

25 Kirkebog 1886 43 Skibet, Tørrild, Vejle Amt, Troværdighed: 3.

26 "Ditlev Hansen Buch slægtsbog" (Dansk Slægtshistorisk Institut Aps
1981. 257 sider, [23] tavler (heraf 1 foldet)
Forlag: Dansk Slægtshistorisk Institut

Rygtitel: Slægten Ditlev Hansen Buch født 1753

Pris ved udgivelsen: kr. 900.00 net.), Troværdighed: 0.
Slægtsbog om Ditlev Hansen Buch og hustru, deres forfædre og efterkommere.

27 Egne oplevelser eller fra nulevende kilder, Kom selv til stede samme dag, min farfar døde. Troværdighed: 4.

28 Egne oplevelser eller fra nulevende kilder, Var selv med til bisættelsen. Troværdighed: 4.

29 Folketælling 18900201 Nørre Vilstrup By, Skibet Sogn, Tørrild, Vejle Amt, Troværdighed: 3.

30 Skibet Sogn Kontraministerialbog 1892 FKVD - 1908 FKVD, 19000422, Sikker kilde trods stavefejl i fornavn. Troværdighed: 4.

31 Folketælling 19010201, Husliste no. 71, side 1, Nørre Vilstrup Skov, Skibet Sogn, Tørrild, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

32 Folketælling 19060201 skema 9, familie 22, Uldum, Nørvang, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

33 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org). Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 3;
Fra John Buch Larsen.

34 Niels Richard Larsen, Troværdighed: 3. d. 15/4.
Paa Vej til Hamborg.
Paa første Station over Grænsen blev vore Rejsekufferter undersøgte af Toldvæsenet, men kun ganske løst. - Saa sov vi forresten det meste af Vejen, indtil det blev Dag, "so kamen die deutche Menchen herein" og botrede<sup>.</sup>

35 Folketælling 19110201 skema 10, familie 31, Uldum, Nørvang, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

36 Rejsedagbog, Niels Richard Larsen, side 90, Troværdighed: 3.

37 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org). Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 4; Fra John Buch Larsen.

38 Rejsedagbog, Niels Richard Larsen, side 240-241, Troværdighed: 3.

39 Rejsedagbog, Niels Richard Larsen, side 241-242, Troværdighed: 4.

40 Københavns Politi, 3. Politiinspektorat, Register over udvandrere. Direkte 1913, indeks L, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4. Navn: Richard Larsen.
Stilling: Tømrer.
Fødested: Nr. Vilstrup.
Alder: 27.
Bestemmelsessted: C. Falls.
Kontraktens
Nr. og Litra: 1593
Forevisningsdato: 3/4 1913.
Kilde => Kopi af originalt arkivalier:
Arkivskaber: Københavns Politi, 3. Politiinspektorat;
Arkivserie: Register over udvandrere. Direkte (1869 - 1934);
Løbenummer: 20;
Indhold: 1913

41 19130415 ankomst USA manifest, Troværdighed: 3.

42 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org); https://www.myheritage.dk/research/collection-10513/usas-indkaldelsesregistreringer-i-forste-verdenskrig-1917-1918?s=698909811&itemId=6380432-&action=showRecord&recordTitle=Niels+Richard+Larsen. Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 4.

43 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org); https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QV5B-CBXP. Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 4; "United States Passport Applications, 1795-1925," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QV5B-CBXP : 16 March 2018), Niels Richard Larsen, 1920; citing Passport Application, California, United States, source certificate #30275, Passport Applications, January 2, 1906 - March 31, 1925, 1196, NARA microfilm publications M1490 and M1372 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.).

44 Folketælling 19210201 Matr. 35 a, Skibet Sogn, Tørrild, Vejle Amt, Troværdighed: 3.

45 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org). Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 3; https://www.familysearch.org/tree/person/LYQX-VZ1

46 Kontraministerialbog, Vor Frelser, Nørvang, Vejle Amt, Ægteviede 1920-1923, side 174, nr. 30, 1922-07-22, "Forlovernes fulde Navn, Stilling og Bopæl. Tømrer Richard Larsen [sandsynligvis brudens bror, min farfar], Egtved, fhv. Snedker Jens Chr. Larsen [min farfars far], Søgade 1, Vejle". Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=171678#171678,28825600

47 Lyst adkomst Matr.nr. 29m Norup, Gjerlev-Onsild Herredsfoged Realregister, Troværdighed: 4.

48 Folketælling 19250511, skema 727-18, Vindblæs, Gjerlev, Randers Amt, Troværdighed: 4.

49 19370915 lyst afhændelse Matr.nr. 29m Norup, Gjerlev-Onsild Herredsfoged Realregister, Troværdighed: 4.

50 Niels Richard Larsen, 11, matr.nr. 3gn, Grindsted by, tingblade, Troværdighed: 4.

51 Niels Richard Larsen, 11, memoirer, Troværdighed: 4.

52 Folketælling 19600926, skema 566, Grindsted, Slavs, Ribe Amt, Arkiv: Rigsarkivet København. Troværdighed: 4.
Niels Richard Larsen, folkepensionist
Anne [stavet forkert] Marie Buch Larsen, folkepensionist.
Underskrevet "Richard Larsen".
Findes ikke online og må ikke kopieres / fotograferes.
Kilde =>
"Arkivskaber: Danmarks Statistik; Arkivserie: Folketælling 1960, Amter (1960 - 1960); Løbenummer: 1089; Indhold: Ribe Grindsted Grindsted J - Ribe Grindsted Grindsted S"
Område nr. 611515, skema nr. 566, nr. 678 [ikke anført, hvad dette er for et nummer]
Jyllandsgade 31, Grindsted - matr.nr. 3 gr

53 Folketælling 19650927, skema 722, Grindsted, Slavs, Ribe Amt, Arkiv: Rigsarkivet København. Troværdighed: 4.
10868
Skema nr. 722
Område nr. 212515
Jyllandsgade 31, matr.nr. 3gn
Niels Richard Larsen, pensionist, Fhv. tømrerm.
Ane Marie Buch Larsen, pensionist.
Underskrevet: "N. Richard Larsen".
Findes ikke online og må ikke kopieres / fotograferes.
Kilde =>
Arkivskaber: Danmarks Statistik;
Arkivserie: Folketælling 1965, Amter (1965 - 1965);
Løbenummer: 1390;
Indhold: Ribe Grindsted -

54 Oplysninger fra Guida Jensens indrejse i USA i 1910, Troværdighed: 0.

55 Kontraministerialbog 1882-1891, Jerne, Skast, Ribe, Fødte Kvindekjøn, Folio 170, Nr. 60. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21637868#400268,74495803

56 Kontraministerialbog 1882-1891, Jerne, Skast, Ribe, Fødte Kvindekjøn, Folio 170, Nr. 60. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Forældrene: Gmd. ....
Fadderne:
Moderen bar.
Pigen Marie Hansen i Spangsb.
Gmd. Morten Jessen [gentagelsestegn for sted].
Ungkarl Andreas Sørensen [gentagelsestegn for sted].
Pudser Mads Sørensen [gentagelsestegn for sted].
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21637868#400268,74495803

57 Margit Buch Larsen, Troværdighed: 0.

58 California, San Francisco Area Funeral Home Records, 1835-1979, Arkiv: California, San Francisco Area Funeral Home Records. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DCP3-MBG?i=187&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AJNNK-VLV

59 Kirkebog 18900830 Harte, Brusk, Vejle Amt, Troværdighed: 3.

60 (Årstallet er ikke anført, så det må jeg stå inde for.), Troværdighed: 4.

61 Kontraministerialbog, Grindsted Sogn, døde 1970-1978, Arkiv: Rigsarkivet, Viborg. Troværdighed: 4.
Har set, men må ikke kopiere originale arkivalier:
Arkivskaber: Grindsted Sogn;
Arkivserie: Kontraministerialbog (1813 - 2002);
Løbenummer: 8 s
Indhold: Døde 1970 - 1978

62 Kontraministerialbog, Grindsted Sogn, døde 1970-1978, Arkiv: Rigsarkivet, Viborg. Troværdighed: 4.
Præst: R. Skousborg.
Har set, men må ikke kopiere originale arkivalier:
Arkivskaber: Grindsted Sogn;
Arkivserie: Kontraministerialbog (1813 - 2002);
Løbenummer: 8 s
Indhold: Døde 1970 - 1978

63 19780202 nekrolog, Ane Marie Larsen, født Buch, Troværdighed: 3.

64 Folketælling 19110201 husliste no. 21, matr.nr. 4a, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Troværdighed: 3.

65 Folketælling 19060201 Skema Nr. 9, Hovedliste side 3, matr.nr. 4a, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Troværdighed: 3.

66 Folketælling 19110201 Skema Nr. 9, Hovedliste side 1, matr.nr. 4a, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Troværdighed: 3.

67 Ane Marie Buch, Information fra Ellis Island, USA, Troværdighed: 4.
Min farmors indvandring til USA er sikker og også datoen for den. Derimod kender jeg endnu ikke datoen for hendes afrejse fra Danmark, og jeg kender heller ikke tidspunktet for returrejsen.

68 Egtved Sogn Kontraministerialbog 1892 KV - 1931 KV, side 178, 19041002, Troværdighed: 4.

69 Kolding Kriminalret, Skifteretten, Skiftesagliste, lb.nr. 2001-7, 1943 8 10-1946 7 8, folio 259, Arkiv: Rigsarkivet, Viborg. Troværdighed: 4.
Der henvises til tre møder i skifteretten jfr. skiftebogen (se denne).
Kopi af originalt arkivalier =>
Arkivskaber: Kolding Kriminalret, Skifteretten,
Arkivserie: Skiftesagliste,
Løbenummer: 2001-7,
Indhold: 1943 8 10 - 1946 7 8

70 Kolding Kriminalret, Skifteretten, Skiftesagliste, lb.nr. 2001-7, 1943 8 10-1946 7 8, folio 259, Arkiv: Rigsarkivet, Viborg. Troværdighed: 4.
Kopi af originalt arkivalier =>
Arkivskaber: Kolding Kriminalret, Skifteretten,
Arkivserie: Skiftesagliste,
Løbenummer: 2001-7,
Indhold: 1943 8 10 - 1946 7 8

71 Kolding Kriminalret, Skifteretten, Skiftebog, lb.nr. 2001-41, 1943 11 4-1946 10 28, folio 381-385, Arkiv: Rigsarkivet, Viborg. Troværdighed: 4.
Afskrift af skiftebogen er vedhæftet som pdf-dokument under Multimedie.
Kopi af originale arkivalier =>
Arkivskaber: Kolding Kriminalret, Skifteretten,
Arkivserie: Skiftebog (07.10.1919-24.03.1959),
Løbenummer: 2001-41,
Indhold: 1943 11 4 - 1946 10 28

72 Københavns Politi, 3. Politiinspektorat, Register over udvandrere. Direkte 1913, indeks B, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4. Alder: 23
Kontraktens
Nr. og Litra: 5836
Forevisningsdato; 14/10 1913.
Selv om navnet er skrevet lidt forkert, Anne (eller Anna) Marie Buch, så er dette den korrekte registrering.
Kilde => Kopi af originalt arkivalier:
Arkivskaber: Københavns Politi, 3. Politiinspektorat;
Arkivserie: Register over udvandrere. Direkte (1869 - 1934);
Løbenummer: 20;
Indhold: 1913

73 Folketælling 1970-11-09, Grindsted Kommune, Jyllandsgade 31, skema nr. 0945, Arkiv: Rigsarkivet København. Troværdighed: 4.
Område nr. 041 001, skema nr. 0945
Jyllandsgade 31
7200 Grindsted
Grindsted kommune

Ane Marie Larsen, 290790-[udelades]
Enke, Pensionist

Underskrevet Ane Marie Larsen
Jyllandsgade 31
Tlf.nr. 321152
6. november 1970.
Min farmors skrift på hele skemaet
.
Kilde ikke tilgængeligt online; kopieringsforbud:
Arkivskaber: Danmarks Statistik;
Arkivserie: Folketælling 1970, Danmark undtagen København (1970 - 1970);
Løbenummer: 3550;
Indhold: 565 Grindsted 041 Grindsted by 001 -

74 Kirkebog 1927 148 Viborg Søndre, Nørlyng, Viborg Amt, Troværdighed: 3.

75 Vielsesattest, Josef Holm Kristensen & Jensine Carlsen, Troværdighed: 4.

76 Hobro Købstads Sogn Kontraminesterialbog 1944 FKVD - 1946,19451224, side 199, Troværdighed: 4.

77 Kirkebog 1904 31 Bindslev, Horns, Hjørring, Troværdighed: 3.

78 Egne oplevelser eller fra nulevende kilder, Troværdighed: 3.

79 Josef Holm Kristensen [13], gravsten, Grindsted, Arkiv: dk-gravsten.dk. Troværdighed: 4. Grindsted Sønder Kirkegård.
Slavs herred. Ribe amt.

80 Kontraministerialbog, Grindsted Sogn, døde 1970-1978, Arkiv: Rigsarkivet, Viborg. Troværdighed: 4.
Præst: Engel Jensen.
Har set, men må ikke kopiere originale arkivalier:
Arkivskaber: Grindsted Sogn;
Arkivserie: Kontraministerialbog (1813 - 2002);
Løbenummer: 8 s
Indhold: Døde 1970 - 1978

81 Folketælling 19060201, Skema No. 10, Hovedliste side 2, familie 28, Bindslev Sogn, Horns, Hjørring Amt, Som sædvanligt er der rod i stavemåden vedr. navnene. Troværdighed: 3.

82 Folketælling 19110201, Folketællings-Skema nr. 35, Hovedliste side 1, Bindslev, Horns, Hjørring Amt, Atter en gang staves efternavn "Kirstensen". Det ældste barns fornavne er skrevet "Holm Kristian". Blev for øvrigt af min familie altid kaldt for onkel Holm. Der står "Berta" og ikke "Bertha". Troværdighed: 4.

83 Folketællings-Skema nr. 10, Hovedliste side 2, Bindslev, Horns, Hjørring Amt, Troværdighed: 4.

84 Bindslev Sogn Kontraminesterialbog 1909 FKVD - 1919 FKVD, side 188, 19180407, Troværdighed: 4.

85 Folketælling, skema 9, side 1, 19301105 Aars, Aars, Aalborg Amt, Troværdighed: 4.

86 Folketaelling 19301105, skema 11, folio 33, Aars, Aars, Aalborg Amt, Niels Maurits & Alvilda Mortine Pauline Elming blev af min mor og moster kaldt for Store & Bet' Ning - og var tætte naboer til min morfar & mormor. Han var født 30/12-1882 og hun 29/11-1880. Sønnen Holger Elming blev født 4/10-1908. Troværdighed: 4.

87 Folketælling 19600926, skema 1262, Grindsted, Slavs, Ribe Amt, Arkiv: Rigsarkivet København. Troværdighed: 4.
Josef Holm Kristensen, Bestyrer, Ægforretning
Magda Holm Kristensen
Jørn Holm Kristen
Lene Holm Kristensen
Poul Rudolf Holm Kristensen, fødested: Hørdum, Indkaldt, Lagerarbejder.
Underskrevet af "J. Holm Kristensen".
Findes ikke online og må ikke kopieres / fotograferes.
Kilde =>
"Arkivskaber: Danmarks Statistik; Arkivserie: Folketælling 1960, Amter (1960 - 1960); Løbenummer: 1090; Indhold: Ribe Grindsted Grindsted S - Ribe Grindsted Grindsted Å"
Område nr. 611515, skema nr. 1262
Vestergade 11, 1., Grindsted - matr.nr. 4 ip

88 Folketælling 19650927, skema 1703, Grindsted, Slavs, Ribe Amt, Arkiv: Rigsarkivet København. Troværdighed: 4.
11562
Skema nr. 1703
Område nr. 212515
Vestergade 11, matr.nr. 4ip
Josef Holm Kristensen, Bestyrer, Grindsted Ægpakkeri
Magda Holm Kristensen, Arbejderske, Lego Billund
Jørn Holm Kristensen, skoleelev
Lene Holm Kristensen, Elev, Damefrisør Helge Madsen.
Underskrevet: "J. Holm Kristensen" 22/9 1965.
Findes ikke online og må ikke kopieres / fotograferes.
Kilde:
Arkivskaber: Danmarks Statistik;
Arkivserie: Folketælling 1965, Amter (1965 - 1965);
Løbenummer: 1391;
Indhold: Ribe Grindsted -

89 Folketælling 1970-11-09, Grindsted Kommune, Gammel Vejlevej 32, skema nr. 0575, Arkiv: Rigsarkivet København. Troværdighed: 4.
Område nr. 041 001
Skema nr. 0575
Gl. Vejlevej 32
7200 Grindsted
Grindsted

<u>Kristensen, Josef Holm
</u>170204-[udeladt], Ægtefælle, G, Understøttelse.
<u>Kristensen, Magda</u> Holm [Holm udstreget med rødt]
041219-[udeladt]
Ægtefælle, G, Husmoder-
<u>Kristensen, Jørn Holm</u>
241057-[udeladt]
Søn, U, Lærling, Lageerlærling (igangværende uddannelse)
7. kl. (afsluttet skolegang)
Automobilforhandler, Grindsted

Underskrevet J.Holm Kristensen 7. november 1970.
Kilde ikke online tilgængelig; kopieringsforbud =>
Arkivskaber: Danmarks Statistik;
Arkivserie: Folketælling 1970, Danmark undtagen København (1970 - 1970);
Løbenummer: 3549;
Indhold: 565 Grindsted 041 Grindsted by 001 -

90 Kirkebog 1903 97 Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, Troværdighed: 3.

91 Kirkebog 1903 97 Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, Holder fast i stavemåden Carlsen, som statueret i kirkebogen fra dåben. Troværdighed: 4.

92 Kirkebog 1944 303 Hobro, Onsild, Randers, Troværdighed: 3.

93 Jørn Holm Kristensen, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 0.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=410310#410310,75917630

94 Dødsattest Jensine Holm Christensen, Arkiv: Rigsarkivet, Viborg. Troværdighed: 4.
28/11 2019: Denne dødsattest er nu 75 år gammel, hvorfor Rigsarkivet har meddelt følgende: "Når materialet er ældre end 75 år gammelt er det ikke længere omfattet af arkivlovens tilgængelighedsbestemmelser. Dødsattesten fra 9/11 1944 er dermed nu frit tilgængelig og du kan frit benytte den.".
Kilde: Originalt arkivalier modtaget i kopi som e-post.
Arkivskaber: Sundhedsstyrelsen;
Arkivserie: Dødsattester, Jylland (1915 - 1980);
Løbenummer: 814;
Indhold: 1944 Randers Byer

95 Folketælling 19060201, Folketællings-Skema nr. 5, Hovedliste side 1, Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, Troværdighed: 4.

96 Folketælling 19110201, Folketællings-Skema nr. 1, Hovedliste side 3, Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, Troværdighed: 4.

97 Folketælling 19160201, Folketællings-Skema Nr. 6, Hovedliste side 1, Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, Troværdighed: 4.

98 Vorning Sogn Kontraministerialbog 1913 FKVD - 1936 FKVD, 19170930, Troværdighed: 4.

99 Folketælling 19210201, Folketællings-Skema Nr. 16, Hovedliste side 2, Øster Bjerregrav, Sønderlyng, Viborg Amt, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=79799#79799,13600363

100 1944, Randers Centralsygehus, Medicinsk Afdeling, Navnekartotek, C, Arkiv: Rigsarkivet, Viborg. Troværdighed: 4.
EFTERNAVN Christensen
FORNAVN Jensine
FØDT D. 31/7-03
J.NR. 1819
AAR 44.
Navnekartoteket informerer ikke om indlæggelsesdato, så det må afvente, at jeg får kigget dybt i journalen.
Kilde => Kopi af originalt arkivalier:
Arkivskaber: Randers Centralsygehus, Medicinsk Afdeling;
Arkivserie: Navnekartotek (1943 - 1954);
Indhold fra: A... til: P..;
Pakkens Nr: 2003-255a

101 19100408 Immigration Office, Ellis Island, USA, Mauretania, linie 3, Arkiv: The Statue of Liberty, Ellis Island Foundation, Inc. Troværdighed: 4.
First Name : Guida
Last Name : Jensen
Nationality : Denmark, Scandinavia
nLast Place of Residence : Esbjerg, Denmark
Date of Arrival : April 8th, 1910
Age at Arrival : 22y
Gender : Female
Marital Status : Single
Ship of Travel : Mauretania
Port of Departure : Liverpool
Manifest Line Number : 0003

Desuden står der følgende på venstre side:
"Servant"
Det lader til, at hun rejser sammen med "Mette Jessen" - skulle det mon også være Jensen? Hun er ligeledes 22 år gammel.
Højde: 5'4''.
Destinationen er San Francisco.
Kilde => https://heritage.statueofliberty.org/passenger-details/czoxMjoiMTAxMzEwMDMwNDU0Ijs=/czo5OiJwYXNzZW5nZXIiOw==

102 Kontraministerialbog, Vindblæs, Gjerlev, Randers Amt, Fødte Kvindekøn 1921-1930, folio 62, nr. 1, 1924-03-09, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=172289#172289,28931163

103 Statstidende, Statstidende_2010_188, S28092010-224. Troværdighed: 4.

104 Egne oplevelser eller fra nulevende kilder, Deltog selv ved bisættelsen. Troværdighed: 4.

105 Kontraministerialbog, Lild, Vester Han, Thisted Amt, Fødte Mandkiøn 1908-1935, folio 13, nr. 8, 1918-11-17, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=166126#166126,27906623

106 Kontraministerialbog, Lild, Vester Han, Thisted Amt, Fødte Mandkiøn 1908-1935, folio 13, nr. 8, 1918-11-17, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
"Hvem [....]:
Frimenighedspræst S.A. Møller, Klim Frimenighed"
"Faddernes[....]:
Moderen bar Barnet
Gdjr. Martin Andersen, Vesløs
Gdjr. Otto Ottesen, Lund".
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=166126#166126,27906623

107 1955 Københavns Kommune, Giftefoged, Register til duplikat af ægteskabsbog, indeks L, nr. 1036, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Dato findes ikke i dette register.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=14833427#51739,11603656

108 19550405 Københavns Kommune, Giftefoged, Duplikat af ægteskabsbog, side 436, Nr. 1036-1955, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Mogens Hansen "skilt ved bevilling 1/12 1954"
Underligt at se, at underskrifterne for begge ægtefæller tilsyneladende er skrevet af én og samme person.
Måske er det, fordi dette er en kopi.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=14833425#51662,11562854

109 Farfars erindringer, Fornavnene fremgår af side 11 i hendes fars (min farfars) erindringer. Troværdighed: 4.

110 California Birth Index, 1905-1995, Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 4.
Jeg har (endnu) ikke fundet det originale dokument.
"Name: Elna G Larsen
Event Type: Birth
Event Date: 28 Jul 1916
Event Place: San Francisco, California, United States
Gender: Female
Mother's Name: "Jensen.
Kilde => https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:VL5Q-232

111 19580526 Frederiks Sogn, Kontraministerialbog, Fødte mandkøn 1952-1961, folio 66, h, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Udtrådt af, genindtråd og atter udtrådt af folkekirken.
Navneændring til Michael Cornelius 18/10 1991.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17114793#149580,24743847

112 1969 Kraks Vejviser, Tordenskjoldsgade 31,1, Arkiv: Kraks Vejviser. Troværdighed: 2.
Elna boede i 1969 Tordenskjoldsgade 31, 1., 1055 København K, og hendes profession var tegner.
Kilde => https://user-9y8ca5x.cld.bz/Kraks-Vejviser-1969-husregister/1199/

113 20030220 adresse ved Elnas død ifølge forespørgsel, Arkiv: Københavns Kommune. Troværdighed: 4.
Kilde => Resultat af adresseforespørgsel til Københavns kommune.

114 19550405 Københavns Kommune, Giftefoged, Duplikat af ægteskabsbog, side 436, Nr. 1036-1955, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Mogens Hansen "skilt ved bevilling 1/12 1954"
Underligt at se, at underskrifterne for begge ægtefæller tilsyneladende er skrevet af én og samme person.
Måske er det, fordi dette er en kopi.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=14833425#51662,11562854

115 19250322 Rigshospitalets Præsteembede, Kontraministerialbog, Fødte Mandkøn 1924-1925, folio 223, No. 396, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Om forældre: "Ugift".
Under anmærkninger:
Jeg læser det som "Opk (opkræves) Tlint - journal No: B B50 2726/26" - mit gæt er at det er en faderskabssag der er anlagt i Tlint (stednavn sikkert forkert) og det er journalnummeret.
Fraf. H. betyder frafaldet hemmelighed, dvs. moderens navn kunne oplyses til barnet (og andre), dvs. hun hun havde født hemmeligt, men frasagde sig fra da den beskyttelser, der lå heri.
Det journalnummer B B 50 og måske også 2726/26 henviser sikkert til Fødselsstiftelsens egen journal.
Ellers henviser 2726/26 nok til AJ-sagen under Københavns Overpræsidium.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17117786#154686,25806655

116 Personlige papirer, Fra en slægtning: Michael Holm. Troværdighed: 2.

117 Kontraministerialbog, Thisted, Hundborg, Thisted Amt, Ægteviede 1936-1945, folio 272, 1938-10-02, Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=170328#170328,28597170

118 Kontraministerialbog, Thisted, Hundborg, Thisted Amt, Fødte Mandkiøn 1910-1920, folio 92, nr. 47, 1914-08-06, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17127024#170319,28594136

119 1942 Thisted Amt, J.nr. 1942 L.83, separation og skilsmisse [33][1060], Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde findes ikke online

120 Kontraministerialbog, Skibet, Tørrild, Vejle Amt, Fødte Mandkiøn 1870-1887, side 49, nr. 13, 1887-08-07, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 0.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=397465#397465,74436259

121 Kontraministerialbog, Øster Starup, Brusk, Vejle Amt, Fødte Mandkiøn 1847-1886, Folio 3, nr. 14, 1847-05-15,
Han blev virkelig ifølge kirkebogen navngivet "Laursen" og ikke "Larsen". Farens fornavn var fejlagtigt anført som "Laurs" i stedet for "Lars" som i kirkebogen ved denne dåb. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=385506#385506,74117712

122 Kontraministerialbog, Øster Starup, Brusk, Vejle Amt, Fødte Mandkiøn 1847-1886, Folio 3, nr. 14, 1847-05-15, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=385506#385506,74117712

123 Kontraministerialbog, Øster Starup, Brusk, Vejle Amt, Fødte Mandkiøn 1847-1886, Folio 3, nr. 14, 1847-05-15, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
JCL blev navngivet med efternavnet "Laursen", selv om "Larsen" bliver anvendt i efterfølgende generationer.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=385506#385506,74117712

124 Kirkebog 1927 379 Skibet, Tørrild, Vejle Amt, Denmark, Troværdighed: 3.

125 Rigsarkivet, Arkivalier Online => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19931956#350052,69576756, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online, Klassifikationsnr.: 540. Troværdighed: 4.

126 Kontraministerialbog, Øster Starup, Brusk, Vejle Amt, Fødte Mandkiøn 1847-1886, Folio 3, nr. 14, 1847-05-15, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=385506#385506,74117712

127 (Sognet hører senere under Vejle Amt), Utroligt dårlig skrift, der er meget svær at tyde. Troværdighed: 3.

128 Folketælling 18600201 103 Aagaard Skoledistrikt, Starup, Brusk, Vejle Amt, Troværdighed: 3. Anden nederste optegnelse på højre side.

129 Kontraministerialbog, Øster Starup, Brusk, Vejle Amt, Confirmerede Drenge 1847-1881, opslag 22, 1861-06-10, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Confirmandens Navn og Opholdssted: Jens Christian Laursen.
Forældrenes ....: Husmand og [??] Laurs Jensen og Hustru Ane Rasmusdatter i Aagaard.
JCL blev allerde ved dåben fejlagitig navngivet med efternavnet "Laursen" i stedet for "Larsen", fordi farens fornavn - også ved en fejl - blev anført som "Laurs" i stedet for "Lars", som han var navngivet inden dåben.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=385510#385510,74118078

130 Folketælling 18700201 270 Aagaard Skoledistrikt, Øster Starup, Brusk, Vejle Amt, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=54389#54389,11902761

131 Folketælling 18800201 Vilstrup By, Skibet Sogn, Tørrild, Vejle Amt, Troværdighed: 3.

132 Realregister, Skøde- og panteprotokol, Vejleherredsret, Tingslysningen, Skibet I 4 B70-SP151 - 1936, Troværdighed: 3.

133 Skøde i Nørvang-Tørrild Herredsfoged, Skøde- og Panteprotokol nr. 31, folio 702, 1876, Troværdighed: 4.

134 Folketælling 19010201 Nørre Vilstrup By, Skibet Sogn, Tørrild, Vejle Amt, Troværdighed: 3.

135 Folketælling 19060201 Nørre Vilstrup By, Skibet Sogn, Tørrild, Vejle Amt, Bemærk, at Jens Christian Larsen fejlagtigt er stavet Jens Kristian Larsen. Derfor var det også noget af et tilfælde, at jeg fandt denne tælling. Ejendom anført med matr.nr. 35a (ejerlav: Nørre Vilstrup By). Troværdighed: 4.

136 Folketælling 19110201 Vilstrup By, Skibet Sogn, Tørrild, Vejle Amt, Ejendom anført med matr.nr. 35a (ejerlav: Nørre Vilstrup By). Troværdighed: 4.

137 Folketælling 19160201 Nørre Vilstrup By, Skibet Sogn, Tørrild, Vejle Amt, Troværdighed: 3.

138 Skøde og panteobligation i Nørvang-Tørrild Herredsfoged, Skøde- og Panteprotokol nr. 80, folio 489-490, 1921, Troværdighed: 4.

139 Folketælling 19251105 Søgade 1, Vejle, Vejle Amt, Troværdighed: 3.

140 "Kirkebog 1862 89 Skibet, Tørrild, Vejle Amt", Troværdighed: 0.
Min oldemors dåb.
"Faddere: Huus Kone Mette Nielsen i Mejsling bar Barnet, Gaardmand Søren Madsen af Jerlev, Jens Madsen af Vork og Hans Peter Mikkelsen af Vilstrup Mark sam t Husmand Christen Nielsen af Vilstrup vare faddere.
Anmærkninger: Vacc. 20.juli 1864 - J. Hoffbauer"

141 "Kirkebog 1862 89 Skibet, Tørrild, Vejle Amt", Troværdighed: 4.
Min oldemors dåb.
"Faddere: Huus Kone Mette Nielsen i Mejsling bar Barnet, Gaardmand Søren Madsen af Jerlev, Jens Madsen af Vork og Hans Peter Mikkelsen af Vilstrup Mark sam t Husmand Christen Nielsen af Vilstrup vare faddere.
Anmærkninger: Vacc. 20.juli 1864 - J. Hoffbauer"

142 Min farfars noter (1), Troværdighed: 4.

143 Kirkebog 1960/342 Skibet, Tørrild, Vejle Amt, Denmark, Troværdighed: 4. Vedr. Ane Larsen (født: Nielsen): Der må være en fejl i kirkebogen, da Anes pigenavn er anført som Christensen. Det var da Nielsen.

144 Folketælling 19301105 Søgade 1, Vejle, Vejle Amt, Troværdighed: 3.

145 Folketælling 19401105, Søgade 1, Vejle, Vejle Amt, Troværdighed: 3.

146 Kirkebog 1857 V - 1891 V, side 48, Skanderup, Anst, Ribe Amt, Denmark, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=401824#401824,74529695
22. okt. 2018: Ifølge kirkebogen er der udstedt et kongebrev, som jeg nu er på jagt efter.

147 Justitsministeriet, 1. Ekspeditionskontor, Blanketregnskaber (1870-1947), Folio 155, Indeholder kun en henvisning til, hvor man kan finde kongebrevet. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19643803#481610,47999578

148 Kirkebog 1856, folio 30, Skanderup, Anst, Ribe Amt, Denmark, Troværdighed: 4.

149 Kold. 3. 1. 1931, Troværdighed: 4.

150 Rigsarkivet, Arkivalier Online => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19931956#351816,69992873, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online, Klassifikationsnr.: 540. Troværdighed: 4.

151 Kolding Folkeblad - 1931-01-03 side 8, dødsannonce, Arkiv: Det Kongelige Bibliotek. Troværdighed: 4.
Kilde => Mediestream

152 Gravsten, fælles, Anders Buch & Anna Johanne Jensen Roed, Troværdighed: 4.

153 Kolding Folkeblad - 1931-01-03 side 8, dødsannonce, Arkiv: Det Kongelige Bibliotek. Troværdighed: 4.
"Begravelsen foregaar Tirsdag den 6. Januar Kl. 12 fra Hjemmet, ved Kirken Kl. 1 pr.".
Kilde => Mediestream

154 Vejle Amts Folkeblad - 1931-01-07 side 7, notits om jordefærden, Arkiv: Det Kongelige Bibliotek. Troværdighed: 4.
"<b>Jordefærd i Egtved.
</b>I Gaar begravedes paa Egtved Kirkegaard under betydelig Deltagelse Partikulier Anders Buch, Egtved.
Efter en Sørgehøjtidelighed i Hjemmet førtes Kisten til Egtved Kirke, der var smukt pyntet. Her talte Sognepræst Anker Jensen ud fra en Tekst i Romerbrevet. Under Salmen 'Alt staar i Guds Faderhaand' bar Sønner og Svigersønner Kisten til Graven, hvor Pastor Anker Jensen forrettede Jordpaakastelsen, hvorefter en Svigersøn, Tømrermester Larsen [min farfar], Norup, paa Familiens Vegne takkede for Deltagelsen.
Anders Buch, der døde Nytaarsdag efter faa Dages Sygdom, 74 Aar gl., er født paa Gaarden Nørgaardslund i Skanderup. I en Aarrække har han ejet Egtvedgaard, som han solgte for en Del Aar tilbage, og han har siden da boet i Egtved By. Buch, der var en klog og indsigtsfuld Mand, efterlader sig Hustru og flere Børn, hvoraf to Sønner og en Datter er bosatte i Amerika.".
kilde => Mediestream

155 Folketælling 18600201 130 Skanderup, Anst, Ribe Amt, Troværdighed: 4.

156 Folketælling 18700201, side 417-2, Skanderup, Anst, Ribe Amt, Troværdighed: 4.

157 Kirkebog 1829 FKVDJTA - 1871 FKVDJTA, side 263, Skanderup, Anst, Ribe Amt, Troværdighed: 4.

158 Bilag til blanketregnskaber (1848-1947), Justitsministeriet, 1. Ekspeditionskontor, Ribe Amt 1886, 1886-12-23, ansøgning om vielsesbrev, Ansøgningen er blot dateret "December 1886", hvorefter der i toppen af det er tilføjet: "23/12 udf. Vielsesbrev". Arkiv: Rigsarkivet København. Troværdighed: 4.
Kilde, ikke online:
Arkivserie: Bilag til blanketregnskaber (1848 - 1947);
Arkivskaber: Justitsministeriet, 1. Ekspeditionskontor;
Indhold fra: Ribe Amt 1886 Januar kvartal;
Indhold til: Ribe Amt 1889 Oktober kvartal;
Pakkens Nr: 1815.

159 Realregister 1860 Skanderup IV Gjelballe, Lunderskov B75-SP192 - 1930, Gjelballe matr.nr. 20a, 20d, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=30004#30004,3424064

160 Skøde og panteprotokol nr. 40 for Anst-Slavs Herreder, 1889, folio 305-308, Troværdighed: 4.

161 Folketælling 18900201, Optællingsliste 14, Hovedliste 3, Skanderup, Anst, Ribe Amt, Troværdighed: 4.

162 Skøde og panteprotokol for Anst-Slavs Herreder, 1890 41 B75-SP42 - 1892, p. 138-139, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=87044#87044,13931037

163 Anst-Slavs-Jerlev og (til 1876) Brusk Herredsfoged, realregister, matr.nr. 4c, p. 206, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=29931#29931,3407136

164 Tinglysning 9. juli 1898, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=29942#29942,3409637 ff

165 , Fundet via arkiv.dk => https://arkiv.dk/vis/4739899. Troværdighed: 4.
Fra et besøg på arkivet den 13. marts 2003.

166 Skøde og panteprotokol for Anst-Slavs Herreder, 1899 49 B75-SP50 - 1900, p.663b-664b, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=90660#90660,15058156

167 Skøde og panteprotokol nr. 51 for Anst-Slavs Herreder, 1901, folio 229-230, Troværdighed: 4.

168 Anst-Slavs-Jerlev og (til 1876) Brusk Herredsfoged, Strafferegister, side 37, nr. 3, 1902-05-10, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21477197#350677,69763430

169 Kontraministerialbog, Egtved, Jerlev, Vejle, Konfirmerede Drenge 1892-1931, side 86, nr. 3, 1910-04-03, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=161212#161212,27084043

170 Folketælling 19160201 Skema Nr. 6, Hovedliste side 2, matr.nr. 4ae, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Troværdighed: 3.

171 Folketælling 19210201 Skema Nr. 9, Hovedliste side 1, matr.nr. ukendt, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Troværdighed: 3.

172 Folketælling 19251105 Skema Nr. 2, Hovedliste side 3, famile.nr. 33, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Troværdighed: 3.

173 Folketælling 19301105 Skema Nr. 6, side 19, famile.nr. 34, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

174 Kolding Kriminalret, Skifteretten, Skiftesagliste, lb.nr. 2001-3, 1930 4 1 - 1935 2 28, Arkiv: Rigsarkivet, Viborg. Troværdighed: 4.
Enken sidder i uskiftet Bo (Skiftebog 9 Fol. 567).
Status afgivet.
Jfr. Nr. 477-1945/46.
Henvisning til sag 477-1945/46 skal findes hos enken.
Kopi af originalt arkivalier =>
Arkivskaber: Kolding Kriminalret, Skifteretten;
Arkivserie: Skiftesagliste (1919 - 1959);
Pakkens Nr: 2001-3;
Indhold fra: 1930 4 1 til: 1935 2 28

175 Kolding Kriminalret, Skifteretten, Skiftebog, lb.nr. 2001-30, 1927 10 10 - 1931 4 23, folio 567, Arkiv: Rigsarkivet, Viborg. Troværdighed: 4.
Nr. 570 - 1930/31.
Der fremlagdes Anmeldelse fra Enken Anna Buch, f. Roed af <u>Egtved</u>, hvorefter hun vil fortsat hensidde i uskiftet Bo efter sin den 1/1-1931 afdøde Ægtefælle <u>Rentier Anders Buch</u> med deres 10 Fællesbørn, hvilke tilligemed hende er Afdødes eneste Arvinger.
Tages til Følge.
Kopi af originalt arkivalier =>
Arkivskaber: Kolding Kriminalret, Skifteretten,
Arkivserie: Skiftebog (07.10.1919-24.03.1959),
Løbenummer: 2001-30,
Indhold: 1927 10 10 - 1931 4 23

176 Slægstbogen Ravn, Troværdighed: 0. Harbo, Jens Peter, "Stamtavle over Slægten Ravn fra den nordlige Del af Koldingegnen": en Slægtsbog med Slægtsregister, Tidsnoter, Portrætter, Biografier og Smaatræk samt gamle Breve og Papirer m.m.
1918. 376 sider, illustreret
Opstilling i folkebiblioteker:99.9 Ravn
Litteraturhenvisninger
Side 354-376: Navneregister

177 Kirkebog 1858 F - 1875 F, side 123, Anst, Anst, Ribe Amt, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=401738#401738,74526713

178 Minnesota People Records Search, Minnesota Historical Society, Troværdighed: 3. Buch, Anna
Death Certificate Index
Certificate Number: 1944-MN-018826
Death: March 17, 1944
County of Death: Hennepin County, Minnesota, United States
Subject: Death records
Type: Text, Government Record, Historical Records

179 Dødsattest 19440317 Anna Johanne Jensen Roed, Troværdighed: 4.

180 Kontraministerialbog 1936-1947, Døde Kvindekøn, Egtved, Folio 467, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Dødsdagen og Dødsstedet: 1944 - 17. Marts Hennepin, Minneapolis, Minnesota, U.S.A.
Begravelsesdagen og Begravelsesstedet: 1944 - 20. Marts i Minneapolis. Urnen nedsat paa Egtved Kirkegaard 11. August 1946.
Den Afdødes fulde Navn: Ane Jensen Buch født Roed.
Den Afdødes Stilling og Bopæl m.m.: Husmoder i Egtved. Enke efter Rentier Anders Buch (død i Egtved 1. Januar 1931). Født i Gamst, Andst Sogn 20. Februar 1865. Datter af Gaardejer Hans Jensen Roed og Hstr. Ane Johanne Paaskesen.
Sidste fælles Bopæl i Egtved.
Alder: 79 Aar.
Anmærkninger: Rejste før Verdenskrigen 1940-45 til en Datter i U.S.A. og hindredes af Krigsbegivenhederne i at vende hjem.
Mindegudstjeneste afholdt i Egtved 1944.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17122288#161216,27085265

181 Gravsten, fælles, Anders Buch & Anna Johanne Jensen Roed, Da AJJR døde under 2. verdenskrig i USA, blev hun først senere efter krigens afslutning bisat i Egtved, den 11. august 1946. Det er interessant, at fornavnet på gravstenen er stavet "Anna" og ikke "Ane" ifølge kirkebogen ved hendes dåb. Troværdighed: 4.

182 Kontraministerialbog 1936-1947, Døde Kvindekøn, Egtved, Folio 467, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17122288#161216,27085265

183 Folketælling 18700201, Matr.nr. 78 bb, Kolding Kjøbstad, Sankt Nikolaj, Brusk, Vejle Amt, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4. Jens Hansen Roed er ejer af denne ejendom.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=54349#54349,11891310

184 Register over udvandrere, Københavns Politi, 3. Politiinspektorat, 1939-05-08, Arkiv: Rigsarkivet København. Troværdighed: 3. Navn m.m.: Frue Buck, Anne.
Nationalitet, Fødested og Dato: Dansk - Genst - 74 Aar.
Afrejse og Bestemmelsessted: Aalborg til Minniapolis.
Rejsens Formaal: Besøg.
Anmeldelsens og Forevisn. Dato: 8/5 39.
Dato for Afrejse, Havn, Skiberts og Rederiets Navn: 12/5 39 Liverpool, S/S Athenia, Crinard[?] White Star, C. Magnusen. Selv om navnet og fødestedet er stavet forkert, så stemmer alder og bestemmelsesstedet. Jeg gætter på, at dette må være min oldemor.
Kilde, ikke tilgængelig online.
Arkivserie: Register over udvandrere (1935 - 1952);
Arkivskaber: Københavns Politi, 3. Politiinspektorat;
Indhold fra: 1938;
Indhold til: -; Pakkens Nr: 6.

185 Register over udvandrere, Københavns Politi, 3. Politiinspektorat, 1939-05-08, Arkiv: Rigsarkivet København. Troværdighed: 3.
Kilde, ikke tilgængelig online.
Arkivserie: Register over udvandrere (1935 - 1952);
Arkivskaber: Københavns Politi, 3. Politiinspektorat;
Indhold fra: 1938;
Indhold til: -; Pakkens Nr: 6.

186 The Sinking of the S.S. Athenia, Arkiv: Internettet. Troværdighed: 3.
Dette er skibet, som min oldemor rejste med fra Liverpool til Canada i marts 1939. Det blev efterfølgende sænket af en torpedo fra en tysk u-båd den 3. september 1939, kun timer efter England havde erklæret Tyskland krig.
Kilde => https://uboat.net/articles/26.html

187 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org). Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 3; "United States Border Crossings from Canada to United States, 1895-1956", database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:FSCG-GMP : 14 November 2019), Anne Buch, 1939.
Se også https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99DS-H96N-D?cc=2185163&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQK3B-D2X6 - dateringen er forvirrende, men det må være den rette person.

188 Folketælling 19401105, Folketællingsskema No. 176,1 , matr. nr. 4 ae, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4. Matr.nr. 4 ae.
Ane Buk [stavet forkert]; fraværende i USA.
Denne kilde viser, at Ane Jensen Roed beholdt sin bolig i Egtvedgård, selv om hun rejste til USA. Hun havde helt sikkert planlagt at komme hjem igen.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=225300#225300,42517798 ff

189 Praedikenotater 19440323, Ane Jensen Roed [39], Arkiv: Personlige papirer / informationer. Troværdighed: 4.
<b>Prædikenotater </b>
[gengivet eksakt som skrevet]
Pastor Aaberg talte pænt om vor Mor. Han sagde Mor var en megen aarvaagen Kvinde, som kunde tale med om Fortid, Nutid og fremtiden, at hun var en Præsitant*) for vort Fædreland, som vi kunde være stolt af.
At Mor ikke fik lov til at se Danmark igen, som alle vidste, var hendes inderlige Ønske, kunde vi uden Tvivl give Hitler Skylden for, som for saa mange andre Ting.
Pastor Herron, som kun kendte Mor fra Hospitalet, omtalte hende som det sødeste Menneske, han nogensinde havde set, at hendes Ansigt gav kun Indtryk af Godhed, Taalmodighed og et rent og smukt Liv (hvor rigtig han var!).
*) Der menes sikkert "Repræsentant", men dette er nedfældet af en dansk-amerikaner, min farmors yngre søster Kjerstine Buch (nu: Christine Buch Pedersen), der har levet mange år i USA.
Kilde => Fundet i mindemappe "In Memoriam" udfærdiget af datteren Christine Buch Pedersen, oprindeligt Kjerstine Buch.

190 Det Danske Ugeblad, 19440323, Ane Jensen Roed [39], Arkiv: Personlige papirer / informationer. Troværdighed: 4. <b>
DET DANSKE UGEBLAD 23. marts 1944
</b>Det kom ikke helt uventet da det i Fredags Aftes meddeltes blandt Venner af Emanuel Pedersen paa Fifth Street S. E. at Mrs. Pedersens Moder, Fru Anna Buch var afgaaet ved Døden paa Hospitalet, hvor hun havde opholdt sig i nogle Uger. Hun naaede den høje Alder af 79 Aar og havde i Grunden befundet sig vel paa det forlængede Besøg som hun trods Alderen aflagde hos sine Børn i Amerika og som kom til at vare meget længere end beregnet.
Skønt Fru Anna Buch havde tre Børn her i Minnesota, Andrew, Aage samt Mrs. Emanuel Pedersen, kom kun dog efterhaanden til at længes efter Hjemmet i Danmark, hvor endnu sex andre Børn efterlever hende. I Løbet af de sidste Par Aar havde hun gjort tre Forsøg paa at komme tilbage til sit Fædreland, endda var der Udsigt til at hun kunde flyve over Lissabon; men der kom altid noget i Vejen og Rejsen over Lissabon maatte anses for besværlig paa Grund af Fru Buchs Alder.
Under sit Ophold her vandt den Afdøde sig en stor Vennekreds blandt venlige Landsmænd, som saa i Mandags samledes om Kisten i St. Peders danske Kirke, hvor der blev talt og sunget paa Modersmaalet for een, som saa mange af Minneapolis' Danske var kommen til at holde af. Et stort Væld af Blomster vidnede om den Anseelse som Afdøde og hendes Børn nyder blandt Venner, og Pastor Aaberg talte hjertevarme 0rd ved Baaren. Ingeborg Kirkegaard virkede ved Orgelet og Mr. Tusen fra St. Paul udførte en Solo ligesom Pastor Herrin fra Hospitalet talte nogle hjertelige Ord.
Omgivet af mange gode danske Venner førtes Liget derpaa til et Krematorium, og den afdøde Kvindes Aske vil efter krigen blive ført til Danmark.
.
Kilde => Fundet i mindemappe "In Memoriam" udfærdiget af datteren Christine Buch Pedersen, oprindeligt Kjerstine Buch.

191 Social-Demokraten (1874-1959) - 1941-02-12, side 4, udsnit, Arkiv: Det Kongelige Bibliotek. Troværdighed: 4.
"Hilsen og glædelig Jul til alle mine Børn samt anden Slægt og Venner, - Anne Buch, Minneapolis.".
Kilde => Mediestream

192 Nekrolog, Vejle Amts Folkeblad, side 8, 20-6-1944, Forfattet af min farmor. Arkiv: Det Kongelige Bibliotek. Troværdighed: 4. "<b>Død i Amerika.
</b>Vi har modtaget:
I en Tid som denne indløber der daglig triste Meddelelser til mangt et Hjem om Dødsfald blandt de kære.
Saaledes modtog vi forleden det Budskab, at vor kære lille Mor, Anne Buch, Egtved, fandt sin Død derovre i det fjerne, hvortil hun rejste for fem Aar siden i en Alder af 74 Aar for at besøge tre Børn og for igen at vende tilbage i Iøbet af fire Maaneder, hjem at leve paa Minderne om alt det, hun oplevede derovre i det fremmede; men det fik hun ikke Lov til, skønt det var hendes Ønskers højeste Maal. Hun døde i Marts Maaned - af Lungebetændelse, og først nu - tre Maaneder efter - kommer Meddelelsen derom.
Skønt Mor nu var over 79 Aar, var det vort inderlige Haab. at hun maatte leve saa længe, at Forholdene gjorde det muligt at faa hende hjem til os, saa vi kunde have delt hendes Oplevelser med hende. Vi har nu kun Mindet om en Mor, der har opfostret en stor Børneflok, en ualmindelig flittig og opofrende Mor.
Derovre i Amerika vandt hun sig mange Venner, hvad vi fra den Tid, da vi kunde brevveksle med hinanden, fik mange Beviser paa derovre fra, og vi er taknemlige ved Tanken derom.
Æret være hendes Minde!
Marie Larsen, f. Buch, [min farmor]
Grindsted.".
Kilde => Mediestream

193 Vejle Amts Folkeblad - 1944-06-22, side 7, dødsannonce, Arkiv: Det Kongelige Bibliotek. Troværdighed: 4.
"I Anledning af Mors Død afholdes en Mindehøjtidelighed i Egtved Kirke Onsdag den 28. juni Kl. 15,30.".
Kilde => Mediestream

194 Vejle Amts Folkeblad - 1944-06-29, side 6, notits, Arkiv: Det Kongelige Bibliotek. Troværdighed: 4.
"<b>Mindehøjtidelighed for Enkefru Anne Buch, Egtvedgaard.
Døde under et Besøg hos sine Børn i U.S.A., hvorfra hun ikke kunde vende hjem.
</b>Kort før Krigens Udbrud rejste Enkefru Anne Buch. Enke efter Gdr. Anders Buch, Egtvedgaard, tidl. Nørgaardslund, Skanderup, til De forenede Stater for at besøge sine tre Børn. Paa Grund af Krigen kunde Fru Buch ikke vende hjem, og i Marts i Aar døde hun i det fremmede, 79 Aar gammel. Hendes Børn herhjemme, der først fik Dødsbudskabet i Juni, lod i Gaar holde en Mindehøjtidelighed i Egtved Kirke. Vennekredsen havde pyntet Kirken smukt, og der var stor Deltagelse af Familje og Venner.
Sognepræst Anker Jensen holdt en smuk Mindetale, i hvilken han omtalte Fru Buchs Haab om at gense det gamle Land. Haabet brast, og hendes Børn herhjemme fik ikke sagt hende Tak eller trykket hendes Haand til Farvel. I vil mindes hende med Tak for hendes Omhu og Kærlighed.
Ved et efterfølgende Kaffebord i Forsamlingshuset talte afdødes ældste Datter, Fru Dir. Nielsen [farmors søster], Tønder, en Svigersøn, Tømrermester Larsen [farfar], Grindsted, og Lærer Christensen, Egtved. Til Slut takkede Fru Tømrermester Larsen [farmor] paa Familjens Vegne for Deltagelsen.".
Kilde => Mediestream

195 Kirkebog 1900 153 Bindslev, Horns, Hjørring, Interessant, at gommens navn her skrives Kristian Ludvig Vilhelm Kristensen. Gad vide, om der har været tale om en skrivefejl, eller om han har taget navneforandring. Troværdighed: 4.

196 Jørn Holm Kristensen, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=410310#410310,75917630

197 Kirkebog 1955 FKVD - 1968 FKVD, side 287, Bindslev, Horns, Hjørring, Troværdighed: 4.

198 Alimentationsjournal 1875 - 1881, Al. 99-76, Hjørring Amt, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16997037#122360,35834310

199 Navneregister til alimentationsjournal 1875-1881, indeks H, Hjørring Amt, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16997039#122361,35834864

200 Folketælling 18800201, Optællingsliste no. 4, Hovedliste, opslag 23, Sindal, Vennebjerg, Hjørring Amt,
Én ting er, at navnet er stavet forkert, men fødestedet er anført som Sindal i stedet for Vennebjerg. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 1.
Chr. Ludevig Christensen [svært at se, om der faktisk står Ludvig]
Fødested: Sindal [ukorrekt].
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=55074#55074,11957256

201 Hjørring Amt, Alimentationssager 1868 - 1945; Løbenummer 6940; sag 1876 99; 1880-05-13, Arkiv: Rigsarkivet København. Troværdighed: 4.
SIde 1:
"Den 13. maj 1880
74/80
Det efter vedlagte Resolution for 1 Aar den 15. Marts d.A. forfaldne Alimentationsbidrag 16 kr. der ifølge vedlagte Udpatningsforretning var uerholdeligt tillader jeg mig herved ærbødigst at bede autoriseret til Afsoning.
[Signatur]
Til Det Kongelige Amt, Hjørring
[Signatur]
Al 99/76 [dette er sagens journalnummer]"

Side 2:
"Bidrag, 16 Kr., autoriseret herved til Afsoning med Fængsel paa Vand og Brød i 4 Dage.
Med paategning om Afsoningens Fuldbyrdelse bedes denne Skrivelse tilbagesendt.
Hjørring Amt 20 Mai 1880
[Signatur]
Til By og Herredsfogedkontoret"

Påskrevet senere:
"At bidraget for 1 Aar til 15. Marts d.A. er afsonet med Fængsel paa Vand og Brød fra den 15. til 19. d.M. attesteres.
By og Herredskontoret Hjørring den 22. Juli 1880.
[Signatur]
Til Det Kongelige Amt, Hjørring.".
Kilde, kun fysisk:
Arkivskaber: Hjørring Amt; Arkivserie: Alimentationssager (1868 - 1945); Løbenummer: 6940; Indhold: 1876 1 - 1876 167
Alimentationssag 99/76, Marie Christensen ctr. Morten Hansen

202 Hjørring Amt, Alimentationssager 1868 - 1945; Løbenummer 6940; sag 1876 99; 1881-09-02, Arkiv: Rigsarkivet København. Troværdighed: 4.
Side 1:
"233/81
Den 2. September 1881
Det ifølge vedlagte Forlig af Morten Hansen i Vennebjerg skyldige Underholdningsbidrag for 1 Aar til 15. Marts d.A. = 16 Kr., der ifølge [??] vedlagte Udpantningsforretning har været uerholdeligt tillader jeg mig ærbødigst at bede autoriseret til Afsoning.
[Signatur]
Bemeldte
Til Det Kgl. Amt i Hjørring
Al 99/76"

Side 2:
"Bidrag, 16 Kr., autoriseret herved til Afsoning med Fængsel paa Vand og Brød i 4 Dage.
Med paategning om Afsoningens Fuldbyrdelse bedes denne Skrivelse tilbagesendt.
Hjørring Amt, den [?] September 1881
[Signatur]
Til By og Herredsfogedkontoret i Hjørring"

Påskrevet senere:
"Tilbagesendes tjenstligt med bemærkning at bidraget er afsonet med Fængsel paa Vand og Brød fra den 21. til 25. d.M.
By og Herredskontoret Hjørring den 29. September 1881.
[Signatur]
Til Det Kongelige Amt, Hjørring.
[Signatur]
Til Den Kongelige Amt i Hjørring"
.
Kilde, kun fysisk:
Arkivskaber: Hjørring Amt; Arkivserie: Alimentationssager (1868 - 1945); Løbenummer: 6940; Indhold: 1876 1 - 1876 167
Alimentationssag 99/76, Marie Christensen ctr. Morten Hansen

203 Hjørring Amt, Alimentationssager 1868 - 1945; Løbenummer 6940; sag 1876 99; 1882-04-14, Arkiv: Rigsarkivet København. Troværdighed: 4. Side 1:
"80/82
Den 14. April 1882
Da det ifølge vedlagte Forlig for 1 aar til den 15. marts 1882 resterende Alimentationsbidrag = 16 Kr. for Morten Hansen af Vennebjerg til Marie Christensen har været uerholdeligt og Afsoning er forsøgt iværksat tillader jeg mig ærbødigst under Henvisning til Sagens vedlagte forgieves Udpantningsforretning, at bede mig Afsoningsordren tilstillet.
[Signatur]
Bemeldte
Til det Kongelige Amt i Hjørring
Al 99/76"

Side 2:
"Bidrag, 16 Kr., autoriseret herved til Afsoning med Fængsel paa Vand og Brød i 4 Dage. Med paategning om Afsoningens Fuldbyrdelse bedes denne Skrivelse tilbagesendt.
Hjørring Amt, den 22. April 1882
[Signatur]
Til By og Herredsfogedkontoret i Hjørring"

Påskrevet senere:
"At Morten Hansen har afsonet foranstaaende Bidrag med Fængsel paa Vand og Brød i 4 dage fra 4. til 8. Maj d.A. attesteres.
By og Herredskontoret i Hjørring den 5. Juni 1882
[Signatur]
Til Det Kongelige Amt i Hjørring."
.
Kilde, kun fysisk:
Arkivskaber: Hjørring Amt; Arkivserie: Alimentationssager (1868 - 1945); Løbenummer: 6940; Indhold: 1876 1 - 1876 167
Alimentationssag 99/76, Marie Christensen ctr. Morten Hansen

204 18901005 Kontraministerialbog, Sindal, Vennebjerg, Hjørring Amt, Confirmerede Drenge 1888-1891, folio 124, nr. 4, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21695691#409994,75910054

205 Folketælling 18900201, Optællingsliste no. 4, Hovedliste 2, opslag 18, Sindal, Vennebjerg, Hjørring Amt,
Er det den rettet person?. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 1.
Chr. Ludvig Christensen
Fødested: Sindal, Hjørring Amt [ikke korrekt].
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=58929#58929,12155409

206 Folketælling 19210201, Skema nr. 19, Hovedliste side 1, Bindslev, Horns, Hjørring Amt, Troværdighed: 3.

207 Folketælling 19251105, Skema nr. 2, Hovedliste side 1, Bindslev, Horns, Hjørring Amt, Bortset fra stavefejl ser oplysningerne ud til at være korrekte. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=91150#91150,15194065

208 Folketælling 19301105, Skema nr. 19, Hovedliste side 1, familie nr. 12, Tversted, Horns, Hjørring Amt, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=102900#102900,16259164

209 Kirkebog 1955 FKVD - 1968 FKVD, side 287, Bindslev, Horns, Hjørring, Anfører beskæftigelse som fodermester af Nr. Vrangbæk, Flade. Troværdighed: 4.

210 Kirkebog 1879, side 45, Asdal, Vennebjerg, Hjørring Amt, Troværdighed: 4. Faddere: "Gmd. [gårdmand] Hans Larsens Hustru, Maren Larsen, Lille Aadal, Gmd . Hans Larsen, Hmd. [husmand?] Jens Kristensen, Mosen".

211 Dødsannonce efter Jørgine Marie Jakobsen Holm, Troværdighed: 0.

212 Kirkebog 1965 328 Bindslev, Horns, Hjørring, Troværdighed: 4.

213 Folketælling 18800201, Optællingsliste no. 2, Hovedliste, opslag 23, Asdal, Vennebjerg, Hjørring Amt, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=54480#54480,11924487

214 Kirkebog 1863 164 Bindslev, Horns, Hjørring, Troværdighed: 3.

215 Folketælling 18900201, Skema 3, Hovedliste side 2, Bindslev, Horns, Hjørring Amt, Troværdighed: 3.

216 Folketaelling 19010201, Nr. Bindslev, Bindslev Sogn, Horns, Hjoerring Amt, Altid problemer med at kunne være 100% sikker på stavemåder. Troværdighed: 3.

217 Yrsa Skou Møgelvang, Troværdighed: 1. Dokumentation modtaget som indlæg til min hjemmeside (<a href="../kontakt.html">klik her</a>) samt efterfølgende udveksling af e-post.

218 Kirkebog 1890 301 Hammershøj, Sønderlyng, Viborg Amt, Troværdighed: 4.

219 Kirkebog 1866 5, Øls, Hindsted, Ålborg, Denmark, Troværdighed: 4.

220 Kirkebog 1866 5, Øls, Hindsted, Ålborg, Denmark, Navnet har jeg ændret fra Jens Christian Carlsen til Jens Kristian Karlsen som anført i kirkebogen ved dåben. Troværdighed: 4.

221 Kirkebog 1943 243 Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, Troværdighed: 4.

222 Rigsarkivet, Arkivalier Online => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19931956#379796,73856000, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online, Klassifikationsnr.: 801. Troværdighed: 4.

223 Legitimationskort, Jens Kristian Karlsen, Arkiv: MANGLER / UKENDT. Troværdighed: 4.

224 Folketælling 18700201, Hovedliste 608, Øls, Hindsted, Ålborg Amt, Her anvendes bogstavet "K" generelt (men korrekt?) i stedet for "Ch". Desuden bruges navnet Christensen i stedet for Christensdatter, for så vidt angår hustruen. Troværdighed: 3.

225 Kirkebog 1880 53, Øls, Hindsted, Ålborg Amt, Bemærk, at her er navnet stavet Jens Christian Carlsen, hvilket er forskelligt fra, hvad der står i kirkebogen ved dåben. Troværdighed: 3.

226 Middelsom-Sønderlyng Herredsfoged, 1834 Vorning B46-SP114 - 1955, side 70, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=28347#28347,3086538

227 Skøde- og panteprotokol, Middelsom-Sønderlyng, 1896 B46-SP35 - 1899, folio 615,2, 1899-01-12, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16968028#89746,14764862

228 Folketælling 19010201, Husliste No. 27, matr.nr. 34, Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, Her undskrives med Jens Karlsen. Troværdighed: 4.

229 Folketælling 19160201, Folketællings-Skema nr. 1, Hovedliste side 1, Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, Her er efternavn stavet på denne besynderlige måde: "Karelsen". Martin Vitting er med på listen ca. 14 dage efter brylluppet med Christine Carlsen. Troværdighed: 4.

230 Folketælling 19210201, Folketællings-Skema nr. 12, Hovedliste side 3, Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, Troværdighed: 4.

231 Folketælling 19300511, Folketællings-Skema No. 12, side 00030, Øls, Hindsted, Ålborg Amt, "Jens [Kristian] Karlsen. Vejmand" "Ane Marie [Dorthea] Karlsen". Troværdighed: 4. Den tidligste folketælling i Vorning, hvor jeg kunne finde mine oldeforældre.

232 Middelsom-Sønderlyng Herredsfoged, 1834 Vorning B46-SP114 - 1955, side 26, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=28347#28347,3086450

233 Digevej 30, Vorning, Tjele, 2019 - foto, Arkiv: kortforsyningen.dk. Troværdighed: 3.
Link => https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=MREERL

234 Folketælling 19401105, Folketællingsskema No. 76, matr. nr. 13 h, Øls, Hindsted, Ålborg Amt, Ham: "Vejmand. Aldersrentenyder". Hende: "Husgerning. Aldersrentenyder". Troværdighed: 4.

235 Guldbryllupssang, billede, Troværdighed: 4. Mel. Fra Tyskland uddrog.

FOR ANE MARIE og JENS i Dag
vi alle har hejst vores smukke Flag,
og nu vil vi synge med Tju og Bang
for Guldbrudeparret en Iystig Sang.
Tralala lala o. s. v.

De er jo et Par, som vi godt ka' li',
for de har skam altid hængt dygtig i.
de hjalp jo os alle med godt Humør,
men glemte ej Pligten bag Hjemmets Dør.

I Kjæpsmark en straatækket Hytte laa.
der elskede Jens og hans Vivat gaa,
men Hytten den brændte ved Lynnedslag,
saamænd paa en højhellig' Pinsedag.

Og Ane Mari' hinne Syltetøj,
samt Flæsk og Medister gik op i Røg,
ja, Lynet, den graadige, lumske Rad,
det aad anden Pinsedags Middagsmad.

Men Jens han lod bygge et prægtigt Slot
med elektrisk Lys og med andet godt.
Han spiller paa Radio for An' Mari",
skønt Blomster og Høns hun kan bedre li'.

Engang havde Jens jo en dejlig Hund,
dens Navn det var "Kvik" og for Jens et Fund.
men kom den til Ane Marie et Smut,
saa raabte hun altid: . Herut, Herut"!

Og Jens han kan hurtig æ Træsko flytl'
naar han gaar en Tur for at spørge Nyt,
hos Smed og hos Købmand ,han holder Snak
og ryger sig mangen en "Piv Tobak".

Vi ku' jo blyw ve aa syng Vers paa Vers
men saa bløw vor Sang jo paa mindst halvfjers
med Jens og hans Viv sku' vi gerne ha'
en lille Svingom, før vi slutter a'.

Vi haaber. at Jens og hans An' Mari'
nu ogsaa til Dansen vi! hænge i.
Med Guldbrudeparret vi danse vil
i godt H umør og til lystigt Spil.
Tralala lala o. s. v.

236 Kirkebog 1943 243 Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, Jens Kristian Karlsens beskæftigelse fremgår af kirkebog i forbindelse med begravelse. Det stemmer overens med, hvad jeg har fået fortalt af min mor og hendes familie. Troværdighed: 4.

237 Yrsa Skou Møgelvang, Troværdighed: 0. Dokumentation modtaget som indlæg til min hjemmeside (<a href="../kontakt.html">klik her</a>) samt efterfølgende udveksling af e-post.

238 Kirkebog 1864 114-115 Hammershøj, Sønderlyng, Randers, Det fremgår af kirkebogen, at Ane Marie Dorthea Møgelvang blev hjemmedøbt allerede den 28. august 1864 og derefter fremstillet i kirken den 6. november 1864. Troværdighed: 4.

239 Fødsels- og dåbsattest, Ane Marie Dorthea Møgelvang, Troværdighed: 4.

240 Kirkebog 1948 277 Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, Troværdighed: 4.

241 Folketælling 18700201,Optegnelse side 2, Hammershøj, Sønderlyng, Viborg Amt, Forvirrende - for her blev Jens Christian Møgelvang alder oplyst til 50 år, hvilket betyder, at han skulle være født tidligst 1819. Troværdighed: 3.

242 Kirkebog 1878 252-253 Hammershøj, Sønderlyng, Randers, Troværdighed: 4.

243 (Fået tilsendt kopi fra Tjeleegnens Lokalhistoriske Arkiv - info@tjelearkivet.dk), Se side 9 i skudsmålsbogen, hvor hendes konfirmation bliver omtalt. Troværdighed: 4.

244 (Fået tilsendt kopi fra Tjeleegnens Lokalhistoriske Arkiv - info@tjelearkivet.dk), Troværdighed: 4.

245 Folketælling 18800201, side 442-443, Nørbæk, Sønderlyng, Viborg Amt, Troværdighed: 4.

246 (Fået tilsendt kopi fra Tjeleegnens Lokalhistoriske Arkiv - info@tjelearkivet.dk), Se side 11 i skudsmålsbogen, der beviser, at hun faktisk var, hvor hun blev fundet ved folketællingen i 1880. Troværdighed: 4.

247 Folketælling 18900201, Optællingsliste 20, Hovedliste 3, Hammershøj, Sønderlyng, Viborg Amt, Troværdighed: 4.

248 (Fået tilsendt kopi fra Tjeleegnens Lokalhistoriske Arkiv - info@tjelearkivet.dk), Se side 15-16 i skudsmålsbogen, der beviser, at hun faktisk var, hvor hun blev fundet ved folketællingen i 1890. Troværdighed: 4.

249 Svar af 14-7-1933 fra Landarkivet for Fyen, Troværdighed: 0. Brevet er et svar på en forespørgsel fra min farfar <a href="per00011.htm#0">Niels Richard Larsen</a>.

Se brevet -> <a href="../Sider/Personer/per00011/g.html">Klik her</a>

250 Kirkebog 1844 100, Sønder Højrup, Vindinge, Svendborg, Jævnførelsesregistret har jeg slået op i, men det er et syndigt rod. Troværdighed: 4.

251 Kirkebog 1814 1 Gestelev, Sallinge, Svendborg, Jævnførelsesregistret binder dåb og konfirmation sammen i kirkebogen. Det giver en større sikkerhed for, at det er den rette person. Troværdighed: 3.

252 Kirkebog 1876 319 Skibet, Tørrild, Vejle Amt, "Aftægtsmand paa Vilstrup M. [Mark]". Troværdighed: 4.

253 Dødsattest, Lars Jensen, Arkiv: Rigsarkivet København. Troværdighed: 4.
Kilde => Originalt arkivalier:
Arkivskaber: Vejle Lægedistrikt;
Arkivserie: Dødsattester (1876 - 1914);
Løbenummer: 17;
Indhold: 1876 - 1877

254 Kirkebog 1876 319 Skibet, Tørrild, Vejle Amt, "Aftægtsmand paa Vilstrup M. [Mark]". Troværdighed: 3.

255 Kirkebog 1828 55-56 Gestelev, Sallinge, Svendborg, Jævnførelsesregistret binder dåb og konfirmation sammen i kirkebogen. Det giver en større sikkerhed for, at det er den rette person. Troværdighed: 4.

256 Nørvang-Tørrild Herredsfoged, Skøde- og Panteprotokol nr. 14, folio 479-2, 1838, En tvivl nager, om det er den samme Lars Jensen, der køber ejendommen tilbage 36 år senere. Troværdighed: 1.

257 Realregister, Skøde- og panteprotokol, Vejleherredsret, Tingslysningen, Skibet I 4 B70-SP151 - 1936, Troværdighed: 4.

258 Realregister, Skøde- og panteprotokol, Vejleherredsret, Tingslysningen, Skibet I 4 B70-SP151 - 1936, Det ser lidt besynderligt ud på tingbladet. Tidslinie: 12/5-1838: Lars Jensen sælger. - efter to andre ejere, køber han så ejendommen tilbage i 1874. Er det samme Lars Jensen?. Troværdighed: 3.

259 Skøde i Nørvang-Tørrild Herredsfoged, Skøde- og Panteprotokol nr. 29, folio 81-1, 1874, Troværdighed: 4.

260 Kirkebog 1821 29 Sønder Højrup, Vindinge, Svendborg, Troværdighed: 4.

261 Min farfars noter (1), Troværdighed: 0.

262 Kirkebog 1885, folio 334, Skibet, Tørrild, Vejle Amt, Det ser ud til, at der i kirkebogen står Ane Rasmussen, men tidspunktet stemmer med min farfars personlige noter. Troværdighed: 3.

263 Dødsattest, Anna Rasmusdatter, Arkiv: Rigsarkivet København. Troværdighed: 3.
Selv om der står Ane Rasmussen på attesten, er det overvejende sandsynligt, at det er den rigtige person.
Kilde => Originalt arkivalier:
Arkivskaber: Vejle Lægedistrikt;
Arkivserie: Dødsattester (1876 - 1914);
Løbenummer: 21;
Indhold: 1884 - 1885

264 Kirkebog 1844 100, Sønder Højrup, Vindinge, Svendborg, Ved vielsen står der "Anne" i kirkebogen. Troværdighed: 1.

265 Kirkebog 1838 231 Lunde, Sunds, Svendborg, Blev fundet død paa et høloft i Rønnehuset. Att. fra skifteretten af 10. aug. Troværdighed: 3. Alder: 49

266 Kirkebog 1855, vielse nr. 5, Seest, Anst, Ribe Amt, Denmark, Gommens bror Ditlev var forlover. Troværdighed: 4.

267 Kirkebog 1872, Kontraministerialbog, folio 37, Holmen, Sokkelund, København Amt, Denmark, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=380152#380152,73931888

268 Kirkebog 1872, Hovedministerialbog, folio 120, Holmen, Sokkelund, København Amt, Denmark, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=204320#204320,38765751

269 Aalborg Stiftstidende, 1872-02-01, side 3, Viede, Arkiv: Det Kongelige Bibliotek. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ac630a617-3eae-409b-b6eb-b64dfb442d8a/query/%22Peder%20Roed%20Andersen%20Buch%22

270 Dags-Telegraphen (København), 1872-01-31, side 4, Ægteskab, Holmens Kirke, Arkiv: Det Kongelige Bibliotek. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A545adb9c-b3de-49f0-98a8-0afa286fd8bb/query/%22Peder%20Roed%20Andersen%20Buch

271 Kirkebog 1828, side 262-263, Skanderup, Anst, Ribe Amt, Denmark, Troværdighed: 4.
De relevante side var svære at finde, da de var placeret ekstraordinært efter jævnførelsesregistret.

272 Kirkebog 1893, folio 5, Skanderup, Anst, Ribe Amt, Denmark, Troværdighed: 4.

273 Dødsattest, Peder Roed Andersen Buch, Arkiv: Rigsarkivet København. Troværdighed: 4.
Kilde => Kopi af originalt arkivalier:
Arkivskaber: Kolding Lægedistrikt;
Arkivserie: Ligsynsattester (Ribe Amt) (1876 - 1900);
Løbenummer: 25;
Indhold: 1892 - 1895

274 Kolding Folkeblad, doedsannonce, Peder Roed Andersen Buch, 18930327, side 3, Arkiv: Det Kongelige Bibliotek. Troværdighed: 4.
Kilde, Mediestream =>
https://www2.statsbiblioteket.dk/newspaper-pdf/0/4/b/c/04bc7287-33f3-49e5-8f9a-63557f0a578c.pdf?ticket=4e6540a9-6556-47a1-b689-4c76bdb65860&filename=Kolding_Folkeblad_(1882-1989)_-_1893-03-27.pdf

275 Generalkrigskommissariatet angående Udskrivningsvæsenet, Lægdsruller, Ribe 1829 D Tilgangsrulle,Lægd No. 72, Løbe No. 163, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16481031#17936,946022

276 Folketælling 18340218, side 138, Skanderup, Anst, Ribe Amt, Efternavn er stavet fejlagtigt Buk, men den fejl re gennemført for alle familier, der hed Buch på egnen. Troværdighed: 4.

277 Folketælling 18400201, side 145, Skanderup, Anst, Ribe Amt, Troværdighed: 4.

278 Kontraministerialbog 1835-1847, Kolding Sankt Nikolaj Sogn, Vejle Amt, Confirmerede Drenge, folio 256, nr. 4, 1844-04-14, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
"Dom angaaende Kundskab og Opførsel.
Udmærket Godt".
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21619099#385169,74107367

279 Folketælling 18450201, side 147-148, Skanderup, Anst, Ribe Amt, Troværdighed: 4.

280 Folketælling 18500201, side 164, Skanderup, Anst, Ribe Amt, Troværdighed: 4.

281 Folketælling 18550201, folio 107-2, Skanderup, Anst, Ribe Amt, PRAB og tjenestefold på Skanderup Nørgård er fundet på samme side some faderen på Nørgårdslund. Endnu er hans kommende hustru, Ane Marie Christensen, som han gifter sig med kort tid senere, ikke flyttet (officielt) ind. Fra starten er der 7 tjestefolk. Troværdighed: 4.

282 Realregister 1860 Skanderup I Nagbølle m.fl. B75-SP189 - 1955, Skanderup By matr.nr. 9c, 9d, 11d, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=30000#30000,3423165

283 Matrikelkort, Skanderup By, Skanderup 1270853, 1885-1942, forhold 1 til 400, Noergaardslund, Nørgaardslund markeret med røde rammer på kortet. Troværdighed: 4.

284 Skøde og panteprotokol for Anst-Slavs Herreder, pantebog 21, folio 248-250, 1855-07-31, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Denne protokol indeholder på de fundne sider skøde og panteobligation vedrørende den omhandlede overdragelse af Nørgårdslund.
Kilde =>
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16967630#212022,40053966
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16967630#212022,40053967
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16967630#212022,40053968

285 Skøde og panteprotokol for Anst-Slavs Herreder 1857 6 23 1860 1 10, 1857-07-07, folio 19,2 f, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16967630#212653,40278015 ff

286 Realregister, Anst-Slavs-Jerlev og (til 1876) Brusk Herredsfoged, 1860 Skanderup I Nagbølle m.fl. B75-SP189 - 1955, folio 239,2, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3. De to gældsbreve ses umiddelbart efter hinanden på den venstre side.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=30000#30000,3423276

287 Realregister 1860 Skanderup I Nagbølle m.fl. B75-SP189 - 1955, Skanderup By matr.nr. 9c, 9d, 11d, Gældsbrev for børnepenge lyst på ejendommen. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=30000#30000,3423165

288 Skøde og panteprotokol for Anst-Slavs Herreder, 1871 28 B75-SP29 - 1873, f.50,2 og 51,2, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16967630#87014,13919566

289 Kontraministerialbog 1872-1891, Skanderup, Anst, Ribe, Confirmerede Pige, Side 50, nummer 3, 1873-04-20, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
K [Kundskab] Mg.
O [Opførsel] Mg.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=401823#401823,74529611

290 Skøde og panteprotokol nr. 31 for Anst-Slavs Herreder, 1877, folio 125-127, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16967630#87021,13922223

291 Skøde og panteprotokol for Anst-Slavs Herreder, 1878 33 B75-SP34 - 1880, foilo 365,2-366,1, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16967630#87025,13924001

292 Skøde og panteprotokol for Anst-Slavs Herreder, 1878 33 B75-SP34 - 1880, filio 441, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16967630#87025,13924076

293 Folketælling 18800201, Optællingsliste 7, Hovedliste 3, Skanderup, Anst, Ribe Amt, Troværdighed: 4.

294 Anst-Slavs-Jerlev og (til 1876) Brusk Herredsfoged Realregister, 1860 Seest I Seest 1 B75-SP185 - 1930, folio 61, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=29993#29993,3421363

295 Skøde og panteprotokol for Anst-Slavs Herreder, 1889 40 B75-SP41 - 1890, folio 360,2-361,1, Troværdighed: 4.

296 Folketælling 18900201, Optællingsliste 6, Hovedliste 2, Skanderup, Anst, Ribe Amt, Troværdighed: 4.

297 Kolding Folkeblad - 1893-03-27, Side 2, nekrolog, Troværdighed: 4.
<b>Dødsfald.</b> Gaardejer P.Buch, Nørgaardslund ved Kolding, er død, 64 Aar gl. Den afdøde var en ualmindelig energisk og dygtig Landmand, en af Egnens Banebrydere. Han hørte til dem, der gik med til det ny paa Landbrugets forskjellige Omraader, men stadig paa den Maade, at han aldrig vovede sig videre ud, end hans eget sunde Omdømme og nøje prakliste Overvejelser anviste ham. P. Buch paa Nordgaardslund hørte derfor blandt de Proprietærer, der ikke blot er en Pryd for Standen, men som ved hele deres Gjerning og Virksomhed gjorde et stort Arbejde for det hele Landbrug indenfor det Omraade, hvor deres Exempel virker. P. Buck var en udpræget og trofast Venstremand; det demokratiske Tankesæt laa ham i Blodet og han var til del sidste Venstresagen varmt hengiven. Egnen taber i ham et Mønster paa en Storbonde i Ordets smukke Betydning. I det sidste halve Aars Tid havde P. Buch været svagelig; i Slutningen af forrige Aar laa han en Tid paa Kolding Sygehus sammen med Ravn, Sjølundgaard, der bragtes derfra som Lig. P. Buch kom atter hjem, men har siden stadig været sengeliggende, indtil han nu sov ganske stille hen.

298 P. Eliassen (1923), Side 293-294 i bogen. Arkiv: Slægtsforskernes Bibliotek. Troværdighed: 3.
Kilde => https://slaegtsbibliotek.dk/807068.pdf

299 Kolding Folkeblad (1882-1989) - 1887-01-08 side 1, Arkiv: Det Kongelige Bibliotek. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A87b4573e-02ed-49dc-8a78-889a9fb71b47/query/%22Peder%20Buch%22

300 Anders Buchs noter i moderens bibelhistorie, Troværdighed: 0. Jeg har arvet min tipoldemors bibelhistorie, og deri har min oldefar efterfølgende skrevet nogle oplysende notater, der ligger til grund for nogle af oplysningerne i min slægtsforskning.

301 Kirkebog 1836, side 37-38, Seest, Anst, Ribe Amt, Denmark, Troværdighed: 4.

302 Kirkebog 1864, side 440-441, nr. 16, Skanderup, Anst, Ribe Amt, Denmark, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=401815#401815,74529085

303 Kontraministerialbog, Ørre, Hammerum, Ribe, Døde Kvindekøn 1892-1912, folio 272, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17128652#173798,29240665

304 Kontraministerialbog, Ørre, Hammerum, Ribe, Døde Kvindekøn 1892-1912, folio 272, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Opholdt sig i Ørre Præstegaard. Født i Skanderup, Andst Herred. Datter af afdøde Gaardejer Steffen Jesper Buch og Hustru Maren Nielsdatter af Skanderup Sogn. Enke efter Proprietær Peder Roed Andersen Buch af Nørgaardslund, Skanderup Sogn.
----
Sognepræst Birk.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17128652#173798,29240665

305 Folketælling 18400201, side 138, Seest, Anst, Ribe Amt, Troværdighed: 4.

306 Folketælling 18450201, side 122, Seest, Anst, Ribe Amt, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=7675#7675,184228

307 Kirkebog 1850, side171-172, Seest, Anst, Ribe Amt, Troværdighed: 4.

308 Folketælling 18500201, side 147, Seest, Anst, Ribe Amt, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=114641#114641,17281864

309 Folketælling 18550201, Seest, Anst, Ribe Amt, folio 98-1, gård 24, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=119934#119934,17440828

310 Kirkebog 1886, side uoplyst, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Troværdighed: 3.

311 Kirkebog 1826, side 85-86, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

312 Kirkebog 1907, folio 213, Sankt Nikolaj, Kolding, Nørvang, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

313 Rigsarkivet, Arkivalier Online => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=18247157#370955,71048910, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.

314 Kolding Folkeblad (1882-1989) - 1907-06-01, side 2, Jens Hansen Roed [50], notits om dødsfald, Arkiv: Det Kongelige Bibliotek. Troværdighed: 4.
Dødsfald. Fhv. Gæstgiver Jens Hansen Roed er afgaaet ved Døden i København, 80½ Aar gammel.
Den afdøde, der for et Par Aar siden vendte hjem til Danmark efter mange Aars Ophold i Amerika, var i sin Tid en af Kolding kendte Borgere. Han sad i Byraadet og flere Forenings-Bestyrelser, tog livlig Del i Politik og var blandt C.
[Christen] Bergs Stillere.
I hele sin Færd var Roed en pigttro og elskværdig Mand.
.
Om nævnte C. Berg => https://da.wikipedia.org/wiki/Christen_Berg.
Kilde, Mediestream => https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Afb88aa4f-4fd4-4ced-acad-cb65a338242c/query/Roed/page/doms_aviser_page%3Auuid%3Af8e3c9eb-eeae-413e-9370-5413143fc030

315 Kolding Folkeblad (1882-1989), 1907-06-03, side 3, Jens Hansen Roed [50], dødsannonce, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde, Mediestream => https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A722568bb-f6e9-408f-be59-e1bce8f4d484/query/Roed

316 Slægstbogen Ravn, Troværdighed: 3. Harbo, Jens Peter, "Stamtavle over Slægten Ravn fra den nordlige Del af Koldingegnen": en Slægtsbog med Slægtsregister, Tidsnoter, Portrætter, Biografier og Smaatræk samt gamle Breve og Papirer m.m.
1918. 376 sider, illustreret
Opstilling i folkebiblioteker:99.9 Ravn
Litteraturhenvisninger
Side 354-376: Navneregister

317 Slægten Roed fra Bølling, Troværdighed: 3. Slægten Roed fra Bølling (Egtved sogn) : om Hans Jensen Roed, født 1802, og hustru, deres forfædre og efterkommere
Nordisk Slægtsforskning Aps
1992. 316 sider, illustreret
Forlag: Nordisk Slægtsforskning
Opstilling i folkebiblioteker: 99.9 Roed
Pris ved udgivelsen: pris ikke oplyst

318 Folketælling 18340201, optællingsliste side 165, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=2158#2158,79462

319 Folketælling 18400201, optællingsliste side 338, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=4963#4963,117920

320 Kontraministerialbog, Egtved, Jerlev, Vejle, Confirmerede Drenge 1838-1859, side 12-13, nr. 66, 1841-04-18, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=398513#398513,74460938

321 Folketælling 18450201, optællingsliste side 239, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=6753#6753,160550

322 Folketælling 18500201, optællingsliste side 153, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=113724#113724,17260105

323 Folketælling 18550201, optællingsliste side 272, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=119022#119022,17412401

324 Birgitte Dedenroth-Schou og Jens Åge S. Petersen, Rådhus og bystyre i Kolding 1500-2000 (Kolding 2001
Redaktion: Birgitte Dedenroth-Schou, Kolding Stadsarkiv
Sats og tryk: Jørn Thomsen Offset A/S
ISBN 87-88966-23-2
Udgivet med støtte fra KJEMS-FONDEN
https://stadsarkiv.kolding.dk/administrator/components/com_kolding_publikationer/media/ebd49292533022063eed8ae54f669e9d-R--dshus-og-bystyre-i-Kolding.pdf), Side 237. Troværdighed: 4. UDFYLDNINGSVALG AF DEN
ALMINDELIGE VÆLGERKLASSE
15. JANUAR 1876
Valg af et byrådsmedlem i stedet for bager Jacobsen.
Værtshusholder Jens Roed.

325 18890101 Ellis Island - Passenger Record, Manifest, Jens Hansen Roed, Arkiv: The Statue of Liberty, Ellis Island Foundation, Inc. Troværdighed: 4.
Kilde => https://heritage.statueofliberty.org/passenger-details/czoxMzoiOTAxMjIzNzE3NDA3NSI7/czo5OiJwYXNzZW5nZXIiOw==

326 Folketælling, Iowa State Census 1895, Franklin, image 173 of 528, USA, Lidt unøjagtigheder ved alder og stavemåder. Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:VT3M-T19

327 Stockflethsvej 8, Frederiksberg, Troværdighed: 4.

328 Kolding Folkeblad 1904-07-23, side 3, notits om Jens Hansen Roeds ophold i Kolding, Arkiv: Det Kongelige Bibliotek. Troværdighed: 4.
Kolding og Omegn
Forhv. Byraadsmedlem Jens Roed, der i over 12 Aar har boet hos en Søn i Nordamerika, opholder sig i disse Dage i Kolding. Roed, der er 78 Aar gammel, men fuldstændig rask og aandsfrisk, agter nu at blive boende hos sine Børn i Danmark.
.
Kilde, Mediestream =>
https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A13696bd3-706a-4d7b-8d63-70ebce386ad7/query/Jens%20Roed

329 Kolding Folkeblad 1906-09-12, side 2, notits om Jens Hansen Roeds 80 aars dag, Notitsen blev bragt 2 dage før fødseldagen. Arkiv: Det Kongelige Bibliotek. Troværdighed: 4.
Fhv. Værtshusholder Jens Roed, der i en Aarrække var Medlem af Kolding Byraad, bliver førstkommende Fredag 80 Aar. Roed opholder sig hos en Søn i København. Det vil sikkert glæde hans Bekendte her i Byen at høre, at han trods sin høje Alder endnu er rask og rørig..
Kilde, Mediestream =>
https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A84c21224-60eb-4f1e-9891-466eedca5189/query/%22Jens%20Roed%22

330 Kirkebog 1831, side uoplyst, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=386707#386707,74141919

331 Kirkebog 1888, folio 181, Sankt Nikolaj, Kolding, Nørvang, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

332 Kirkebog 1831, side uoplyst, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Har valgt stavemåden "Paaskesdatter" fra denne kirkebog, selv om hun ofte brugte "Paaskesen". Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=386707#386707,74141919

333 Kontraministerialbog, Egtved, Jerlev, Vejle, Confirmerede Piger 1838-1859, side 84-85, nr. 79, 1846-04-19, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Dom angaaende Kundskab og Opførsel: Mg? Mg
Naar og af hvem vaccineret: D. 6. Juli 1833, Kristensen.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=398517#398517,74461063

334 Enesteministerialbog 1758-1885, Skanderup, Anst, Ribe, Døbte, side 49, 1786-01-22, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17126316#169015,28383447

335 Enesteministerialbog 1758-1885, Skanderup, Anst, Ribe, Døbte, side 49, 1786-01-22, Udover forældrenes navnes, står der følgende: "Faddere. 1. Laurits Buchs Datter Bodil.Kirstine; 2. Antonie [Antonius?] Buchs Hustru; 3. Hans Laugesens Datter, Kirsten; 4. Stephan Jepsen og 5. Laurits Terpagers, Søren, alle af Skandetup Sogn. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17126316#169015,28383447

336 Kontraministerialbog 1829-1868, Skanderup, Anst, Ribe, Døde Mankjøn, side 380-381, nummer 15, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21638038#401814,74529055

337 Kontraministerialbog 1829-1868, Skanderup, Anst, Ribe, Døde Mankjøn, side 380-381, nummer 15, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
"Aftægtsmand".
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21638038#401814,74529055

338 "Ditlev Hansen Buch slægtsbog" (Dansk Slægtshistorisk Institut Aps
1981. 257 sider, [23] tavler (heraf 1 foldet)
Forlag: Dansk Slægtshistorisk Institut

Rygtitel: Slægten Ditlev Hansen Buch født 1753

Pris ved udgivelsen: kr. 900.00 net.), Troværdighed: 2. Efter hans [Ditlev Hansen Buchs] død afhænder Karen Andersdatter (From) Skanderup Nørgaard til sønnen Anders Thomsen Buch ifølge følgende skøde:
Underskrevne Karen Andersdatter, enke efter afgangne selvejergårdmand Ditlev Hansen Buch af Skanderup, tilstår herved for mig og arvinger, at have solgt og afhændet, ligesom jeg herved sælger skøder og aldeles afhænder til min søn Anders Thomsen Buch, den af mig efter min afdøde mand, derpå havende skøde af 14. maj 1783, tinglæst 10. juni samme år, ejende og påboende gård udi Skanderup by og sogn, Andst herred, som står for hartkorn ager og eng 10 tdr. 7 skp., l fjdk, l, album og skov l fjdk. og l alb, med tilhørende ejendomme, herlig heder og rettigheder, byrder og forpligtelser, alt således som jeg samme ejet og besiddende haver, tillige med gårdens påstående besætning og indbo, aldeles intet undtages, således samme nu forefindes, alt for den accorderede købesum af 4600 rdl.m skriver firetusinde og sex hundrede rigsbankdaler, gode sølv, hvorunder indbefattes den på gården hæftende pantegæld, som køberen overtager og er forpligtet til at tilsvare, hvori blandt til Hans Majestæts kasse 821 rdl og 4 skill sølv.
Og da køberen Anders Thomsen Buch har berigtiget den accorderede købesum, i hvilken henseende, jeg for mig eller arvinger aldeles intet videre har at fordre, samt forbundet sig til at opfylde den mig under dags dato oprettede aftægtskontrakt, så frakender jeg mig og arvinger al videre lod, del, ret eller rettighed i fremtiden at have udi forbemeldte samme køber overdragne ejendom, såvel løs som fast levende og livløs, aldeles intet undtages, hvorimod samme skal tilhøre ham og arvinger, som en uigenkaldelig købt ejendom, hvilken jeg som sådan overensstemmende med loven er pligtig at hjemle.
Dette af mig udgivne skøde som af mig og lavværge i vidners overværelse er underskrevet, må til tinge læses og protokolleres, når for godt befindes uden kald eller varsel derom at give.
Skanderup den 10. juni 1819
Karen Andersdatter med ført pen som lavværge
Niels Schogaard
Søren Eriksen
Til vitterlighed: Niels Christensen.
Slægtsbog om Ditlev Hansen Buch og hustru, deres forfædre og efterkommere.

339 Folketælling 18550201, folio 107-2, Skanderup, Anst, Ribe Amt, Troværdighed: 4.

340 Matrikelkort, Skanderup By, Skanderup 1270853, 1885-1942, forhold 1 til 400, Skanderup Nørgaard, Troværdighed: 4.

341 Skøde og panteprotokol nr. 22 for Anst-Slavs Herreder, 1859, folio 803-806, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde =>
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16967630#212654,40278820
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16967630#212654,40278821
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16967630#212654,40278822
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16967630#212654,40278824

342 Realregister 1860 Skanderup I Nagbølle m.fl. B75-SP189 - 1955, Skanderup By matr.nr. 9a, 9b, side 133, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=30000#30000,3423163

343 Skoede og panteprotokol nr. 22 for Anst-Slavs Herreder, 1859, folio 806-807, Troværdighed: 3.

344 Kirkebog 1796, side 151, Smidstrup, Holmans, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

345 Kirkebog 1864, side 440-441, nr. 16, Skanderup, Anst, Ribe Amt, Denmark, Her står navnet Cathrina, men hun blev navngivet i 1796: Catrina. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=401815#401815,74529085

346 Folketælling 18010201, Smidstrup, Holmans, Vejle Amt, side 211, 3. familie, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Peder Jensen Roed Mand 50 1751 Gift Husbonde Selweier Gaardmand
Mette Pedersdatter Qvist Kvinde 49 1752 Gift Hans kone
Anna Maria Nielsdatter Kvinde 23 1778 Ugift Huusbondens Sted Børn
Maren Nielsdatter Kvinde 16 1785 Ugift Huusbondens Sted Børn
Anna Cathrine Nielsdatter Kvinde 15 1786 Ugift Huusbondens Sted Børn
Peder Nielsen Mand 14 1787 Ugift Huusbondens Sted Børn
Anna Nielsdatter Kvinde 11 1790 Ugift Huusbondens Sted Børn
Mette Maria Nielsdatter Kvinde 8 1793 Ugift Huusbondens Sted Børn
Sidsel Cathrine Pedersdatter Roed Kvinde 4 1797 Ugift Deres datter
Christen Christiansen Mand 19 1782 Ugift Tjenestekarl.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=26841#26841,2910156

347 Slægten Roed fra Bølling, Vielsen ses ikke at have fundet sted i Egtved Kirke. Troværdighed: 2. Slægten Roed fra Bølling (Egtved sogn) : om Hans Jensen Roed, født 1802, og hustru, deres forfædre og efterkommere
Nordisk Slægtsforskning Aps
1992. 316 sider, illustreret
Forlag: Nordisk Slægtsforskning
Opstilling i folkebiblioteker: 99.9 Roed
Pris ved udgivelsen: pris ikke oplyst

348 Slægten Roed fra Bølling, Troværdighed: 0. Slægten Roed fra Bølling (Egtved sogn) : om Hans Jensen Roed, født 1802, og hustru, deres forfædre og efterkommere
Nordisk Slægtsforskning Aps
1992. 316 sider, illustreret
Forlag: Nordisk Slægtsforskning
Opstilling i folkebiblioteker: 99.9 Roed
Pris ved udgivelsen: pris ikke oplyst

349 Kirkebog 1825, copulerede side 103 - 104, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

350 Kirkebog 1802, folio 12, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Kirkebogen bekræfter ikke fødselsdatoen, men kun datoen for dåben. Troværdighed: 4. Peder Poulsens hustru bar ham til dåben, Niels Mikkelsens hustru stod hos, og faddere var Thomas Andersen, Morten Jørgensen og Jørgen Nielsen, alle fra Bølling.

351 Kirkebog 1871, side 118-119, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

352 Slægten Roed fra Bølling, Troværdighed: 2. Slægten Roed fra Bølling (Egtved sogn) : om Hans Jensen Roed, født 1802, og hustru, deres forfædre og efterkommere
Nordisk Slægtsforskning Aps
1992. 316 sider, illustreret
Forlag: Nordisk Slægtsforskning
Opstilling i folkebiblioteker: 99.9 Roed
Pris ved udgivelsen: pris ikke oplyst

353 Folketælling 18600201, side 23 Bølling By, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4. Desuden er der blandt "Tjenestefolk" registreret "Hans Roed Jensen 15 år". Relationen til denne person kendes endnu ikke endeligt.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=8594#8594,211254

354 Folketælling 18700201, folio 13-14, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Det forvirrer, at der er to Hans Jensen Roed i folketællingen. Den ældste passer udelukkende med Poul Jensen Roed. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3. Der er registreret to "Hans Jensen Roed", en på 10 og en anden på 25 år. Relationen til den ældste HJR kendes endnu ikke endeligt, mens den yngste eventuelt kunne være den ældste søn af Hans Jensen Roeds ældste barn, Jens Hansen Roed.
Kilde =>
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=52301#52301,11784155 og
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=52301#52301,11784156

355 1871 Skifteprotokol Jerlev-Brusk, Hans Jensen Roed, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilder =>
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17175649#192303,32256771 (Navneregister)
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17175647#192302,32256318 (Skifteprotokol)

356 Slægten Roed fra Bølling, Hun døde blot 22 år gammel, hvilket bekræftes af kirkebogen ved begravelsen. Deraf det estimerede fødselsår. Kan ikke finde fødsel / dåb i kirkebøger for lokalområdet. Troværdighed: 2. Slægten Roed fra Bølling (Egtved sogn) : om Hans Jensen Roed, født 1802, og hustru, deres forfædre og efterkommere
Nordisk Slægtsforskning Aps
1992. 316 sider, illustreret
Forlag: Nordisk Slægtsforskning
Opstilling i folkebiblioteker: 99.9 Roed
Pris ved udgivelsen: pris ikke oplyst

357 Kirkebog 1824, side 351-352, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

358 Kirkebog 1809, folio 29, Almind, Brusk, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

359 Slægten Roed fra Bølling, Troværdighed: 0. Hun blev hjemmedøbt samme dag, som hun fødtes, af pastor Friborg i Donsgaard, og derpaa fremstillet i kirken den 12. marts samme aar; gaardmand Peder Henriksens hustru Anne Kirstine Sørensdatter fra Petersborggaard i Bramdrup sogn bar hende til daaben, og faddere var Niels Andersens hustru Anne Hansdatter fra Dans, gaardmand Christen Nielsen Grunnet fra Dans, hr. Dreyer fra Dons Mølle og jomfru Helms fra Donsgaard. Slægten Roed fra Bølling (Egtved sogn) : om Hans Jensen Roed, født 1802, og hustru, deres forfædre og efterkommere
Nordisk Slægtsforskning Aps
1992. 316 sider, illustreret
Forlag: Nordisk Slægtsforskning
Opstilling i folkebiblioteker: 99.9 Roed
Pris ved udgivelsen: pris ikke oplyst

360 Kirkebog 1809, folio 29, Almind, Brusk, Vejle Amt, Troværdighed: 4. Gaardmand Peder Henriksens hustru Anne Kirstine Sørensdatter fra Petersborggaard i Bramdrup sogn bar hende til daaben, og faddere var Niels Andersens hustru Anne Hansdatter fra Dons, gaardmand Christen Nielsen Grunnet fra Dons, hr. Dreyer fra Dons Mølle og jomfru Helms fra Donsgaard.

361 Slægstbogen Ravn, Denne kilde påstår fejlagtigt, at hun døde 17. juni 1880. Troværdighed: 1. Harbo, Jens Peter, "Stamtavle over Slægten Ravn fra den nordlige Del af Koldingegnen": en Slægtsbog med Slægtsregister, Tidsnoter, Portrætter, Biografier og Smaatræk samt gamle Breve og Papirer m.m.
1918. 376 sider, illustreret
Opstilling i folkebiblioteker:99.9 Ravn
Litteraturhenvisninger
Side 354-376: Navneregister

362 Kirkebog 1888, døde kvindekiøn nr. 8, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

363 Kirkebog 1888, døde kvindekiøn nr. 8, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Troværdighed: 4. Enke efter Gmd. Hans Roed i Bølling. Aftægtskone her. 79 Aar.
Datteren Mette Skovsen, s. St. [samme sted] født i Dons.

364 Kirkebog 1836, folio 31, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

365 Folketælling 18800201, optællingslist nr. 39, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

366 Kontraministerialbog, Seest, Anst, Ribe, Copulerede 1828-1842, side 129-130, nr. 6, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=401842#401842,74530214

367 Kirkebog 1836, side 37-38, Seest, Anst, Ribe Amt, Denmark, Navnet er fundet i kirkebogen i forbindelse med datteren, Ane Marie Christensens dåb. Troværdighed: 2.

368 Søren Tofts noter, Kolding Stadsarkiv,
Dette er ret usikkert, da kirkebogen er meget utydelig. Troværdighed: 1. Jeg har 2. september 2005 modtaget kopi af udvalgte dele af noter, der er udarbejdet af afdøde Søren Toft. Ved dennes død blev noterne af enken overgivet til Kolding Stadsarkiv. Kopierne er sendt til mig af Thorbjørn Berthelsen.

369 Folketælling 18600201, Seest, Anst, Ribe Amt, folio 115-2, gård 36, Født i sognet ifølge denne folketælling. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=9495#9495,229664

370 Enesteministerialbog, Seest, Anst, Ribe, Fødte 1668-1805, folio 126-1, 1794-10-08,
Kopien af kirkebogen er af meget dårlig kvalitet. Afventer Rigsarkivets nye scanninger. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 1.
D. 18. Octbr. Christen Christensen og Maren HansD.: Hans, Fadd. Anders ?mand, Jens ?, Jep Smed, Mette Jep
? ? ? Xten Christensens Datter i ?randerup.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=168542#168542,28301396

371 Folketælling 18600201, Seest, Anst, Ribe Amt, folio 115-2, gård 36, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=9495#9495,229664

372 Folketælling 18500201, side 147, Seest, Anst, Ribe Amt, Folketælling viser, at AKJ senest er født i 1804. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=114641#114641,17281864

373 Kontraministerialbog, Dalby, Nørre Tyrstrup, Vejle Amt, Fødte 1762-1851, Folio 23, nr. 3, 1805-02-07, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=470104#470104,84224809

374 Kirkebog 1836, side 37-38, Seest, Anst, Ribe Amt, Denmark, Ifølge Søren Tofts noter skulle hun have heddet Ane Kirstine Jeppesdatter af Dalby. Sidstenævnte understøttes af kirkebogen i forbindelse med Ane Marie Christensens dåb. Troværdighed: 4.

375 Kontraministerialbog, Dalby, Nørre Tyrstrup, Vejle Amt, Fødte 1762-1851, Folio 23, nr. 3, 1805-02-07, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Anna Kristina Frost.
Det er tilsyneladende den eneste autoritative kilde, der skriver hendes navn på denne måde.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=470104#470104,84224809

376 Kontraministerialbog, Egtved, Jerlev, Vejle, Viede 1829-1837, side 233-234, nr. 16, 1831-05-07, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Faddere: Jørgen Thomsen, Jordrup og P. Jensen af Bølling
Anmærkninger: Enke efter Jørgen Poulsen i Bølling.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=386703#386703,74141786

377 Enesteministerialbog, Jordrup, Anst, Vejle Amt, Døbte 1781-1805, folio 114, 1801-02-07, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=165339#165339,27776150

378 Enesteministerialbog, Jordrup, Anst, Vejle Amt, Døbte 1781-1805, folio 114, 1801-02-07, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=165339#165339,27776150

379 Kontraministerialbog, Egtved, Jerlev, Vejle, Døde Mandkjøn 1838-1871, side 8-9, nr. 53, 1840-06-10, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=398519#398519,74461121

380 Folketælling 18010201, Jordrup, Anst, Ribe Amt, side 60, 5. familie, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=26268#26268,2899475

381 Kontraministerialbog, Jordrup, Anst, Vejle Amt, Confirmerede Drenge 1815-1825, side 44-45, 1817-04-13, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Dominic: Qvasimod: [hvidesøndag, første søndag efter påske]
Forældrene ....: Stiffader [stedfader] Jørgen Thonnesen og moder Anna Madsdatter
Karakter: Meget godt
Naar ...: haver haft de Naturlige Børnekopper.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=401667#401667,74525376

382 Folketælling 18340201, optællingsliste side 166, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=2158#2158,79463

383 Enesteministerialbog, Sankt Knuds, Odense, Odense Amt, Døbte 1742-1797, folio 262, nr. 39, 1793-09-20, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=476871#476871,85367392

384 Kontraministerialbog, Egtved, Jerlev, Vejle, Døde Kvindekjøn 1838-1871, side 188-189, nr. 14, 1860-06-11, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=398521#398521,74461280

385 Kontraministerialbog, Egtved, Jerlev, Vejle, Døde Kvindekjøn 1838-1871, side 188-189, nr. 14, 1860-06-11, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
"Inger Kirstine Berg".
Navnet er stavet anderledes end ved dåben.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=398521#398521,74461280

386 Kontraministerialbog, Egtved, Jerlev, Vejle, Corpulerede 1838-1855, side 138-139, nr. 50, 1842-05-21, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=398514#398514,74460971

387 Kontraministerialbog, Egtved, Jerlev, Vejle, Døde Kvindekjøn 1838-1871, side 188-189, nr. 14, 1860-06-11, Ved død er hendes navn ændret. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Inger Kirstine Berg.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=398521#398521,74461280

388 Folketælling 18010201, Vestergade 107, Sankt Knuds, Odense, Odense Amt, side 116, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=26595#26595,2905506

389 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org). Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 2.

390 Enesteministerialbog, Skanderup, Anst, Vejle Amt, Trolovede og Copulerede 1758-1885, side 313, 1783-06-24, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Trolovede d. 28de Apr.
Ditlef Hansen Buch af Rousted [Rugsted] og Karen Anders Datter af Schandrup.
Forloverne: Hans Buch [DHB's far] af Rousted og Jeppe Iversen [KA's far?] af Schandrup.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17126316#169015,28383506

391 Enesteministerialbog, Ødsted, Jerlev, Vejle Amt 1732-1793, Dåb, 1753-10-21, side 48, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 0.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=173652#173652,29219736

392 Enesteministerialbog, Ødsted, Jerlev, Vejle Amt 1732-1793, Dåb, 1753-10-21, side 48, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4. Den 21. søndag efter Trinitatis er i dette år ifølge Bauers kalender søndag, den 21. oktober 1753.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=173652#173652,29219736

393 Kirkebog 1857 V - 1891 V, side 48, Skanderup, Anst, Ribe Amt, Denmark, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 0.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=401824#401824,74529695
22. okt. 2018: Ifølge kirkebogen er der udstedt et kongebrev, som jeg nu er på jagt efter.

394 "Ditlev Hansen Buch slægtsbog" (Dansk Slægtshistorisk Institut Aps
1981. 257 sider, [23] tavler (heraf 1 foldet)
Forlag: Dansk Slægtshistorisk Institut

Rygtitel: Slægten Ditlev Hansen Buch født 1753

Pris ved udgivelsen: kr. 900.00 net.), Troværdighed: 2.
"var gennem flere år sognefoged i Skanderup".
Slægtsbog om Ditlev Hansen Buch og hustru, deres forfædre og efterkommere.

395 "Ditlev Hansen Buch slægtsbog" (Dansk Slægtshistorisk Institut Aps
1981. 257 sider, [23] tavler (heraf 1 foldet)
Forlag: Dansk Slægtshistorisk Institut

Rygtitel: Slægten Ditlev Hansen Buch født 1753

Pris ved udgivelsen: kr. 900.00 net.), Troværdighed: 2. Ifølge skøde af 14. marts 1783 overtager han sin svigerfaders gård, der ses udstedt sålydende skøde: "Kiendes jeg underskrevne Jep Iversen, Skanderup By udi Koldinghus Amt, giør herved vitterligt med velberået hu og min kones samtykke at haver solgt og afhændet, ligesom jeg herved sælger skøder og aldeles afhænder til min tilkommende svigersøn Ditlev Hansen Buch, Rugsted og min kiære datter Karen Andersdatter i Skanderup og deres arvinger min tilhørende og iboende ejendomsgaard i Skanderup nr. 14 som skylder af hartkorn ager og eng, 5 tdr. 3 skp og l fjdk, samt enemærket Lindholt eller efter landmålingen nu Skovagger kaldet, med hus, bygning, gård og gårdrum, ager og eng, jord skov, krat oq mark, tofter og hauger, inden og uden markskiel, intet undtaget, samt nuværende besætning, inden og uden døre, undtagen 2 senge med klæder og 1 ridehest.
Alt ifølge indehavende skøde af 3. august 1767 'og 28. januar 1777, og hvorfor mig er betalt, den sum af 2278 Rd, skriver to tusinde, to hundrede halvfjerdsindstyve og otte Rdl., foruden den til hans kongelige majestæt indestående, halve kjøbesum, 821 Rdl. 5 mark og 4 skil, og i lige måde hæfter en aftægt på gården som skal blive uforanderligt efterlevet sålænge min moder lever, og efter hendes dødelige afgang, nyder de samme rettigheder, som mig efter kontrakten kunne tilkomme i arvepart.
Så tilstår jeg herved for mig og mine arvinger ingen ydermere del, ret eller rettighed at have i bemeldte gård og besætning med dets ejendom at have, men samme skal være og blive som et uigenkaldeligt køb i alle måder, og skal tilhøre bemeldte min svigersøn og datter og deres arvinger til evindelig arv og ejendom, samt skal hielme og frie, frelse dem samme for hver mands tiltale i alle måder. Men derimod må de af købte først summen udbetale, den protokollerede gæld, som er 2299 Rdl. 4 mark og 3 skill.
Til bekræftelse haver jeg dette skøde, egenhændigt underskrevet og forseglet og ombedet tvende mænd med mig til vitterlighed at underskrive og må protokolleres når forlanges uden varsel dertil gives,
Datum, Skanderup, den 14. maj 1783
Jeppe Iversen
Til vitterlighed efter begæring og underskriver
J. Wissing og Stephan Jepsen."


. Bemærk, at Jep Iversen ikke er DHB's svigerfar, men svigermors 2. ægtefælle.
Slægtsbog om Ditlev Hansen Buch og hustru, deres forfædre og efterkommere.

396 Kontraministerialbog 1830-1868, Skanderup, Anst, Ribe, Døde Kvindekjøn, Side 408-409, nummer 8, 1839-06-28, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=401815#401815,74529069

397 Kontraministerialbog 1830-1868, Skanderup, Anst, Ribe, Døde Kvindekjøn, Side 408-409, nummer 8, 1839-06-28, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4. Enke efter afg. Ditlev Buch paa Skanderup Nørgaard. 78 Aar.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=401815#401815,74529069

398 "Ditlev Hansen Buch slægtsbog" (Dansk Slægtshistorisk Institut Aps
1981. 257 sider, [23] tavler (heraf 1 foldet)
Forlag: Dansk Slægtshistorisk Institut

Rygtitel: Slægten Ditlev Hansen Buch født 1753

Pris ved udgivelsen: kr. 900.00 net.), Troværdighed: 1.
Slægtsbog om Ditlev Hansen Buch og hustru, deres forfædre og efterkommere.

399 Kirkebog 1793, folio 121, Smidstrup, Holmans, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

400 Enesteministerialbog, Skærup, Holmans, Vejle Amt, Corpulerede 1757-1805, folio 40, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kirkebogen giver ingen yderligere information.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17126268#168881,28359311

401 Enesteministerialbog, Smidstrup, Holmans, Vejle Amt 1704-1775, Daab, 1752-02-06, folio 182,1, nr. 9, Anslået - måske ultimo 1751. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=168880#168880,28359183

402 Enesteministerialbog, Smidstrup, Holmans, Vejle Amt 1704-1775, Daab, 1752-02-06, folio 182,1, nr. 9, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=168880#168880,28359183

403 Kontraministerialbog, Smidstrup, Holmans, Vejle Amt 1824-1847, Døde Kvindekjøn, 1831-07-01, Side 345, nr. 16, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=397655#397655,74440984

404 Kontraministerialbog, Smidstrup, Holmans, Vejle Amt 1824-1847, Døde Kvindekjøn, 1831-07-01, Side 345, nr. 16, Alder 89 år, selv om fødselsår 1752 fortæller, hun skulle være 79 år gammel. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=397655#397655,74440984

405 Enesteministerialbog, Skærup, Holmans, Vejle Amt, Døbte og Begravede 1776-1811, folio 113, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
... gl. 52 Aar 3 Uger og 3 Dage.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17126268#168882,28359563

406 Enesteministerialbog, Skærup, Holmans, Vejle Amt, Døbte og Begravede 1776-1811, folio 113, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
... gl. 52 Aar 3 Uger og 3 Dage.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17126268#168882,28359563

407 Enesteministerialbog, Smidstrup og Skærup, Holmans, Vejle Amt, Døbte og Begravede 1776-1811, 1810-08-24, side 275, Fødselsår estimeret til 1746-1747 ud fra alder ifølge kirkebog ved død. Ifølge folketællinger kunne fødeåret være 1751-1752. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=168882#168882,28359729

408 Enesteministerialbog, Smidstrup og Skærup, Holmans, Vejle Amt, Døbte og Begravede 1776-1811, 1810-08-24, side 275, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4. Dødsdato fremgår ikke af kilden.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=168882#168882,28359729

409 Enesteministerialbog, Smidstrup og Skærup, Holmans, Vejle Amt, Døbte og Begravede 1776-1811, 1810-08-24, side 275, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=168882#168882,28359729

410 (https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17122284#161194,27080833), Fødselsdato ses ikke af kirkebogen. Troværdighed: 3.

411 (https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17122284#161194,27080833), Troværdighed: 3. Dom: 8. post Trinit Povel Pedersens Søn Jens af Bølling døbt.
Holdt af Barnets MorMormoder i Nebele Mølle. Faddere Peder Snitker [=Snedker) og Degnens Hustrue i Egtved; Mogens Jørgensen i Bølling, Hans Christensen i Hielmdrup og Hans Pedersens Hustrue i Ballesgaard.

412 Kirkebog 1818, side 319-320, nummer 14, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

413 Kirkebog 1769, folio 118, dåb nederst på venstre side, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Kun året for fødslen kan udledes heraf. Troværdighed: 3.

414 Kirkebog 1769, folio 118, dåb nederst på venstre side, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Troværdighed: 4. Poul Pedersens datter fra Bølling bar hende til daaben, og faddere var Lars Madsen, Henrik Sadler, Jens Haar samt Niels Ebbesen og Jørgen Nielsens hustruer, alle fra Bølling.

415 Kirkebog 1818, side 343-344, nummer 7, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

416 Kirkebog 1806, folio 103, nederst paa venstre side , Almind, Brusk, Vejle Amt, Denmark, Troværdighed: 4.

417 Kirkebog 1815, side 97-98, nummer 4, Almind, Brusk, Vejle Amt, Troværdighed: 4. Forlovere:
Christen Nielsen Grundet
Lars Petersen Kring
[begge] af Dons.

418 Slægstbogen Ravn, I kilden står navnet således: Hans Henrichsen (Ravn). Troværdighed: 3. Harbo, Jens Peter, "Stamtavle over Slægten Ravn fra den nordlige Del af Koldingegnen": en Slægtsbog med Slægtsregister, Tidsnoter, Portrætter, Biografier og Smaatræk samt gamle Breve og Papirer m.m.
1918. 376 sider, illustreret
Opstilling i folkebiblioteker:99.9 Ravn
Litteraturhenvisninger
Side 354-376: Navneregister

419 Kirkebog 1781, folio 14 , Almind, Brusk, Vejle Amt, Denmark, Troværdighed: 4.

420 Kirkebog 1781, folio 14 , Almind, Brusk, Vejle Amt, Denmark, Troværdighed: 4. Faddere var pigerne Kirstine Jensdatter og Ellen Christens-datter samt gaardmændene Niels Legart og Peder Nielsen Smed, alle fra Dons.

421 Kirkebog 1851, side 373-374, nummer 8, Almind, Brusk, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

422 Kirkebog 1851, side 373-374, nummer 8, Almind, Brusk, Vejle Amt, Troværdighed: 4. Anmærkning: Død af Vattersot [hydrops, ældre betegnelse for sygelig væskeophobning i bindevævet (ødem) og legemets hulheder, bl.a. i lungehulen (hydrothorax) og i bughulen som bugvattersot (ascites)], født her i Sognet, Faderen Henrik Christensen Ravn, Gmd i Dons.

423 Slægstbogen Ravn, Troværdighed: 3. Mette Gr. tilhører en betydelig Slagt, der forstod at gøre sin Indflydelse gældende, saa man maa gaa ud fra, at hun blev en jævnbyrdig Medhjælp for H. H. R. Harbo, Jens Peter, "Stamtavle over Slægten Ravn fra den nordlige Del af Koldingegnen": en Slægtsbog med Slægtsregister, Tidsnoter, Portrætter, Biografier og Smaatræk samt gamle Breve og Papirer m.m.
1918. 376 sider, illustreret
Opstilling i folkebiblioteker:99.9 Ravn
Litteraturhenvisninger
Side 354-376: Navneregister

424 Slægstbogen Ravn, Troværdighed: 3. Hans H. R. overtog Slamgaarden i Dons 1806, da han blev gift med Mette Grunnet. Paa sine ældre Dage hlev han almindelig kaldt "Gamle Hans Henrich".
1806 overdrog Enken efter Henrich Cliristensen Ravn, Ane Cathrine
Pedersdatter, Gaarden til Sønnen Hans Henrichsen Ravn
for 1190 Rdl. og Aftægt til Enken (Hartkorn 5 Tdr. 6 Skp. 2 Pdk.
7/32 Alb.). Henrik Ravn.. Harbo, Jens Peter, "Stamtavle over Slægten Ravn fra den nordlige Del af Koldingegnen": en Slægtsbog med Slægtsregister, Tidsnoter, Portrætter, Biografier og Smaatræk samt gamle Breve og Papirer m.m.
1918. 376 sider, illustreret
Opstilling i folkebiblioteker:99.9 Ravn
Litteraturhenvisninger
Side 354-376: Navneregister

425 Slægstbogen Ravn, Troværdighed: 2. Harbo, Jens Peter, "Stamtavle over Slægten Ravn fra den nordlige Del af Koldingegnen": en Slægtsbog med Slægtsregister, Tidsnoter, Portrætter, Biografier og Smaatræk samt gamle Breve og Papirer m.m.
1918. 376 sider, illustreret
Opstilling i folkebiblioteker:99.9 Ravn
Litteraturhenvisninger
Side 354-376: Navneregister

426 Slægstbogen Ravn, Her er fødselsdagen 13/1 1774, hvilket skal kontrolleres. Troværdighed: 1. Harbo, Jens Peter, "Stamtavle over Slægten Ravn fra den nordlige Del af Koldingegnen": en Slægtsbog med Slægtsregister, Tidsnoter, Portrætter, Biografier og Smaatræk samt gamle Breve og Papirer m.m.
1918. 376 sider, illustreret
Opstilling i folkebiblioteker:99.9 Ravn
Litteraturhenvisninger
Side 354-376: Navneregister

427 Kirkebog 1774, folio 3, midt på højre side, Almind, Brusk, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

428 Kirkebog 1774, folio 3, midt på højre side, Almind, Brusk, Vejle Amt, Troværdighed: 4. Faddere var Christen Jensens hustru Kirsten Jensdatter fra Dons, Niels Sørensens hustru Maren Nielsdatter fra Starup samt Henrik Ravn og Niels Hansen Snedker fra Dons.

429 Kirkebog 1814, folio 87, alleroeverst i spalte laengst til hoejre, Almind, Brusk, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

430 Kirkebog 1814, folio 87, alleroeverst i spalte laengst til hoejre, Almind, Brusk, Vejle Amt, Navnet Grunnet vises ikke i kirkebogen. På samme måde vises navnet Ravn ikke for hendes mand. Troværdighed: 4.

431 "Ditlev Hansen Buch slægtsbog" (Dansk Slægtshistorisk Institut Aps
1981. 257 sider, [23] tavler (heraf 1 foldet)
Forlag: Dansk Slægtshistorisk Institut

Rygtitel: Slægten Ditlev Hansen Buch født 1753

Pris ved udgivelsen: kr. 900.00 net.), Troværdighed: 2. På side 528 i resolutionsprotokollen 1733-1749 for Koldinghus Rytterdistrikt under datoen 10. oktober 1746 oplyses, at Hans Hansen Buch fra Skærup anholder om husbondshold på afgangne Lauritz Eriksen selvejergård i Rugsted, hvor han ægter enken, hartkornskylden er 6 tdr. 5skp. 1 fjdk og 1 alb. samt skovsfyld 1 fjdk, 1 alb, bygningerne består af 40 fag, der betegnes i god stand, endvidere fortælles, at besætningen er 6 bæster, 20 får, men så står der, at 23 stk. hornkvæg er bortdøde som følge af kvægpest. Hans Hansen Buch overtager ved resolution af 14. januar 1765, husbondhold, det fortæller, at gården er selvejergård, på Peder Lassens formedelst forflyttelse .til Refsgaard, for ham opladte halve selvejergaard i Rugsted, matr.nr. 8 af hrt. 3 tdr 1 skp, 2 fjdk, bygningerne er på 30 fag i god stand, besætningen anskaffer han selv. I husbondsholdsafgift svarer han 5 rdl. Hans Hansen Buch var sognefoged i Ødsted.
Slægtsbog om Ditlev Hansen Buch og hustru, deres forfædre og efterkommere.

432 Enesteministerialbog 1731-1793, Ødsted, Jerlev, Vejle Amt, Døde-Bog, folio 30, 1789-04-07, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=173651#173651,29219684

433 Enesteministerialbog 1731-1793, Ødsted, Jerlev, Vejle Amt, Døde-Bog, folio 30, 1789-04-07, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
"69 Aar 6 Mdr. 11 Dage".
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=173651#173651,29219684

434 "Ditlev Hansen Buch slægtsbog" (Dansk Slægtshistorisk Institut Aps
1981. 257 sider, [23] tavler (heraf 1 foldet)
Forlag: Dansk Slægtshistorisk Institut

Rygtitel: Slægten Ditlev Hansen Buch født 1753

Pris ved udgivelsen: kr. 900.00 net.), Troværdighed: 2.
Slægtsbog om Ditlev Hansen Buch og hustru, deres forfædre og efterkommere.

435 Sessionsprotokol (1713 - 1765), Koldinghus Rytterdistrikt, 1746-10-10, side 528, nr. 13, Arkiv: Rigsarkivet København. Troværdighed: 4.
Fundet i første omgang her => https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-L3J5-FXKG?i=533&cat=394246

Bekræftet kilde hos Rigsarkivet:
Arkivserie: Sessionsprotokol (1713 - 1765);
Arkivskaber: Koldinghus Rytterdistrikt;
Indhold fra: 1733;
Indhold til: 1749;
Pakkens Nr: M-53869.

Det er en mikrofilm.

436 Sessionsprotokol (1713 - 1765), Koldinghus Rytterdistrikt, 1746-10-10, side 528, nr. 13, Arkiv: Rigsarkivet København. Troværdighed: 4.
På side 528 i resolutionsprotokollen 1733-1749 for Koldinghus Rytterdistrikt under datoen 10. oktober 1746 oplyses, at Hans Hansen Buch fra Skærup anholder om husbondshold på afgangne Lauritz Eriksen selvejergård i Rugsted, hvor han ægter enken, hartkornskylden er 6 tdr. 5skp. 1 fjdk og 1 alb. samt skovsfyld 1 fjdk, 1 alb, bygningerne består af 40 fag, der betegnes i god stand, endvidere fortælles, at besætningen er 6 bæster, 20 får, men så står der, at 23 stk. hornkvæg er bortdøde som følge af kvægpest. Hans Hansen Buch overtager ved resolution af 14. januar 1765, husbondhold, det fortæller, at gården er selvejergård, på Peder Lassens formedelst forflyttelse .til Refsgaard, for ham opladte halve selvejergaard i Rugsted, matr.nr. 8 af hrt. 3 tdr 1 skp, 2 fjdk, bygningerne er på 30 fag i god stand, besætningen anskaffer han selv. I husbondsholdsafgift svarer han 5 rdl. Hans Hansen Buch var sognefoged i Ødsted.
Fundet i første omgang her => https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-L3J5-FXKG?i=533&cat=394246

Bekræftet kilde hos Rigsarkivet:
Arkivserie: Sessionsprotokol (1713 - 1765);
Arkivskaber: Koldinghus Rytterdistrikt;
Indhold fra: 1733;
Indhold til: 1749;
Pakkens Nr: M-53869.

Det er en mikrofilm.

437 "Ditlev Hansen Buch slægtsbog" (Dansk Slægtshistorisk Institut Aps
1981. 257 sider, [23] tavler (heraf 1 foldet)
Forlag: Dansk Slægtshistorisk Institut

Rygtitel: Slægten Ditlev Hansen Buch født 1753

Pris ved udgivelsen: kr. 900.00 net.), Troværdighed: 2. I denne kilde udlægges teksten således:
"Hans Hansen Buch overtager ved resolution af 14. januar 1765, husbondhold, det fortæller, at gården er selvejergård, på Peder Lassens formedelst forflyttelse til Refsgaard, for ham opladte halve selvejergaard i Rugsted, matr.nr. 8 af hrt. 3 tdr 1 skp, 2 fjdk, bygningerne er på 30 fag i god stand, besætningen anskaffer han selv. I husbondsholdsafgift svarer han 5 rdl.". Dette er ikke den officielle kilde, som der stadig søges efter.
Slægtsbog om Ditlev Hansen Buch og hustru, deres forfædre og efterkommere.

438 Sessionsprotokol (1713 - 1765), Koldinghus Rytterdistrikt, 1765-01-14, folio 145-2 , nr. 45, Arkiv: Rigsarkivet København. Troværdighed: 2. Rugsted
Hans Buch svarer udi hosbondshold 5 Rdr.
Hans Buch forlanger hosbondshold paa Peder Lassens formedelst forfløttelse til Refsgaard til ham afhændet halve Selv Eiergaard No 8, Ager og Eng 3 Tdr 1 skp 2 fjdk, Bygningen er 30 Fag i god Stand, Bosætningen anskaffer hab sig selv.
Kilde i form af mikrofilm.
Arkivserie: Sessionsprotokol (1713 - 1765);
Arkivskaber: Koldinghus Rytterdistrikt;
Indhold fra: 1759;
Indhold til: 1765;
Pakkens Nr: M-53869

439 Slægstbogen Ravn, Troværdighed: 2. Faddere ved Daaben: Stephan Ravn, Bramdrup, og Seigniur Henrich Rauns Datter fra Kolding. Harbo, Jens Peter, "Stamtavle over Slægten Ravn fra den nordlige Del af Koldingegnen": en Slægtsbog med Slægtsregister, Tidsnoter, Portrætter, Biografier og Smaatræk samt gamle Breve og Papirer m.m.
1918. 376 sider, illustreret
Opstilling i folkebiblioteker:99.9 Ravn
Litteraturhenvisninger
Side 354-376: Navneregister

440 BUCH-puslespillet, Troværdighed: 0.

441 (Findes via denne henvisning => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17176783#334266,32741509), Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4. Noget af det:
"Enke afgangen Sal: Hans Hansen Buch.
Hans Hansen Buch 8te Aaar 40 - 0 - 0
derforuden hans Faders Gangklæder og desuden Beholdning 42Mk(Mark) Sølf og et ? ? af Værdi 3 - 2 - 0
Sidsel Hansdatter Buch 7 Aar 40 - 0 - 0
En Seng saa god som ny(?) og 12 - 2 - 2
En Eege Kiste af Værdi 4 - 0 - 0".
Kilde =>
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=22792820#481776,32742306 (Register til ekstraktskifteprotokol)
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17176783#334266,32741509 (Ekstraktskifteprotokol)

442 Slægstbogen Ravn, Her står der kun Christen Ravn. Troværdighed: 2. Harbo, Jens Peter, "Stamtavle over Slægten Ravn fra den nordlige Del af Koldingegnen": en Slægtsbog med Slægtsregister, Tidsnoter, Portrætter, Biografier og Smaatræk samt gamle Breve og Papirer m.m.
1918. 376 sider, illustreret
Opstilling i folkebiblioteker:99.9 Ravn
Litteraturhenvisninger
Side 354-376: Navneregister

443 Kirkebog 1760, folio 144, nummer 2, Bramdrup, Brusk, Vejle Amt, Troværdighed: 3.

444 Slægstbogen Ravn, Troværdighed: 2.

Det staar endnu i det uvisse, hvem der er Christen Ravns Far. I Bramdrup Kirkebog staar der kun Chr. Rafn (eller Raun), og hvor han, f. Eks. som Formynder, underskriver sit Navn, skriver han ligeledes selv Chr. Raun. Pastor H.C. Christensen og jeg, der begge har -undersøgt Sagen i Viborg, fik den Opfattelse, at han maatte være Søn af gl. Hans Hansen (R.?)*) paa Gaard Nr. 6 i Bramdrup. LærerJ.J.Ravn er vist kommen til samme Resultat. Derimod hævder Lærer Gunnar Køster, Kolding, at han maa være Søn af den Christen Christensen (R. ?), der 1724 kommer med Pas fra Varde og overtager Gaard Nr. 7 efter Thue Jepsen. Hr. Køster gaar saa ud fra, at Chr. Christensen har været gift med Thue Jepsens Datter. Thue Ravn, der bliver Købmand i Ebeltoft, er saa deres Søn og opkaldt efter Thue Jepsen, og det er deres Datter Karen, der bliver gift med Lauge Poulsen, der fæster Gaarden 1765. Der har været foretaget forskellige Undersøgelser i Viborg, uden at der er naaet noget bestemt Resultat. Hr. Hofman-Bang skriver dog til Pastor H. C-Christensen: >Efter den foretagne Undersøgelse vil jeg foreløbig hævde, at det ikke er Chr. Christensen, der er Deres Stamfader.<
Efter dette maa vi indtil videre lade den Sag henstaa i det uvisse. Men det vilde glæde mig, om det engang maa kunne opklares, hvem der er Slægtens egentlige Stamfar.
Før eller senere skulde det ogsaa gerne undersøges, hvorvidt der er nogen Samhørighed mellem nærværende Ravneslægt og de andre Ravneslægter nord og syd for Kolding. Jeg tænker her paa Skærup-Brejning-Ravnene og paa Hejls-Vejstrup-Ravnene. (De sønderjydske Ravne, hvoraf mange er faldne i Verdenskrigen, hører - i al Fald for en stor Del - til sidstnævnte.). Harbo, Jens Peter, "Stamtavle over Slægten Ravn fra den nordlige Del af Koldingegnen": en Slægtsbog med Slægtsregister, Tidsnoter, Portrætter, Biografier og Smaatræk samt gamle Breve og Papirer m.m.
1918. 376 sider, illustreret
Opstilling i folkebiblioteker:99.9 Ravn
Litteraturhenvisninger
Side 354-376: Navneregister

445 Kirkebog 1760, folio 144, nummer 2, Bramdrup, Brusk, Vejle Amt, Fødselsår beregnet ud fra alder ved død. Troværdighed: 3.

446 Kirkebog 1760, folio 144, nummer 2, Bramdrup, Brusk, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

447 Skærup - spredte træk af sognets historie, Troværdighed: 0. <a href="http://bibliotek.dk/vis.php?base=dfa&field2=titel&term2=Sk%E6rup&field3=emne&term3=46.4+Sk%E6rup&term7[]=sp%3Ddan&start=1&origin=sogning&sort=aar&step=1&element=L" target="_blank">Skærup : spredte træk af sognets historie</a>
samlet af Thorkild Thomsen og Preben Mikkelsen, med hjælp fra mange andre
1999. 452 sider, illustreret
Forlag: Børkop Lokalhistoriske Arkiv
Opstilling i folkebiblioteker: <a href="http://bibliotek.dk/vis.php?base=dfa&term7[]=sp%3Ddan&field1=lem&term1=Skærup" target="_blank">46.4 Skærup</a>
Med litteraturhenvisninger
ISBN: 87-986325-1-5
Pris ved udgivelsen: kr. 250,00

448 Enesteministerialbog, Skærup, Holmans, Vejle Amt, Blandede Ministerialia 1704-1775, folio 44, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17126268#168880,28359000

449 Enesteministerialbog, Skærup, Holmans, Vejle Amt, Blandede Ministerialia 1704-1775, folio 44, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
D. 20. Hans Buch d. Gl. begraved.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17126268#168880,28359000

450 BUCH-puslespillet, Troværdighed: 2.

451 S.V. Wiberg, Almindelig dansk Præstehistorie, Troværdighed: 3.

452 BUCH-puslespillet, Troværdighed: 3.

453 "Ditlev Hansen Buch slægtsbog" (Dansk Slægtshistorisk Institut Aps
1981. 257 sider, [23] tavler (heraf 1 foldet)
Forlag: Dansk Slægtshistorisk Institut

Rygtitel: Slægten Ditlev Hansen Buch født 1753

Pris ved udgivelsen: kr. 900.00 net.), Navnet Nielsen frmegår ikke af denne kilde. Troværdighed: 2.
Slægtsbog om Ditlev Hansen Buch og hustru, deres forfædre og efterkommere.

454 "Ditlev Hansen Buch slægtsbog" (Dansk Slægtshistorisk Institut Aps
1981. 257 sider, [23] tavler (heraf 1 foldet)
Forlag: Dansk Slægtshistorisk Institut

Rygtitel: Slægten Ditlev Hansen Buch født 1753

Pris ved udgivelsen: kr. 900.00 net.), Vedr. fødselsår -> nævnt omkring 1420. Troværdighed: 3.
Slægtsbog om Ditlev Hansen Buch og hustru, deres forfædre og efterkommere.

455 Kontraministerialbog 1857-1891, Skanderup, Anst, Ribe, Copulerede, folio 5, nummer 7, 1862-11-29, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=401824#401824,74529652

456 Skøde og panteprotokol for Anst-Slavs Herreder, 1870 27 B75-SP28 - 1871, folio 725-726, 1871-07-25, Har ikke kopi af testamente tilbage fra oprettelsen i 1863. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=87013#87013,13919427

457 Skøde og panteprotokol for Anst-Slavs Herreder, 1870 27 B75-SP28 - 1871, folio 725-726, 1871-07-25, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=87013#87013,13919427

458 Skøde og panteprotokol for Anst-Slavs Herreder, 1870 27 B75-SP28 - 1871, folio 725-726, 1871-07-25, Se folio 726-1. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=87013#87013,13919427

459 Skøde og panteprotokol for Anst-Slavs Herreder, 1870 27 B75-SP28 - 1871, folio 726, 1871-07-25, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=87013#87013,13919428

460 Skøde og panteprotokol for Jerlev og en del af Brusk Herreder (1818 - 1927), 1894 29 B75-SP98 - 1898, folio 389f, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=90737#90737,15083370

461 Kontraministerialbog 1830-1842, Skanderup, Anst, Ribe, Fødte Mandkjøn, side 48-49, nummer 18, 1838-02-18, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21638038#401809,74528920

462 Kontraministerialbog 1867-1875, Seest, Anst, Ribe, Døde Mandkjøn, folio 139, nummer 10, 1869-11-13, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21638042#401865,74530641

463 Kontraministerialbog 1868-1891, Skanderup, Anst, Ribe, Døde Mandkjøn, Side 4-5, nummer 11, 1869-11-13, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
I denne kirkebog er fornavnet stavet forkert: Karl. Ellers er kilden sikker, hvilket også er bekræftet i kirkebogen fra Seest Sogn, hvor han boede ved sin død.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21638038#401825,74529709

464 Kontraministerialbog 1868-1891, Skanderup, Anst, Ribe, Døde Mandkjøn, Side 4-5, nummer 11, 1869-11-13, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21638038#401825,74529709

465 Kontraministerialbog, Konfirmerede Mænd 1830-1871, Skanderup Sogn, Anst Herred, Ribe Amt, side 170, nr. 107, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
"Dom angaaende Kundskab og Opførsel
mg mg".
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21638038#401811,74528980

466 Nordisk Slægts Database (NSDB), Troværdighed: 0.

467 Kirkebog 1735, side 174-175, Eltang, Brusk, Vejle Amt, Ingen oplysning om fødselsdato, men er ud fra dåbsdatoen sandsynligvis ultimo 1734. Troværdighed: 3.

468 Slægten Grunnet, Troværdighed: 0. Brenner, S. Otto
Slægten Grunnet
1939. 78 blade
Forlag: Personalhistorisk Institut
Emne: slægtstavler
Opstilling i folkebiblioteker: 99.9 Grunnet
Duplikeret

469 Kirkebog 1735, side 174-175, Eltang, Brusk, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

470 Kirkebog 1815, side 157-158, Almind, Brusk, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

471 Egne oplevelser eller fra nulevende kilder, Information fra min farmors fotoalbum. Troværdighed: 3.

472 Kontraministerialbog 1892-1904, Skanderup, Anst, Ribe, Foedte Kvindekoen, side 108, nummer 20, 1898-07-31, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Klde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=169027#169027,28385001

473 Kontraministerialbog 1892-1904, Skanderup, Anst, Ribe, Foedte Kvindekoen, side 108, nummer 20, 1898-07-31, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Tilføjet i "No"-kolonnen: "For sent anmeldt".
"Af Sognepræst Kampmann i Egtved kirke".
Faddere:
"Pige Ane Nielsen af Gjelballe,
Forpagter Anton Nielsen af Gjelballe,
Madame Inger Nielsen og Købmand P.N. Buch af Kolding.". At fødslen var anmeldt for sent, har betydet, at jeg har haft svært ved at finde den i kirkebogen.
Klde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=169027#169027,28385001

474 Death Certificate Index: 1984-MN-031219, Arkiv: Minnesota Historical Society. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.mnhs.org/people/deathrecords/1984-MN-031219 - kun indeks

475 (Fundet her på www.findagrave.com), Troværdighed: 4.

476 Københavns Politi, 3. Politiinspektorat; Register over udvandrere. Direkte; 1920; Løbenummer: 26, Troværdighed: 4.
Kopi af originaldokument på Rigsarkivet:
Arkivinstitution: København
Arkivskaber: Københavns Politi, 3. Politiinspektorat
Arkivserie: Register over udvandrere. Direkte
Løbenummer: 26
Indhold: 1920

477 19200706 Ellis Island USA, ship passengers manifest, 4, SS United States, Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.libertyellisfoundation.org/passenger-details/czoxMjoiNjA1MDUxMDEwMDgyIjs=/czo5OiJwYXNzZW5nZXIiOw==

478 Ship Manifest, SS United States, ankomst til New York, 1930-08-17, side 37, Dette manifest gav mig den oplysning om, hvor jeg skulle lede videre. Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:24FG-RHN

479 Certification of arrival – for naturalization purposes, Arkiv: Iron Range Research Center, Minnesota, USA. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.ironrangeresearchcenter.org/details/7/702194/ - kopier bestilt herfra

480 Petition for naturalization, Kjerstine Buch, Arkiv: Iron Range Research Center, Minnesota, USA. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.ironrangeresearchcenter.org/details/7/702194/ - kopier bestilt herfra

481 Ship Manifest, SS United States, ankomst til New York, 1930-08-17, side 37, Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:24FG-RHN

482 Register over udvandrere, Koebenhavns Politi, 3. Politiinspektorat, 1930-08-06, Arkiv: Rigsarkivet København. Troværdighed: 4.
Kilde - kun originalt arkivalier.
Arkivserie: Register over udvandrere. Direkte (1869 - 1934);
Arkivskaber: Københavns Politi, 3. Politiinspektorat;
Indhold fra: 1930;
Pakkens Nr: 36

483 Minnesota, 1930 population census, 27-203 Minneapolis City Ward 11 (Area 31 part), Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RHN-D1B?i=22&cc=1810731&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AX3ZP-6L7

484 Ship Manifest, SS United States, ankomst til New York, 1930-08-17, side 37, Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:24FG-RHN

485 Ship Manifest, SS United States, ankomst til New York, 1930-08-17, side 37, Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 4.
"Saling from Copenhagen, Aug. 6th 1930"
"If naturalized ....: Cztp. No. 3206971, District Court, Hennepin, Minn., Min.21, 1929"
"Co. husband Emanuel Petersen, 1521 11 ave, S. Minneapolis, Minn.". Sønnen Harry vises ndf., og de fik begge og samtidig amerikansk statsborgerskab .
Kilde => https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:24FG-RHN

486 Minnesota, 1940 population census, 89-371 Minneapolis City Ward 12 (Area 88 part), 3408 31st Avenue. Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9MT-4SN?i=14&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AKS2H-YX8

487 Ship Manifest, MS Falstria, ankomst til New York, 1946-10-11, side 31, Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:24G5-P5J

488 Register over udvandrere (1935 - 1952); Københavns Politi, 3. Politiinspektorat; 1946; Pakkens Nr. 10, redigeret, Arkiv: Rigsarkivet København. Troværdighed: 4.
Kilde findes ikke online =>
Arkivserie: Register over udvandrere (1935 - 1952);
Arkivskaber: Københavns Politi, 3. Politiinspektorat;
Indhold fra: 1946;
Pakkens Nr: 10

489 Ship Manifest, MS Falstria, ankomst til New York, 1946-10-11, side 31, Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 4. Har sikkert været i Danmark med Ane Jensen Roeds urne, da hun døde i USA i 1944. Har vel også deltaget i bisættelsen 11. august 1946.
Kilde => https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:24G5-P5J

490 Ship Manifest, Queen Mary, ankomst til New York, 1950-06-21, side 123, Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:24PB-5XB

491 RMS Queen Mary, Arkiv: Internettet. Troværdighed: 4.
Link => https://www.britannica.com/topic/Queen-Mary-ship

492 Register over udvandrere (1935 - 1952); Københavns Politi, 3. Politiinspektorat; 1949-1950; Pakkens Nr. 17, redigeret, Arkiv: Rigsarkivet København. Troværdighed: 4.
Kilde findes ikke online =>
Arkivserie: Register over udvandrere (1935 - 1952);
Arkivskaber: Københavns Politi, 3. Politiinspektorat;
Indhold fra: 1949;
Indhold til: 1950;
Pakkens Nr: 17

493 Ship Manifest, Queen Mary, ankomst til New York, 1950-06-21, side 123, Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:24PB-5XB

494 Ship Manifest, Queen Mary, ankomst til New York, 1950-06-21, side 123, Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 4.
"Destination ...: 1110 S.E. 5th Street, Minneapolis, Minn."
"Passport no. 147174"
"Number ... bagage: 18".
Ved oplysninger om bagagen er der i hånden tilføjet noget, der ligner: "Fauto", "Pauto" e.l.
Kilde => https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:24PB-5XB

495 Ship Manifest, MS Bergensfjord, ankomst til New York, 1956-09-20, side 20, Troværdighed: 4.

496 Ship Manifest, MS Bergensfjord, ankomst til New York, 1956-09-20, side 20, Troværdighed: 4. "1110-5 Str., S.E.Mpls.,Minn.". Hun ser ud til at have rejst alene.

497 Kontraministerialbog 1892-1905, Lendum, Horns, Hjørring, Fødte Mandkøn, side 7, nummer 19, 1893-11-05, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=166073#166073,27898940

498 Tami Ausland, Troværdighed: 0. Tami Ausland, der er svigerdatter af Ella Buch, meddelte mig Ellas død i et personligt og rørende brev.

499 (Fundet her => https://www.findagrave.com/memorial/21184410), Troværdighed: 4.

500 (Fundet her => https://www.findagrave.com/memorial/21184394), Troværdighed: 4.

501 database. Troværdighed: 3.

502 18830617 Kontraministerialbog, Asdal, Vennebjerg, Hjørring Amt, Fødte Mandkjøn 1877-1891, folio 20, nr. 6, Her vises navnet Støvborg ved en søns dåb. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21695711#410162,75914094

503 Kontraministerialbog, Mosbjerg, Horns, Hjørring Amt, Fødte Mænd 1856-1884, folio 7, nr. 4, 1858-04-04, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=416794#416794,76637899

504 Kontraministerialbog, Bindslev, Horns, Hjørring Amt, Døde Mandkøn 1920-1928, folio 267, nr. 3, 1921-03-01, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=160169#160169,26923705

505 Folketælling 18700201, folio 519, familie nr. 1, Mosbjerg, Horns, Hjørring Amt, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=52668#52668,11798951

506 Kirkebog 1879, side 45, Asdal, Vennebjerg, Hjørring Amt, Henvises til datters dåb for at bekræfte faders stilling. Troværdighed: 3. Faddere: "Gmd. [gårdmand] Hans Larsens Hustru, Maren Larsen, Lille Aadal, Gmd . Hans Larsen, Hmd. [husmand?] Jens Kristensen, Mosen".

507 Kirkebog 1879, side 45, Asdal, Vennebjerg, Hjørring Amt, Troværdighed: 3. Faddere: "Gmd. [gårdmand] Hans Larsens Hustru, Maren Larsen, Lille Aadal, Gmd . Hans Larsen, Hmd. [husmand?] Jens Kristensen, Mosen".

508 Folketælling 19110201, Folketællings-Skema nr. 22, Hovedliste side 1, Bindslev, Horns, Hjørring Amt, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=63181#63181,12413229

509 Folketælling 19210201, Folketællings-Skema nr. 10, Hovedliste side 1, Bindslev, Horns, Hjørring Amt, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=78248#78248,13472612

510 Kontraministerialbog, Astrup, Vennebjerg, Hjørring Amt 1843-1861, Fødte Qvindekiøn, Folio 56, nr. 10, 1854-09-10, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=410016#410016,75910632

511 Kontraministerialbog, Bindslev, Horns, Hjørring Amt, Døde Kvindekøn 1920-1928, folio 300, nr. 4x, 19220803, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
"Enke efter Landpost Kresten Jakobsen Holm, død i Bindslev 23. Februar 1922. Født i Astrup 18. maj 1854 af Indsidder Jens Christen Nielsen og hurstru Dorthea Marie Krestensdatter. "

Alder fejlagtigt: "2½ Aar".
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=160169#160169,26923732

512 Kontraministerialbog, Bindslev, Horns, Hjørring Amt, Døde Kvindekøn 1920-1928, folio 300, nr. 4x, 19220803, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
"Enke efter Landpost Kresten Jakobsen Holm, død i Bindslev 23. Februar 1922. Født i Astrup 18. maj 1854 af Indsidder Jens Christen Nielsen og hurstru Dorthea Marie Krestensdatter. "

Alder fejlagtigt: "2½ Aar".
.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=160169#160169,26923732

513 Folketælling 18550201, Optegnelse 15, side 1, Astrup, Vennebjerg, Hjørring Amt, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=118876#118876,17408177

514 Kontraministerialbog, Asdal, Vennebjerg, Hjørring Amt, Confirmerede Piger 1862-1886, folio 142, nr. 3, 1868-04-19, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=410024#410024,75910832

515 Kirkebog 1879, side 45, Asdal, Vennebjerg, Hjørring Amt, Troværdighed: 1. Faddere: "Gmd. [gårdmand] Hans Larsens Hustru, Maren Larsen, Lille Aadal, Gmd . Hans Larsen, Hmd. [husmand?] Jens Kristensen, Mosen".

516 Folketælling 18600201, Optegnelse 20, side 1, hus nr. 43, Nørhede, Astrup, Vennebjerg, Hjørring Amt, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=8452#8452,208605

517 Folketælling 18700201, folio 62, Nørreheden, Astrup, Vennebjerg, Hjørring Amt, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=52225#52225,11780609

518 Kirkebog 1898 41 Tversted, Horns, Hjørring, Troværdighed: 3.

519 Kirkebog 1898 41 Tversted, Horns, Hjørring, Navnet er anført på personen, som det står i kirkebogen, men han blev oftest af familien stavet Kresten Holm Kristensen. Interessant, at han var det eneste barn med efternavnet Christensen. Troværdighed: 4.

520 Gravsten, Christen, Agnes og Elly Holm, Almen Kirkegaard, Aalborg, Arkiv: Personlige papirer / informationer. Troværdighed: 4.
Foto modtaget fra Kenneth Holm.

521 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org), entry for https://www.familysearch.org/tree/person/details/G3JD-BLC. Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 2; Fra John Buch Larsen.
Oplysningerne skal kvalificeres.

522 Kirkebog 1913, folio 347, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Troværdighed: 3. Forlovere: A. Buch, Husejer, Egtved;
Mads Nielsen, Træskomand, Basdal.

523 Kirkebog 1965, folio 185, Tønder, Tønder, Tønder Amt, Troværdighed: 4.

524 Kirkebog 1965, folio 185, Tønder, Tønder, Tønder Amt, Navnet på JB's mor er stavet forkert. Troværdighed: 4. Jordpåkastelse i Tønder og brænding i Aabenraa. Urnen nedsat 12. juni 1965 Ny Kirkegård. Familiegrav 204.a.
Pensionist, Strucks Allé 38, Tønder, født 8/5-1889 i Skanderup Sogn, Vejle Amt, enke efter direktør Niels Peter Nielsen, der døde i Tønder 1953, datter af forpagter Anders Buch og hustru Ane Jensine, f. Buch.

525 19250210 Statsamtet Overpræsidiet, AJ-Journal, 765-25, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Evt. fader: Bager Niels Christian Christensen.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=14812470#41017,6303640

526 19251105 Folketælling, Løbe-Nr. 3, Side 2, Borgergade 124, 2.tv., Københavns Kommune, Sokkelund, Københavns Amt, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Udover Mogens Cornelius Hansen finder vi:
"Cornelius Lauritz Linde Hansen, født 29/1 1866 i Dragør, husfader, havnearbejder [bedstefar?];
Emma Vilhelmine Maren Hansen, født 8/5 1901 i København, datter, stråhattesyerske;
Ingeborg Hertha Nielsine Hansen, født 5/7 1902 i København, datter, stråhattesyerske."
Måske er én af de to sidstnævnte mor til Mogens?
.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=92976#92976,15402565

527 Kontraministerialbog, Egtved, Jerlev, Vejle, Fødte Kvindekøn 1892-1931, side 339, nr. 14, 1909-08-02, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=161211#161211,27083811

528 Kontraministerialbog, Egtved, Jerlev, Vejle, Fødte Kvindekøn 1892-1931, side 339, nr. 14, 1909-08-02, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Fadderne:
Ungkarl Peder Roed Buch, Egtved;
Pige Johanne Buch, ibd [her];
Pige Anne Buch, ibd [her].
. Fadderne er en bror og to søstre, hvoraf Anne Buch må være min famor Ane Marie Buch.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=161211#161211,27083811

529 , Troværdighed: 0.
Fra et besøg på arkivet den 13. marts 2003.

530 Inge Buch [210] og Jens Peter Jensen [211], gravsten, Arkiv: dk-gravsten.dk. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.dk-gravsten.dk/kirkeg/Egtved/Egtved_C202.jpg

531 Inge Buch [210] og Jens Peter Jensen [211], gravsten,
Nøjagtig begravelsesdato vises ikke. Arkiv: dk-gravsten.dk. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.dk-gravsten.dk/kirkeg/Egtved/Egtved_C202.jpg

532 Kontraministerialbog, Asbjerg, Vennebjerg, Hjørring Amt 1843-1861, Copulerede, 1850-10-02, Side 126, nr. 2, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=410012#410012,75910513

533 Kontraministerialbog, Torslev, Dronninglund, Hjørring Amt 1814-1860, Fødte Mandkiøn, 1827-07-11, Side 38, nr. 216, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=410639#410639,75925290

534 Kontraministerialbog, Astrup, Vennebjerg, Hjørring Amt 1899-1916, Døde Mandkøn, Folio 236, nr. 3, 1903-04-09, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=159912#159912,26883948

535 Kontraministerialbog, Astrup, Vennebjerg, Hjørring Amt 1862-1886, Confirmerede Piger, Folio 140, nr. 4, 1865-04-23, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=410024#410024,75910830

536 Kontraministerialbog, Astrup, Vennebjerg, Hjørring Amt 1862-1886, Confirmerede Piger, Folio 141, nr. 8, 1867-04-14, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=410024#410024,75910831

537 Folketælling 18800201, Optællingsliste No. 1, Hovedliste 1, Hus nr. 13, Nørhede, Astrup, Vennebjerg, Hjørring Amt, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=54487#54487,11924866

538 Kontraministerialbog, Bjergby, Vennebjerg, Hjørring Amt 1865-1878, Confirmerede Drenge, Folio 58, nr. 7, 1875-04-04, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=410053#410053,75911471

539 Folketælling 18900201, Optællingsliste No. 7, Hovedliste 1, Nørhede, Astrup, Vennebjerg, Hjørring Amt, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=58347#58347,12118500

540 Kontraministerialbog, Astrup, Vennebjerg, Hjørring Amt 1862-1886, Confirmerede Drenge, Folio 129, nr. 1, 1870-04-24, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=410020#410020,75910732

541 Folketælling 19010201, Husliste No. 26, Hovedliste 1, Matrikel-Nr. 13 b, Astrup, Vennebjerg, Hjørring Amt,
Jens Christian Nielsens fødsesldato er her anført som 9/6 1827 i stedet for 9/7 1827. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=21156#21156,1825041

542 Kontraministerialbog, Astrup, Vennebjerg, Hjørring Amt 1862-1886, Confirmerede Piger, Folio 145, nr. 3, 1873-04-20, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=410024#410024,75910835

543 Kontraministerialbog, Bjergby, Vennebjerg, Hjørring Amt 1879-1891, Konfirmerede Piger, Folio 129, nr. 5, 1885-10-04, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=410063#410063,75911655

544 Kontraministerialbog, Astrup, Vennebjerg, Hjørring Amt 1815-1843, Fødte Qvindekiøn, Folio 65, nr. 79, 1827-04-13, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=410008#410008,75910406

545 Kontraministerialbog, Astrup, Vennebjerg, Hjørring Amt 1887-1891, Døde Kvindekjøn, Folio 202, nr. 5, 1890-03-19, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=410032#410032,75910922

546 Kontraministerialbog, Astrup, Vennebjerg, Hjørring Amt 1887-1891, Døde Kvindekjøn, Folio 202, nr. 5, 1890-03-19, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=410032#410032,75910922

547 Kontraministerialbog, Astrup, Vennebjerg, Hjørring Amt 1815-1843, Confirmerede Piger, Folio 126, nr. 140, 1842-04-03, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=410009#410009,75910453

548 Kontraministerialbog, Mosbjerg, Horns, Hjørring, Copulerede 1856-1884, folio 248, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Hvem Forloverne Ere:
Gaardmand Mads Peter Christensen Holm af Wogw.
Gaardmand Anders Christian Christensen af [??]
[??] i [??] Sogn.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21776220#416798,76638140

549 Kontraministerialbog, Mosbjerg, Horns, Hjørring Amt, Fødte Mandkiøn, 1814-1837, folio 38, nr. 4, 1836-04-12, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=416776#416776,76637534

550 Kontraministerialbog, Mosbjerg, Horns, Hjørring Amt, Døde Mandkiøn, 1856-1883, folio 326, nr. 3, 1864-06-02, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=416799#416799,76638186

551 Kontraministerialbog, Mosbjerg, Horns, Hjørring Amt, Confirmerede Drenge 1856-1883, folio 191, nr. 3, 1875-04-04, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=416796#416796,76638083

552 Kontraministerialbog, Mosbjerg, Horns, Hjørring Amt, Confirmerede Piger 1856-1883, folio 236, nr. 8, 1877-04-08, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=416797#416797,76638128

553 Kontraministerialbog, Mosbjerg, Horns, Hjørring, Døbte Qvindekjøn 1814-1837, folio 85, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21776220#416777,76637575

554 Kontraministerialbog, Mosbjerg, Horns, Hjørring, Døbte Qvindekjøn 1814-1837, folio 85, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Hvem Forloverne ere:
Gaardmand Mads Peter Christensen Holm af [Wegn.?]
Gaardmand Anders Christian Christensen af [??].
[??] i [??] Sogn.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21776220#416777,76637575

555 Gravsten, Kirstine Marie Joergensdatter [215], Skal bekræftes ad anden vej. Arkiv: Find A Grave. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.findagrave.com/memorial/90957757/kirsten-m.-jorgensen

556 Utah, U.S., Death Registers, 1847-1866, no. 228, 1900-05-12, Arkiv: Ancestry. Troværdighed: 3.
"Informant: P.P. Mickel".
Jeg genkender ikke navnet P.P. Mickel.
Kilde [kun med abonnement] => https://www.ancestry.com/discoveryui-content/view/265509:6967?_phsrc=fvK68&_phstart=successSource&_phtarg=fvK66&gsln=jorgensen&ml_rpos=1&queryId=bbb28e9da2c12e6a3418302411fb5e99

557 Gravsten, Kirstine Marie Joergensdatter [215], Arkiv: Find A Grave. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.findagrave.com/memorial/90957757/kirsten-m.-jorgensen

558 Utah, U.S., Death Registers, 1847-1866, no. 228, 1900-05-12, Arkiv: Ancestry. Troværdighed: 2.
Kilde [kun med abonnement] => https://www.ancestry.com/discoveryui-content/view/265509:6967?_phsrc=fvK68&_phstart=successSource&_phtarg=fvK66&gsln=jorgensen&ml_rpos=1&queryId=bbb28e9da2c12e6a3418302411fb5e99

559 Kontraministerialbog, Mosbjerg, Horns, Hjørring Amt, Copulerede, 1856-1884, folio 264, nr. 3, 1870-07-26, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=416798#416798,76638156

560 Kontraministerialbog, Mosbjerg, Horns, Hjørring, Døbte Qvindekjøn 1814-1837, folio 85, Adresse fundet i kirkebog i forbindelse med datters dåb. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21776220#416777,76637575

561 Kontraministerialbog, Torning, Lysgaard, Viborg Amt, Fødte Mandkjøn, 1831-1842, folio 27, nr. 22, 1839-04-01, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=364397#364397,70611798

562 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org : accessed 29 Jan 2022), entry for Martin Pedersen, person ID KWJ8-BQ9. Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 2.

563 Kirkebog 1892, folio 2, Skanderup, Anst, Ribe Amt, Troværdighed: 4.

564 Kirkebog 1892, folio 2, Skanderup, Anst, Ribe Amt, Troværdighed: 3. I Harte Kirke af pastor Sveistrup.
-----
Faddere: Bundmager Jacobsens Hustru, Kolding, Pigen Sidsel Buch, Skanderup, Bundtmager Jacobsen og Købmand P.N. Buch, Kolding, Student Hans Birch, Nagbøl, Styrmand F. Hansen, Skanderup.
-----
Anmærkninger: Ifølge Attest fra Sognepræsten i Harte af 14. April.

565 BUCH-netværket, Troværdighed: 0. Det kan også ofte være en henvisning til BUCH-puslespillet.

566 (Fra https://gravelocator.cem.va.gov/), Troværdighed: 4. BUCH, AAGE
MECH US ARMY
WORLD WAR I
DATE OF BIRTH: 03/20/1892
DATE OF DEATH: 03/14/1971
BURIED AT: SECTION M SITE 3407
FT. SNELLING NATIONAL CEMETERY
7601 34TH AVENUE, SOUTH MINNEAPOLIS, MN 55450
(612) 726-1127.

567 Gravsten for Aage Buch, Troværdighed: 4.

568 19710314 certificate of death, Aage Buch, Troværdighed: 4.

569 Kirkebog 1892, folio 2, Skanderup, Anst, Ribe Amt, Her vises kun de faddere, der er med i slægtstræet. Troværdighed: 4.

570 19121030 Ellis Island USA, ship passengers manifest, 3, SS United States, Afsejlede fra København den 17. oktober 1912. Står som nummer 7 i manifestet. Troværdighed: 4.

571 1912-10-17 Koebenhavns Politi, 3. Politiinspektorat, Register over udvandrere, Direkte, Aage Buch [224], Arkiv: Rigsarkivet København. Troværdighed: 4.
Kilde ikke online =>
Arkivserie: Register over udvandrere. Direkte (1869 - 1934);
Arkivskaber: Københavns Politi, 3. Politiinspektorat;
Indhold fra: 1911;
Indhold til: 1912;
Pakkens Nr: 19

572 (Fra https://gravelocator.cem.va.gov/), Troværdighed: 3.

573 Gravsten for Aage Buch, Billedet af gravsten fundet her => https://www.findagrave.com/memorial/431707. Troværdighed: 4.

574 United States Passport Applications, 1795-1925, 1919-12-30, appl.no. 155674, Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 4.
Link => https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QVR2-G63Y

"United States Passport Applications, 1795-1925," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QVR2-G63Y : 16 March 2018), Aage Buch, 1920; citing Passport Application, Minnesota, United States, source certificate #155674, Passport Applications, January 2, 1906 - March 31, 1925, 1027, NARA microfilm publications M1490 and M1372 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.).

575 19200706 Ellis Island USA, ship passengers manifest, 1, SS United States, Afsejlede fra København den 24. juni 1920. Findes som nummer 27 i manifestet. Troværdighed: 4.

576 19690503 certificate of death, Selma Othelia Buch, Denne kilde peger på, at Selma Othelia Buch er født i Sverige. Troværdighed: 2.

577 Berga kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SEVALA00029C7 (1873-1894), bildid A0009689_00138, sida 271, Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 4.
Link => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0009689_00138#?c=&m=&s=&cv=137&xywh=-246%2C1239%2C3218%2C2133

578 (Fra https://gravelocator.cem.va.gov/), Troværdighed: 4. BUCH, SELMA O
DATE OF BIRTH: 10/26/1888
DATE OF DEATH: 05/03/1969
BURIED AT: SECTION M SITE 3406
FT. SNELLING NATIONAL CEMETERY
7601 34TH AVENUE, SOUTH MINNEAPOLIS, MN 55450
(612) 726-1127
WIFE OF BUCH, AAGE
MECH US ARMY.

579 Find A Grave, Selma O. Buchs gravsten, Troværdighed: 4.

580 19690503 certificate of death, Selma Othelia Buch, Troværdighed: 4.

581 (Fra https://gravelocator.cem.va.gov/), Troværdighed: 4. BUCH, SELMA O
DATE OF BIRTH: 10/26/1888
DATE OF DEATH: 05/03/1969
BURIED AT: SECTION M SITE 3406
FT. SNELLING NATIONAL CEMETERY
7601 34TH AVENUE, SOUTH MINNEAPOLIS, MN 55450
(612) 726-1127
WIFE OF BUCH, AAGE
MECH US ARMY
.

582 Berga kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SEVALA00029C7 (1873-1894), bildid A0009689_00138, sida 271, Dette fastlægger endeligt navnenes stavemåde. Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 3.
Link => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0009689_00138#?c=&m=&s=&cv=137&xywh=-246%2C1239%2C3218%2C2133

583 Berga kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00029/A I/22 (1891-1899), bildid: C0024202_00122, sida 108, Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 4.
Link => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0024202_00122#?c=&m=&s=&cv=121&xywh=-1044%2C467%2C9273%2C5196

584 Berga kyrkoarkiv, Församlingsböcker. Bunden serie, SE/VALA/00029/A II a/5 (1928-1938), bildid: 80006903_00115, sida 93, Heraf fremgår det, at Selma er udvandret til USA den 1/5 1931, men et andet sted står der "Amerika 36". Der står også, at hun tilsyneladende blev viet i England. Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 2.
Link => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/80006903_00115

585 19350513 Ellis Island USA, ship passengers manifest 3, SS Georgic, Den eneste fejl i kilden er, at efternavnet er stavet Isakson i stedet for som korrekt Isaksson. Arkiv: The Statue of Liberty, Ellis Island Foundation, Inc. Troværdighed: 4.
Kilde => https://heritage.statueofliberty.org/passenger-details/czoxMjoiOTAxNzYxMzg5MzI0Ijs=/czo5OiJwYXNzZW5nZXIiOw==

586 Kirkebog 1907, folio 52, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

587 Kirkebog 1906, folio 84, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

588 Kirkebog 1906, folio 84, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

589 Kontraministerialbog, Skanderup, Anst, Ribe, Fødte Mandkøn 1892-1904, folio 19, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Af Capellan Skydsgaard i Harte Kirke.
Sognebaandsløser.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17126320#169027,28384921

590 Kontraministerialbog, Skanderup, Anst, Ribe, Fødte Mandkøn 1892-1904, folio 19, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17126320#169027,28384921

591 Find A Grave, Andrew Buch, Arkiv: Find A Grave. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.findagrave.com/memorial/431708/andrew-buch

592 19120501 Ship Manifest 5, line 17, SS Oscar II, Anders Buch [227], Arkiv: The Statue of Liberty, Ellis Island Foundation, Inc. Troværdighed: 4.
Kilde => https://heritage.statueofliberty.org/passenger-details/czoxMjoiMTAwODk0MDYwMjg1Ijs=/czo5OiJwYXNzZW5nZXIiOw==

593 19150114 Ship Manifest 6, line 26, SS Oscar II, Anders Buch [227], Troværdighed: 4.

594 19150112 Københavns Politi, 3. Politiinspektorat, Register over udvandrere, Direkte, Anders Buch [227], Her er navnet skrevet Anders Jens Buch. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Link => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21995872#445545,80364120

595 Anders Buch[227], Military, United States, Veterans Administration Master Index, 1917-1940, Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 4.
Kilde https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QPC8-46K7

"United States, Veterans Administration Master Index, 1917-1940," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QPC8-46K7 : 3 September 2021), Andrew Buch, 15 Jun 1919; citing Military Service, NARA microfilm publication 76193916 (St. Louis: National Archives and Records Administration, 1985), various roll numbers.

596 19230928 Ship Manifest 8, line 5, SS Aquitania, Anders Buch [227], Troværdighed: 4.
"Anders Jens Buch".
Det er første gang, jeg støder på navnet "Jens".

597 1923-09-14 Københavns Politi, 3. Politiinspektorat, Register over udvandrere, Indirekte, Anders Buch [227], Navn anført som Andrew Buch. Arkiv: Rigsarkivet København. Troværdighed: 4.
Kilde ikke online =>
Arkivserie: Register over udvandrere. Indirekte (1869 - 1934);
Arkivskaber: Københavns Politi, 3. Politiinspektorat;
Indhold fra: 1923;
Pakkens Nr: 42

598 19480917 Manifest, flight 62153-SK911, line 7, Se-Bim (SAS), Anders Buch [227], Arkiv: The Statue of Liberty, Ellis Island Foundation, Inc. Troværdighed: 4.
Kilde => https://heritage.statueofliberty.org/passenger-details/czoxMjoiOTAxNzU3NDcxODg1Ijs=/czo5OiJwYXNzZW5nZXIiOw==

599 Kenneth Holm, Troværdighed: 3.
https://www.myheritage.dk/site-family-tree-349448171/holm?rootIndivudalID=1500119&familyTreeID=1.

600 Folketaelling 19010201, Nr. Bindslev, Bindslev Sogn, Horns, Hjoerring Amt, Her er personens fødselsdato anført. Troværdighed: 3.

601 Kirkebog 1900 10 Bindslev, Horns, Hjoerring, Troværdighed: 4.

602 Kirkebog 1900 10 Bindslev, Horns, Hjoerring, Troværdighed: 4. Faddere: "Moderen, Landpost Holm, Unkarl Jakob Holm - alle Bindslev".
"Døbt i Kirken af Pastor Bagge."
Om forældrene: "For Tiden Soldat Kristian Vilhelm Ludvig Kristensen f. i Vennebjerg 15/6 75 og hustru Jørgine Marie Jakobsen Holm f. i Asdal 27/9 79. Viet i Bindslev 4/10 1900. Bor, hvor Barnet er født".

603 Kirkebog 1911 13 Bindslev, Horns, Hjørring, Troværdighed: 4.

604 Kirkebog 1911 13 Bindslev, Horns, Hjørring, "Hjemmedøbt af Søren Møller, N. Bindslev. Fremstillet i Kirken 11. Juni 1911":. Troværdighed: 4.

605 Ole Holm Kristensen, Troværdighed: 0. Beskrevet af Ole Holm Kristensen, ref. nr. 237

606 Kontraministerialbog, Bindslev, Horns, Hjørring Amt, Konfirmerede Drenge 1920-1928, folio 183, nr. 1-2, 19250419, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=160169#160169,26923629

607 Folketælling 19401105, Folketællingsskema nr. 261, opslag 66, Bindslev, Horns, Hjørring Amt, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=226928#226928,42812838

608 Dødsannonce efter Margrethe Villadsen, Troværdighed: 0. <IMG SRC="../Sider/Personer/per00227/doedsattest.jpg">

609 Bobestyrer i dødsboet efter Christian Holm Kristensen, Troværdighed: 0.

610 Dødsannonce efter Christian Holm Kristensen, Troværdighed: 0.

611 Kontraministerialbog, Tversted, Horns, Hjørring Amt, Aegteviede 1922-1938, folio 179, nr. 9, 19311213, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=170898#170898,28688539

612 Kirkebog 1906 folio 116 Bindslev, Horns, Hjørring, Atter et eksempel på, at et barn fik efternavnet Kristensen og ikke Christensen. Troværdighed: 4.

613 Kirkebog 1906 folio 116 Bindslev, Horns, Hjørring, Troværdighed: 4.

614 Kirkebog 1906 folio 116 Bindslev, Horns, Hjørring, "Hjemmedøbt af Lærer Jakobsine Skoven Skoles Bindslev. Fremstillet i Kirken 1. April 1907.". Troværdighed: 4.

615 Kontraministerialbog, Tversted, Horns, Hjørring Amt, Fødte Mandkøn 1906-1921, folio 6, nr. 9, 19080604, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=170897#170897,28688194

616 Helle Holm Kristensen, Troværdighed: 0. Datter af Herman Holm Kristensen og Esther Holm.

617 Kirkebog 1909 4 Bindslev, Horns, Hjørring, Troværdighed: 4.

618 Folketælling 19160201, Folketællings-Skema nr. 1, Hovedliste side 1, Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, Dette giver ikke årstallet endsige for vielsen - blot at det var senest dette år. Troværdighed: 3.

619 Kirkebog 1916, folio 195, Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, Troværdighed: 4.

620 Folketælling 19010201, Husliste No. 27, matr.nr. 34, Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, Holder fast i stavemåden Karlsen, som statueret i den ældste folketælling fra 1901. Troværdighed: 4.

621 Kirkebog 1895 76 Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, Troværdighed: 4.

622 Folketælling 19010201, Husliste No. 27, matr.nr. 34, Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, Troværdighed: 4.

623 Kirkebog 1895 76 Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, "fremstillet i Kirken den 3. Juni 1895". Troværdighed: 4.

624 Folketælling 19160201, Folketællings-Skema nr. 1, Hovedliste side 1, Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, Usikkerhed om fødselsmåned, da den ikke kan aflæses tydeligt i denne tælling. Troværdighed: 3.

625 Kirkebog 1913, folio 193, Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, Troværdighed: 4.

626 Kirkebog 1889 69 Hammershøj, Sønderlyng, Viborg Amt, Denne kilde overtrumfer folketællingerne, hvorefter navn rettes ind efter denne registrering i kirkebogen. Troværdighed: 4.

627 Kirkebog 1889 69 Hammershøj, Sønderlyng, Viborg Amt, Denne kilde overtrumfer folketællingerne, hvorefter fødselsdato rettes ind efter denne registrering i kirkebogen. Troværdighed: 4.

628 Kirkebog 1889 69 Hammershøj, Sønderlyng, Viborg Amt, "Udlagt som Barnefader Tjenestekarl Jens Christian Carlsen i Vorning". Troværdighed: 4.

629 Kirkebog 1913, folio 193, Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, Troværdighed: 3.

630 Kirkebog 1891 120 Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, Oplysningerne i kirkebogen overtrumfer andre kilder, hvad angår navnet. Troværdighed: 4.

631 Folketælling 19060201, Folketællings-Skema nr. 5, Hovedliste side 1, Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, Holder fast i stavemåden Karlsen, som statueret i den ældste folketælling fra 1906. Troværdighed: 4.

632 Kirkebog 1893 4 Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, Kirkebogen overtrumfer oplysninger fra folketællingerne. Troværdighed: 4.

633 Kirkebog 1920 200 Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, Troværdighed: 4.

634 Kirkebog 1920 200 Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, Mandens navn fremgår af kirkebogen i forbindelse med vielsen. Jeg er næsten sikker på, at efternavnet er Thommassen. Troværdighed: 3.

635 Kirkebog 1928, folio 208, Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, Troværdighed: 4.

636 Folketælling 19060201, Folketællings-Skema nr. 5, Hovedliste side 1, Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, Holder fast i stavemåden Karlsen, som statueret i den ældste folketælling fra 1906. Fornavnene Ane Marie Dorthea er fundet i samme kilde. Troværdighed: 4.

637 Folketælling 19160201, Folketællings-Skema nr. 1, Hovedliste side 1, Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, Marie Carlsen er i folketællingen anført med fornavnet Ane Marie. Troværdighed: 3.

638 Kirkebog 1905 101 Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, Kirkebogen overtrumfer information fra folketællinger. Troværdighed: 4.

639 Folketælling 19160201, Folketællings-Skema nr. 1, Hovedliste side 1, Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, Her er fødselsdatoen 4-8-1905 - altså ikke den samme som i hverken 1906 eller 1911. Jeg har valgt oplysningen fra de ældre tællinger. Troværdighed: 3.

640 Folketælling 19110201, Folketællings-Skema nr. 1, Hovedliste side 3, Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, Troværdighed: 3.

641 Kirkebog 1905 101 Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, Troværdighed: 4.

642 Kirkebog 1928, folio 208, Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, Troværdighed: 3.

643 Kontraministerialbog 1892-1901, Fødte Mandkøn, Gjern, Folio 28, Denne person findes som nr. 2 på denne folio. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17123016#162647,27327555

644 Folketælling 19110201, Folketællings-Skema nr. 1, Hovedliste side 3, Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, Holder fast i stavemåden Karlsen, som statueret i den ældste folketælling fra 1911. Troværdighed: 4.

645 Kirkebog 1910 55 Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, Kirkebogen overtrumfer information fra folketællinger. Troværdighed: 4.

646 Folketælling 19160201, Folketællings-Skema nr. 1, Hovedliste side 1, Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, Fødselsdatoen er her 8/7-1910, hvilket sikker er korrekt. Ved tællingen 1/2-1911 var datoen sat til 8/7-1911, selv om det var efter selve tællingen - altså helt umuligt. Troværdighed: 4.

647 Kirkebog 1910 55 Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, Troværdighed: 4.

648 19251105 Folketælling, Folketællings-Skema Nr. 2, Hovedliste 1, Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Tjenestekarl
hos Hammershøj.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=92642#92642,15357056

649 Kirkebog 1919 199 Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, Troværdighed: 4.

650 Esbjerg Kommune, Giftefoged, Ægteskabsjournal, 1943-1945, folio 45, nr. 268, I registret findes Margrethe Hansen som Margrethe Brandt - det navn, hun senest giftede sig til. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilder => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21639327#448217,47824657 og https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19192654#255995,47824768

651 Kirkebog 1887, folio 65, Skanderup, Anst, Ribe Amt, Troværdighed: 4. Faddere: P. Buch & Hustru af Skanderup,
Bundtmager Jacobsen og Hustru, Kolding.

652 "Ditlev Hansen Buch slægtsbog" (Dansk Slægtshistorisk Institut Aps
1981. 257 sider, [23] tavler (heraf 1 foldet)
Forlag: Dansk Slægtshistorisk Institut

Rygtitel: Slægten Ditlev Hansen Buch født 1753

Pris ved udgivelsen: kr. 900.00 net.), Slægtsbogen tager fejl, hvad angår dødsår, da den anførte 1949. Troværdighed: 1.
Slægtsbog om Ditlev Hansen Buch og hustru, deres forfædre og efterkommere.

653 Kirkebog 1946, folio 220, Darum, Gørding, Ribe Amt, Denmark, Kirkebogen fastslår, at flere slægtsbøger har anført dødsdato 3 år senere. Troværdighed: 4.

654 Slægten Roed fra Bølling, Fejlagtigt anfører kilden dødsår som 1949. Troværdighed: 4. Slægten Roed fra Bølling (Egtved sogn) : om Hans Jensen Roed, født 1802, og hustru, deres forfædre og efterkommere
Nordisk Slægtsforskning Aps
1992. 316 sider, illustreret
Forlag: Nordisk Slægtsforskning
Opstilling i folkebiblioteker: 99.9 Roed
Pris ved udgivelsen: pris ikke oplyst

655 Vestkysten. 1946-12-20, side 8, Peder Roed Andersen Buch, notits om dødsfald, Arkiv: Det Kongelige Bibliotek. Troværdighed: 4.
Kilde: Mediestream
http://hdl.handle.net/109.3.1/uuid:cc326622-eced-4a5a-a7f4-1089b2517a4c

656 Vestkysten. 1946-12-20, side 8, Peder Roed Andersen Buch, notits om dødsfald,
Datoer er ikke anført. Arkiv: Det Kongelige Bibliotek. Troværdighed: 3.
Kilde: Mediestream
http://hdl.handle.net/109.3.1/uuid:cc326622-eced-4a5a-a7f4-1089b2517a4c

657 Sydvestjylland, 1946-12-21, side 3, Peder Roed Andersen Buch, notits om dødsfald, Arkiv: Det Kongelige Bibliotek. Troværdighed: 3.
Ingen datoer anført i avisnotits.
Kilde: Mediestream
http://hdl.handle.net/109.3.1/uuid:1dc5565a-b116-4a6b-80fb-c6289f6138c2

658 Kirkebog 1946, folio 220, Darum, Gørding, Ribe Amt, Denmark, Troværdighed: 4.

659 Vestkysten, 1946-12-18, Side 12, Peder Roed Andersen Buch, dødsannonce, Arkiv: Det Kongelige Bibliotek. Troværdighed: 4.
Bemærk, at annoncen er underskrevet med datoen efter dødsfaldet, altså den 17. december 1946. Det er ingen fejl, men man skal blot være opmærksom på, at den derfor ikke kan tages som bevis for dødsdatoen.
Kilde: Medistream
http://hdl.handle.net/109.3.1/uuid:26caeecf-5484-46d6-9eb7-2a6bccaadfad

660 Sydvestjylland, 1946-12-21, side 3, Peder Roed Andersen Buch, notits om dødsfald, Arkiv: Det Kongelige Bibliotek. Troværdighed: 3.
Ingen datoer anført i avisnotits.
.
Kilde: Mediestream
http://hdl.handle.net/109.3.1/uuid:1dc5565a-b116-4a6b-80fb-c6289f6138c2

661 Folketælling 19110201, Folketællingsskema Nr. 30, Vamdrup Sogn, Anst, Ribe Amt, Troværdighed: 4. PRAB bor her sammen med Johannes Grunnet, der som ham selv er slagter.

662 Esbjerg Borgerdatabase 1917, Peter Roed Andersen Buch, En lille fejl - fornavn staves her "Peter" i stedet for "Peder". Arkiv: Esbjerg Byhistoriske Arkiv. Troværdighed: 3.
Kilde => http://eba.esbjergkommune.dk/soeg-i-arkivet/personer/borgerdatabaser/esbjerg-borgerdatabase-1917/detalje.aspx?qid=11448

663 Esbjerg Borgerdatabase 1924, Peder Roed Andersen Buch, Arkiv: Esbjerg Byhistoriske Arkiv. Troværdighed: 3.
Kilde => http://eba.esbjergkommune.dk/soeg-i-arkivet/personer/borgerdatabaser/esbjerg-borgerdatabase-1924/detalje.aspx?qid=8712

664 Foto af slagterforretningen Buch & Brandt, Arkiv: Esbjerg Byhistoriske Arkiv. Troværdighed: 4.
Ca. 1925 flyttede de to kompagnoner slagtermestrene Nicolai Hansen Brandt, født 11-06-1885, privat Nygårdsvej 5, og Peder Roed Andersen Buch, født 10-06-1887, også bosiddende Nygårdsvej 5, deres forretning fra Frodesgade 5 til Jernbanegade på det sydlige hjørne af opkørslen til Jernbanebroen (Jernevej).
Det er den nye forretning, der er billede af her, men hvem der står i døren og vinduet vides ikke. Bemærk i øvrigt harerne, der hænger udenfor, Den gik ikke nu i 2017.
Bygningen forsvandt omkring 1960 sammen med mange andre i området, da den nye Frodesgadebro med tilhørende vejomlægninger kom til .
Kilde => http://billedarkiv.esbjergkommune.dk/fotoweb/archives/5000-Billeder-fra-Esbjerg/archive/BA84/26722-070.tif.info

665 Folketælling 19250511, skema 610, Esbjerg Købstad, Ribe Amt, Bor i samme ejendom som sin kompagnon. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=94524#94524,15655470

666 Trykte skattebøger 1930, Esbjerg - P. B. Buch, Arkiv: Esbjerg Byhistoriske Arkiv. Troværdighed: 3.
"1137,00".
Her er anført skattebeløbet for 1930.
Kilde => http://eba.esbjergkommune.dk/soeg-i-arkivet/personer/trykte-skatteboeger/esbjerg/detalje.aspx?qid=239355

667 Folketælling 19301105, skema 1743, Esbjerg Købstad, Ribe Amt, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=109874#109874,17017356

668 Folketælling 19300511, skema 961, Esbjerg Købstad, Ribe Amt, Denne folketælling viser, af han var medejer af slagterforretningen Buch & Brandt - sammen med Nicolai Hansen Brandt. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=104674#104674,16557345

669 Trykte skattebøger 1932, Esbjerg – P. B. Buch, Arkiv: Esbjerg Byhistoriske Arkiv. Troværdighed: 3.
"306,00".
Anført skattebeløb for 1932.
Kilde => http://eba.esbjergkommune.dk/soeg-i-arkivet/personer/trykte-skatteboeger/esbjerg/detalje.aspx?qid=38838

670 2021-07-25 fra Darum Sognearkiv - vedr. Peder Roed Andersen Buch [277], Informationer modtaget via e-mail. Arkiv: Darum Sognearkiv. Troværdighed: 2.
Desværre kan vi ikke give dig nogle særlige sikre informationer!
Arkivet har nemlig intet på skrift/tryk om din grandonkel og/eller forretning.
En ældre arkivmedarbejder har dog lidt "von hörensagen" igennem tiderne:
Din grandonkel var slagtersvend ved en slagtermester i Esbjerg. Han flyttede til Darum i 30´erne - efter sigende sammen med mesters kone, som var fra Darum. De købte og slog sig ned på <b>Feilbergvej 12 i Darum</b>. Her blev der indrettet røgeri, hvor folk fra Darum kom med egne produkter. Han var - også efter sigende - populær som røgmester.
Forretningen var ikke en egentlig slagterforretning og det er formentlig grunden til at arkivet ikke har noget nedskrivet.
Som sagt, er det jo ikke ligefrem valide oplysninger!.
Informationer modtaget via e-mail

671 Kontraministerialbog, Darum, Gørding, Ribe Amt, Fødte Qvindekiøn, 1888-1891, folio 101, nr. 2, 1889-05-12, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=160857#160857,27032261

672 Kirkebog 1930, folio 419, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

673 Kirkebog 1893, folio 86, Skanderup, Anst, Ribe Amt, Denmark, Troværdighed: 4.

674 Kirkebog 1893, folio 86, Skanderup, Anst, Ribe Amt, Denmark, Troværdighed: 4. I Harte Kirke af Sognepræst Sveistrup.
Faddere: Gaardejer Christen Gregersn og Hustru af Gjelballe. Stationsforstander Hinzpeter af Ejstrup.

675 "Ditlev Hansen Buch slægtsbog" (Dansk Slægtshistorisk Institut Aps
1981. 257 sider, [23] tavler (heraf 1 foldet)
Forlag: Dansk Slægtshistorisk Institut

Rygtitel: Slægten Ditlev Hansen Buch født 1753

Pris ved udgivelsen: kr. 900.00 net.), Denne kilde må tage fejl - at AB skulle være død i Egved. Troværdighed: 1.
Slægtsbog om Ditlev Hansen Buch og hustru, deres forfædre og efterkommere.

676 Slægten Roed fra Bølling, Denne kilde fortæller. at AB døde i Vejen, hvilket er troværdigt, da hun boede der i mange år med sin mand. Troværdighed: 3. Slægten Roed fra Bølling (Egtved sogn) : om Hans Jensen Roed, født 1802, og hustru, deres forfædre og efterkommere
Nordisk Slægtsforskning Aps
1992. 316 sider, illustreret
Forlag: Nordisk Slægtsforskning
Opstilling i folkebiblioteker: 99.9 Roed
Pris ved udgivelsen: pris ikke oplyst

677 Kirkebog 1966, folio 170, Vejen, Malt, Ribe Amt, Denmark, Troværdighed: 4.

678 Kirkebog 1892, folio 1, Malt, Malt, Ribe Amt, Troværdighed: 4.

679 Kirkebog 1901, folio 294, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

680 Kirkebog 1901, folio 294, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, ibid = samme sted som de andre. Troværdighed: 4. Faddere: Gaardmand Serup af Lilballe, Do. Jens Ole Pedersen af Onstrup, Pige Elisabeth Pedersen, ibid og Moderen.

681 Familiegrav, gravsten Grindsted Kirkegaard 073, Lyttie Buch m.fl, Troværdighed: 4.

682 Familiegrav, gravsten Grindsted Kirkegaard 073, Lyttie Buch m.fl, Manger dato for bisættelse / begravelse. Troværdighed: 4.

683 Folketælling 19300511, skema 39, Grindsted, Slavs, Ribe Amt, Troværdighed: 3. Der er en person på bopælen med et efternavn, der ligner "Lyngby" født i 1849. Har ikke kunnet identificere personen endnu.

684 Kontraministerialbog, Rigshospitalet, Sokkelund, Københavns Amt, Fødte, 1934-1935, folio 108, nr. 1704, 1935-12-15,
Vil henvise til dokumentationen fra Ribe Stiftamt. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=154701#154701,25813183

685 Thisted Amt; Journalsager (1940 - 1959); Lb.nr. 1991-909; 1943 L; J.nr. 1942 L.83, Arkiv: Rigsarkivet, Viborg. Troværdighed: 4.
KIlde ikke online. Fysisk i Viborg, men gennemset & scannet i København.

686 Folketælling 19400511, skema 650, Grindsted, Slavs, Ribe Amt, Troværdighed: 3.

687 Familiegrav, gravsten Grindsted Kirkegaard 073, Lyttie Buch m.fl, Det er besynderligt, at der på gravstenen står "Lyttia", når det af kirkebogen fremgår, at hun ved dåben hed "Lyttie". Troværdighed: 4.

688 Kontraministerialbog, Grindsted, Slavs, Ribe Amt Amt, Konfirmerede Drenge 1947-1950, folio 134, nr. 5, 1949-04-03, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=162958#162958,27376054

689 Netavisen Grindsted, Arkiv: Netavisen Grindsted. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.netavisengrindsted.dk/2021/01/19/bulows-hjoerne-besaettelsens-stille-heltinder-og-kvindekamp-paa-jysk/

690 Kirkebog 1938, folio 293, Grindsted, Slavs, Ribe Amt, Fødested og dato er i første omgang fundet i kirkebog i forbindelse med begravelsen. Her blev første fornavn dog anført som Christen og ikke Kristen som ved dåben. Troværdighed: 3.

691 Kirkebog 1891 43 Nørre Snede, Vrads, Skanderborg Amt, Troværdighed: 4.

692 Kirkebog 1891 43 Nørre Snede, Vrads, Skanderborg Amt, Ved dåben var personens første fornavn Kristen, men blev oftest senere anført som Christen. Det vides endnu ikke, om han senere tog navneforandring. Troværdighed: 4.

693 Kirkebog 1938, folio 293, Grindsted, Slavs, Ribe Amt, Enkens fornavn er anført som Lydia, hvilket må være præstens skrivefejl. Troværdighed: 4.

694 Kirkebog 1938, folio 293, Grindsted, Slavs, Ribe Amt, Troværdighed: 4.

695 Familiegrav, gravsten Grindsted Kirkegaard 073, Lyttie Buch m.fl, Dødsdato fra gravsten. Troværdighed: 4.

696 Kontraministerialbog, Egtved, Jerlev, Vejle, Ægteviede 1936-1947, folio 304, nr. 5, 1938-05-13, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=161216#161216,27085131

697 Kontraministerialbog, Egtved, Jerlev, Vejle, Fødte Kvindekøn 1892-1931, side 314, nr. 21, 1904-10-17, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=161211#161211,27083786

698 Kontraministerialbog, Sankt Nikolaj, Brusk, Vejle Amt, Døde Kvindekøn, 1938-1945, folio 180, nr. 85, 1943-09-15, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=165688#165688,27835883

699 Dødsattest, Ella Buch [283], 1943-09-11, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19931956#408501,75738069

700 Kontraministerialbog, Egtved, Jerlev, Vejle, Ægteviede 1936-1947, folio 304, nr. 5, 1938-05-13,
Oplysninger om fødselsdato fremkommet ved vielse. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=161216#161216,27085131

701 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org); https://www.familysearch.org/tree/person/details/LY9N-B5T. Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 2.

702 Kirkebog 1946, folio 220, Darum, Gørding, Ribe Amt, Denmark, Kilden afslører enkens ungpigenavn. Troværdighed: 4.

703 Folketælling 19250511, skema 610, Esbjerg Købstad, Ribe Amt, Bor i samme ejendom som sin kompagnon Peder Roed Andersen Buch. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=94524#94524,15655470

704 Folketælling 19301105, skema 1743, Esbjerg Købstad, Ribe Amt, Bor i forhuset. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=109874#109874,17017356

705 Kontraministerialbog, Vor Frelsers, Skast, Ribe Amt, Døde Mandkøn, 1951-1959, folio 52, nr. 20, 1954-03-29, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=161522#161522,27137404

706 Justitsministeriet, 1. Ekspeditionskontor; Bilag til blanketregnskaber; Ribe Amt 1936 Oktober kvartal; bilag14, Arkiv: Rigsarkivet København. Troværdighed: 4.
Kilde - ikke online:
Arkivskaber: Justitsministeriet, 1. Ekspeditionskontor;
Arkivserie: Bilag til blanketregnskaber (1848 - 1947);
Løbenummer: 1858;
Indhold: Ribe Amt 1936 Oktober kvartal - Ribe Amt 1937 Januar kvartal
----
Udtaget og kopieret bilag 14.

707 Ribe Stiftamt; Protokol over kongelige bevillinger (1907 - 1962); Løbenummer: 1990-417; Indhold: 1929 - 1938. Skilsmisse 30-10-1936 Nikolaj Hansen Brandt & Margrethe Hansen, Arkiv: Rigsarkivet København. Troværdighed: 4.
Kilde, ikke online:
Arkivskaber: Ribe Stiftamt;
Arkivserie: Protokol over kongelige bevillinger (1907 - 1962);
Løbenummer: 1990-417;
Indhold: 1929 - 1938

708 Justitsministeriet, 1. Ekspeditionskontor, Blanketregnskaber, 1936, folio 249-250, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4. Kilde =>
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19643803#257625,48012050

709 Kirkebog 1913, folio 347, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

710 Kirkebog 1913, folio 347, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Efternavn fremgår af kirkebog i forbindelse med sønnens vielse. Troværdighed: 4.

711 Kontraministerialbog, Rigshospitalet, Sokkelund, Københavns Amt, Fødte, 1934-1935, folio 108, nr. 1704, 1935-12-15, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=154701#154701,25813183

712 Familiegrav, gravsten Grindsted Kirkegaard 073, Lyttie Buch m.fl, Fødselsdato fra gravsten. Troværdighed: 4.

713 Kontraministerialbog, Rigshospitalet, Sokkelund, Københavns Amt, Fødte, 1934-1935, folio 108, nr. 1704, 1935-12-15,
Navnet Lundsgaard blev givet i forbindelse med adoptionen ifølge Kgl. Adoptionsbev. 25-11-36. Ribe Stiftsa. Q5-19/36.
Stausbøll blev dog først tilføjet i november 1982. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=154701#154701,25813183

714 Kontraministerialbog 1857-1891, Skanderup, Anst, Ribe, Copulerede, folio 46, nummer 7, 1885-09-03, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21638038#401824,74529693

715 Kirkebog 1858, folio 129, Skanderup, Anst, Ribe Amt, Denmark, Troværdighed: 4.

716 Kirkebog 1858, folio 129, Skanderup, Anst, Ribe Amt, Denmark, Troværdighed: 3.

717 Kontraministerialbog 1892-1900, Kolding Sankt Nikolaj Sogn, Vejle Amt, Døde Kvindekøn, folio 71, nr. 60, 1894-07-10, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=165651#165651,27825733

718 Folketælling 18900201, Optællingsliste No. 394, Kolding Kjøbstad, Sankt Nikolaj, Brusk, Vejle Amt, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=61575#61575,12318183

719 Kontraministerialbog, Skanderup, Anst, Ribe Amt, Ægteviede 1892-1936, side 10 nr. 12, 1896-10-16, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=169030#169030,28385245

720 "Ditlev Hansen Buch slægtsbog" (Dansk Slægtshistorisk Institut Aps
1981. 257 sider, [23] tavler (heraf 1 foldet)
Forlag: Dansk Slægtshistorisk Institut

Rygtitel: Slægten Ditlev Hansen Buch født 1753

Pris ved udgivelsen: kr. 900.00 net.), Troværdighed: 3.
Slægtsbog om Ditlev Hansen Buch og hustru, deres forfædre og efterkommere.

721 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org); https://www.familysearch.org/tree/person/details/LDM2-RDS. Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 3; Ifølge denne kilde er hun død i Bramdrup, men det kan ikke bekræftes af kirkebogen.

722 Kontraministerialbog 1842-1872, Skanderup, Anst, Ribe, Fødte Mankjøn, Folio 76, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21638038#401818,74529271

723 Kontraministerialbog 1842-1872, Skanderup, Anst, Ribe, Fødte Mankjøn, Folio 76, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Forældre: Christen Birch, [?] i Dollerup og Hustru Hedevig Hermansen.
Faddere: Hans Jensen Qvist, Gdmd., Nagbøl
Elsebeth Hermansen, Gdkone [gårdmandskone], Jordrup
Karen Marie Nielsen, do. Nagbøl
Simon Nielsen, Høker, Dollerup
Dorthea Poulsen, Gdmdat., Nagbøl
Anmærkninger: Moderen 26½ Aar gammel.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21638038#401818,74529271

724 Kontraministerialbog, Sankt Jørgens Sogn, Brusk, Vejle Amt, Døde Mandkøn, 1935-1951, folio 285, nr. 1, 1941-01-23, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=181363#181363,30791207

725 Kontraministerialbog, Sankt Jørgens Sogn, Brusk, Vejle Amt, Døde Mandkøn, 1935-1951, folio 285, nr. 1, 1941-01-23, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
"Pastor emer. Strandvej 54, Svendborg. Født 17. Maj 1868 i Dollerup, Skanderup Sogn, Ribe Amt.
Gift med Sidsel Katrine Buch, Viet i Skanderup Kirke 16. October 1896.
Søn af Skolelærer Christen Birch og Hustru Hedevig Hermansen".
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=181363#181363,30791207

726 Kontraministerialbog, Skanderup, Anst, Ribe Amt, Ægteviede 1892-1936, side 10 nr. 12, 1896-10-16, Her kaldes han Birk til efternavn, men ved dåben er hans og faderens navn Birch. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=169030#169030,28385245

727 Kontraministerialbog, Tilsted, Hundborg, Thisted Amt, Ægteviede 1892-1931, side 240, nr. 1, 1921-03-25, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
"Forlovernes fulde Navn, Stilling og Bopæl.
Brudens Fader [?] Gaardej. Niels Jensen af Tilsted.".
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=170435#170435,28617184

728 Folketælling 1901, Skibet sogn, hovedliste, mikrofilm nr. M 16.971, Troværdighed: 0.

729 Kontraministerialbog, Skibet, Tørrild, Vejle Amt, Fødte Mandkiøn 1870-1887, side 49, nr. 13, 1887-08-07, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=397465#397465,74436259

730 Kontraministerialbog, Skibet, Tørrild, Vejle Amt, Fødte Mandkiøn 1870-1887, side 49, nr. 13, 1887-08-07, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
"Moderen bar Barnet.
Faddere: Peder Kristensen, Vilstrup
Ungkl. Mads Pedersen, do.
Pige Ane Marie Larsen, Kolding".
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=397465#397465,74436259

731 Kontraministerialbog, Tilsted, Hundborg, Thisted Amt, Fødte Kvindekiøn 1892-1931, side 82, nr. 6, 1895-11-10, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=170435#170435,28617047

732 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org). Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 3; En mere original kilde med detaljer skal identificeres.

733 Kontraministerialbog, Solbjerg, Sokkelund, Københavns Amt, Ægteviede 1919-1930, side 144, nr. 6, 1924-02-10, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=156607#156607,26250169

734 Kontraministerialbog, Skibet, Tørrild, Vejle Amt, Fødte Kvindekøn 1892-1908, side 89, nr. 1, 1895-03-17, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=169137#169137,28400382

735 Kontraministerialbog, Skibet, Tørrild, Vejle Amt, Fødte Kvindekøn 1892-1908, side 89, nr. 1, 1895-03-17, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
"Moderen bar Barnet.
Faddere:
Gmd. Christen Pedersen og Hustru,
Agnete Pedersen af Vork, Egtved Sogn,
Gmd. Mads Pedersen af Vilstrup.".
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=169137#169137,28400382

736 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org). Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 3;
https://www.familysearch.org/tree/person/details/L6RP-XSN
Kilde => John Buch Larsen

737 Folketælling 19301105, Folketællings-Skema Nr. 5, Hovedliste side 1, Henne, Vester Horne, Ribe Amt, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=102066#102066,16175746

738 Kontraministerialbog, Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg Amt, Fødte Mandkiøn 1872-1892, side 56, nr. 1, 1891-03-17, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=156812#156812,26290159

739 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org). Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 3;
https://www.familysearch.org/tree/person/details/G3RC-HBJ
Kilde => John Buch Larsen

740 Kontraministerialbog, Skibet, Tørrild, Vejle Amt, Fødte Kvindekøn 1892-1908, side 103, nr. 22, 1899-01-08, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=169137#169137,28400396

741 Kontraministerialbog, Skibet, Tørrild, Vejle Amt, Fødte Kvindekøn 1892-1908, side 103, nr. 22, 1899-01-08, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4. Om faddere:
"Barnets Moder -
Gaardejer Carl Olesen og Hustru Birthe Marie af Vilstrup Mark,
Murer Kristen Kristensen, Vilstrup Mark.".
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=169137#169137,28400396

742 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org). Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 3; https://www.familysearch.org/tree/person/details/L6RP-X3S

743 Find A Grave, Else Marie Larsen[341], Arkiv: Find A Grave. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.findagrave.com/memorial/123719767/else-marie-christensen

744 United States Census, 1930, Valejo Township, CA, sheet 7B, Enumeration District No. 49-74, Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GR4N-97P?i=13&cc=1810731&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AXCJ7-K49

745 United States Census, 1940, Petaluna Township, CA, sheet 2B, Enumeration District No. 49-29, Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9MT-DZ79?i=3&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AK96C-7BQ

746 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org). Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 2; Året er ikke 1885, men 1884 ifølge kirkebogen.

747 Kontraministerialbog, Egtved, Jerlev, Vejle, Fødte Mandkjøn 1866-1891, nr. 17, 1884-07-15, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=384922#384922,74097807

748 Find A Grave, Johannes Kristensen[997], Arkiv: Find A Grave. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.findagrave.com/memorial/123719747/john-christensen

749 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org). Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 3; https://www.familysearch.org/tree/person/details/L6RP-XQ7

750 Vejle Kommune, Giftefoged, Ægteskabjournal 1940-1942, side 1, Nr. 3594, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
"Tømrermester - Ødsted pr. Vejle;
Sygeplejerske - Søgade 1, Vejle".
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19195643#413367,76020515

751 Eksamensliste forår 1917 (1), Troværdighed: 0.

752 Folketælling 19060201 Nørre Vilstrup By, Skibet Sogn, Tørrild, Vejle Amt, Fødselsdato fremgår af denne folketælling. Troværdighed: 3.

753 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org). Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 4; https://www.familysearch.org/tree/person/details/L6RP-XQ7

754 Kontraministerialbog, Skibet, Tørrild, Vejle Amt, Fødte Kvindekøn 1892-1908, side 123, nr. 18, 1902-09-07, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17126380#169137,28400416

755 Kontraministerialbog, Skibet, Tørrild, Vejle Amt, Fødte Kvindekøn 1892-1908, side 123, nr. 18, 1902-09-07, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4. Faddere:
"1. Barnets Moder,
2. Fotograf Rasmus Larsens Hustru Anna Martin af Vejle,
3. Ungkarl Ole Sørensen Olesen af Vilstrup,
4. Murer Kristen Kristensen, do.".
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17126380#169137,28400416

756 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org). Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 2; https://www.familysearch.org/tree/person/details/L6RP-XQ7

757 Vejle Kommune, Giftefoged, Ægteskabjournal 1940-1942, side 1, Nr. 3594, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19195643#413367,76020515

758 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org). Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 3; https://www.familysearch.org/tree/person/GM5J-7KB

759 Kontraministerialbog, Bredsten, Tørrild, Vejle Amt, Ægteviede 1921-1933, side 166, nr. 2, 1922-04-13, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Forlovere.
"M. Hansted, fhv. Malermester,
J. Kr. Larsen [min farfars og brudgommens far], Boelsmand.".
Brudgommen er "Malermester".
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=160521#160521,26979368

760 Kontraministerialbog, Skibet, Tørrild, Vejle Amt, Fødte Mandkøn 1892-1908, side 3, nr. 10, 1892-07-10, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=169137#169137,28400306

761 Kontraministerialbog, Skibet, Tørrild, Vejle Amt, Fødte Mandkøn 1892-1908, side 3, nr. 10, 1892-07-10, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Faddere.
"Pige Moderen bar barnet.
Ane Marie Larsen [min farfars faster], Kjøbenhavn,
Gmd. Mads Pedersen, Vilstrup Mark,
Gmd. Anders Pedersen, do.".
Her er Jens Christian Larsen (barnets far) "Boelsmand".
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=169137#169137,28400306

762 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org). Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 3;
Kilde: John Buch Larsen.

763 Kontraministerialbog, Bredsten, Tørrild, Vejle Amt, Ægteviede 1921-1933, side 166, nr. 2, 1922-04-13, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=160521#160521,26979368

764 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org). Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 3; https://www.familysearch.org/tree/person/L1TW-HQW

765 Folketælling 19060201 Nørre Vilstrup By, Skibet Sogn, Tørrild, Vejle Amt, Her fremgår fødselsdato og fulde navn for Eva Agnete Larsen. Troværdighed: 3.

766 Kontraministerialbog, Skibet, Tørrild, Vejle Amt, Fødte Kvindekøn 1892-1908, side 136, nr. 11, 1905-11-12, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=169137#169137,28400429

767 Kontraministerialbog, Skibet, Tørrild, Vejle Amt, Fødte Kvindekøn 1892-1908, side 136, nr. 11, 1905-11-12, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Faddere:
"1. Barnets Moder,
2 og 3. Boelsmand Niels Christensen og Hustru Marie af Vilstrup Mark,
4. Ungk. Niels Richard Larsen [min farfar], Uldum,
5. - Laurits Anton Larsen, do.".
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=169137#169137,28400429

768 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org). Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 3; https://www.familysearch.org/tree/person/details/L1T7-1CM

769 Kontraministerialbog, Hellig Kors, Sokkelund, Københavns Amt, Fødte Mandkøn 1904-1911, side 135, nr. 102, 1907-09-01, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=150990#150990,25048640

770 Farmor fortæller : Barndom og Ungdomsaar, Troværdighed: 0. Rasmussen, Dori, f. 1865
1990. 155 sider
Emne: Rasmussen, Dori, f. 1865 ; Rasmussen, Steen Eiler ; 1860-1869 ; 1870-1879 ; 1880-1889 ; erindringer ; barndomserindringer
Om forfatterens (1865-1949) opvækst på en gård ved Egtved.
Forlag: Øresund.

771 Danske Gaarde II. Samling, 1. Bind, Troværdighed: 0. La Cour, J. C. B., f. 1872
Danske Gaarde : illustreret statistisk og historisk Haandbog for det danske Landbrug

2. Samling
1914. 4 bind, illustreret
Forlag: Dansk Landøkonomisk Forlag

Bind 1: Aarhus, Vejle, Ringkøbing og Ribe Amter

772 Øster Horne Herred, Troværdighed: 0.
Overskrift / Titel: Øster Horne Herred
Beskrivelse af materiale: Kristensen, H. K., f. 1895 1944 BOG udgivet af Historisk Samfund for Ribe Amt 407 sider, illustreret + 1 kort

Kildetype: Bibliotek
Forlag: P. Haase & Søn
Forfatter(e): Kristensen, H. K.
Anden dokumentation af kilde (links osv.): Opstilling i folkebiblioteker: 46.4 <a href="http://bibliotek.dk/vis.php?base=dfa&field1=lem&term1=Øster%20Horne%20Herred" TARGET="_new">Øster Horne Herred</a>

Denne kilde indeholder oplysninger om - udover <A HREF="per00503.shtml">Lauge Ravn</A>, der også nævnes nedenfor - <A HREF="per00104.shtml">Søren Jensen Buch</A>.

773 Anetavler for berømte danskere, 1. samling, Troværdighed: 0. åØåLangholz, Carl
Anetavler for berømte danskere
1989-. bind, illustreret
Forlag: Dansk Historisk Håndbogsforlag
Opstilling i folkebiblioteker: 99.8
Litteraturhenvisninger

1. samling: Digtere og forfattere
1989. 548 sider
ISBN: 87-88742-36-9
Pris ved udgivelsen: kr. 488,00

åØåAnmeldelse af: Langholz, Carl: Anetavler for berømte danskere. 1. samling. Digtere og forfattere
Anmelder: Finn Andersen
I: Personalhistorisk tidsskrift. - 1990, nr. 2. - S. 234-235

774 Ole Olsen, Troværdighed: 0. Modtaget mail fra Ole Olsen:


"Olsen" <fam.olsen@123mail.dk> 06-04-2003 22:19 Til: <per@perbuch.dk> cc: Vedr.: Slægten Højlund
Hej Per

Jeg har lidt nyt til dig!

Jeg skriver mine ane nr. med for min egen skyld.

# 2863 Knud Erik Højlund Laursen
hans forældre
# 2859 Holger Laursen f. 8 jun. 1901 Sdr. Vinge, Middelsom, Viborg.DK
# 2860 Jenny Dall f. 18 feb. 1907 Vonsbæk, Haderslev, Haderslev. DK

# 2859s forældre
#2397 Mads Laursen f. 21 okt. 1856 Brandstrup, Vindum, Viborg. DK
d. 8 okt. 1931 Sdr. Vinge, Middelsom, Viborg. DK
# 2396 Johanne Christensen Højlund f. 9 okt. 1861 " Højlund " Sdr. Vinge, Middelsom, Viborg. DK
d. 10 maj 1945 Sdr. Vinge, Middelsom, Viborg. DK

# 2860s forældre
#2861 Christian Dall
# 2862 Kathrine Hansen

# 2397s forældre
# 2699 Laust Madsen
# 2700 Ane Sørensdatter

Jeg har været inde på din hjemmeside ( den er godt lavet ) der har jeg fundet lidt at udbygge med.

De bedste hilsener
Ole Olsen

775 Enesteministerialbog, Vrejlev, Børglum, Hjørring Amt 1741-1798, Trolovede og Viede, folio 395, 17970105, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=163233#163233,27418961

776 Enesteministerialbog, Tolstrup, Børglum, Hjørring Amt 1754-1807, Døbte, folio 37, 17700511, Flere andre kilder peger på denne dåb som den sandsynlige. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=169619#169619,28482057

777 Kontraministerialbog, Mosbjerg, Horns, Hjørring Amt, Døde Mandkiøn, 1838-1855, folio 206, nr. 5, 18450427, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=416791#416791,76637852

778 Kontraministerialbog, Tversted, Horns, Hjørring Amt, Aegteviede 1922-1938, folio 179, nr. 9, 19311213, Navn fundet ved søns vielse. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=170898#170898,28688539

779 Kirkebog 1796, side 16-17, Sønder Højrup, Vindinge, Svendborg, Troværdighed: 4.

780 Kirkebog 1796, side 16-17, Sønder Højrup, Vindinge, Svendborg, Troværdighed: 4. Husmand Rasmus Larsen og Christiane Hansdatter af Højrup med søn i kirken, der fik navnet Rasmus født den 22 decbr. Kirsten Nielsdatter fra [xxx?] bar ham. Fadderne var: Maren Niels Rasmussens Hustru, Niels Nielsen, Niels Andersen Gaardmænd og Rasmus Christiansen Faber, alle af Højrup.

781 Kontraministerialbog 1945-1949, Sankt Knuds, Odense, Odense Amt, Fødte Kvindekøn, side 299, nr. 244, 1949-09-18, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=180678#180678,30672239

782 Kontraministerialbog 1945-1949, Sankt Knuds, Odense, Odense Amt, Fødte Kvindekøn, side 299, nr. 244, 1949-09-18, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
"Hvem [....]:
Valgmenighedspræst S. Rørdam Clausen i Odens Valgmenighedskirke".
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=180678#180678,30672239

783 Kontraministerialbog 1938-1952, Fredens, Odense, Odense Amt, Døde Kvindekøn, side 296, nr. 19, 1950-05-20, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=180507#180507,30625232

784 Kontraministerialbog 1938-1952, Fredens, Odense, Odense Amt, Døde Kvindekøn, side 296, nr. 19, 1950-05-20, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
"Hvem [....]:
Valgmenighedspræst S. Rørdam Clausen fra Kirkegårdskap."
.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=180507#180507,30625232

785 Kontraministerialbog, Lild, Vester Han, Thisted Amt, Fødte Mandkiøn 1908-1935, folio 13, nr. 8, 1918-11-17, Navn fremgår ved dåb af søn. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=166126#166126,27906623

786 Kontraministerialbog, Lild, Vester Han, Thisted Amt, Fødte Mandkiøn 1908-1935, folio 13, nr. 8, 1918-11-17, Fødselsår anslået ud fra kirkebog ved søns død. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=166126#166126,27906623

787 Kontraministerialbog, Lild, Vester Han, Thisted Amt, Fødte Mandkiøn 1908-1935, folio 13, nr. 8, 1918-11-17, Fødselsår anslået ud fra kirkebog ved søns død. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=166126#166126,27906623

788 Kirkebog 1896 16 Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, Kirkebog overtrumfer information fra folketællinger. Troværdighed: 4.

789 Kirkebog 1896 16 Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, Troværdighed: 4.

790 Jens Christian Møgelvang / Dorthe Marie Nielsen, info. modt. 13/6-2008 fra Rolf Lidberg, Troværdighed: 0. From: Rolf Lindberg [mailto:lindberg1959@gmail.com]
Sent: 13. juni 2008 14:46
To: Per Buch Larsen
Subject: Re: E-mail

Hej Per.Jeg har lige samlet lidt oplysninger om den side jeg har af Møgelvang. Jeg har vedhæftet 5 filer til dig. Slægttræ, forfædre, slægtskab og efterkommere af Jens Christian Møgelvang og et billede af Johan Christian Marius Møgelvang f. 29 apr
1896.
Ville blive glad hvis du kunne sende et billede af din oldemor, Ane Marie Dorthea Møgelvang.
God læselyst, glæder mig til at høre fra dig.
Med venlig hilsen
Rolf Lindberg

791 Kirkebog 1860 274-275 Hammershøj, Sønderlyng, Randers, Troværdighed: 4.

792 Jens Christian Møgelvang / Dorthe Marie Nielsen, info. modt. 13/6-2008 fra Rolf Lidberg, Troværdighed: 1. From: Rolf Lindberg [mailto:lindberg1959@gmail.com]
Sent: 13. juni 2008 14:46
To: Per Buch Larsen
Subject: Re: E-mail

Hej Per.Jeg har lige samlet lidt oplysninger om den side jeg har af Møgelvang. Jeg har vedhæftet 5 filer til dig. Slægttræ, forfædre, slægtskab og efterkommere af Jens Christian Møgelvang og et billede af Johan Christian Marius Møgelvang f. 29 apr
1896.
Ville blive glad hvis du kunne sende et billede af din oldemor, Ane Marie Dorthea Møgelvang.
God læselyst, glæder mig til at høre fra dig.
Med venlig hilsen
Rolf Lindberg

793 Kirkebog 1816 39 Sankt Mortens, Støvring, Randers, Troværdighed: 4.

794 Kirkebog 1893 227 Hammershøj, Sønderlyng, Viborg Amt, Ifølge kirkebogen må Jens Christian Møgelvang være født tidligst i 1816. Troværdighed: 4.

795 Kirkebog 1893 227 Hammershøj, Sønderlyng, Viborg Amt, Troværdighed: 4.

796 Kontraministerialbog, Sankt Mortens, Støvring, Randers Amt, Confirmerede Drenge 1828-1832, folio 155, nr. 6, 1831-04-10, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Dom, angaaende Kundskab og Opførsel
mg ----- mg
---
Samme dag Confirmerede af 6 , ref Capellan Hr Andersen [overskrift].
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=366400&fbclid=70657268#366400,70657268

797 Folketælling 18450201, side 69, Grønbæk, Lysgaard, Viborg, Her staves Peder Thomasen Møgelvangs navn tilsyneladende Peder Thomas Møgelvang. Troværdighed: 4.

798 Kontraministerialbog, Hammershøj, Sønderlyng, Viborg Amt, Fødte Qvindekiøn, 1814-1855, folio 72, nr. 2, 1848-06-18, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=363256#363256,70585147

799 Kontraministerialbog, Hammershoej, Sønderlyng, Viborg Amt, Fødte Qvindekiøn, 1814-1855, folio 72, nr. 1, 1850-01-27, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=363256#363256,70585147

800 Folketælling 18550201, Hammershøj, Sønderlyng, Viborg Amt, folio 217,2, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kiolde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=119261#119261,17419307

801 Kontraministerialbog, Hammershøj, Sønderlyng, Viborg Amt, Confirmerede Drenge 1856-1891, side 210-211, nr. 2, 1869-04-04, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Confirmantens ....:
Jens Christian Møgelvang i Hammershøj.
Dom angaaende ....:
temmelig gode Kundeskaber, god Opførsel.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=363261#363261,70585219

802 Folketælling 18800201, Hovedliste 231 side 2, Hammershøj, Sønderlyng, Viborg Amt, Her er Jens Christian Møgelvangs alder oplyst til 63 år, hvilket betyder, at han tidligst kan være født i 1816. Troværdighed: 3.

803 Folketælling 18600201 234 Hammershøj, Sønderlyng, Viborg Amt, "Byernes eller Stedernes Navne med Anførsel Gaarde, Huse o.s.v. 50 Fattighuset" ----- "Anmærkninger. Faaer ingen Ophold af Fattigvæsenet". Troværdighed: 4.

804 Folketælling 18900201, Optællingsliste Nr. 20, Hovedliste side 1, Hammershøj, Sønderlyng, Viborg Amt, Her er Jens Christian Møgelvangs alder oplyst til 73 år, hvilket betyder, at han tidligst kan være født i 1816. Troværdighed: 4.

805 Jens Christian Møgelvang / Dorthe Marie Nielsen, info. modt. 13/6-2008 fra Rolf Lidberg, Troværdighed: 2. From: Rolf Lindberg [mailto:lindberg1959@gmail.com]
Sent: 13. juni 2008 14:46
To: Per Buch Larsen
Subject: Re: E-mail

Hej Per.Jeg har lige samlet lidt oplysninger om den side jeg har af Møgelvang. Jeg har vedhæftet 5 filer til dig. Slægttræ, forfædre, slægtskab og efterkommere af Jens Christian Møgelvang og et billede af Johan Christian Marius Møgelvang f. 29 apr
1896.
Ville blive glad hvis du kunne sende et billede af din oldemor, Ane Marie Dorthea Møgelvang.
God læselyst, glæder mig til at høre fra dig.
Med venlig hilsen
Rolf Lindberg

806 Kirkebog 1825 72 Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, Forældrenes navne bør genvurderes, hvis kirkebogen her kan tydes. Troværdighed: 1.

807 Kirkebog 1825 72 Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, Troværdighed: 1.

808 Kirkebog 1907 272 Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=172747#172747,29003035

809 Kontraministerialbog, Vollerslev, Bjæverskov, Præstø Amt, Fødte Kvindekøn, 1814-1837, side 43-44, nr. 6, 1815-09-03, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=442137#442137,79796446

810 Kirkebog 1840 170-171 Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, Ifølge kirkebogen (s.170) foregik konfirmationen den 1. søndag efter påske, og påskedag i 1840 faldt på den 19. april. Troværdighed: 4.

811 "geni.com", Troværdighed: 0. Hjemmesiden www.geni.com

812 (Se https://www.geni.com/people/Elna-Kirstine-Marie-Lund/299335926420004337), Troværdighed: 2.

813 (Se https://www.geni.com/people/Alice-M%C3%B8gelvang-Skov-Klitte/299335585990006359), Troværdighed: 2.

814 Kirkebog 1838, side 148-149, Skanderup, Anst, Ribe Amt, Denmark, Troværdighed: 4.

815 Kirkebog 1854, side 308-309, Skanderup, Anst, Ribe Amt, Denmark, Troværdighed: 4.

816 Kirkebog 1826, side 152-153, Skanderup, Anst, Ribe Amt, Denmark, Troværdighed: 4.

817 Kirkebog 1841, side 152-153, Skanderup, Anst, Ribe Amt, Denmark, Her står Ditlef og ikke Detlef. Troværdighed: 4.

818 Folketælling 18700201, side 411, Skanderup, Anst, Ribe Amt, Troværdighed: 4.

819 Folketælling 18800201, Optællingsliste 6, Hovedliste 3, Skanderup, Anst, Ribe Amt, Troværdighed: 4.

820 Folketælling 18900201, Optællingsliste 6, Hovedliste 1, Skanderup, Anst, Ribe Amt, Troværdighed: 4.

821 Kontraministerialbog 1830-1842, Skanderup, Anst, Ribe, Fødte Mandkjøn, side 18-19, nummer 6, 1833-04-05, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Efternavn staves fejlagtigt "Buk".
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=401809#401809,74528905

822 Kontraministerialbog, Seest, Anst, Ribe, Døde Mandkøn 1910-1917, folio 152, 1911-04-15, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=168557#168557,28303127

823 Enesteministerialbog 1732-1793, Ødsted, Jerlev, Vejle, Fødte, folio 44, 1752-09-24, Ikke tydet endeligt. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17128584#173652,29219732

824 Enesteministerialbog 1731-1793, Ødsted, Jerlev, Vejle, Døde, folio 15, 1752-10-22, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17128584#173651,29219669

825 S.V. Wiberg, Almindelig dansk Præstehistorie, Troværdighed: 3.

826 S.V. Wiberg, Almindelig dansk Præstehistorie, Troværdighed: 3.

827 S.V. WIberg, Almindelig dansk Præstehistorie, Troværdighed: 3.

828 C. Møller (Ringkjøbing, A. Rasmussens Bodtrykkeri, 1929), Troværdighed: 3. Efter Mogens Sørensen Buchs Død 1647, blev Hr.
Knud Poulsen Kolding Sognepræst. Han er født i Kolding, deraf Navnet, hvor Faderen var Præst. Før Knud
Poulsen blev Præst, var han Rektor i Lemvig. Efter en
Udenlandsrejse, han foretog i 1641, fik han et noget
større Udsyn end mange andre af Datidens Præster.
Han giftede sig med Formandens Enke Maren Andersdatter, og i 33 Aar levede de sammen. De havde en
Søn, Poul Knudsen, der blev Faderens Efterfølger i
Embedet. - Knud Poulsen studerede i Udlandet. -
1662 udgav han en Ligprædiken over Malte Sehested
til Rydhave. I denne Ligprædiken fortæller han, at da
han 1647 talte med Malte Sehested om Borbjerg Præsteembede, udtalte denne: >Derom vil jeg nu have dig
erindret og paamindet: dersom jeg fornemmer, det
er Gud behageligt dig til dette Sted at vocere og kalde, vil jeg have med dig disse Forord og siden med
din Ed dem konfirmeret og bekræftet, som du for
Gud den højeste agter at forsvare, at har Gud dig til
min Sognepræst og Sjælesørger ordineret og beskikket, aldrig skal du det med mig vide, aldrig skal du
det om mig høre, som dit Kald tilhører og min Samvittighed paarører, du mig jo derom skal advare ot:·
paaminde. Hvis du det gør, enten jeg dig adlyder eller
ikke, skal du være fri, hvis ikke, skal du være betænkt
dig for Gud at svare.<
I Hr. Knud Poulsens Tid førtes en langvarig Proces
om Fiskeriet i Holmgaard Sø. Baade Naboer og en hel
Del langvejs fra kom og stangede Aal i Søen, og da
Hr. Poulsen ikke kunde faa dem til at lade være dermed, lyste han en Søndag offentlig fra Prædikestolen
baade Aalene og de, der stangede dem, i Band.
I 13-14 Aa r var der ingen, der turde trodse Bandstraalen, og de stakkels Aal levede i Fred og Ro. -
Knud Poulsen var ikke at spøge med. 1654 kom han i
Tanker om at bygge en Skole, og i den Anledning
sluttede han en Overenskomst med Sognefolkene
derom. Gaardmændene tegnede sig for Bidrag, der
vekslede mellem 8 Skilling og 2 Mark; men Præsten maatte for sine egne Midler opføre Skolen. 1655
lod han paa Hjerm Herredsting læse et aabent Brev,
hvori han spørger Borbjerg Sognefolk, om nogen har
udgivet noget til det Skolehus at bekoste, som jeg ved
Borbjerg Kirke har ladet opbygge, da skal det dem nu
igen blive givet og erlagt, om det ikke sket er, paa det
de, efterdi en stor Del ikke have villet efterkomme
deres indgaaede Løfte og Tilsagn, efter denne Dag
ikke skulle have noget med samme Hus at bestille,
som jeg selv har ladet bekoste og ladet opsætte<. Lige
saa lidt som paa hans andet Spørgsmaal, om der i Borbjerg Kirke er andre begravet end de forrige gamle
Præster, kom der noget Svar.
Det viste sig senere, at Skolen var 3 Fag Hus, der
var tilbygget den vestre Ende af Degneboligen og
holdtes vedlige af Sognefolkene. Det var ingen misundelsesværdig Løn, Degnen i Borbjerg den Gang
havde. 20 Sletdaler i Løn, der udlignedes paa Beboerne med 3
1
/a Sk. paa hver Td. Hartkorn, ikke desto
mindre skulde han derudaf lønne en omløbende Skolelærer i Østersognet og en Adjunktus i Hovedsognet
>formedelst Ungdommens Mængde<. Foruden de 20
Sletdaler fik Degnen 20 Traver Skaftekorn og 40 Nannester, som er lig med en >en Foerslaar< og 4 Brød.
Knud Poulsen havde stor Interesse for at faa Kirken i god Stand, og han blev af Domprovst Jørgen
Rosenkrantz sammen med Provstiskriveren Borgmester Stefan Nielsen i Varde udset til at faa den brøstfældige Kirke i god og forsvarlig Stand. Paa egen Be-
kostning opsatte han en Præstetavle over alle de Præster, der havde været siden Dronning Margrethe udi
Danmark regierede før Reformationen følgende:
J. Hr. Peder Vinter 1363.
2. Hr. Mads -1376.
3. Hr. Thøger -1395.
4. Hr. Niels Pedersen 1406. Sognepræst i 5 Aar,
siden Kannik i Viborg.
5. Hr. Eske Madsen 1411, Præst i 11 Aar, siden
Holstebro i 41 Aar.
6. Hr. Christen Svendsen 1422. Præst i 15 Aar,
siden i Hjerm, derpaa Prior i Stubber Kloster.
7. Hr. Anders Thøgersen 1437, Præst i 24 Aar,
siden i Mariager Kloster.
8. Hr. Christen Lauridsen 1462, Præst i 28 Aar.
9. Hr. Hans Knudsen 1490, Præst her og i Holstebro, havde Kappellaner Hr. Bertel Bloch og
Hr. Peder.
Knud Poulsen blev ingen gammel Mand, kun 65
Aar. Det var et besværligt Embede, da Ryde hørte til,
saa i hans Tid fik han Sønnen Poul Knudsen til Medhjælper fra 1672 og til sin Død 1680. Side 68-70.

829 S.V. Wiberg, Almindelig dansk Præstehistorie, Dødsår er cirka. Troværdighed: 1.

830 S.V. Wiberg, Almindelig dansk Præstehistorie, Troværdighed: 3.

831 S.V. Wiberg, Almindelig dansk Præstehistorie, Ca. dødsår. Troværdighed: 3.

832 S.V. Wiberg, Almindelig dansk Præstehistorie, Troværdighed: 3.

833 S.V. Wiberg, Almindelig dansk Præstehistorie, Troværdighed: 3.

834 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org : accessed 24 Oct 2021), entry for Jens Andersen, person ID G3RC-ZSX. Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 3.

835 Kontraministerialbog, Darum, Gørding, Ribe Amt, Copulerede, 1863-1881, folio 112, nr. 3, 1870-10-26, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=400902#400902,74509747

836 Søren Tofts noter, Kolding Stadsarkiv, Troværdighed: 0. Jeg har 2. september 2005 modtaget kopi af udvalgte dele af noter, der er udarbejdet af afdøde Søren Toft. Ved dennes død blev noterne af enken overgivet til Kolding Stadsarkiv. Kopierne er sendt til mig af Thorbjørn Berthelsen.

837 Kontraministerialbog 1827-1845, Seest, Anst, Ribe, Fødte Mankjøn, side 33-34, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21638042#401839,74530178

838 Kontraministerialbog 1827-1845, Seest, Anst, Ribe, Fødte Mankjøn, side 33-34, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Forældrene:
..... i Wranderup.
Fadderne:
Propriet. Lyse paa Vranderup Hougaard, Gmd Hans Hansens Datter Ane fra Skanderup, Gmd. Mathias Skovgaard og Ungkarl Jeppe Kruse fra Vranderup og Gmd [Morten Mikkelsen fra Store Andst overstreget]. Ungk. Thomas Andersen i Feerup [i dag stavet Ferup].
.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21638042#401839,74530178

839 Folketælling 18900201, Opslag 20, Hus 28, Sneum Sogn, Skast, Ribe Amt, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=58978#58978,12158535

840 Folketælling 19010201, Husliste No. 66, Hovedliste 1, Sneum Sogn, Skast, Ribe Amt, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=22249#22249,2393747

841 Kontraministerialbog, Darum, Gørding, Ribe Amt, Fødte Qvindekiøn, 1837-1849, folio 25, nr. 3, 1847-06-27, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=400884#400884,74509371

842 Folketælling 18030213, Dalby, Nørre Tyrstrup, Vejle Amt, side 161, 2. familie, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=313546#313546,64191490

843 Folketælling 18030213, Dalby, Nørre Tyrstrup, Vejle Amt, side 161, 2. familie, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=313546#313546,64191490

844 Kontraministerialbog 1815-1827, Seest, Anst, Ribe, Døde Mandkjøn, side 157-158, 1825-12-28,
Alder og "Vranderup" sandsynliggør, at det er den rigtige kilde. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=401835#401835,74530098

845 Rekhals våbenskjold, Troværdighed: 3. Rekhals - våbenskjold (coat of arms)
Denne lidet kendte slægt var efter dens våben at dømme en gren af de Stjerne-Juel'er, thi dette våben var en seksoddet guldstjerne over tre sølvbølger i rødt felt (slægten Juel har samme mærke i blåt felt), på hjelmen to jernklædte arme holdende en seksoddet guldstjerne.

846 Lena Lundager Hansen's oplysninger, Troværdighed: 0. e-post dateret 26. februar 2007:
Hej igen Per
Har lidt flere oplysninger til dig.Min mor Norma, blev gift med min far - Boris Lundager Hansen - og kom derfor til at hedde Hansen. Hun døde d. 10.07.06 og blev bisat d. 13.07.06. Hun er født i Ølst sogn, Randers og min bror vil finde ud af hvornår hun blev døbt. Så du
hører nok fra mig igen.
Lidt nemmere var det med oplysningerne om min far. Boris Lundager Hansen, Født d. 25.01.26 - død d. 29.08.95, bisat, Vester Kapel, Århus; Døbt i Silkeborg sogn Kirke d. 06.06.26
Min mor fik Kurt Skou Carlsen, nu Kurt Hermann Fæel, før hun mødte min far.
Sammen med min far fik hun:Bent Lundager Hansen og mig, Lena født d. 21.03.66, døbt d. 24.07.66 i Sct. Lukas Kirke, Århus
Jeg er mor til:Nanna Lundager Hansen, født d. 16.02.91, døbt d. 23.06.91 i Hørning Kirke, Hørning kommune + Josephine Lundager Mortensen, født d. 16.05.98, døbt d. 29.08.98 i Aabyhøj kirke, Århus kommune
Har vedhæftet et billede af min mor. Du hører fra mig igen når jeg har flere oplysninger til dig.
Hilsen
Lena

----------
Følgende oplysniner blev indtastet fra min hjemmeside de 20. februar 2007:
overskrift: per00535 - Norma Møgelvang Carlsen
navn: Lena Lundager Hansen
by: Brabrand
Pers.fornavn: Norma Møgelvang
Pers.efternavn: Carlsen
Pers.nulev: Nej
Født dato: 18091926
Død dato: 00072006
Død sted: Århus
Begravet dato: 00072006
Begravet sted: Vester Kirkegård, Århus

Hej Per.Min mormor og morfar, Anton og Emma Carlsen, navngav deres 5 børn forskelligt. Nogle kom til at hedde Skou Carlsen, andre Møgelvang Carlsen, nogle fik vist både Skou og Møgelvang og min mor hed kun Norma Carlsen. Det har nok forvirret min
moster Yrsa.

Min mor døde sidste år og selv om det er tæt på kan jeg desværre ikke huske datoen men kun måneden. Hvis det har nogen interesse kan jeg dog finde ud af det.

Med venlig hilsen

Lena

847 Voldum Sogns Ministrialbog, Dåbsattest for Emma Kristine Marie Jensen Skou udskrevet af, Troværdighed: 0. Dåbsattest udskrevet af Voldum Sogns Ministrialbog
Emma Kristine Marie Jensen Skou/ gift Carlsen __født den 10.januar 1904
Schilderup Skovhus Voldum Sogn____Døbt i Voldum Kirke 15. Maj 1904.
Søskende: Anker-Jens-Oline-Agnes-Astrid-Emma-Alfred-Johanne
Forældre

Johanne Caroline Sørensen
Født den 5. oktober 1875 i Mygind
Døbt den 5.december 1875 i Kirken
Død i Mygind 23/9 1943

Hendes forældre er:
Jens Sørensen og
hustru Mette Kirstine Pedersen/ Mygind Mark___moder alder er 33 år. i 1875


OG

Insidder Anton Jensen Skou
Født i Hobro den 18. juli 1872 i Hobro
Døbt 26.december 1872 i Kirken
Død i Mygind 30/9 1934

Hans forældre er:
Gartner Anton Jensen Skou og
hustru Ane Kirstine Jensen..moders alder 27 år

848 Kirkebog 1785 Folio 24, Skjoldborg, Hundborg, Thisted, Ifølge kirkebogen, er det ikke sikkert, at navnet var Peder Thomasen Møgelvang - men sikkert nok Peder Thomasen af Møgelvang. Det fremgår ikke, om Brunsgaard gik i arv. Troværdighed: 3.

849 Kirkebog 1803 Folio 89, Skjoldborg, Hundborg, Thisted, Ved konfirmation var navnet blot Peder Thomsen - og ikke Thomasen, men der kan sagtens være tale om en skrivefejl / misforståelse. Troværdighed: 3.

850 Kirkebog 1892, side 227 - Skjoldborg S: Thisted Amt (Dette kan simpelthen ikke være korrekt.), Troværdighed: 0.

851 Kirkebog 1785 Folio 24, Skjoldborg, Hundborg, Thisted, Mere eksakt dato kommer, når kirkebogen er tydet. Troværdighed: 3.

852 Kirkebog 1785 Folio 24, Skjoldborg, Hundborg, Thisted, Dåbsdatoen er fundet ud fra kirkebogens oplysning om, at den foregik 2. søndag i Trinitatis. Troværdighed: 3. Ifølge samme kirkebog blev han kaldt "Peder Thomasen" (efter faderen Thomas Pedersen Brunsgaard af Møgelvang) og måske efterfuldt af "af Møgelvang". Senere er "af" tilsyneladende stille og roligt faldet ud.
Om han på noget tidspunkt har fået faderens efternavn "Brunsgaard", vides ikke.

853 Kontraministerialbog 1843-1973, Fødte Mandkøn, Tapdrup, Folio 73, Personen er nr. 2 dette år. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21584830#362428,70567982

854 Folketælling 17870701, side 335, Mögelvang Bye, Skjoldborg, Hundborg,Thisted, Denne folketælling viser, at familien har boet i Møgelvang By, og det må være herfra familien efterfølgende har taget sit navn. Troværdighed: 4.

855 Folketælling 1834, side 128, Slyngborg Gade No. 539, 1. familie, Randers, Randers, I denne folketælling står der blot Møgelvang, men det må være Peder Thom(a)sen Møgelvang, da det stemmer med hans alder. Af samme tælling fremgår det, at PTM er enkemand. Hustruen må derfor være død senest 1834. Troværdighed: 3.

856 Kirkebog 1803 Folio 89, Skjoldborg, Hundborg, Thisted, Der står Peder Thomsen, men alderen (18 år) passer. Troværdighed: 3.

857 Kirkebog 1892, side 227 - Skjoldborg S: Thisted Amt (Dette kan simpelthen ikke være korrekt.), Henvisning til denne kirkebog må være sket ved en fejl?!. Troværdighed: 1.

858 Folketælling 18450201, side 69, Grønbæk, Lysgaard, Viborg, Denne folketælling fortæller, at Karen Sørensdatter må være født i 1795 eller 1796. Troværdighed: 3.

859 Kirkebog 1825 72 Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, Havde i første omgang anført Niels Clausen, men efternavnet er tvivlsomt ifølge denne kirkebog. Burde nok i stedet være Niels A. Stoberup. Troværdighed: 1.

860 Kirkebog 1907 272 Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, Ifølge kirkebogen ved datteren Dorthe Marie Nielsens begravelse, skulle navnet være Niels Andersen Stubberup. Jeg er dog i tvivl om rigtigheden, da Stubberup blot kan være anført som et stednavn. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 1.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=172747#172747,29003035

861 Kirkebog 1907 272 Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, Ifølge kirkebogen ved datteren Dorthe Marie Nielsens begravelse, skulle Niels være født i Vorning. Så det var i første omgang denne kirkebog, der førte mig videre til kirkebogen for Vorning Sogn i 1799. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=172747#172747,29003035

862 Kirkebog 1799 77 Hammerhøj, Sønderlyng, Viborg Amt, Troværdighed: 4.

863 Kirkebog 1799 77 Hammerhøj, Sønderlyng, Viborg Amt, Det ser ud til, at dåbsdagen er den 2., men der er en lille tvivl. Troværdighed: 3.

864 Folketælling 18010201, side 337, Hammershøj, Sønderlyng, Viborg, Troværdighed: 3.

865 Kirkebog 1907 272 Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, Ifølge kirkebogen ved datteren Dorthe Marie Nielsens begravelse, skulle Anne være født i Vorning. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=172747#172747,29003035

866 Kirkebog 1825 72 Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, Havde i første omgang skrevet navnet Ellen Christendatter, det navn er tvivlsomt ifølge denne kirkebog. Det burde måske i stedet være Anne Guldagger? Guldagger kan stamme fra et sted i Sønderjylland. Troværdighed: 1.

867 Kirkebog 1907 272 Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, Ifølge kirkebogen ved datteren Dorthe Marie Nielsens begravelse, skulle navnet være Ane Nielsdatter Hedegaard. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=172747#172747,29003035

868 Kontraministerialbog, Hammershøj, Sønderlyng, Viborg Amt, Fødte Qvindekiøn, 1814-1855, folio 72, nr. 2, 1848-06-18, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=363256#363256,70585147

869 Jens Christian Møgelvang, efterkommere af, Troværdighed: 0. Modtaget fra Rolf Lindberg 13/6-2008:

Efterkommere af Jens Christian Møgelvang
1 Jens Christian Møgelvang 1810 -
.. +Dorthe Marie Nielsdatter 1825 -
........ 2 Ane Møgelvang 1848 - 1861
........ 2 Maren Møgelvang 1850 - 1860
........ 2 Peder Møgelvang 1852 -
........ 2 Jens Christian Møgelvang 1854 - (ukendt dato)
............ +Birthe Kirstine Johansen 1856 - (ukendt dato)
................... 3 Johan Christian Marius Møgelvang 1896 -
....................... +Hulda ??? (ukendt dato) -
................... 3 Edelborg Berta Kristine Møgelvang 1898 - (ukendt dato)
................... 3 Ingrid Dorther Agathe Møgelvang (ukendt dato) - (ukendt dato)
....................... +Asmus Kragh Nicholaisen (ukendt dato) -
............................. 4 Marius Kristian Kragh Nicholaisen 1923 - 1976
................................. +624 ??? (ukendt dato) - (ukendt dato)
............................. *2. Hustru til Marius Kristian Kragh Nicholaisen:
................................. +Inge Rosa Kathrina Johansen 1921 - 2006
............................. 4 Harry Nicholaisen (ukendt dato) - 1950
............................. 4 Edith Nicholaisen (ukendt dato) - (ukendt dato)
................................. +616 ???
............................. *2. Ægtemand til Edith Nicholaisen:
................................. +Jurith ???
............................. 4 Erik Nicholaisen (ukendt dato) -
............................. 4 Vita Nicholaisen (ukendt dato) - 1977
................................. +620 ??? (ukendt dato) - (ukendt dato)
............................. 4 Elli Nicholaisen (ukendt dato) -
................................. +Bent Henning Sørensen
............................. 4 Nina Nicholaisen (ukendt dato) -
........ 2 Else Katrine Møgelvang 1856 -
............ +Anders Christian Jensen 1853 -
................... 3 Christian Jensen 1879 -
........ 2 Ane Dorthea Møgelvang 1858 - 1858
........ 2 Niels Anders Møgelvang 1860 -
........ 2 Andreas Møgelvang 1862 -
........ 2 Ane Marie Dorthea Møgelvang 1864 -
........ 2 Kirsten Marie Møgelvang 1866 -

870 Kontraministerialbog, Hammershøj, Sønderlyng, Viborg Amt, Fødte Qvindekiøn, 1814-1855, folio 72, nr. 2, 1848-06-18, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Uægte
Ane Jens Christiansen, Niels Trolliks datter Dorthe Marie i H:høj Fattighus.
Navnet Niels Trollik (eller lignende) dukker ikke op i andre kilder.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=363256#363256,70585147

871 Kirkebog 1861 608-609 Hammershøj, Sønderlyng, Randers, Troværdighed: 4.

872 Kirkebog 1861 608-609 Hammershøj, Sønderlyng, Randers, Ifølge kirkebogen ved hendes død. Troværdighed: 2.

873 Kontraministerialbog, Hammershoej, Sønderlyng, Viborg Amt, Fødte Qvindekiøn, 1814-1855, folio 72, nr. 1, 1850-01-27, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=363256#363256,70585147

874 Kontraministerialbog 1856-1891, Hammershøj, Sønderlyng, Viborg Amt, Confirmerede Drenge, side 206-207, nr. 2, 1867-04-28, Fødselsdato fremgår af kirkebogen i forbindelse med konfirmationen. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=363261#363261,70585217

875 Kontraministerialbog 1814-1855, Hammershøj, Sønderlyng, Viborg Amt, Fødte Mankiøn, folio 10, nr. 1, 1852-03-20, Se om dåben. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=363249#363249,70585052

876 Kontraministerialbog 1814-1855, Hammershøj, Sønderlyng, Viborg Amt, Fødte Mankiøn, folio 10, nr. 1, 1852-03-20, Mangler stadig tydning af dele af teksterne. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Moder Dorthea Marie Nielsdatter. Udlagt barnefader Jens Christian Møgelvang.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=363249#363249,70585052

877 Kontraministerialbog 1856-1891, Hammershøj, Sønderlyng, Viborg Amt, Confirmerede Drenge, side 206-207, nr. 2, 1867-04-28, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
"Dom angaaende Kundskab og Opførsel.
gode Kundskaber - meget god Opførsel.".
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=363261#363261,70585217

878 Kontraministerialbog 1866-1875, Langå, Middelsom, Viborg Amt, Afgangs-Liste, folio 109, nr. 11, 1873-05-01, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=363889#363889,70598423

879 Kontraministerialbog 1871-1875, Helstrup, Middelsom, Viborg Amt, Tilgangs-Liste, nr. 2, 1873-05-01, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=363824#363824,70597289

880 Kontraministerialbog, Hyllinge, Øster Flakkebjerg, Sorø Amt, Ægteviede 1892-1921, folio 240, nr. 1, 1893-02-12, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Ungkarl Jens Christian Møgelvang.
Dette er en af de få gange, hvor efternavnet Møgelvang dukker op i en kilde.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=151917#151917,25267266

881 Kontraministerialbog, Hammershøj, Sønderlyng, Viborg Amt, Fødte Mandkiøn, 1814-1855, folio 11, nr. 4, 1854-12-15, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=363249#363249,70585053

882 Kontraministerialbog, Lundby, Hammer, Præstø Amt, Døde Mandkøn, 1917-1932, folio 187, 1928-09-07, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=153386#153386,25552232

883 Kontraministerialbog, Lundby, Hammer, Præstø Amt, Døde Mandkøn, 1917-1932, folio 187, 1928-09-07, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Jens Christian Møgelvang.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=153386#153386,25552232

884 Kontraministerialbog, Sværdborg, Hammer, Præstø Amt, Fødte Kvindekøn 1838-1859, side 146-147, 1856-06-08, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=429247#429247,78549891

885 Kontraministerialbog, Lundby, Hammer, Præstø Amt, Døde Kvindekøn, 1933-1950, folio 203, nr. 1, 1934-03-11, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=153387#153387,25552454

886 Kontraministerialbog, Hammershøj, Sønderlyng, Viborg Amt, Copulerede, 1855-1890, side 288-289, nr. 1, 1878-10-03, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=363262#363262,70585241

887 Kontraministerialbog, Hammershøj, Sønderlyng, Viborg Amt, Fødte Qvindekiøn, 1855-1891, side 102-103, nr. 2, 1856-10-26, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=363266#363266,70585344

888 Kontraministerialbog, Hammershøj, Sønderlyng, Viborg Amt, Copulerede, 1855-1890, side 288-289, nr. 1, 1878-10-03, Oplysning fra kirkebog ved vielse - fødselsår estimeret. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=363262#363262,70585241

889 Kontraministerialbog, Hammershøj, Sønderlyng, Viborg Amt, Fødte Mandkjøn, 1855-1891, folio 11, nr. 1, 1860-01-27, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=363260#363260,70585179

890 Kontraministerialbog, Hammershøj, Sønderlyng, Viborg Amt, Fødte Kvindekiøn, 1855-1891, side 106-107, nr. 1, 1858-12-23, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=363266#363266,70585346

891 Kontraministerialbog, Hammershøj, Sønderlyng, Viborg Amt, Døde Kvindekiøn, 1855-1891, side 606-607, nr. 4, 1859-01-01, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=363268#363268,70585394

892 Kontraministerialbog, Hammershøj, Sønderlyng, Viborg Amt, Fødte Mandkjøn, 1855-1891, folio 15, nr. 1, 1862-04-15, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=363260#363260,70585181

893 Enesteministerialbog, Serritslev, Børglum, Hjørring Amt 1718-1768, Copulerede, folio 137, 17600928, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=161371#161371,27110776

894 Enesteministerialbog, Tolstrup, Børglum, Hjørring Amt 1754-1807, Døbte, folio 37, 17700511, Navn bekræftet ved søns dåb. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=169619#169619,28482057

895 Kontraministerialbog 1847-1886, Øster Starup, Brusk, Vejle Amt, Fødte Qvindekiøn, Aagaard 14, 1849-08-05, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=385507#385507,74117869

896 Kontraministerialbog 1847-1886, Øster Starup, Brusk, Vejle Amt, Fødte Qvindekiøn, Aagaard 14, 1849-08-05, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
"Faddernes Navn, Stand og Opholdssted.
Pige Marie Nielsdatter af Aagaard,
Gaardmand Rasmus Jørgensens Hustru af Stubberup,
Aftægtsmand Jens Madsen,
Ungkarl Henrik Jensen og
Ungkarl Andreas Haastrup af Aagaard.".
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=385507#385507,74117869

897 Kontraministerialbog, Sankt Jakob, Sokkelund, København, Døde Kvindekøn 1904-1913, side 217, nr. 97, 1905-09-17, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=155811#155811,26047713

898 Kontraministerialbog, Birkerød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg, Døde Kvindekøn 1899-1905, side 384, nr. 23b, 1905-09-17, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=148305#148305,24500973

899 Kontraministerialbog, Birkerød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg, Døde Kvindekøn 1899-1905, side 384, nr. 23b, 1905-09-17, Beskæftigelsen fremgår af denne kirkebog. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=148305#148305,24500973

900 Kontraministerialbog, Birkerød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg, Døde Kvindekøn 1899-1905, side 384, nr. 23b, 1905-09-17, Bopælsadressen fremgår af denne kirkebog. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=148305#148305,24500973

901 Kontraministerialbog 1847-1886, Øster Starup, Brusk, Vejle Amt, Fødte Mandkiøn, Aagaard 6, 1853-04-07, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=385506#385506,74117731

902 Kontraministerialbog 1922-1923, Vejle Sankt Nicolai, Brusk, Vejle Amt, Doede Mandkøn, folio 274, nr. 25, 1923-06-14, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=171636#171636,28815725

903 1923-06-14 dødsattest, Rasmus Kjær Larsen, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19931956#333753,67239093

904 Kontraministerialbog 1847-1886, Øster Starup, Brusk, Vejle Amt, Fødte Mandkiøn, Aagaard 6, 1853-04-07, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
"Faddernes Navn, Stand og Opholdssted.
Pigen Maren Rasmussen af Høirup i Fyen,
Huusmand Knud Geertsen [?],
Ungkarl Mads Damkjær og
Ungkarl Andreas Haastrup af Aagaard,
Gaardmand Jacob Hansen af Starup.".
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=385506#385506,74117731

905 Kontraministerialbog 1922-1923, Vejle Sankt Nicolai, Brusk, Vejle Amt, Doede Mandkøn, folio 274, nr. 25, 1923-06-14, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=171636#171636,28815725

906 Kontraministerialbog 1854-1867, Vejle, Nørvang, Vejle Amt, Fødte Qvindekjøn, folio 257, nr. 38, 1859-10-25, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=397829#397829,74446351

907 Kontraministerialbog 1854-1867, Vejle, Nørvang, Vejle Amt, Fødte Qvindekjøn, folio 257, nr. 38, 1859-10-25, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
"Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Bopæl.
Dagleier Søren Jensen og Hustru Maren Moustdatter, 38 Aar.
Begge i Veile.

Faddernes Navn, Stand og Opholdssted.
Dagleier Christen Mosbergs Hustru,
do. Jørgen Pedersens Hustru,
Tømrer Grovemann,
Murer N. Erichsen og
Barnets Fader,
Alle i Veile.".
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=397829#397829,74446351

908 Kontraministerialbog 1939-1943, Frederiksberg, Sokkelund, Københavns Amt, Døde Kvindekøn, folio 225, nr. 26, 1942-03-19, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=149751#149751,24789724

909 Kontraministerialbog, Grejs, Nørvang, Vejle Amt, Copulerede 1826-1836, side 215-216 nr. 1, 1836-06-25, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=384409#384409,74084738

910 Kontraministerialbog, Ødsted, Jerlev, Vejle, Copulerede 1838-1866, side 8-9, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4. Brudgommen: Enkemand Niels Christensen af Ødsted, gammel 35 Aar
2det Ægteskab
Bruden: Pigen Mette Madsdatter af Rugsted, gammel 29 Aar.
Forlovere: Gmd. Søren P. Hansen, Rugsted
Gmd. Peder Sørensen, Ødsted.
Interessant nok står der ved denne vielse, at det er Niels Christensens 2. ægteskab, men det stod der også i kirkebogen ved hans næste vielse i 1847. Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21619065#386733,74143017

911 Kontraministerialbog, Højen, Jerlev, Vejle, Copulerede 1824-1847, side 391-392, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Brudgommen: Niels Christensen i 39. Aar Træskomager og Selveiende Huusmand paa Ødsted Mark, Enkemand efter 2. Ægteskab.
Bruden: Ane Else Larsen i 28. Aar, Pige Gaardmandsdatter paa Horsted Lund(?)
Forlovere: Gaardmand Michel Jensen af Gallerupgaard paa Ammitsbøl Mark og Anders Madsen, hendes Stefader Gaardmand paa Horstedlund.
Viet i Kirken - første Lysning 15de Søndag efter Trinitatis.
Begge Vaccinerede. Skiftebrev af 7de October d.A. forevist.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21619057#397520,74437203

912 "Kirkebog 1862 89 Skibet, Tørrild, Vejle Amt", Navne på forældre er svære at tyde. Troværdighed: 3.
Min oldemors dåb.
"Faddere: Huus Kone Mette Nielsen i Mejsling bar Barnet, Gaardmand Søren Madsen af Jerlev, Jens Madsen af Vork og Hans Peter Mikkelsen af Vilstrup Mark sam t Husmand Christen Nielsen af Vilstrup vare faddere.
Anmærkninger: Vacc. 20.juli 1864 - J. Hoffbauer"

913 Kirkebog 1870 - 1887, side 359, Skibet, Tørrild, Vejle Amt, Denmark, Fødsels-/dåbsår udregnet ud fra alder ved død ifølge kirkebog. Troværdighed: 3.

914 Enesteministerialbog, Ødsted, Jerlev, Vejle, Fødte Børn 1791-1815, folio 21, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17128584#200821,38028290

915 Dødsattest, Niels Christensen, Arkiv: Rigsarkivet København. Troværdighed: 4.
Kilde => Originalt arkivalier:
Arkivskaber: Vejle Lægedistrikt;
Arkivserie: Dødsattester (1876 - 1914);
Løbenummer: 21;
Indhold: 1884 - 1885

916 Kirkebog 1870 - 1887, side 329, Skibet, Tørrild, Vejle Amt, Denmark, Troværdighed: 4.

917 Kirkebog 1870 - 1887, side 329, Skibet, Tørrild, Vejle Amt, Denmark, Lille tvivl, da efternavn er stavet Kristensen. Troværdighed: 3.

918 Folketælling 18800201, optællingsliste nr. 14, side 3, Vilstrup By, Skibet Sogn, Tørrild, Vejle Amt, Troværdighed: 3.

919 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org). Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 3; https://www.familysearch.org/tree/person/G4M1-LGQ

920 18200910 Kontraministerialbog, Højen, Jerlev, Vejle Amt, Fødte Kvindekjøn 1815-1824, side 61-62, nr. 62, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21619057#384910,74096931

921 Kirkebog 1870 - 1887, side 359, Skibet, Tørrild, Vejle Amt, Denmark, Troværdighed: 3.

922 Dødsattest, Ane Else Larsen, Arkiv: Rigsarkivet København. Troværdighed: 4.
Kilde => Originalt arkivalier:
Arkivskaber: Vejle Lægedistrikt;
Arkivserie: Dødsattester (1876 - 1914);
Løbenummer: 21;
Indhold: 1884 - 1885

923 Kontraministerialbog 1825-1852, Confirmerede Piger, Højen Sogn, Jerlev, Vejle Amt, ,side 313-314, nr. 3, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
"Dom angaaende Lundskab og Opførsel.
meget god af Opførsel - god af Kundskab.".
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=397526#397526,74437424

924 Alimentationsjournal 1875 - 1881, Al. 99-76, Hjørring Amt, Skal have hjælp til at læse alle detaljerne, men nu er navnet på faderen i hvert fald på plads. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16997037#122360,35834310

925 Kontraministerialbog, Vennebjerg, Vennebjerg, Hjørring, Fødte Mandekjøn 1814-1840, folio 32, nr. 162, 1831-06-05, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=410292#410292,75917158

926 Kontraministerialbog, Skallerup, Vennebjerg, Hjørring, Døde Mandekøn 1892-1925, folio 250, nr. 4, 1899-11-17, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=168972#168972,28374536

927 Kontraministerialbog, Skallerup, Vennebjerg, Hjørring, Døde Mandekøn 1892-1925, folio 250, nr. 4, 1899-11-17, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Ugift Fattiglem i Nørlev, Søn af Husmand Hans Sørensen og Hustru Ane Jørgensdatter, født i Vennebjærg 16. April 1831
68 Aar.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=168972#168972,28374536

928 Folketælling 18450201, optællingsliste opslag 15, Vennebjerg, Vennebjerg, Hjørring Amt, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=8103#8103,194747

929 Kontraministerialbog, Vennebjerg, Vennebjerg, Hjørring, Confirmerede Drenge 1841-1861, folio 103, nr. 11, 1845-03-30, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Dom angaaende Kundskab og Opførsel
Tg g.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=410303#410303,75917433

930 Folketælling 18500201, optællingsliste opslag 9, familie 40, Vennebjerg, Vennebjerg, Hjørring Amt, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Morten Hansen, 19 Aar, ugift, Vennebjerg, Hjørring A., Tjenestefolk.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=114672#114672,17282450

931 Folketælling 18600201, optællingsliste opslag 8, familie 92, Skallerup, Vennebjerg, Hjørring Amt, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Morten Hansen, 29, ugift, Vennebjerg Ø, Tjenestekarl.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=9526#9526,230135

932 Jørn Holm Kristensen, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=410310#410310,75917630

933 Alimentationsjournal 1875 - 1881, Al. 99-76, Hjørring Amt, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Dette er foreløbigt den eneste kilde, der viser MH's opholdssted.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16997037#122360,35834310

934 Kontraministerialbog, Ugilt, Vennebjerg, Hjørring Amt 1831-1845, Fødte Kvindekiøn, side 189-190, nr. 12, 1841-10-17, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=409866#409866,75906501

935 Kontraministerialbog, Vennebjerg, Vennebjerg, Hjørring, Døde Kvindekjøn 1859-1888, folio 284, nr. 8, 1879-11-09, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=410313#410313,75917820

936 Kontraministerialbog, Bindslev, Horns, Hjørring Amt, Døde Kvindekøn 1900-1908, folio 216, nr. 1, 19070203, Vielse ses i kirkebog ved hustrus død. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=160167#160167,26923231

937 Kontraministerialbog, Bindslev, Horns, Hjørring Amt, Ægteviede 1900-1908, folio 165, nr. 1, 19050224, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=160167#160167,26923183

938 Folketaelling 19010201, Nr. Bindslev, Bindslev Sogn, Horns, Hjoerring Amt, Her er fødselsdato for Line Kristine Jacobsen anført. Tages med en lille gran salt. Troværdighed: 3.

939 Kontraministerialbog, Asdal, Vennebjerg, Hjørring Amt, Fødte Qvindekjøn 1877-1891, folio 48, nr. 1, 18810418, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=410168#410168,75914205

940 Kontraministerialbog, Bindslev, Horns, Hjørring Amt, Døde Kvindekøn 1900-1908, folio 216, nr. 1, 19070203, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=160167#160167,26923231

941 Frederikshavn Lægedistrikt, Dødsattester fra landsognene, Nine Kristine Jacobsen Holm [724], 1907-11-30, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21916824#430938,78850289

942 Kontraministerialbog, Bindslev, Horns, Hjørring Amt, Døde Kvindekøn 1900-1908, folio 216, nr. 1, 19070203, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Interessant, at i kirkebogen er hendes navn skrevet Nine Christine Jacobsen Holm, men ved dåben står der Nine Kristine Jacobsen Holm.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=160167#160167,26923231

943 Kontraministerialbog, Bindslev, Horns, Hjørring Amt, Fødte Mandkjøn 1868-1876, Side 57-58, nr. 2, 18730216, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=160164#160164,26922378

944 18830617 Kontraministerialbog, Asdal, Vennebjerg, Hjørring Amt, Fødte Mandkjøn 1877-1891, folio 20, nr. 6, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21695711#410162,75914094

945 19620505 Kontraministerialbog, Bindslev, Horns, Hjørring Amt, Døde mandkøen 1955-1968, folio 298, nr. 0, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17121692#160172,26924431

946 Kontraministerialbog, Asdal, Vennebjerg, Hjørring Amt, Fødte Mandkjøn 1877-1891, folio 22, nr. 4, 1885-05-25, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=410162#410162,75914098

947 Kirkebog 1860, Pag 179, Øls, Hindsted, Aalborg Amt, Troværdighed: 4.

948 Folketælling 19010201, Optællingsliste No. 25, Hovedliste side 1, Øls, Hindsted, Ålborg Amt, Denne folketælling fortæller, at parret må være separeret senest 1901. Troværdighed: 3.

949 Kontraministerialbog, Øls, Hindsted, Ålborg Amt, viede 1887-1891, folio 90, nr. 3, 1888-12-11, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Karl Jönsson.
Hans fornavn er her stavet Karl.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=358530#358530,70486783

950 Kirkebog 1860, Pag 179, Øls, Hindsted, Aalborg Amt, "Ungkarl Carl Jensson". "27 Aar gammel - vacc. i Sverrig ifølge forevist x attest". Troværdighed: 4.

951 (Se https://www.geni.com/people/Carl-J%C3%B6nsson/6000000009223978598), Jeg har ikke fundet anden dokumentation, men Yrsa Skou Carlsen Møgelvang mener, at efternavnet er Jönsson. Troværdighed: 1.

952 Folketælling 19110201, Folketællings-Skema No. 3, Hovedliste side 2, Øls, Hindsted, Ålborg Amt, Her er anført nøjagtig fødselsdag samt fødested i Sverige. Udfordringen er, at Klakstrup ikke eksisterer som stednavn i Sveige. De nærmeste kunne være Klagstorp, Trelleborgs kommun. Troværdighed: 2.

953 (Se https://www.geni.com/people/Carl-J%C3%B6nsson/6000000009223978598), Jeg har ikke fundet anden dokumentation, men Yrsa Skou Carlsen Møgelvang mener, at Carl kommer fra Östra Klagstorp. Troværdighed: 3.

954 (Fra Yrsa Skou:
Kære Per

Hen kaldte sig jo Karl Jensen efter være flyttet til Danmark, men hans rigtig er som skriver Carl Jønsson. Da man jo ikke kan søge i de svenske kirkebøger skrev da til Rigsarkivet i Lund, som var så venlige at undersøge og vendte til tilbage til mig med en bekræftelse af fødested navn og fødselsdag, og jeg var en overgang i kontakt med Margaretha Olofsson i Sverige som er megetivrig slægtsforsker. Hun kunne også bekræfte. Hun kunne give mig en hel masse omkring Carl Jønsson og hans forældre og søskende da hun også er en del af denne familie. Så hun har sendt mig rigtig meget data om dem. For øjeblikket har jeg ikke mulighed for at scanne, men har taget nogle fotos af nogle sider som jeg vedhæfter til dig.
Jeg har for ca tre år siden været i rigsarkivet og fundet nogle oplysninger om Carl Jønsson. Han søgte i 1906 om dansk indfødsret og fik det bevilliget. Den brevvekslingvedhæfter jeg også.
Carl Jønsson døde den 28. marts 1913 i Roum sogn Rinds Herred blev begravet den 13. april,han blev 78 år. Der står i kirkebogen her at han er født 20. maj 1834 i Østre Klagstorp Sverige.), Denne kilde er mest troværdig ang. fødselsdato og sted. Troværdighed: 4.

955 Östra Klagstorps kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, 1776-1838, sida 490, 1834-05-21, Maj den 21 föddes och d 22 döptes Husmannen under No3 Klagstorp Jöns Jönssons och dess hustru Kerstina Nilsdotters gossebarn Carl. Änkan Anna Pehrsdotter ifrån Wallby bar barnet. Faddrar voro åbon på No3 Klagstorp Anders Jeppsson pigan Kjerstin Larsdotter. Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 4.
Kilde => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0071208_00172

956 Östra Klagstorps kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, 1776-1838, sida 490, 1834-05-21, Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 3. Maj den 21 föddes och d 22 döptes Husmannen under No3 Klagstorp Jöns Jönssons och dess hustru Kerstina Nilsdotters gossebarn Carl. Änkan Anna Pehrsdotter ifrån Wallby bar barnet. Faddrar voro åbon på No3 Klagstorp Anders Jeppsson pigan Kjerstin Larsdotter uti Prästegården. Moderns ålder 32 år.
Kilde => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0071208_00172

957 Kirkebog 1913 299 Roum, Rinds, Viborg Amt, Troværdighed: 4.

958 Östra Klagstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13522/A I/2 (1830-1842), side 40, Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 3.
Kilde => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0071199_00048#?c=&m=&s=&cv=47&xywh=-1854%2C-103%2C7080%2C3967

959 Östra Klagstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13522/A I/3 (1842-1850), bildid: C0071200_00019, sida 11, Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 3.
Kilde => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0071200_00019#? cv=18&xywh=-258%2C562%2C3750%2C1916

960 Hemmesdynge kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13151/A I/8 (1854-1860), bildid: C0065792_00079, sida 69, Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 3.
Kilde => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065792_00079

961 Folketælling 18600201, folio 62, 1, Sønder Onsild, Onsild, Randers Amt, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=9710#9710,233932

962 Folketælling 18800201, Optællingsliste No. 2, Hovedliste 219, Øls, Hindsted, Ålborg Amt, Troværdighed: 4.

963 Kirkebog 1943 243 Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, Interessant, at dette kommer frem i forbindelsen med sønnens død & begravelse. Troværdighed: 4.

964 Folketælling 18900201, Optællingsliste No. 5, Hovedliste side 3, Øls, Hindsted, Aalborg Amt, Her står der Karl Jensen, og han er atter gift, hvor det ældste barn er 9 år gammelt. Det er en mulighed. Der står, at han kommer fra Sverige, hvilket er helt korrekt, og hans alder stemmer. Troværdighed: 3. Der står 3 børn i kilden - 2 med efternavnet Randrup og et med efternavnet Jensen - men jeg aner ikke, hvem faderen er.

965 Folketælling 19010201, Optællingsliste No. 25, Hovedliste side 1, Øls, Hindsted, Ålborg Amt, Alle oplysninger i folketællingen peger på, at dette må være den rigtige Carl Jensen, dog anført som Karl. Han står nu som separeret og fungerer som "Engvander og Dreningsmester". Dog aner jeg ikke, hvem det er, han nu bor sammen med. Troværdighed: 3. "Hvilke Aar taget fast Bopæl i Sognet? 1860". Dette fremgår dog ikke af kirkebogen som "Tilgang".

966 Folketælling 19060201, Folketællings-Skema No. 1, Hovedliste side 3, Øls, Hindsted, Ålborg Amt, Heraf fremgår det, at Carl Jensen (Jensson) var født 20-5-1834. Jeg holder dog stadig fast i 1833 som oplyst ved vielsen i 1860. Anført som separeret. Troværdighed: 1.

967 (Fra Yrsa Skou:
Kære Per

Hen kaldte sig jo Karl Jensen efter være flyttet til Danmark, men hans rigtig er som skriver Carl Jønsson. Da man jo ikke kan søge i de svenske kirkebøger skrev da til Rigsarkivet i Lund, som var så venlige at undersøge og vendte til tilbage til mig med en bekræftelse af fødested navn og fødselsdag, og jeg var en overgang i kontakt med Margaretha Olofsson i Sverige som er megetivrig slægtsforsker. Hun kunne også bekræfte. Hun kunne give mig en hel masse omkring Carl Jønsson og hans forældre og søskende da hun også er en del af denne familie. Så hun har sendt mig rigtig meget data om dem. For øjeblikket har jeg ikke mulighed for at scanne, men har taget nogle fotos af nogle sider som jeg vedhæfter til dig.
Jeg har for ca tre år siden været i rigsarkivet og fundet nogle oplysninger om Carl Jønsson. Han søgte i 1906 om dansk indfødsret og fik det bevilliget. Den brevvekslingvedhæfter jeg også.
Carl Jønsson døde den 28. marts 1913 i Roum sogn Rinds Herred blev begravet den 13. april,han blev 78 år. Der står i kirkebogen her at han er født 20. maj 1834 i Østre Klagstorp Sverige.), Ifølge Dansk Data Arkiv blev indfødsret bevilliget ved lov af 19. april 1907. Der findes på Rigsarkivet kun de her viste bilag. Der mangler flere af de bilag, der henvises til i ansøgningen. Troværdighed: 4.

968 Folketælling 19110201, Folketællings-Skema No. 3, Hovedliste side 2, Øls, Hindsted, Ålborg Amt, "Fødselsdag og Fødselsaar 20. Maj 1834". "Stilling i Familien. Arbejdsmand". "Taget Bopæl i Sognet. 1855". "Fødested. Klakstrup i Sverig". Troværdighed: 3. Den sidste folketælling, hvor Carl Jensson / Jensen kan spores til Øls.

969 Kirkebog 1860, Pag 179, Øls, Hindsted, Aalborg Amt, Oplysninger om fødselsdato er hentet i kirkebogen i forbindelse med vielsen, så der er tvivl, om der i stedet menes dåb. Troværdighed: 3.

970 Kirkebog 1829, Pag 12, Øls, Hindsted, Aalborg Amt, Troværdighed: 4.

971 Kirkebog 1885, Pag 129, Øls, Hindsted, Aalborg Amt, Troværdighed: 4.

972 Kirkebog 1885, Pag 129, Øls, Hindsted, Aalborg Amt, Her staves efternavnet "Kristensdatter" og navnet på ægtefællen "Karl Jensen". Troværdighed: 4.

973 Kontraministerialbog, Roum, Rinds, Viborg Amt, Fødte Kvindekiøn 1847-1875, folio 38, nr. 2, 1852-05-07, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=361967#361967,70556631

974 Kontraministerialbog, Hobro, Onsild, Randers, Døde Kvindekøn 1915-1918, Folio 305, nr. 50 1917-12-02, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Det er bemærkelsesværdigt, at hendes efternavn er anført som Randrup efter hendes 1. ægtefælle og ikke efter Carl Jönsson.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=164146#164146,27564281

975 Kontraministerialbog, Hobro, Onsild, Randers, Døde Kvindekøn 1915-1918, Folio 305, nr. 50 1917-12-02, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=164146#164146,27564281

976 Kirkebog 1943 243 Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, Navn bekræftet af kirkebog i forbindelse med søns død. Troværdighed: 3.

977 Kirkebog 1829, Pag 12, Øls, Hindsted, Aalborg Amt, Rettet del af fornavn fra "Kirstine" til "Kjirstine" på grundlag af kirkebog ved dåb. Troværdighed: 4.

978 Folketælling 18700201, Hovedliste 608, Øls, Hindsted, Ålborg Amt, Troværdighed: 2.

979 Kontraministerialbog, Øls, Hindsted, Aalborg Amt, Fødte Kvindekjøn 1813-1864, side 80, nr. 1, 1861-03-31, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=358515#358515,70486584

980 Folketælling 18700201, Hovedliste 608, Øls, Hindsted, Ålborg Amt, Troværdighed: 3.

981 Kontraministerialbog, Øls, Hindsted, Ålborg Amt, Fødte Kvindekjøn 1813-1864, side 84, nr. 4, 1863-09-20, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=358515#358515,70486586

982 Kirkebog 1814 1 Gestelev, Sallinge, Svendborg, Navn er usikkert, da det er tydet fra vanskelig skrift i kirkebog ved sønnens dåb. Troværdighed: 1.

983 Kontraministerialbog, Øls, Hindsted, Ålborg Amt, Fødte Mandkjøn 1865-1886, folio 6, nr. 2, 1869-06-13, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=358519#358519,70486633

984 Kontraministerialbog, Hornbæk, Sønderlyng, Viborg Amt, Fødte Mandkøn, 1892-1923, folio 229, nr. 1, 1893-05-23, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Anmærkninger:
Han døde pludselig under Tørvegravning paa en Husbondes Tørvelod.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=164344#164344,27601710

985 Kontraministerialbog, Hornbæk, Sønderlyng, Viborg Amt, Fødte Mandkøn, 1892-1923, folio 229, nr. 1, 1893-05-23, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=164344#164344,27601710

986 Kirkebog 1776 Folio 109, Skjoldborg, Hundborg, Thisted, Troværdighed: 4.

987 Kirkebog 1785 Folio 24, Skjoldborg, Hundborg, Thisted, Navn fundet i kirkebogen i forbindelse med søns dåb i 1785. Der står: Thomas Pedersen Brunsgaard af Møgelvang. Troværdighed: 3.

988 Kirkebog 1790 Folio 146, Skjoldborg, Hundborg, Thisted, Troværdighed: 1.

989 (Se under kommentarer. Se vedhæftede dokumentation.), Dette er 2. håndskundskab. Troværdighed: 3.
Navn: Thomas Pedersen Brunsgaard
Alder: 50 Civilstand: gift
Stilling i husstanden: Mand
Erhverv: Bonde og huusmand
Kildehenvisning: 335
Nr. ægteskab: 1
Kilde: FT-1787 Husstands-/familienr: 3
Sogn: Skjoldborg Herred: Hundborg
Amt: Thisted Stednavn: Møgelvang bye
Indtastningsnr: A8987 Løbenr.: 333

990 Kirkebog 1803 Folio 153, Skjoldborg, Hundborg, Thisted, Dødsdatoen fremgår ikke af kirkebogen. Troværdighed: 2.

991 Kirkebog 1803 Folio 153, Skjoldborg, Hundborg, Thisted, Troværdighed: 4.

992 Kirkebog 1785 Folio 24, Skjoldborg, Hundborg, Thisted, Navn fundet i kirkebogen i forbindelse med søns dåb i 1785. Troværdighed: 3.

993 Kirkebog 1829, Pag 12, Øls, Hindsted, Aalborg Amt, Navnet ses tydeligt i kirkebogen i forbindelse med datters dåb. Troværdighed: 4.

994 Kirkebog 1829, Pag 12, Øls, Hindsted, Aalborg Amt, Navnet ses ret tydeligt i kirkebog i forbindelse med datters dåb. Troværdighed: 4.

995 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org : accessed 15 Jan 2022), entry for Mariane Olesen, person ID K8RP-ZQP. Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 2.

996 Kirkebog 1901 90 Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, Kirkebogen overtrumfer information fra folketællinger. Troværdighed: 4.

997 Folketælling 19060201, Folketællings-Skema nr. 5, Hovedliste side 1, Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, Måneden er ifølge denne kilde usikker, da tallet blot ligner en klat. Troværdighed: 2.

998 Folketælling 19110201, Folketællings-Skema nr. 1, Hovedliste side 3, Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, Fødselsdato kan her læses lidt tydeligere end i tidligere tælling, men efterlader stadig en lille tvivl om måneden. Troværdighed: 3.

999 Kirkebog 1901 90 Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, Troværdighed: 4.

1000 Kirkebog 1920 263 Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, Troværdighed: 4.

1001 Kirkebog 1919 199 Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, Information om fødsels fra vielsen. Troværdighed: 3.

1002 Folketælling 19010201, Husliste No. 27, matr.nr. 34, Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, Holder fast i stavemåden Karlsen, som statueret i den ældste folketælling fra 1901. Her er der kun anført et enkelt fornavn: Marthilde. Troværdighed: 4.

1003 Folketælling 19060201, Folketællings-Skema nr. 5, Hovedliste side 1, Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, Her er anført fornavnene Karmine Marthilde. Troværdighed: 4.

1004 Kirkebog 1900 87 Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, Kirkebogen overtrumfer anden information fra f.eks. folketællinger. Troværdighed: 4.

1005 Folketælling 19010201, Husliste No. 27, matr.nr. 34, Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, Troværdighed: 1.

1006 Folketælling 19060201, Folketællings-Skema nr. 5, Hovedliste side 1, Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, Her er fødselsdatoen anført som værende den 3/1-1900, men da folketællingen fra 1901 ligger tættere på denne begivenhed, har jeg valgt fødselsdatoen derfra. Troværdighed: 1.

1007 Kirkebog 1900 87 Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, Troværdighed: 4.

1008 Kirkebog 1920 200 Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, Oplysning om fødsel fra kirkebog ved vielsen. Troværdighed: 4.

1009 Kirkebog 1920 263 Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, Navnet fremkom ved Anesine Martine Carlsens begravelse. Troværdighed: 4.

1010 Kirkebog 1920 263 Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, "Bysmed". Troværdighed: 3.

1011 Kirkebog 1919 199 Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, "Smedemester". Troværdighed: 3.

1012 Kirkebog 1938 237 Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, Troværdighed: 4.

1013 Kirkebog 1938 237 Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, Om barnet var dødfødt, fremgår ikke af kirkebogen. Troværdighed: 4.

1014 Kirkebog 1938 237 Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, Troværdighed: 3.

1015 Kirkebog 1920 200 Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, Troværdighed: 3.

1016 Grönby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13118/C I/2 (1759-1854), bildid: C0065339_00169, sida 427, Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 4.
Kilde => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065339_00169

1017 Östra Klagstorps kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13522/C I/2 (1839-1862), bildid: C0071209_00080, sida 250, Troværdighed: 4.

1018 Veberöds kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13444/C I/1 (1770-1799), bildid: C0070168_00140, sida 125, Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 4.
Kilde => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0070168_00140#?cv=139&xywh=1889%2C-320%2C5307%2C3518

1019 Östra Klagstorps kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13522/C I/3 (1862-1894), bildid: 00120110_00157, sida 10, Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 4.
Kilde => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00120110_00157#?cv=156&xywh=-244%2C-195%2C3313%2C2694

1020 Grönby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13118/A I/2 (1813-1819), bildid: C0064993_00140, Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 2.
Kilde => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0064993_00140

1021 Östra Klagstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13522/A I/4 (1860-1862), bildid: C0071201_00030, sida 22, Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 3.
Kilde => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0071201_00030#?cv=29&xywh=160%2C-383%2C3502%2C1962

1022 Grönby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13118/C I/2 (1759-1854), bildid: C0065339_00079, sida 139, Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 4.
Kilde => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065339_00079

1023 Grönby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13118/C I/2 (1759-1854), bildid: C0065339_00079, sida 139, Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 2.
Kilde => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065339_00079

1024 Östra Klagstorps kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13522/C I/2 (1839-1862), bildid: C0071209_00095, sida 312, Den sidste på side 313. Er i orden, selv om fornavn staves lidt anderledes her. Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 4.
Kilde => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0071209_00095#?cv=94&xywh=-502%2C149%2C4800%2C3442

1025 Östra Klagstorps kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13522/C I/2 (1839-1862), bildid: C0071209_00095, sida 312, Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 4.
Kilde => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0071209_00095#?cv=94&xywh=-502%2C149%2C4800%2C3442

1026 Grönby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13118/A I/2 (1813-1819), bildid: C0064993_00138, Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 3.
Kilde => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0064993_00138

1027 Kirkebog 1781 208 Hammerhøj, Sønderlyng, Viborg Amt, Troværdighed: 2.

1028 Kirkebog 1786 49 Hammershøj, Sønderlyng, Viborg Amt, Af alle børnene, er det kun ved datterens dåb, hvor der kun er anført navnene Anders Hansen. Troværdighed: 3.

1029 Folketælling 17870701, side 307, Hammershøj, Sønderlyng, Viborg, Troværdighed: 3.

1030 Folketælling 18010201, side 337, Hammershøj, Sønderlyng, Viborg, Troværdighed: 4.

1031 Kirkebog 1802 172 Hammerhøj, Sønderlyng, Viborg Amt, Dødsfald kort efter fødsel af den sidste datter, der døde umiddelbart efter fødslen. Troværdighed: 3.

1032 Kirkebog 1802 84 Hammerhøj, Sønderlyng, Viborg Amt, Underligt, at der går relativt lang tid fra død til begravelse. Troværdighed: 3.

1033 Kirkebog 1786 49 Hammershøj, Sønderlyng, Viborg Amt, Troværdighed: 3.

1034 Kirkebog 1788 51 Hammerhøj, Sønderlyng, Viborg Amt, Troværdighed: 2.

1035 Kirkebog 1788 51 Hammerhøj, Sønderlyng, Viborg Amt, Troværdighed: 4.

1036 Kirkebog 1791 58 Hammershøj, Sønderlyng, Viborg Amt, Troværdighed: 3.

1037 Kirkebog 1793 64 Hammerhoej, Soenderlyng, Viborg Amt, Troværdighed: 3.

1038 Folketælling 18010201, side 337, Hammershøj, Sønderlyng, Viborg, Står med navnet Las i denne folketælling. Troværdighed: 2.

1039 Kirkebog 1796 69 Hammerhøj, Sønderlyng, Viborg Amt, Troværdighed: 3.

1040 Kirkebog 1802 84 Hammerhøj, Sønderlyng, Viborg Amt, Troværdighed: 2.

1041 Kirkebog 1802 84 Hammerhøj, Sønderlyng, Viborg Amt, Af kirkebogen ser det ud til, at Else døde natten efter fødslen. Bør dog undersøges nærmere. Troværdighed: 1.

1042 Kirkebog 1938, folio 293, Grindsted, Slavs, Ribe Amt, Navn og beskæftigelse fremkommet af kirkebog i forbindelse med Christen Johannes Stautsbøl Lundsgaards død og begravelse (sønnen). Troværdighed: 3.

1043 Kirkebog 1742 80 Lunde, Sunds, Svendborg, Tvivler, at dette er faderen til den rette Niels Madsen. Troværdighed: 1.

1044 Folketælling 18700201, side 411, Skanderup, Anst, Ribe Amt, Giver senest mulige fødselsår. Troværdighed: 4.

1045 Kirkebog 1928, folio 208, Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, Fornavn står uklart i kirkebogen. Troværdighed: 3.

1046 Folketælling 18600201 130 Skanderup, Anst, Ribe Amt, Denne folketælling peger på senest mulige fødselsår. Troværdighed: 4.

1047 Folketælling 18900201, Optællingsliste 6, Hovedliste 1, Skanderup, Anst, Ribe Amt, Denne folketælling giver den nøagtige fødselsdato og sogn. Troværdighed: 4.

1048 Kirkebog 1854-1855, folio 52, Skanderup, Anst, Ribe Amt, Denmark, Troværdighed: 4.

1049 Anst-Slavs-Jerlev og (til 1876) Brusk Herredsfoged, Strafferegister, side 129, nr. 1, 1918-01-23, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21477197#350677,69763522

1050 Folketælling 18700201, side 411, Skanderup, Anst, Ribe Amt, Troværdighed: 3.

1051 Folketælling 18800201, Optællingsliste 6, Hovedliste 3, Skanderup, Anst, Ribe Amt, Antyder senest mulige fødselsår. Troværdighed: 4.

1052 Kirkebog 1796, side 16-17, Sønder Højrup, Vindinge, Svendborg, Navn bekræftet af kirkebog i forbindelse med søns dåb. Troværdighed: 3.

1053 Kontraministerialbog, Harte, Brusk, Vejle Amt, Fødte Mandkjøn, 1846-1881, folio 73, nr. 2, 1857-05-17, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=397875#397875,74449291

1054 Kontraministerialbog, Harte, Brusk, Vejle Amt, Fødte Mandkjøn, 1846-1881, folio 73, nr. 2, 1857-05-17, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Faddere: "Pige Ane Paaskesen og Pigen Maren Hansen Roed, Sognefoged, Gaardmand Hans Roed, alle af Bølling, Egtved Sogn; Gaardmand Poul Pedersen Roed af Bølling Mark; Gaardmand Anthon Martin Georg Møller af Harthe Mark".
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=397875#397875,74449291

1055 Kontraministerialbog, Sankt Nikolaj, Brusk, Vejle Amt, Døde Kvindekøn, 1916-1922, folio 159, nr. 173, 1919-12-22, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=165672#165672,27831308

1056 Folketælling 19010201, Husliste No. 513, Hovedliste, Kolding Købstad, Sankt Nikolaj, Brusk, Vejle Amt, Vejle Amt, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=20470#20470,1762282

1057 Folketælling 19060201, Folketællings-Skema Nr. 479, Hovedliste, Kolding Købstad, Sankt Nikolaj, Brusk, Vejle Amt, Vejle Amt, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=14781#14781,524985

1058 Folketælling 19110201, Folketællings-Skema Nr. 504, Hovedliste, Kolding Købstad, Sankt Nikolaj, Brusk, Vejle Amt, Vejle Amt, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=67490#67490,12711955

1059 Kontraministerialbog, Jelling, Tørrild, Vejle Amt, Fødte Mandkjøn, 1836-1871, side 123-124, nr. 4, 1853-04-24, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=385239#385239,74110707

1060 Kontraministerialbog, Sankt Nikolaj, Brusk, Vejle Amt, Doede Mandkøn, 1929-1937, folio 60, nr. 46, 1931-04-20, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=165680#165680,27833631

1061 Kontraministerialbog, Sankt Nikolaj, Brusk, Vejle Amt, Fødte Mandkjøn, 1882-1887, folio 50, nr. 22, 1884-07-13, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=385177#385177,74107963

1062 Kontraministerialbog, Sankt Nikolaj, Brusk, Vejle Amt, Fødte Mandkjøn, 1888-1891, folio 89, nr. 144, 1891-11-14, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=385179#385179,74108273

1063 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org); https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=385239#385239,74110707. Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 3; NB: "Mimmi Schimmelphennig"

1064 Kontraministerialbog 1846-1881, Harte, Brusk, Vejle Amt, Foedte Mandkiøn, Side 17, nr. 2, 1859-02-13, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=397870#397870,74449146

1065 Kontraministerialbog 1846-1881, Harte, Brusk, Vejle Amt, Foedte Mandkiøn, Side 17, nr. 2, 1859-02-13, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Fadderne: "Ungkarl Jørgen Ravn af Bølling; Pigen Jørgine Paaskesen ibid; Gaardmand, Sognefoged Hans Roed ibid; Gaardmand Poul Pedersen, af Roed paa Bølling Mark: og Gaardmand Peder Poulsen af Venborggaard paa Bølling Mark."
Anmærkning: "Moderen introduceret 13. Marts 1859".
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=397870#397870,74449146

1066 Find A Grave, Hans Jensen Roed [784], Arkiv: Find A Grave. Troværdighed: 3.
Dato er estimeret ud fra teksten i kilden.
Kilde => https://www.findagrave.com/memorial/48160213/hans-j-roed

1067 Iowa USA, Death Records, 1904-1951, 1931-01-13, Hans Jensen Roed [784], Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:Q248-LX5B

1068 Find A Grave, Hans Jensen Roed [784], Dato er estimeret ud fra teksten i kilden. Arkiv: Find A Grave. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.findagrave.com/memorial/48160213/hans-j-roed

1069 18820101 Ellis Island - Passenger Record, Manifest, Hans Jensen Roed, Arkiv: The Statue of Liberty, Ellis Island Foundation, Inc. Troværdighed: 4.
Kilde => https://heritage.statueofliberty.org/passenger-details/czoxMzoiOTAxMjIxNDY0Mzg0NyI7/czo5OiJwYXNzZW5nZXIiOw==

1070 Folketælling, Iowa State Census 1920, Latimer, Franklin, image 4 of 8, USA, Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:M8BT-3H8

1071 Folketælling, Iowa State Census 1920, Latimer, Franklin, image 4 of 8, USA, Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:M8BT-3H8

1072 Find A Grave, Minnie Zengelfengen [785], Arkiv: Find A Grave. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.findagrave.com/memorial/48160237/minnie-roed

1073 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org); https://www.familysearch.org/tree/person/details/GZHX-Y78. Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 2.

1074 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org); https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:KC4H-BP8. Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 3; Alternativt navn fra vielsesattest.

1075 Find A Grave, Anna Johanna Roed [786], Arkiv: Find A Grave. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.findagrave.com/memorial/187921245/anna-johanna-nielsen

1076 Find A Grave, Kilde => https://www.findagrave.com/memorial/178297338/harald-valdemar-nielsen. Arkiv: Find A Grave. Troværdighed: 2.

1077 Kontraministerialbog, Fredericia Trinitatis, Elbo, Vejle Amt, Fødte Mandkjøn, 1877-1885, folio 96, nr. 11, 1885-08-23, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=384959#384959,74099448

1078 Find A Grave, Kilde => https://www.findagrave.com/memorial/178297338/harald-valdemar-nielsen. Arkiv: Find A Grave. Troværdighed: 3.

1079 Jens Hansen Roed [787], Military, United States World War II Draft Registration Cards, 1942, Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QKCH-2JR1

"United States World War II Draft Registration Cards, 1942," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QKCH-2JR1 : 10 March 2021), Jens Hansen Roed, 27 Apr 1942; citing NARA microfilm publication M1936, M1937, M1939, M1951, M1962, M1964, M1986, M2090, and M2097 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.).

1080 Kontraministerialbog, Sankt Matthæus, Sokkelund, Københavns Amt, Ægteviede 1898-1902, folio 267, nr. 158, 1901-06-14, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=156050#156050,26120848

1081 Kontraministerialbog, Fåborg, Sallinge, Svendborg Amt, Fødte Mandkiøn, 1858-1867, folio 18, nr. 45, 1861-01-24, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=456521#456521,81692884

1082 Begravelsesprotokoller 1936-1936 (lb.nr. 1-4484) s. 375, nr. 2992, Arkiv: Københavns Stadsarkiv. Troværdighed: 4.
"Dødssted: Magasin Du Nord".
Kilde => https://kbharkiv.dk/brug-samlingerne/soeg-i-indtastede-kilder/post/1-401928 og https://kildeviser.kbharkiv.dk/#!?collection=5&item=97447

1083 Kontraministerialbog, Sankt Johannes, Sokkelund, Københavns Amt, Døde Mandkøn, 1930-1946, folio 154, nr. 72, 1936-07-23, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=155897#155897,26075024

1084 Begravelsesprotokoller 1936-1936 (lb.nr. 1-4484) s. 375, nr. 2992, Arkiv: Københavns Stadsarkiv. Troværdighed: 4.
Kilde => https://kbharkiv.dk/brug-samlingerne/soeg-i-indtastede-kilder/post/1-401928 og https://kildeviser.kbharkiv.dk/#!?collection=5&item=97447

1085 Kirkebog 1898, folio 131 ,nummer 80, Sankt Nikolaj, Brusk, Vejle Amt, I kirkebogen ved nevøs vielse, står der "Direktør". Troværdighed: 2.

1086 Folketælling 19210201, Optællingsliste 278, Hovedliste, Stockflethsvej, Frederiksberg, København, Troværdighed: 4.

1087 Kontraministerialbog, Ålborg Budolfi, Fleskum, Ålborg Amt, Fødte Kvindekjøn 1864-1873, folio 258, nr. 54, 1871-10-08, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=356534#356534,70434029

1088 Kontraministerialbog, Godthåb, Sokkelund, Københavns Amt, døde kvindekøn 1954-1963, folio 183, nr. 182, 1961-09-08, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=150513#150513,24959478

1089 Kontraministerialbog, Den Kgl. Fødselsstiftelse, Sokkelund, Københavns Amt, Fødte, 1886-1891, folio 225, nr. 316, 1891-06-03, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4. "For. (i Henhold til Lov af 27/5 01[?] §11) Bogholder Johan Christian Jensen Roed og Hstr. Johanne Marie Christine Nielsen, [?] H. Matth. Kirke 14/6 01.".
kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=148997#148997,24630257

1090 Kontraministerialbog, Den Kgl. Fødselsstiftelse, Sokkelund, Københavns Amt, Fødte, 1886-1891, folio 225, nr. 316, 1891-06-03, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=148997#148997,24630257

1091 Kontraministerialbog, Anst, Anst, Ribe, Født Mandkiøn, 1858-1875, folio 24, nr. 2, 1863-02-01, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=401737#401737,74526614

1092 Kontraministerialbog, Sankt Nikolaj, Brusk, Vejle Amt, Doede Mandkioen, 1878-1891, folio 44, nr. 3, 1885-01-10, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=385189#385189,74109131

1093 Kirkebog 1828, drenge daab nr. 37, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1094 Kirkebog 1828, drenge daab nr. 37, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Som oftest dengang ses barnets efternavn ikke umiddelbart af kirkebogen. Troværdighed: 4.

1095 Kirkebog 1833, folio eller side 365, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Efternavnet er Hansen ifølge kirkebogen. Troværdighed: 4.

1096 Kirkebog 1833, folio eller side 365, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1097 Kirkebog 1830, folio 30, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1098 Kirkebog 1830, folio 30, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Ifølge kirkebogen er efternavnet Hansen, mens Roed ofte (fejlagtigt?) anvendes i slægtsbøger. Blev døbt Johan Kyed og ikke Johan Kjeld, som der ellers står i nogle slægtsbøger. Troværdighed: 4.

1099 Slægten Roed fra Bølling, Usandsynlig: Kan ikke findes i kirkebogen for Egtved Sogn. Slægtsbogen må tage fejl vedr. dødsdatoen, da der godt nok figurerer en Johan Henrik Hansen, død 3-8-1835, men det er ikke den samme. Via jævnførelsesregistret er den rigtige dødsdato fundet:1830. Troværdighed: 1. Slægten Roed fra Bølling (Egtved sogn) : om Hans Jensen Roed, født 1802, og hustru, deres forfædre og efterkommere
Nordisk Slægtsforskning Aps
1992. 316 sider, illustreret
Forlag: Nordisk Slægtsforskning
Opstilling i folkebiblioteker: 99.9 Roed
Pris ved udgivelsen: pris ikke oplyst

1100 Kirkebog 1830, nr. 23, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1101 Kirkebog 1849, copulerede nr. 173, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1102 Slægten Roed fra Bølling, Troværdighed: 3. Fortalt af datteren Dorthea:
"Min mor døde, da jeg var barn, og hun var syg 3½ år eller lige fra min brors fødsel. Hvad jeg kan huske er, at hun lærte os bønnen, og at hun bad for og med os. - Far var en jævn og stille mand, tålmodig i sin sygdom. De sidste to år var han lammet i højre side.". Slægten Roed fra Bølling (Egtved sogn) : om Hans Jensen Roed, født 1802, og hustru, deres forfædre og efterkommere
Nordisk Slægtsforskning Aps
1992. 316 sider, illustreret
Forlag: Nordisk Slægtsforskning
Opstilling i folkebiblioteker: 99.9 Roed
Pris ved udgivelsen: pris ikke oplyst

1103 Kirkebog 1832, døbte kvindekiøn nr. 59, folio 132, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1104 Slægstbogen Ravn, Troværdighed: 1. Harbo, Jens Peter, "Stamtavle over Slægten Ravn fra den nordlige Del af Koldingegnen": en Slægtsbog med Slægtsregister, Tidsnoter, Portrætter, Biografier og Smaatræk samt gamle Breve og Papirer m.m.
1918. 376 sider, illustreret
Opstilling i folkebiblioteker:99.9 Ravn
Litteraturhenvisninger
Side 354-376: Navneregister

1105 Slægten Roed fra Bølling, Dødsfald anført forkert i slægtsbog som 22-7-1856. Troværdighed: 1. Slægten Roed fra Bølling (Egtved sogn) : om Hans Jensen Roed, født 1802, og hustru, deres forfædre og efterkommere
Nordisk Slægtsforskning Aps
1992. 316 sider, illustreret
Forlag: Nordisk Slægtsforskning
Opstilling i folkebiblioteker: 99.9 Roed
Pris ved udgivelsen: pris ikke oplyst

1106 Kirkebog 1857, side 178-179, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1107 Folketaelling 18500201, optaellingsliste side 155, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1108 Folketaelling 18550201, optaellingsliste side 270, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1109 Kirkebog 1870, side 6-7, Skanderup, Anst, Ribe Amt, Denmark, Troværdighed: 4.

1110 Slægstbogen Ravn, Her står fejlagtigt, at vielsen var i 1860. Troværdighed: 2. Harbo, Jens Peter, "Stamtavle over Slægten Ravn fra den nordlige Del af Koldingegnen": en Slægtsbog med Slægtsregister, Tidsnoter, Portrætter, Biografier og Smaatræk samt gamle Breve og Papirer m.m.
1918. 376 sider, illustreret
Opstilling i folkebiblioteker:99.9 Ravn
Litteraturhenvisninger
Side 354-376: Navneregister

1111 Slægten Roed fra Bølling, Her står fejlagtigt, at vielsen var i 1860. Troværdighed: 2. Slægten Roed fra Bølling (Egtved sogn) : om Hans Jensen Roed, født 1802, og hustru, deres forfædre og efterkommere
Nordisk Slægtsforskning Aps
1992. 316 sider, illustreret
Forlag: Nordisk Slægtsforskning
Opstilling i folkebiblioteker: 99.9 Roed
Pris ved udgivelsen: pris ikke oplyst

1112 Kirkebog 1861, folio 347, nummer 3, Almind, Brusk, Vejle Amt, I slægtsbøger er anført året 1860, men her i kirkebogen står der,a t vielsen fandt sted i 1861. Troværdighed: 4.

1113 Kirkebog 1834, folio 23, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1114 Kirkebog 1895, folio 276, Lejrskov, Anst, Ribe Amt, Den eksakte dødsadresse ses ikke af kirkebogen - kun at han var arbejdsmand i Kolding. Troværdighed: 4.

1115 Kirkebog 1895, folio 276, Lejrskov, Anst, Ribe Amt, Troværdighed: 4.

1116 Folketælling 18700201, optællingsliste side 248, Egholt By, Lejrskov, Anst, Ribe Amt, Troværdighed: 3. Mette Cathrine Hansen Roed er underligt nok ikke med i denne tælling.

1117 Folketælling 18800201, Optællingsliste No. 13, 2. gård, Egholt By, Lejrskov, Anst, Ribe Amt, Troværdighed: 4.

1118 Kirkebog 1839, side 109-110, nummer 8, Almind, Brusk, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1119 Kirkebog 1886, folio 273, nummer 14, Lejrskov, Anst, Ribe Amt, Troværdighed: 4.

1120 Kirkebog 1873, folio 22, nummer 5, Stepping, Sønder Tyrstrup, Haderslev Amt, Troværdighed: 4.

1121 Slægstbogen Ravn, I kilden står navnet sådan: Jørgen Ravn (Hansen Roed). Troværdighed: 3. Harbo, Jens Peter, "Stamtavle over Slægten Ravn fra den nordlige Del af Koldingegnen": en Slægtsbog med Slægtsregister, Tidsnoter, Portrætter, Biografier og Smaatræk samt gamle Breve og Papirer m.m.
1918. 376 sider, illustreret
Opstilling i folkebiblioteker:99.9 Ravn
Litteraturhenvisninger
Side 354-376: Navneregister

1122 Kirkebog 1836, folio 31, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Hjemmedøbt 8-11-1836 og fremstillet i kirken af moderen 18-12-1836. Troværdighed: 4.

1123 Kirkebog 1916, folio 88, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1124 Kirkebog 1841, folio 36, nummer 16, Stepping, Sønder Tyrstrup, Haderslev Amt, Troværdighed: 4.

1125 Kirkebog 1862, nummer 9, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1126 Kirkebog 1838-39, side 208-209, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1127 Kirkebog 1904, folio 184, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1128 Kirkebog 1837, folio 33, nummer 23, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1129 Kirkebog 1902, folio 34 ,nummer 6, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1130 Kirkebog 1841, side 24-25, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1131 Kirkebog 1843, side 58-59, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1132 Kirkebog 1869, folio 132, nummer 1, Vester Nebel, Brusk, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1133 Kirkebog 1845, side 56-57, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1134 Kirkebog 1928, folio 37, Solbjerg, Sokkelund, Københavns Amt, Troværdighed: 4.

1135 Folketælling 18700201, Optegnelse paa Folketallet side 366, Vester Nebel, Brusk, Vejle Amt, Troværdighed: 3.

1136 Folketælling 19211105, Folketællings-Skema Nr. 46, Godthåb Sogn, Sokkelund, Københavns Amt, Troværdighed: 3.

1137 Folketælling 19251105, Folketællings-Skema Nr. 182, Godthaab Sogn, Sokkelund, Københavns Amt, Troværdighed: 3.

1138 Slægstbogen Ravn, Det er tvivlsomt, om slægtsbogen har ret, hvad angår PHR's adresse, Nyelandsvej 33. Ifølge kirkebogen ved PHR's død var adressen Nyelandsvej 31, 1., Frederiksberg. Troværdighed: 1. Harbo, Jens Peter, "Stamtavle over Slægten Ravn fra den nordlige Del af Koldingegnen": en Slægtsbog med Slægtsregister, Tidsnoter, Portrætter, Biografier og Smaatræk samt gamle Breve og Papirer m.m.
1918. 376 sider, illustreret
Opstilling i folkebiblioteker:99.9 Ravn
Litteraturhenvisninger
Side 354-376: Navneregister

1139 Folketælling 19251105, Folketællings-Skema Nr. 182, Godthaab Sogn, Sokkelund, Københavns Amt, Troværdighed: 4.

1140 Kirkebog 1840, side 114-115, nummer 7, Skanderup, Anst, Ribe Amt, Troværdighed: 4.

1141 Kirkebog 1924, folio 148, nummer 270, Godthåb, Sokkelund, Koebenhavns Amt, Troværdighed: 4.

1142 Kirkebog 1850, side 94-95, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1143 Begravelsesprotokoller København 1885-1885 (lb.nr. 3611-6462) s. 244, nr. 5061, Arkiv: Københavns Stadsarkiv. Troværdighed: 4.
Kilde => https://kildeviser.kbharkiv.dk/#!?collection=5&item=135363

1144 Slægstbogen Ravn, Ifølge kilden blev forretningen overtaget af broren Poul Roed. Troværdighed: 3. Harbo, Jens Peter, "Stamtavle over Slægten Ravn fra den nordlige Del af Koldingegnen": en Slægtsbog med Slægtsregister, Tidsnoter, Portrætter, Biografier og Smaatræk samt gamle Breve og Papirer m.m.
1918. 376 sider, illustreret
Opstilling i folkebiblioteker:99.9 Ravn
Litteraturhenvisninger
Side 354-376: Navneregister

1145 Kirkebog 1855, folio 125 ,nummer 4, Anst, Anst, Ribe Amt, Troværdighed: 4.

1146 Kirkebog 1872, nummer 18, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1147 Kirkebog 1893, folio 26, nummer 48, Sankt Nikolaj, Brusk, Vejle Amt, Troværdighed: 4. Faders stilling: Bundtmager____[?]
Faddere: Jfr. Marie Holbeck Mo_____.
Partikulier [selvpensioneret] Chr. Holbeck
Postfører H. Holbeck
Procurator Kolding
Alle af Ebeltoft.

1148 Kirkebog 1854, side 310-311, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1149 Slægten Roed fra Bølling, Side 228 ff i slægtsbogen. Troværdighed: 2. Slægten Roed fra Bølling (Egtved sogn) : om Hans Jensen Roed, født 1802, og hustru, deres forfædre og efterkommere
Nordisk Slægtsforskning Aps
1992. 316 sider, illustreret
Forlag: Nordisk Slægtsforskning
Opstilling i folkebiblioteker: 99.9 Roed
Pris ved udgivelsen: pris ikke oplyst

1150 Kirkebog 1932, folio 239, Vor Frelsers, Nim, Skanderborg Amt, Troværdighed: 4.

1151 Slægstbogen Ravn, Slægtsbogen er ikke helt korrekt med adressen, da den anførte Hestedammen. Troværdighed: 1. Harbo, Jens Peter, "Stamtavle over Slægten Ravn fra den nordlige Del af Koldingegnen": en Slægtsbog med Slægtsregister, Tidsnoter, Portrætter, Biografier og Smaatræk samt gamle Breve og Papirer m.m.
1918. 376 sider, illustreret
Opstilling i folkebiblioteker:99.9 Ravn
Litteraturhenvisninger
Side 354-376: Navneregister

1152 Kirkebog 1932, folio 239, Vor Frelsers, Nim, Skanderborg Amt, Her er anført den rigtige adresse, nemlig Hestedamsgade 3. Troværdighed: 4.

1153 Kirkebog 1930, folio 77, nummer 44, Vor Frelsers, Nim, Skanderborg Amt, Troværdighed: 4.

1154 Kirkebog 1846, folio 12 ,nummer 4, Smidstrup, Holmans, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1155 Kirkebog 1846, folio 12 ,nummer 4, Smidstrup, Holmans, Vejle Amt, Troværdighed: 4. Baaret af Gaardmand Thomas Hvids Datter Ellen Marie i Tjufkjer.
Faddere: Ungkarl Jørgen Raun og Niels Peter Thomassen Hvid, Pigerne Else Madsen og Karen Gertsen, alle af Tjufkjer og Gaardmand Hans Hvid af Daugaard.

1156 Kirkebog 1887, nummer 9, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1157 Kirkebog 1865, folio 94, nummer 15, Ebeltoft, Mols, Randers Amt, Troværdighed: 4.

1158 Kirkebog 1865, folio 94, nummer 15, Ebeltoft, Mols, Randers Amt, Troværdighed: 4. Faders stilling: Buntmagermester
Faddere: Jfr. [Jomfru] Marie Holbeck Moderen.
Partikulier Chr. Holbeck
Postfører H. Holbeck
Procurator Kolding
Alle af Ebeltoft.

1159 Kirkebog 1930, folio 77, nummer 44, Vor Frelsers, Nim, Skanderborg Amt, "Skatteinspektør" "Hestedam 3" [Horsens]. Troværdighed: 4.

1160 Slægten Roed fra Bølling, Troværdighed: 2. Abel Katrine Hansen giftede sig anden gang den 13. februar 1891 med Johannes P. Bech, Nebelsminde ved Ejstrup, siden Esbjerg og senere N. Bjert. Slægten Roed fra Bølling (Egtved sogn) : om Hans Jensen Roed, født 1802, og hustru, deres forfædre og efterkommere
Nordisk Slægtsforskning Aps
1992. 316 sider, illustreret
Forlag: Nordisk Slægtsforskning
Opstilling i folkebiblioteker: 99.9 Roed
Pris ved udgivelsen: pris ikke oplyst

1161 Kirkebog 1807, folio 28, næsten nederst helt til højre, Almind, Brusk, Vejle Amt, Ifølge kirkebogen ved dåben er navnet Henrich Ravn, men i nogle slægtsbøger kaldes han også Henrich Hansen (Ravn). Her holder jeg mig til kirkebogen. Troværdighed: 4.

1162 Kirkebog 1807, folio 28, næsten nederst helt til højre, Almind, Brusk, Vejle Amt, Hjemmedøbt - sikker samme dag. Se også om dødsfaldet. Troværdighed: 3.

1163 Kirkebog 1807, folio 36, sidste dødsfald det år, Almind, Brusk, Vejle Amt, Ved dødsfaldet står der i kirkebogen, at barnet blev 12 dage gammelt. Troværdighed: 3.

1164 Kirkebog 1807, folio 28, næsten nederst helt til højre, Almind, Brusk, Vejle Amt, Hjemmedåb - døde 12 dage gammel. Troværdighed: 4.

1165 Slægstbogen Ravn, Troværdighed: 2. Død som barn. Harbo, Jens Peter, "Stamtavle over Slægten Ravn fra den nordlige Del af Koldingegnen": en Slægtsbog med Slægtsregister, Tidsnoter, Portrætter, Biografier og Smaatræk samt gamle Breve og Papirer m.m.
1918. 376 sider, illustreret
Opstilling i folkebiblioteker:99.9 Ravn
Litteraturhenvisninger
Side 354-376: Navneregister

1166 Kirkebog 1807, folio 36, sidste dødsfald det år, Almind, Brusk, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1167 Kirkebog 1832, side 121-122, nummer 1, Almind, Brusk, Vejle Amt, Det var det eneste bryllup i sognet i 1832. Troværdighed: 4.

1168 Kirkebog 1851, side 349-350, nummer 4, Almind, Brusk, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1169 Kirkebog 1810, folio 30, 2. nederste daab helt til hoejre, Almind, Brusk, Vejle Amt, Hjemmedøbt samme dag. Troværdighed: 4. Kilden er meget utydelig.

1170 Kirkebog 1810, folio 30, 2. nederste daab helt til hoejre, Almind, Brusk, Vejle Amt, Fremstillet i kirken efter hjemmedåb ved fødslen. Troværdighed: 4. 1810, 28. Oktober, 19. S. e. Trinitatis, havde Gaardejer Hans Henrichsen og Hustru Mette Nielsdatter af Dons et Barn i Kirke, som var født den 18. September og i Hjemmedaaben snmme Dag blev kaldet Else. Faddere vare: Anne Marie Nielsdatter, Vrandrup, bar Barnet, Else Henrichsdatter, Christen Grunnels Kone af Dons, Niels Hansen (Grunnet) af Aagaard, Niels Andersen, Dons, og Jomfru Helms af Donsgaard. Samme Dag holdt Moderen sin Kirkegang. Kilden er meget utydelig.

1171 Kirkebog 1876, folio 457, nummer 6, Almind, Brusk, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1172 Kirkebog 1802, folio 26, sidste dåb, Almind, Brusk, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1173 Kirkebog 1802, folio 26, sidste dåb, Almind, Brusk, Vejle Amt, Troværdighed: 4. 1802, 19. December, 4. S. i Advent, fremstilles i Kirken et Drengebarn, tilhørende Anders Jensen og Hustru Dorthe Simonsdatter, Frydenslund, født 20. November og af Sognepræsten hjemmedøbt d. 21. s. M. med Navn Christen Simonsen. Faddere vare: Jens Mikkelsen, Lilballe Mark, Niels Nielsen Sandager, sst., Mikkel Madsen paa Steengaard, Mette Christensdatter, Jens Jensens Kone, og Maren Nielsdatter, Jacob Krogaards kone i Almind.

1174 Kirkebog 1850, side 371-372, nummer 5, Almind, Brusk, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1175 (https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17122912#162454,27296395), Troværdighed: 4.

1176 Kirkebog 1896, folio 205, nummer 1, Almind, Brusk, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1177 Kirkebog 1812, folio 32, nederst til venstre, Almind, Brusk, Vejle Amt, Svært at læse dato og tekst - scanning er meget uskarp. Troværdighed: 3.

1178 Kirkebog 1812, folio 87, øverst i 2. kolonne, Almind, Brusk, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1179 Slægstbogen Ravn, Troværdighed: 2. Søn af Tømrer Anders Jensen Hohmann og Hustru, Dorthea Simonsdatter, Frydenslund, Almind; Bror til Maria Andersdatter, g. m. Niels Jensen, Viuf, Jens Andersen, Viuf, g. m. Maria Koed, og Dorthea Kirstine Andersdatter, g. m, Værtshusholder Ølsted, Kolding. Harbo, Jens Peter, "Stamtavle over Slægten Ravn fra den nordlige Del af Koldingegnen": en Slægtsbog med Slægtsregister, Tidsnoter, Portrætter, Biografier og Smaatræk samt gamle Breve og Papirer m.m.
1918. 376 sider, illustreret
Opstilling i folkebiblioteker:99.9 Ravn
Litteraturhenvisninger
Side 354-376: Navneregister

1180 Kirkebog 1869, folio 23, nummer 17, Lejrskov, Anst, Ribe Amt, Troværdighed: 4.

1181 Kirkebog 1870, folio 263, nummer 6, Lejrskov, Anst, Ribe Amt, Troværdighed: 4.

1182 Folketaelling 18340201, optaellingsliste side 170, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Troværdighed: 3.

1183 Kirkebog 1872, folio 17, nummer 15, Skanderup, Anst, Ribe Amt, Troværdighed: 4.

1184 Slægten Roed fra Bølling, Troværdighed: 4. Slægten Roed fra Bølling (Egtved sogn) : om Hans Jensen Roed, født 1802, og hustru, deres forfædre og efterkommere
Nordisk Slægtsforskning Aps
1992. 316 sider, illustreret
Forlag: Nordisk Slægtsforskning
Opstilling i folkebiblioteker: 99.9 Roed
Pris ved udgivelsen: pris ikke oplyst

1185 Kirkebog 1850, side 284-285, nummer 412, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1186 Kirkebog 1919, folio 266, nummer 2, Lejrskov, Anst, Ribe Amt, Troværdighed: 4.

1187 Kirkebog 1872, folio 17, nummer 15, Skanderup, Anst, Ribe Amt, Troværdighed: 3.

1188 Kirkebog 1870, folio 11, nummer 4, Stepping, Sønder Tyrstrup, Haderslev Amt, Troværdighed: 4.

1189 Folketaelling 18550201, optaellingsliste side 270, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Troværdighed: 3.

1190 Kirkebog 1851, side 292-293, nummer 452, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1191 Kirkebog 1921, side 684, Stepping, Sønder Tyrstrup, Haderslev, Troværdighed: 4.

1192 Kirkebog 1844, folio 43, nummer 16, Stepping, Soender Tyrstrup, Haderslev, Troværdighed: 4.

1193 Kirkebog 1908, side 634-635, nummer 7, Stepping, Sønder Tyrstrup, Haderslev Amt, Troværdighed: 4.

1194 Kirkebog 1875, folio 154, nummer 9, Føvling, Malt, Ribe Amt, Troværdighed: 4. Forlovere: Gårdmand Adolf Albertsen af Bobøl og gårdmand Kristian Aalund, ibd [samme sted].

1195 Kirkebog 1853, side 110-111, nummer 548, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1196 (https://www.findagrave.com/memorial/133144965), Troværdighed: 4. Peder er stavet Peter.
Poulsen er stavet Paulsen.
Amalie er stavet Amalia.
Navnet Birgith udeladt.

1197 Slægten Roed fra Bølling, Interessant levnedbeskrivelse. Troværdighed: 3. Slægten Roed fra Bølling (Egtved sogn) : om Hans Jensen Roed, født 1802, og hustru, deres forfædre og efterkommere
Nordisk Slægtsforskning Aps
1992. 316 sider, illustreret
Forlag: Nordisk Slægtsforskning
Opstilling i folkebiblioteker: 99.9 Roed
Pris ved udgivelsen: pris ikke oplyst

1198 Kirkebog 1882, folio 218, nummer 4, Lejrskov, Anst, Ribe Amt, Troværdighed: 4.

1199 Kirkebog 1861, folio 114, nummer 20, Lejrskov, Anst, Ribe Amt, Troværdighed: 4.

1200 Kirkebog 1888, folio 144, nummer 3, Seest, Anst, Ribe Amt, Troværdighed: 4.

1201 Slægten Roed fra Bølling, Efter at have fundet informationen i kirkebogen, kan jeg se, at datoen i denne kilde er forkert. Troværdighed: 2. Slægten Roed fra Bølling (Egtved sogn) : om Hans Jensen Roed, født 1802, og hustru, deres forfædre og efterkommere
Nordisk Slægtsforskning Aps
1992. 316 sider, illustreret
Forlag: Nordisk Slægtsforskning
Opstilling i folkebiblioteker: 99.9 Roed
Pris ved udgivelsen: pris ikke oplyst

1202 Kirkebog 1856, side 52-53, nummer 24, Øster Løgum, Sønder Rangstrup, Åbenrå, Troværdighed: 4.

1203 Slægten Roed fra Bølling, Forløbigt vil jeg ikke søge mere i USA, da det indtil nu intet resultat har givet. Troværdighed: 2. Slægten Roed fra Bølling (Egtved sogn) : om Hans Jensen Roed, født 1802, og hustru, deres forfædre og efterkommere
Nordisk Slægtsforskning Aps
1992. 316 sider, illustreret
Forlag: Nordisk Slægtsforskning
Opstilling i folkebiblioteker: 99.9 Roed
Pris ved udgivelsen: pris ikke oplyst

1204 Kirkebog 1862, folio 118, nummer 21, Lejrskov, Anst, Ribe Amt, Troværdighed: 4.

1205 Kirkebog 1889, folio 192, nummer 69, Sankt Nikolaj, Brusk, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1206 Kirkebog 1889, folio 192, nummer 69, Sankt Nikolaj, Brusk, Vejle Amt, Troværdighed: 4. Dødsattest 25/8.

1207 Kirkebog 1865, folio 6, nummer 4, Lejrskov, Anst, Ribe Amt, Troværdighed: 4.

1208 Kirkebog 1935, folio 178, Sankt Nikolaj, Nørvang, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1209 Folketælling 19010201, Husliste No. 1129, Kolding Købstad, Sankt Nikolaj, Brusk, Vejle Amt, Vejle Amt, Troværdighed: 4. På adressen var desuden registreret følgende personer: "Havnearbejder Jens Theodor Christensen Buchwaldt", "Husmoder Helene / Helena Buchwaldt" samt "Barn Jens Christensen Buchwaldt".

1210 Folketælling 19110201, Folketællings-Skema Nr. 1432, Kolding Købstad, Sankt Nikolaj, Brusk, Vejle Amt, Vejle Amt, Troværdighed: 4. På adressen er desuden registreret: "Havearbejder Carl Henriksen", "Anne Margrethe Henriksen" og "Aftægtskone Else Kristine Hansen".

1211 Folketælling 19160201, Folketællings-Skema Nr. 1640, Kolding Købstad, Sankt Nikolaj, Brusk, Vejle Amt, Vejle Amt, Troværdighed: 4. En havnearbejder Karl Henriksen bor også på adressen.

1212 Folketælling 19210201, Folketællings-Skema Nr. 989, Kolding Købstad, Sankt Nikolaj, Brusk, Vejle Amt, Vejle Amt, Troværdighed: 4. Plejesøn inkl.: "Helge Hannibal Roed".
En vejman(?) Carl Henriksen er registreret på adressen.

1213 Folketælling 19251105, Folketællings-Skema Nr. 1115, Kolding Købstad, Sankt Nikolaj, Brusk, Vejle Amt, Vejle Amt, Troværdighed: 4. Plejesøn inkl.: "Helge Hannibal Roed". Lille tvivl om, hvordan navnet er stavet.
En husmoder og syerske Ane M.H. Quist / Qvist er registreret på adressen.

1214 Folketælling 19301105, Skema Løbe Nr. 1037, Kolding Købstad, Vejle Amt, Troværdighed: 4. Inkl. plejesøn "Helge Hannibal Roed"

1215 Kirkebog 1951, folio 233, Sankt Nikolaj, Nørvang, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1216 Kirkebog 1867, folio 14, nummer 13, Lejrskov, Anst, Ribe Amt, Troværdighed: 4.

1217 Kirkebog 1934, folio 217, nummer 2, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1218 Kirkebog 1868, folio 110, nummer 55, Marstal, Ærø, Svendborg Amt, Troværdighed: 4.

1219 Kirkebog 1871, folio 29, nummer 3, Lejrskov, Anst, Ribe Amt, Troværdighed: 4.

1220 Kirkebog 1871, folio 29, nummer 3, Lejrskov, Anst, Ribe Amt, Troværdighed: 4. Faddere:
Mette Hansen Roed af Bølling;
Karen Hansen af Dons;
Jørgen Ravn H. Roed af Bølling;
Peder H. Roed af Kolding;
Laurits Hansen af Dons.

1221 Kirkebog 1934, folio 240, nummer 3, Hvejsel, Nørvang , Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1222 Folketælling 19110201, Folketællings-Skema Nr. 30, Hovedliste 1, Fousing By, Hvejsel, Nørvang , Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1223 Kirkebog 1875, folio 127, nummer 11, Lejrskov, Anst, Ribe Amt, Troværdighed: 4.

1224 Kirkebog 1947, folio 265, nummer 1, Hvejsel, Nørvang , Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1225 Kirkebog 1873, folio 39, nummer 2, Lejrskov, Anst, Ribe Amt, Troværdighed: 4.

1226 Kirkebog 1875, folio 126, nummer 4, Lejrskov, Anst, Ribe Amt, Troværdighed: 4.

1227 Kirkebog 1888 folio 123, nummer 4, Jordrup, Anst, Ribe Amt, Troværdighed: 4.

1228 Kirkebog 1904, folio 262, nummer 10, Sankt Peders, Tybjerg, Præstø Amt, Troværdighed: 4.

1229 Kirkebog 1878 folio 67, nummer 24, Lejrskov, Anst, Ribe Amt, Troværdighed: 4.

1230 Kirkebog 1950, folio 225, Nørre Snede, Vrads, Skanderborg Amt, Troværdighed: 4.

1231 Kirkebog 1884, folio 135, nummer 20, Sankt Peders, Tybjerg, Præstø Amt, Troværdighed: 4.

1232 (Kirkebogen er på tysk, da Sønderjylland var tysk det år.), Troværdighed: 4.

1233 Kirkebog 1877, side 67, nummer 31, Stepping, Sønder Tyrstrup, Haderslev Amt, Troværdighed: 4.

1234 Kirkebog 1906, folio 190 ,nummer 8, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1235 Kirkebog 1906, folio 190 ,nummer 8, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Sjovt nok staves fornavnet ved begravelsen Anne Cecilie, men ved dåben var det Anne Cæcilie. Troværdighed: 4.

1236 Kirkebog 1872, side 27, nummer 12, Ødis, Nørre Tyrstrup, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1237 Kirkebog 1906, folio 341 ,nummer 3, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1238 Kirkebog 1908, folio 198, nummer 2, Lunde, Vester Horne, Ribe Amt, Troværdighed: 4.

1239 Kirkebog 1877, folio 552, nummer 3, Lunde, Vester Horne, Ribe Amt, Troværdighed: 4.

1240 Kirkebog 1943, folio 456 ,nummer 1, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1241 Kirkebog 1885, nummer 11, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1242 Kirkebog 1863, side 570-571, nummer 20, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1243 Kirkebog 1859, folio 8, nummer 17, Anst, Anst, Ribe Amt, Troværdighed: 4.

1244 Kirkebog 1927, folio 132 ,nummer 13, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1245 Kirkebog 1864, folio 580-581, nummer 30, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1246 Kirkebog 1869, nummer 14, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1247 Kirkebog 1869, nummer 14, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Troværdighed: 2.

1248 Kirkebog 1873, nummer 11, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1249 Slægten Roed fra Bølling, Ene fornavn staves forkert i kilden som Sofie, men i kirkebogen er det anført stavet som Sophie. Troværdighed: 2. Slægten Roed fra Bølling (Egtved sogn) : om Hans Jensen Roed, født 1802, og hustru, deres forfædre og efterkommere
Nordisk Slægtsforskning Aps
1992. 316 sider, illustreret
Forlag: Nordisk Slægtsforskning
Opstilling i folkebiblioteker: 99.9 Roed
Pris ved udgivelsen: pris ikke oplyst

1250 Kirkebog 1898, folio 272 ,nummer 8, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1251 Kirkebog 1875, nummer 8, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1252 Kirkebog 1957, folio 173 ,nummer 6, Sankt Nikolaj, Brusk, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1253 Kirkebog 1873, nummer 26, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1254 Kirkebog 1959, folio 35 ,nummer 57, Sankt Nikolaj, Brusk, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1255 Kirkebog 1877, nummer 17, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1256 Kirkebog 1879, nummer 15, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1257 Slægten Roed fra Bølling, Kaldes fejlagtigt Christen, men det er Kristen i kirkebogen. Troværdighed: 2. Slægten Roed fra Bølling (Egtved sogn) : om Hans Jensen Roed, født 1802, og hustru, deres forfædre og efterkommere
Nordisk Slægtsforskning Aps
1992. 316 sider, illustreret
Forlag: Nordisk Slægtsforskning
Opstilling i folkebiblioteker: 99.9 Roed
Pris ved udgivelsen: pris ikke oplyst

1258 Kirkebog 1869, folio 28, nummer 15, Vester Nebel, Brusk, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1259 Slægten Roed fra Bølling, Denne kilde er helt ved siden af med hensyn til alle faktuelle oplysninger. Troværdighed: 1. Slægten Roed fra Bølling (Egtved sogn) : om Hans Jensen Roed, født 1802, og hustru, deres forfædre og efterkommere
Nordisk Slægtsforskning Aps
1992. 316 sider, illustreret
Forlag: Nordisk Slægtsforskning
Opstilling i folkebiblioteker: 99.9 Roed
Pris ved udgivelsen: pris ikke oplyst

1260 Kirkebog 1869, folio 113, nummer 11, Vester Nebel, Brusk, Vejle Amt, Troværdighed: 3.

1261 Kirkebog 1869, folio 113, nummer 11, Vester Nebel, Brusk, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1262 Kirkebog 1898, folio 131 ,nummer 80, Sankt Nikolaj, Brusk, Vejle Amt, Troværdighed: 4. Brudgom: Maskinassistent ved Holmen.
Forlover: Hans Andersen Adolph, Hospitalsforstander.

1263 Kirkebog 1929, folio 67, nummer 14, Grøndals, Sokkelund, Københavns Amt, Troværdighed: 4. Brudgom: Tidligere gift med Anna Marie Roed død 17. september 1927 på Skous Fyr [der er intet, der hedder Skous Fyr, men det må være Stevns Fyr].
Brud: Tidligere gift med Ingeniør Thomas Petersen Skousen, død på Hareskov Kuranstalt 25. august 1916.
Forlovere: Direktør Johan Christian Jensen Roed, Stockflethsvej 9, 1. [?]. [Brudgommens fætter; bror til min oldemor].
Kollektrice Anna Roed, Nylandsvej 31. [burde staves Nyelandsvej] - [må være brudgommens søster].

1264 Kirkebog 1871, folio 163, nummer 6, Vester Nebel, Brusk, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1265 Kirkebog 1955, folio 121, nummer 13, Grøndals, Sokkelund, Københavns Amt, Troværdighed: 4.

1266 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org : accessed 12 Jan 2022), entry for Hans Roed, person ID G3RH-Y25. Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 4.

1267 Kontraministerialbog, Vartov Hospital, Sokkelund, Københavns Amt, Confirmerede Drenge 1875-1888, folio 78, nummer 5, 1886-04-18, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Dom angaaende Kundksab og Opførsel: mg.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=425678#425678,78408970

1268 Kirkebog 1898, folio 131 ,nummer 80, Sankt Nikolaj, Brusk, Vejle Amt, I kirkebogen ved vielsen står der ved brudgommen: "Maskinassistent ved Holmen". Troværdighed: 3.

1269 fyrtaarne.dk - Hans Roed, Arkiv: Internettet. Troværdighed: 3.
Kilde => https://fyrtaarne.dk/p172.html

1270 fyrtårne.dk - Hanstholm Fyr, Troværdighed: 3.

1271 Kontraministerialbog, Hansted, Hillersted, Thisted Amt, Fødte Mandkøn 1892-1916, folio 9, nr. 1, 1902-03-23, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=163410#163410,27447677

1272 fyrtårn.dk - Stevns Fyr, Troværdighed: 3.

1273 Folketælling 19401105, Folketællingsskema, Hulgaardsvej 24, Grøndals Sogn, Sokkelund, Københavns Amt, Troværdighed: 4.

1274 Kirkebog 1877, side 165-166, nummer 13, Skrave, Frøs, Haderslev Amt, Troværdighed: 4.

1275 Kirkebog 1929, folio 67, nummer 14, Grøndals, Sokkelund, Københavns Amt, Fødselsinformation fremfår af kirkebog vielsen. Troværdighed: 3.

1276 Kirkebog 1878, folio 232 ,nummer 158, Vor Frue, Hasle, Århus Amt, Troværdighed: 4.

1277 Kontraministerialbog 1873-1881, Sankt Nikolaj Sogn, Brusk, Vejle Amt, Fødte Qvindekiøn, folio 152, nr. 36, 1873-08-22, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Se under dåb.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=397676#397676,74441679

1278 Kontraministerialbog 1873-1881, Sankt Nikolaj Sogn, Brusk, Vejle Amt, Fødte Qvindekiøn, folio 152, nr. 36, 1873-08-22, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Forældre [...]:
Konditor Poul Hansen Roed og Hustru Hansine Kristine Juhl, 33 Aar
Fadderne [...]:
Værtshusholder Jens Roeod & Kone
Jf [Jomfru] Margrethe Poulsen
Gjæstgiver N. Juhl
Lunderskov.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=397676#397676,74441679

1279 Kontraministerialbog, Grøndals Sogn, Sokkelund, Københavns Amt, Døde Kvindekøn 1941-1957, side 297, nr. 20, 1957-06-22, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Dødsstedet: Hvidkildevej 43.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=150597#150597,24977953

1280 Kontraministerialbog, Grøndals Sogn, Sokkelund, Københavns Amt, Døde Kvindekøn 1941-1957, side 297, nr. 20, 1957-06-22, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Begravelsstedet: Sønderm. Kremt. [i.e. Søndermarken Krematorium]
Den Afdødedes fulde Navn: Ane [hedder Anna] Sohie Roed
Den Afdødes Stilling [...]: Forhenv. lotterikollektrice, Hvidkildevej 43.
Anmærkninger [...]: Kbhs. Skifter. 18.6.57 4080.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=150597#150597,24977953

1281 Kontraministerialbog, Hansted, HIllersted, Thisted Amt, Fødte Mandkøn 1892-1916, folio 10, nr. 4, 1904-09-11, Hendes bopæl oplyses i kirkebog, da hun er fadder ved nevøs dåb. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=163410#163410,27447678

1282 Folketælling 19301105, Folketællingsskema nr. 1, Hvidkildevej 43, Grøndals Sogn, Sokkelund, Københavns Amt, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Mindre fejl, da navnet er skrevet Anna Sofie Roed.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=110636#110636,17084367 og https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=110636#110636,17084368

1283 Folketælling 19401105, Folketællingsskema nr. 2, Hvidkildevej 43, Grøndals Sogn, Sokkelund, Københavns Amt, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=238751#238751,45448722 og https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=238751#238751,45448723

1284 Kirkebog 1910, folio 3, nummer 2, Københavns Valgmenighed, Sokkelund, Københavns Amt, Troværdighed: 4.

1285 Kirkebog 1880, folio 254 ,nummer 5, Sankt Nikolaj, Brusk, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1286 Kirkebog 1880, folio 254 ,nummer 5, Sankt Nikolaj, Brusk, Vejle Amt, Troværdighed: 4. Faddere:
Gaardejer P. Skousen med Hustru (Bølling);
Vinhandler H. Juhl;
Partikulier J. Roed;
Kjøbmand P. Roed (Bølling);
Frk. Agnete Adolph.

1287 Kirkebog 1876, 13. juli, uden nummer, Tårnby, Sokkelund, Københavns Amt, Troværdighed: 4.

1288 Kirkebog 1929, folio 67, nummer 14, Grøndals, Sokkelund, Københavns Amt, Troværdighed: 3.

1289 Kirkebog 1846, folio 12 ,nummer 4, Smidstrup, Holmans, Vejle Amt, Ægteskab bekræftet ved søns dåb. Troværdighed: 3.

1290 Kirkebog 1846, folio 12 ,nummer 4, Smidstrup, Holmans, Vejle Amt, Navn bekræftet ved søns dåb. Troværdighed: 3.

1291 Kirkebog 1865, folio 94, nummer 15, Ebeltoft, Mols, Randers Amt, Parret identificeret ved søns dåb. Troværdighed: 3.

1292 Kirkebog 1865, folio 94, nummer 15, Ebeltoft, Mols, Randers Amt, Fars navn fundet ved søns vielse. Troværdighed: 3.

1293 Kirkebog 1865, folio 94, nummer 15, Ebeltoft, Mols, Randers Amt, Mors navn fundet ved søns dåb. Troværdighed: 3.

1294 Kirkebog 1877, side 381-382, nummer 6, Almind, Brusk, Vejle Amt, Troværdighed: 4. Forlovere:
Søren Nielsen, Gaardejer paa Frydenslund [brudens far]
N. Johansen, Gaardejer i Seest [brudgommens bror?].

1295 Kirkebog 1853, side 163-164, nummer 2, Almind, Brusk, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1296 Kirkebog 1853, side 163-164, nummer 2, Almind, Brusk, Vejle Amt, Troværdighed: 4. Faddere: Pigerne Ane Marie Nielsen af Brøndsted og Karen Nielsen af Viuf; Gaardmand Søren Jensen af Alminde; Ungkarlene Anders Nielsen af Viuf og Hans Vinter Hansen af Alminde Mark.

1297 Kirkebog 1924, folio 213, nummer 4, Almind, Brusk, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1298 (https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17126096#168547,28301851), Troværdighed: 4.

1299 (https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17121372#159593,26837708), Troværdighed: 4.

1300 Slægstbogen Ravn, Denne kilde staver efternavnet på en anden måde end i kirkebogen. Troværdighed: 2. Harbo, Jens Peter, "Stamtavle over Slægten Ravn fra den nordlige Del af Koldingegnen": en Slægtsbog med Slægtsregister, Tidsnoter, Portrætter, Biografier og Smaatræk samt gamle Breve og Papirer m.m.
1918. 376 sider, illustreret
Opstilling i folkebiblioteker:99.9 Ravn
Litteraturhenvisninger
Side 354-376: Navneregister

1301 (https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17126096#168547,28301851), Navnet er hentet i kirkebogen ved dåben. Troværdighed: 3.

1302 (https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17121372#159593,26837708), Ved begravelse fremgår kaldenavn også af kirkebogen. Troværdighed: 3.

1303 (https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17126096#168547,28301851), Vielse fundet i kirkebogen ved søns dåb. Troværdighed: 3.

1304 (https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17126096#168547,28301851), Navn og beskæftigelse fra kirkebogen ved søns dåb. Troværdighed: 3.

1305 (https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17126096#168547,28301851), Navn fra kirkebogen ved søns dåb. Troværdighed: 3.

1306 Kirkebog 1857, side 323-324, nummer 5, Almind, Brusk, Vejle Amt, Troværdighed: 4. Faddere: ________ Søren Nielsen & Jes Jessen af Almindemark.

1307 Kirkebog 1832, side 15-16, nummer 11, Almind, Brusk, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1308 Slægstbogen Ravn, Troværdighed: 4. Harbo, Jens Peter, "Stamtavle over Slægten Ravn fra den nordlige Del af Koldingegnen": en Slægtsbog med Slægtsregister, Tidsnoter, Portrætter, Biografier og Smaatræk samt gamle Breve og Papirer m.m.
1918. 376 sider, illustreret
Opstilling i folkebiblioteker:99.9 Ravn
Litteraturhenvisninger
Side 354-376: Navneregister

1309 Kirkebog 1906, folio 166, nummer 4, Almind, Brusk, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1310 Slægstbogen Ravn, I denne kilde anføres navnet Else Marie Jacobsdatter Sass, men i kirkebogen ved dåben er det blot Else Jacobsdatter Sass. Troværdighed: 2. Harbo, Jens Peter, "Stamtavle over Slægten Ravn fra den nordlige Del af Koldingegnen": en Slægtsbog med Slægtsregister, Tidsnoter, Portrætter, Biografier og Smaatræk samt gamle Breve og Papirer m.m.
1918. 376 sider, illustreret
Opstilling i folkebiblioteker:99.9 Ravn
Litteraturhenvisninger
Side 354-376: Navneregister

1311 Kirkebog 1830, side 41-42, nummer 6, Almind, Brusk, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1312 Kirkebog 1830, side 41-42, nummer 6, Almind, Brusk, Vejle Amt, I visse andre kilder anføres navnet Else Marie Jacobsdatter Sass, men her i kirkebogen ved dåben er det blot Else Jacobsdatter Sass. Troværdighed: 4. Faddere: _______ Christen Pedersen Sass [den sidste - kilden er meget utydelig].

1313 Kirkebog 1896, folio 224, nummer 1, Almind, Brusk, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1314 Kirkebog 1857, side 379-380, nummer 10, Almind, Brusk, Vejle Amt, Ifølge kirkebog ved hans dødsfald kan han tidligst være født i 1802. Endnu ikke fundet i kirkebog. Troværdighed: 3.

1315 Kirkebog 1802, side 62-63, nummer 10, Herslev, Brusk, Vejle Amt, Han er hjemmedøbt den 28. februar, så han må være født senest på denne dato. Troværdighed: 3.

1316 Kirkebog 1802, side 62-63, nummer 10, Herslev, Brusk, Vejle Amt, Troværdighed: 4. Han er hjemmedøbt 28. februar og ført til kirke 1. påskedag.

1317 Kirkebog 1857, side 379-380, nummer 10, Almind, Brusk, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1318 Kirkebog 1830, side 41-42, nummer 6, Almind, Brusk, Vejle Amt, Troværdighed: 2.

1319 Kirkebog 1770, side 92-93, nummer 10, Herslev, Brusk, Vejle Amt, Navn fremgår af kirkebog ved søns dåb. Troværdighed: 3.

1320 Kirkebog 1834, side 19-20, nummer 11, Almind, Brusk, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1321 Kirkebog 1835, side 219-220, nummer 1, Almind, Brusk, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1322 Kirkebog 1838, side 29-30, nummer 1, Almind, Brusk, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1323 Kirkebog 1838, side 29-30, nummer 1, Almind, Brusk, Vejle Amt, Faddere: ?. Troværdighed: 4.

1324 Kirkebog 1918, folio 280, nummer 3, Bække, Anst, Ribe Amt, Troværdighed: 4. "Rentier af Bække By"
"Sidste fælles Bopæl i Aspe[?]".

1325 Kirkebog 1918, folio 280, nummer 3, Bække, Anst, Ribe Amt, Troværdighed: 4.

1326 Kirkebog 1867, folio 361, nummer 3, Almind, Brusk, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1327 Kirkebog 1839, side 111-112, nummer 12, Almind, Brusk, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1328 Kirkebog 1903, folio 547, nummer 4, Harte, Brusk, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1329 Kirkebog 1825, side 7, nummer 21, Harte, Brusk, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1330 Slægstbogen Ravn, Denne kilde har ramt et helt år for sent. Troværdighed: 1. Harbo, Jens Peter, "Stamtavle over Slægten Ravn fra den nordlige Del af Koldingegnen": en Slægtsbog med Slægtsregister, Tidsnoter, Portrætter, Biografier og Smaatræk samt gamle Breve og Papirer m.m.
1918. 376 sider, illustreret
Opstilling i folkebiblioteker:99.9 Ravn
Litteraturhenvisninger
Side 354-376: Navneregister

1331 Kirkebog 1902, folio 486, nummer 5, Harte, Brusk, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1332 Kirkebog 1871, folio 371, nummer 7, Almind, Brusk, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1333 Slægstbogen Ravn, Kilden rammer et år ved siden af. Troværdighed: 1. Harbo, Jens Peter, "Stamtavle over Slægten Ravn fra den nordlige Del af Koldingegnen": en Slægtsbog med Slægtsregister, Tidsnoter, Portrætter, Biografier og Smaatræk samt gamle Breve og Papirer m.m.
1918. 376 sider, illustreret
Opstilling i folkebiblioteker:99.9 Ravn
Litteraturhenvisninger
Side 354-376: Navneregister

1334 Kirkebog 1842, side 121-122, nummer 10, Almind, Brusk, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1335 Kirkebog 1917, folio 228, nummer 8, Eltang, Brusk, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1336 Kirkebog 1844, side 264-265, nummer 8, Bjerning, Sønder Tyrstrup, Haderslev Amt, Troværdighed: 4.

1337 Kirkebog 1919, folio 195, nummer 2, Eltang, Brusk, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1338 Kirkebog 1876, folio 12, nummer 2, Gesten, Anst, Ribe Amt, Troværdighed: 4.

1339 Kirkebog 1846, side 25-26, nummer 5, Almind, Brusk, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1340 Kirkebog 1852, folio 50, nummer 5, Gesten, Anst, Ribe Amt, Troværdighed: 4.

1341 Kirkebog 1849, side 147-148, nummer 8, Almind, Brusk, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1342 Kirkebog 1850, side 409-410, nummer 3, Almind, Brusk, Vejle Amt, Troværdighed: 4. "Død af Tæring".

1343 Kirkebog 1850, side 409-410, nummer 3, Almind, Brusk, Vejle Amt, Troværdighed: 4.

1344 , Troværdighed: 4.

1345 Slægstbogen Ravn, Troværdighed: 2. Er maaske ham, der 1764 overtager Gaarden efter sin Fader, Christian Ravn, der er gammel og svagelig. Harbo, Jens Peter, "Stamtavle over Slægten Ravn fra den nordlige Del af Koldingegnen": en Slægtsbog med Slægtsregister, Tidsnoter, Portrætter, Biografier og Smaatræk samt gamle Breve og Papirer m.m.
1918. 376 sider, illustreret
Opstilling i folkebiblioteker:99.9 Ravn
Litteraturhenvisninger
Side 354-376: Navneregister

1346 Slægstbogen Ravn, Troværdighed: 1. Efter alt at dømme er følgende ogsaa med i Søskendflokken. Harbo, Jens Peter, "Stamtavle over Slægten Ravn fra den nordlige Del af Koldingegnen": en Slægtsbog med Slægtsregister, Tidsnoter, Portrætter, Biografier og Smaatræk samt gamle Breve og Papirer m.m.
1918. 376 sider, illustreret
Opstilling i folkebiblioteker:99.9 Ravn
Litteraturhenvisninger
Side 354-376: Navneregister

1347 17481025 Enesteministerialbog, Jordrup Sogn, Anst, Ribe Amt, folio 165, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17124392#165338,27776027

1348 Slægstbogen Ravn, Troværdighed: 2. d. som Barn.
Vistnok død inden Tyve- aarsalderen (c. 1790). Harbo, Jens Peter, "Stamtavle over Slægten Ravn fra den nordlige Del af Koldingegnen": en Slægtsbog med Slægtsregister, Tidsnoter, Portrætter, Biografier og Smaatræk samt gamle Breve og Papirer m.m.
1918. 376 sider, illustreret
Opstilling i folkebiblioteker:99.9 Ravn
Litteraturhenvisninger
Side 354-376: Navneregister

1349 Slægstbogen Ravn, Troværdighed: 2. Ingen Børn. Harbo, Jens Peter, "Stamtavle over Slægten Ravn fra den nordlige Del af Koldingegnen": en Slægtsbog med Slægtsregister, Tidsnoter, Portrætter, Biografier og Smaatræk samt gamle Breve og Papirer m.m.
1918. 376 sider, illustreret
Opstilling i folkebiblioteker:99.9 Ravn
Litteraturhenvisninger
Side 354-376: Navneregister

1350 Slægstbogen Ravn, Troværdighed: 2. d. som barn. Harbo, Jens Peter, "Stamtavle over Slægten Ravn fra den nordlige Del af Koldingegnen": en Slægtsbog med Slægtsregister, Tidsnoter, Portrætter, Biografier og Smaatræk samt gamle Breve og Papirer m.m.
1918. 376 sider, illustreret
Opstilling i folkebiblioteker:99.9 Ravn
Litteraturhenvisninger
Side 354-376: Navneregister

1351 Slægstbogen Ravn, Troværdighed: 2. Alm. kaldet Chr. Dons. Harbo, Jens Peter, "Stamtavle over Slægten Ravn fra den nordlige Del af Koldingegnen": en Slægtsbog med Slægtsregister, Tidsnoter, Portrætter, Biografier og Smaatræk samt gamle Breve og Papirer m.m.
1918. 376 sider, illustreret
Opstilling i folkebiblioteker:99.9 Ravn
Litteraturhenvisninger
Side 354-376: Navneregister

1352 Slægstbogen Ravn, Troværdighed: 2. død som Barn. Harbo, Jens Peter, "Stamtavle over Slægten Ravn fra den nordlige Del af Koldingegnen": en Slægtsbog med Slægtsregister, Tidsnoter, Portrætter, Biografier og Smaatræk samt gamle Breve og Papirer m.m.
1918. 376 sider, illustreret
Opstilling i folkebiblioteker:99.9 Ravn
Litteraturhenvisninger
Side 354-376: Navneregister

1353 Slægstbogen Ravn, Skønnet år for vielse. Troværdighed: 2. Harbo, Jens Peter, "Stamtavle over Slægten Ravn fra den nordlige Del af Koldingegnen": en Slægtsbog med Slægtsregister, Tidsnoter, Portrætter, Biografier og Smaatræk samt gamle Breve og Papirer m.m.
1918. 376 sider, illustreret
Opstilling i folkebiblioteker:99.9 Ravn
Litteraturhenvisninger
Side 354-376: Navneregister

1354 Slægstbogen Ravn, Troværdighed: 2. Petersbjerggaard. Harbo, Jens Peter, "Stamtavle over Slægten Ravn fra den nordlige Del af Koldingegnen": en Slægtsbog med Slægtsregister, Tidsnoter, Portrætter, Biografier og Smaatræk samt gamle Breve og Papirer m.m.
1918. 376 sider, illustreret
Opstilling i folkebiblioteker:99.9 Ravn
Litteraturhenvisninger
Side 354-376: Navneregister

1355 Slægstbogen Ravn, I Dons. Troværdighed: 2. Harbo, Jens Peter, "Stamtavle over Slægten Ravn fra den nordlige Del af Koldingegnen": en Slægtsbog med Slægtsregister, Tidsnoter, Portrætter, Biografier og Smaatræk samt gamle Breve og Papirer m.m.
1918. 376 sider, illustreret
Opstilling i folkebiblioteker:99.9 Ravn
Litteraturhenvisninger
Side 354-376: Navneregister

1356 Kontraministerialbog, Grejs, Nørvang, Vejle Amt, Copulerede 1826-1836, side 215-216 nr. 1, 1836-06-25, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=384409#384409,74084738

1357 18200910 Kontraministerialbog, Højen, Jerlev, Vejle Amt, Fødte Kvindekjøn 1815-1824, side 61-62, nr. 62, Navn findes ved datters dåb. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21619057#384910,74096931

1358 Enesteministerialbog 1750-1815, Højen, Jerlev, Vejle Amt, Foedte, folio 44, 1785-09-25, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=164971#164971,27709193

1359 Enesteministerialbog 1750-1815, Højen, Jerlev, Vejle Amt, Foedte, folio 44, 1785-09-25, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=164971#164971,27709193

1360 Kontraministerialbog, Doede Mandkjoen 1815-1824, Højen Sogn, Jerlev, Vejle Amt,,side 215-216, nr. 53, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=384907#384907,74096845

1361 Enesteministerialbog 1750-1815, Højen, Jerlev, Vejle Amt, Confirmerede, side 50, 1802-04-25, Hvis man kan stole helt på Lars Jensens alder, er det en lidt sen konfirmation. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
1st Søndag efter Paaske.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17124236#164971,27709252

1362 Enesteministerialbog 1747-1814, Øster Starup, Brusk, Vejle Amt, Fødte, folio 133, 1790-06-20, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=171911#171911,28864947

1363 Enesteministerialbog 1747-1814, Øster Starup, Brusk, Vejle Amt, Fødte, folio 133, 1790-06-20, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=171911#171911,28864947

1364 Kontraministerialbog, Døde Qvindekjøn 1849-1892, Højen Sogn, Jerlev, Vejle Amt, folio 465, nr. 1, 1863-01-17, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=384918#384918,74097331

1365 Kontraministerialbog 1922-1923, Vejle Sankt Nicolai, Brusk, Vejle Amt, Doede Mandkøn, folio 274, nr. 25, 1923-06-14, Identitet ifølge kirkebog ved mandens begravelse. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=171636#171636,28815725

1366 Kontraministerialbog 1835-1846, Øster Starup, Brusk, Vejle Amt, Fødte Kvindekiøn, side 142-143, Aagaard 11, 1845-06-24, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=385503#385503,74117678

1367 Kontraministerialbog 1835-1846, Øster Starup, Brusk, Vejle Amt, Døde Kvindekiøn, side 312-313, Aagaard 114-8, 1846-05-15, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=385505#385505,74117704

1368 Kontraministerialbog 1835-1846, Øster Starup, Brusk, Vejle Amt, Fødte Kvindekiøn, side 142-143, Aagaard 11, 1845-06-24, Endnu ikke lykkedes at tyde alle oplysninger. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=385503#385503,74117678

1369 Kontraministerialbog, Fødte Mandkiøn 1848-1869, side 9, nr. 11, 1852-10-14, Skibet, Tørrild, Vejle Amt, Denmark, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=384774#384774,74093180

1370 Kontraministerialbog, Gammelstrup, Fjends, Viborg, Døde Mandkøn 1917-1940, folio 157, nr. 2, 1921-10-10, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=162422#162422,27291545

1371 Kontraministerialbog, Gammelstrup, Fjends, Viborg, Døde Mandkøn 1917-1940, folio 157, nr. 2, 1921-10-10, Ifølge kirkebogen skifter AN 21/12 1905 navn til AN Vilstrup for at afspejle fødestedet. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=162422#162422,27291545

1372 Kontraministerialbog, Ødsted, Jerlev, Vejle, Fødte Mandkjøn 1838-1873, side 44-45, nr. 3, 1849-02-04, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=386731#386731,74142937

1373 Kontraministerialbog, Ødsted, Jerlev, Vejle, Døde Mandkjøn 1838-1873, side 16-17, nr. 6, 1849-03-04, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=386734#386734,74143044

1374 Kontraministerialbog, Ødsted, Jerlev, Vejle, Fødte Mandkjøn 1838-1873, side 44-45, nr. 3, 1849-02-04, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
"Holdt af Gaardmd. Søren Holgersens Kone af Ammitsbøll,
Gaardmand Anders Laursen og
Søren madsen begge af Am.bøll".
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=386731#386731,74142937

1375 Kontraministerialbog, Ødsted, Jerlev, Vejle Amt, Fødte Qvindekjøn 1838-1872, 1850-04-21, side 40-41, nr. 1, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=386736#386736,74143181

1376 Kontraministerialbog, Tjæreby, Vester Flakkebjerg, Sorø Amt, Døde Kvindekøn 1923-1943, 1930-01-18, folio 222, nr. 1, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Se https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=157626#157626,26449322

1377 Kontraministerialbog, Ødsted, Jerlev, Vejle Amt, Fødte Qvindekjøn 1838-1872, 1850-04-21, side 40-41, nr. 1, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
"Fadderne.
Holdt af Maren Madr.datter af Ammitsbøll,
Gaardejer Jørgen Thomsen af Ødsted,
Huusmand Knud Nielsen af Vorck".
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=386736#386736,74143181

1378 Enesteministerialbog, Jetsmark, Hvetbo, Hjørring Amt 1709-1781, Copulerede, 1732-01-16, folio 13,1, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=165307#165307,27769901

1379 Enesteministerialbog, Jetsmark, Hvetbo, Hjørring Amt 1709-1781, Copulerede, 1739-11-16, folio 17,1, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=165307#165307,27769905

1380 Enesteministerialbog, Jetsmark, Hvetbo, Hjørring Amt 1709-1781, Dåb, 1748-01-07, side 85, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3. Fundet i forbindelse med søns dåb.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=165307#165307,27769973

1381 Enesteministerialbog, Jetsmark, Hvetbo, Hjoerring Amt 1646-1708, Daab, 1706-08-29, folio 119,2, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=165305#165305,27769668

1382 Enesteministerialbog, Jetsmark, Hvetbo, Hjoerring Amt 1646-1708, Daab, 1706-08-29, folio 119,2, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Et bud på fadderne: Drejer Konen, Christen Jensen i Bundgrd, Niels Pedersen i Siøborg, Anders Rod Soldat.
Forældrene: Peder Rod i Sÿnderbÿ og Hustrue.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=165305#165305,27769668

1383 Enesteministerialbog, Jetsmark, Hvetbo, Hjørring Amt 1709-1781, Døde, 1776-10-06, folio 170,1, Dødsdato er estimeret. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 1.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=165307#165307,27770021

1384 Enesteministerialbog, Jetsmark, Hvetbo, Hjørring Amt 1709-1781, Døde, 1776-10-06, folio 170,1, Alder er anført som 53 år. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 1.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=165307#165307,27770021

1385 Enesteministerialbog, Jetsmark, Hvetbo, Hjørring Amt 1709-1781, Dåb, 1748-01-07, side 85, Han er opført som Jeppe Roed ved sin søns dåb. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=165307#165307,27769973

1386 O. Vald. Vedsted, "En Thorgårdslægt fra Åby sogn i Vendsyssel" (Samlet af O. Vald. Vedsted.
Korrektur læst af lærer Bent Frost Vedsted, Vesløs.
Ellen og Niels Jepsen i Thorngård og deres efterslægt i 6 linier: Ulhomslægten, Fruehusslægten, Vedstedslægten, Sct. Olaislægten, Kåsslægten, Hwetsslægten.
Thrigesvej 10, Herning, O. Vald. Vedsted
1970.
TryK Werner Christensens Bogtrykkeri, Herning.), Side 9. Arkiv: Det Kongelige Bibliotek. Troværdighed: 2. Der findes ikke yderligere identifikation af bogen bortset fra, at den var hjemlånt fra Det Kongelige Bibliotek.
Kilden findes ikke online.

1387 Enesteministerialbog, Jetsmark, Hvetbo, Hjørring Amt 1709-1781, Døde, 1738-04-06, folio 155,2, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2. Anslået ud fra kirkebogs oplysning om alder ved død.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=165307#165307,27770008

1388 Enesteministerialbog, Jetsmark, Hvetbo, Hjørring Amt 1709-1781, Døde, 1738-04-06, folio 155,2, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2. Anslået.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=165307#165307,27770008

1389 Enesteministerialbog, Jetsmark, Hvetbo, Hjørring Amt 1709-1781, Døde, 1738-04-06, folio 155,2, Ingen garanti for kildens entydighed. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=165307#165307,27770008

1390 Kontraministerialbog, Skibet, Tørrild, Vejle Amt, Copulerede 1870-1887, side 177 nr. 6, 1879-09-19, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4. Hvem forloverne ere.
Gmd. Niels Kristensen af Vilstrup.
Gmd. Jens Pedersen Jensen, Vork.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=397467#397467,74436294

1391 Kontraministerialbog, Fødte Qvindekiøn 1848-1869, folio 76, nr. 16, 1855-07-01, Skibet, Tørrild, Vejle Amt, Denmark, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=384779#384779,74093372

1392 Kontraministerialbog, Fødte Qvindekiøn 1848-1869, folio 76, nr. 16, 1855-07-01, Skibet, Tørrild, Vejle Amt, Denmark, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
"Gaardmand Anders Pedersens Hustru i Smidstrup bar barnet, Huusmanden Jens Thor Nielsen af Vilstrup Mark, og Jens Madsen af Ødsted Mark samt Ungkarl Jens Larsen fra Horslev[?] var faddere".
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=384779#384779,74093372

1393 Kontraministerialbog, Egtved, Jerlev, Vejle, Fødte Mandkjøn 1838-1865, side 68-69, nr. 328, 1847-04-30, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde =>
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=386710#386710,74142029
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=386710#386710,74142031

1394 Kontraministerialbog, Egtved, Jerlev, Vejle, Fødte Mandkjøn 1838-1865, side 68-69, nr. 328, 1847-04-30, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2. Forældrenes Navm, Stand, Haandtering og Bopæl.
Gmd. Peder Jensen og Hustru Mette Johanne Sørensdatter af Vorkmark.

Faddernes Navn, Stand og Opholdssted.
Gmd. Chisten Jensens Hustru af Vork,
Pigen Mette Kirstine Jensdatter ibid,
Gmd. Mads Jepsen, Vorkmark.
.
Kilde =>
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=386710#386710,74142029
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=386710#386710,74142031

1395 Kontraministerialbog, Fødte Mandkiøn 1848-1869, side 9, nr. 11, 1852-10-14, Skibet, Tørrild, Vejle Amt, Denmark, Navnet fremgår af kirkebogen i forbindelse med begravelsen af ægtefællen. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=384774#384774,74093180

1396 Kontraministerialbog, Tilsted, Hundborg, Thisted Amt, Ægteviede 1892-1931, side 240, nr. 1, 1921-03-25, Ifølge kirkebogen ved datterens vielse. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=170435#170435,28617184

1397 Kontraministerialbog, Tilsted, Hundborg, Thisted Amt, Ægteviede 1892-1931, side 240, nr. 1, 1921-03-25, Ifølge kirkebog ved datters vielse. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=170435#170435,28617184

1398 Kontraministerialbog, Tilsted, Hundborg, Thisted Amt, Ægteviede 1892-1931, side 240, nr. 1, 1921-03-25, Ifølge kirkebogen ved datters vielse. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=170435#170435,28617184

1399 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org). Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 3;
https://www.familysearch.org/tree/person/LYQX-VZ1

1400 Folketaelling 18900201, Optaellingsliste No. 18a, Hovedliste 3, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=58425#58425,12124232

1401 Kontraministerialbog, Hellig Kors, Sokkelund, Københavns Amt, Fødte Mandkøn 1904-1911, side 135, nr. 102, 1907-09-01, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=150990#150990,25048640

1402 Kontraministerialbog, Skibet, Tørrild, Vejle Amt, Fødte Kvindekjøn 1888-1891, side 89, nr. 1, 1891-01-07, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
"En dødfødt Pige".
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17126380#169136,28400257

1403 Kontraministerialbog, Skibet, Tørrild, Vejle Amt, Døde Kvindekjøn 1888-1891, side 362 nr. 1, 1891-01-07, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17126380#169136,28400297

1404 Enesteministerialbog 1793-1815, Ødsted, Jerlev, Vejle Amt, Copulerede, folio 71, 1808-02-20, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=173655#173655,29219951

1405 Enesteministerialbog, Ødsted, Jerlev, Vejle, Fødte Børn 1791-1815, folio 21, Navn fundet ved søns dåb. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17128584#200821,38028290

1406 Enesteministerialbog 1732-1793, Ødsted, Jerlev, Vejle, Fødte, folio 90, 1781-04-16, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=173652#173652,29219778

1407 Enesteministerialbog 1732-1793, Ødsted, Jerlev, Vejle, Fødte, folio 90, 1781-04-16, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=173652#173652,29219778

1408 Kontraministerialbog, Ødsted, Jerlev, Vejle, Døde Mandkiøn 1838-1873, side 8-9, nr. 8, 1842-10-09, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=386734#386734,74143040

1409 Enesteministerialbog 1732-1793, Ødsted, Jerlev, Vejle Amt, Fødte, folio 79, 1772-05-10, Fødselsdato fremgår ikke af kirkebogen. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=173652#173652,29219767

1410 Enesteministerialbog 1732-1793, Ødsted, Jerlev, Vejle Amt, Fødte, folio 79, 1772-05-10, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=173652#173652,29219767

1411 Kontraministerialbog, Ødsted, Jerlev, Vejle, Døde Kvindekiøn 1838-1873, side 64-65, nr. 9, 1840-08-06, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=386738#386738,74143260

1412 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org : accessed 13 Jan 2022), entry for Christen Christensen, person ID KZPG-B9M. Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 2.

1413 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org : accessed 13 Jan 2022), entry for Mette Knudsdatter, person ID LRJG-8HJ. Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 2.

1414 Personlige oplysninger, Navn er afledt af søns efternavn. Troværdighed: 2.

1415 Kontraministerialbog, Egtved, Jerlev, Vejle, Fødte Mandkjøn 1838-1865, side 68-69, nr. 328, 1847-04-30, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2. Navn fra søns dåb.
Kilde =>
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=386710#386710,74142029
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=386710#386710,74142031

1416 Kontraministerialbog, Egtved, Jerlev, Vejle, Fødte Mandkjøn 1838-1865, side 68-69, nr. 328, 1847-04-30, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2. Navn fra søns dåb.
.
Kilde =>
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=386710#386710,74142029
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=386710#386710,74142031

1417 Genarps kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13106/C I/4 (1792-1838), bildid: C0064923_00178, sida 340, Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 4.
Kilde => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0064923_00178

1418 Lunds domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13254/C I/3 (1746-1772), bildid: C0067251_00406, sida 656, Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 4.
Kilde => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0067251_00406#?cv=405&xywh=2601%2C-333%2C3006%2C1992

1419 Lunds domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13254/C I/3 (1746-1772), bildid: C0067251_00406, sida 656, Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 2.
Kilde => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0067251_00406#?cv=405&xywh=2601%2C-333%2C3006%2C1992

1420 Veberöds kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13444/C I/1 (1770-1799), bildid: C0070168_00139, sida 124, Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 4.
Kilde => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0070168_00139

1421 "geni.com", Kilde => https://www.geni.com/people/Bengta-Maria-Malmstr%C3%B6m/6000000085122199958?through=6000000085122268827. Troværdighed: 2. Hjemmesiden www.geni.com

1422 "geni.com", Usikkerhed om hendes efternavn, der måske kan være Larsdotter. Kilde => https://www.geni.com/people/Bengta-Maria-Malmstr%C3%B6m/6000000085122199958?through=6000000085122268827. Troværdighed: 2. Hjemmesiden www.geni.com

1423 "geni.com", Kilde => https://www.geni.com/people/P%C3%A5hl-J%C3%B6nsson/6000000085121275984?through=6000000085122268827. Troværdighed: 2. Hjemmesiden www.geni.com

1424 "geni.com", Kilde => https://www.geni.com/people/Carna-Andersdotter/6000000085122340821?through=6000000085121275984. Troværdighed: 2. Hjemmesiden www.geni.com

1425 "geni.com", Kilde => https://www.geni.com/people/Anders-M%C3%A5nsson/6000000085122012992?through=6000000085122340821. Troværdighed: 2. Hjemmesiden www.geni.com

1426 "geni.com", https://www.geni.com/people/Thora-M%C3%A5nsdotter/6000000085121771092?through=6000000085122012992. Troværdighed: 2. Hjemmesiden www.geni.com

1427 "geni.com", Kilde => https://www.geni.com/people/Thora-M%C3%A5nsdotter/6000000085121771092?through=6000000085122012992. Troværdighed: 2. Hjemmesiden www.geni.com

1428 Enesteministerialbog, Jetsmark, Hvetbo, Hjoerring Amt 1646-1708, Daab, 1706-08-29, folio 119,2, Navn fundet ved søns dåb. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=165305#165305,27769668

1429 Enesteministerialbog, Jetsmark, Hvetbo, Hjørring Amt 1646-1708, Dåb, 1664-04-24, folio 48,2, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=165305#165305,27769596

1430 Enesteministerialbog, Jetsmark, Hvetbo, Hjørring Amt 1709-1781, Døde, 1744-08-16, folio 158,1, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=165307#165307,27770010

1431 Enesteministerialbog, Jetsmark, Hvetbo, Hjørring Amt 1709-1781, Døde, 1744-08-16, folio 158,1, Her er hans navn opført som Peder Roed. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=165307#165307,27770010

1432 Enesteministerialbog, Jetsmark, Hvetbo, Hjørring Amt 1709-1781, Døde, 1744-08-16, folio 158,1, Her ved begravelsen er hans navn opført som Peder Roed. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=165307#165307,27770010

1433 Enesteministerialbog, Ingstrup, Hvetbo, Hjørring Amt 1646-1739, Fød, 1662-05-19, folio 58,2, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=165144#165144,27742384

1434 O. Vald. Vedsted, "En Thorgårdslægt fra Åby sogn i Vendsyssel" (Samlet af O. Vald. Vedsted.
Korrektur læst af lærer Bent Frost Vedsted, Vesløs.
Ellen og Niels Jepsen i Thorngård og deres efterslægt i 6 linier: Ulhomslægten, Fruehusslægten, Vedstedslægten, Sct. Olaislægten, Kåsslægten, Hwetsslægten.
Thrigesvej 10, Herning, O. Vald. Vedsted
1970.
TryK Werner Christensens Bogtrykkeri, Herning.), Side 9. Der hersker uenighed om efternavnet. Arkiv: Det Kongelige Bibliotek. Troværdighed: 1. Der findes ikke yderligere identifikation af bogen bortset fra, at den var hjemlånt fra Det Kongelige Bibliotek.
Kilden findes ikke online.

1435 O. Vald. Vedsted, "En Thorgårdslægt fra Åby sogn i Vendsyssel" (Samlet af O. Vald. Vedsted.
Korrektur læst af lærer Bent Frost Vedsted, Vesløs.
Ellen og Niels Jepsen i Thorngård og deres efterslægt i 6 linier: Ulhomslægten, Fruehusslægten, Vedstedslægten, Sct. Olaislægten, Kåsslægten, Hwetsslægten.
Thrigesvej 10, Herning, O. Vald. Vedsted
1970.
TryK Werner Christensens Bogtrykkeri, Herning.), Side 1. Arkiv: Det Kongelige Bibliotek. Troværdighed: 2. Der findes ikke yderligere identifikation af bogen bortset fra, at den var hjemlånt fra Det Kongelige Bibliotek.
Kilden findes ikke online.

1436 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org); https://www.familysearch.org/tree/person/details/L41Z-3LQ. Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 1.

1437 Enesteministerialbog, Jetsmark, Hvetbo, Hjørring Amt 1709-1781, Dåb, 1733-03-08, folio 58,1, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=165307#165307,27769946

1438 Enesteministerialbog, Jetsmark, Hvetbo, Hjørring Amt 1709-1781, Dåb, 1733-03-08, folio 58,1, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=165307#165307,27769946

1439 Enesteministerialbog, Jetsmark, Hvetbo, Hjørring Amt 1709-1781, Dåb, 1736-07-29, folio 65,1, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=165307#165307,27769953

1440 Enesteministerialbog, Jetsmark, Hvetbo, Hjørring Amt 1709-1781, Dåb, 1736-07-29, folio 65,1, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=165307#165307,27769953

1441 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org); https://www.familysearch.org/tree/person/details/LHHJ-KYX. Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 2.

1442 Enesteministerialbog, Jetsmark, Hvetbo, Hjørring Amt 1646-1740, Dåb, 1700-13-13, folio 73,1, Fødselsdatokan ikke bestemmes nøjagtigt, da den ikke fremgår af kirkebogen. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=165306#165306,27769787

1443 Enesteministerialbog, Jetsmark, Hvetbo, Hjørring Amt 1646-1740, Dåb, 1700-13-13, folio 73,1, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=165306#165306,27769787

1444 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org); https://www.familysearch.org/tree/person/details/LHH6-XNN. Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 2.

1445 Enesteministerialbog, Jetsmark, Hvetbo, Hjørring Amt 1646-1740, Dåb, 1703-02-05, folio 77,1, Anslået ud fra kirkebogen - kan evt. være ultimo 1702. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=165306#165306,27769791

1446 Enesteministerialbog, Jetsmark, Hvetbo, Hjørring Amt 1646-1740, Dåb, 1703-02-05, folio 77,1, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=165306#165306,27769791

1447 Enesteministerialbog, Jetsmark, Hvetbo, Hjørring Amt 1646-1740, Døde, 1704-12-21, folio 170,2, Anslået ud fra kirkebogen. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=165306#165306,27769884

1448 Enesteministerialbog, Jetsmark, Hvetbo, Hjørring Amt 1646-1740, Døde, 1704-12-21, folio 170,2, Meget svært at læse denne beskadigede kirkebog. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=165306#165306,27769884

1449 Enesteministerialbog, Jetsmark, Hvetbo, Hjørring Amt 1646-1740, Døde, 1704-12-21, folio 170,2, Flere mener at kunne tyde, at der står, at han døde af kopper. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=165306#165306,27769884

1450 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org); https://www.familysearch.org/tree/person/details/L653-37D. Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 2.

1451 Enesteministerialbog, Jetsmark, Hvetbo, Hjørring Amt 1709-1781, Dåb, 1741-04-16, folio 72,1, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4. Død.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=165307#165307,27769960

1452 Enesteministerialbog, Jetsmark, Hvetbo, Hjørring Amt 1709-1781, Dåb, 1741-04-16, folio 72,1, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=165307#165307,27769960

1453 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org); https://www.familysearch.org/tree/person/details/L653-37D. Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 2; Død under fødslen

1454 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org); https://www.familysearch.org/tree/person/details/G73F-YYM. Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 1; Mangler detaljer om ægteskabet.

1455 Enesteministerialbog, Jetsmark, Hvetbo, Hjørring Amt 1709-1781, Dåb, 1742-08-05, folio 73,2, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=165307#165307,27769962

1456 Enesteministerialbog, Jetsmark, Hvetbo, Hjørring Amt 1709-1781, Dåb, 1742-08-05, folio 73,2, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=165307#165307,27769962

1457 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org); https://www.familysearch.org/tree/person/details/G73F-YYM. Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 2.

1458 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org); https://www.familysearch.org/tree/person/details/KK12-46Y. Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 1.

1459 Enesteministerialbog, Jetsmark, Hvetbo, Hørring Amt 1709-1781, Dåb, 1745-01-06, folio 79,1, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=165307#165307,27769967

1460 Enesteministerialbog, Jetsmark, Hvetbo, Hørring Amt 1709-1781, Dåb, 1745-01-06, folio 79,1, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=165307#165307,27769967

1461 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org); https://www.familysearch.org/tree/person/details/KK12-46Y. Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 2; Mangler en original kilde.

1462 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org); https://www.familysearch.org/tree/person/KK12-CL6. Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 2; Anslået.

1463 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org); https://www.familysearch.org/tree/person/details/KK12-CL6. Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 2.

1464 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org); https://www.familysearch.org/tree/person/details/KK12-CL6. Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 2; Anslået

1465 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org); https://www.familysearch.org/tree/person/details/K23Q-L2K. Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 2.

1466 Enesteministerialbog, Jetsmark, Hvetbo, Hjørring Amt 1709-1781, Dåb, 1750-05-07, folio 89,1, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=165307#165307,27769977

1467 Enesteministerialbog, Jetsmark, Hvetbo, Hjørring Amt 1709-1781, Dåb, 1750-05-07, folio 89,1, Anslået dato. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=165307#165307,27769977

1468 Enesteministerialbog, Jetsmark, Hvetbo, Hjørring Amt 1709-1781, Dåb, 1750-05-07, folio 89,1, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=165307#165307,27769977

1469 Kontraministerialbog, Jetsmark, Hvetbo, Hjørring Amt 1815-1830, Døde Qvindekiøn, 1828-08-10, Side 213, nr. 10, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=411716#411716,75955757

1470 Kontraministerialbog, Jetsmark, Hvetbo, Hjørring Amt 1815-1830, Døde Qvindekiøn, 1828-08-10, Side 213, nr. 10, "Fattiglem i Sønderbye Fattishus". "80 år". Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=411716#411716,75955757

1471 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org); https://www.familysearch.org/tree/person/KPQ4-NRZ. Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 2.

1472 Enesteministerialbog, Aaby, Kær, Hjørring Amt 1724-1815, Copulerede, 1779-10-19, folio 23,1, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=172908#172908,29031864

1473 Enesteministerialbog, Jetsmark, Hvetbo, Hjørring Amt 1709-1781, Dåb, 1753-02-11, folio 92,2, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=165307#165307,27769981

1474 Enesteministerialbog, Jetsmark, Hvetbo, Hjørring Amt 1709-1781, Dåb, 1753-02-11, folio 92,2, Anslået år; kan være ultimo 1752. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=165307#165307,27769981

1475 Enesteministerialbog, Jetsmark, Hvetbo, Hjørring Amt 1709-1781, Dåb, 1753-02-11, folio 92,2, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=165307#165307,27769981

1476 Kontraministerialbog, Jetsmark, Hvetbo, Hjørring Amt 1831-1843, Døde Qvindekiøn, 1834-03-23, Side 295, nr. 4, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=411725#411725,75956029

1477 Kontraministerialbog, Jetsmark, Hvetbo, Hjørring Amt 1831-1843, Døde Qvindekiøn, 1834-03-23, Side 295, nr. 4, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3. "Aftægtskone i Walholm".
"82½ Aar".
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=411725#411725,75956029

1478 Enesteministerialbog, Åby, Kær, Hjørring Amt 1724-1815, Dåb, 1757-01-02, folio 108,1, Anslået. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=172908#172908,29031952

1479 Enesteministerialbog, Åby, Kær, Hjørring Amt 1724-1815, Dåb, 1757-01-02, folio 108,1, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4. Circumcif ~ søndag mellem nytår og helligtrekonger.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=172908#172908,29031952

1480 Enesteministerialbog, Åby, Kær, Hjørring Amt 1724-1815, Død, 1812-07-19, folio 154,1, Anslået. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=172908#172908,29032000

1481 Enesteministerialbog, Åby, Kær, Hjørring Amt 1724-1815, Død, 1812-07-19, folio 154,1, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=172908#172908,29032000

1482 Enesteministerialbog, Jetsmark, Hvetbo, Hjørring Amt 1781-1814, Copulerede, 1798-04-10, folio 97,1, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=165309#165309,27770115

1483 Enesteministerialbog, Jetsmark, Hvetbo, Hjørring Amt 1709-1781, Dåb, 1756-12-27, folio 97,2, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=165307#165307,27769986

1484 Enesteministerialbog, Jetsmark, Hvetbo, Hjørring Amt 1709-1781, Dåb, 1756-12-27, folio 97,2, Anslået år. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=165307#165307,27769986

1485 Enesteministerialbog, Jetsmark, Hvetbo, Hjørring Amt 1709-1781, Dåb, 1756-12-27, folio 97,2, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=165307#165307,27769986

1486 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org); https://www.familysearch.org/tree/person/details/K29N-3YT. Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 1; Ingen henvisning til officiel kilde.

1487 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org); https://www.familysearch.org/tree/person/details/K29N-3TF. Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 2.

1488 Enesteministerialbog, Aaby, Kær, Hjørring Amt 1724-1815, Copulerede, 1779-10-19, folio 23,1, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=172908#172908,29031864

1489 Enesteministerialbog, Åby, Kær, Hjørring Amt 1724-1815, Dåb, 1757-01-02, folio 108,1, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=172908#172908,29031952

1490 Enesteministerialbog, Jetsmark, Hvetbo, Hjørring Amt 1781-1814, Copulerede, 1798-04-10, folio 97,1, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=165309#165309,27770115

1491 Personlige oplysninger, Fornavnet er baseret på, at sønnens efternavn et et patronym.. Roed har muligvis også været anvendt i en eller anden form. Troværdighed: 2.

1492 Enesteministerialbog, Engum, Hatting, Vejle Amt 1705-1758, Copulerede, 1737-07-27, folio 31,1, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=161411#161411,27116028

1493 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org); https://www.familysearch.org/tree/person/details/L9G2-SW4. Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 2.

1494 Enesteministerialbog, Engum, Hatting, Vejle Amt 1705-1758, Daab, 1715-03-03, folio 58,1, Anslået tidspunkt. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=161411#161411,27116052

1495 Enesteministerialbog, Engum, Hatting, Vejle Amt 1705-1758, Daab, 1715-03-03, folio 58,1, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3. "d. 3die Fastelavns Søndag var til Daab Søren Sørensens Fisker ved Stranden liden Søn kaldet Peder, fremholt af Mad. Karen Pedersdatter Fadeburs pige paa Tiirsbeck, faddere vare, Jens Sørensen fra Ofver Askberg og Jens Sørensen i neder Askberg, Karen Andersdatter ibd.".
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=161411#161411,27116052

1496 Enesteministerialbog, Gauerslund, Holmans, Vejle Amt 1790-1814, Døde, 1798-05-20, side 266, Anslået tidspunkt. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=162453#162453,27296170

1497 Enesteministerialbog, Gauerslund, Holmans, Vejle Amt 1790-1814, Døde, 1798-05-20, side 266, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=162453#162453,27296170

1498 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org); https://www.familysearch.org/tree/person/details/L9G2-W9W. Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 1.

1499 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org); https://www.familysearch.org/tree/person/details/L9G2-W9W. Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 2.

1500 Kontraministerialbog, Torslev, Dronninglund, Hjørring Amt 1814-1860, Fødte Mandkiøn, 1827-07-11, Side 38, nr. 216, Navn opført ved søns dåb. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=410639#410639,75925290

1501 Kontraministerialbog, Torslev, Dronninglund, Hjørring Amt 1814-1860, Fødte Mandkiøn, 1827-07-11, Side 38, nr. 216, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=410639#410639,75925290

1502 Berga kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SEVALA00029C7 (1873-1894), bildid A0009689_00138, sida 271, Fundet ved datters dåb. Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 2.
Link => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0009689_00138#?c=&m=&s=&cv=137&xywh=-246%2C1239%2C3218%2C2133

1503 Berga kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00029/A I/22 (1891-1899), bildid: C0024202_00122, sida 108, Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 3.
Link => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0024202_00122#?c=&m=&s=&cv=121&xywh=-1044%2C467%2C9273%2C5196

1504 Berga kyrkoarkiv, Församlingsböcker. Bunden serie, SE/VALA/00029/A II a/5 (1928-1938), bildid: 80006903_00115, sida 93, Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 2.
Link => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/80006903_00115

1505 Berga kyrkoarkiv, Församlingsböcker. Bunden serie, SE/VALA/00029/A II a/5 (1928-1938), bildid: 80006903_00115, sida 93, Der står, hvornår manden blev enkemand. Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 2.
Link => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/80006903_00115

1506 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org); https://www.familysearch.org/tree/person/details/L6RP-FKT. Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 2.

1507 Find A Grave, Eva Agnete Larsen, Arkiv: Find A Grave. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.findagrave.com/memorial/48389644/eva-agnete-sims

1508 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org); https://www.familysearch.org/tree/person/details/L6RP-FCT. Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 2.

1509 Find A Grave, Charles Williams Sims, Arkiv: Find A Grave. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.findagrave.com/memorial/45144432/charles-william-sims

1510 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org); https://www.familysearch.org/tree/person/details/L1TW-3F8. Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 2.

1511 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org); https://www.familysearch.org/tree/person/details/G4T2-1JY. Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 2.

1512 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org); https://www.familysearch.org/tree/person/details/L1T7-177. Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 2.

1513 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org); https://www.familysearch.org/tree/person/details/L1T7-177. Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 4.

1514 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org); https://www.familysearch.org/tree/person/details/L1TW-WP1. Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 2.

1515 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org); https://www.familysearch.org/tree/person/details/GQF7-GHT. Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 2.

1516 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org); https://www.familysearch.org/tree/person/details/L1YS-WMF. Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 1; Jeg tvivler på, at efternavnet skal være Kristensen. Skal nok som hendes søskende være Christensen.

1517 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org); https://www.familysearch.org/tree/person/details/L1YS-WMF. Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 1.

1518 Personlige papirer, Fra slægtning, Michael Holm. https://www.myheritage.dk/site-349448171/holm. Troværdighed: 2.

1519 Kontraministerialbog, Hørdum, Hassing, Thisted Amt, Fødte Mandkøn 1939-1950, folio 5, nr. 10, 1940-10-27, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=165035#165035,27721681

1520 Poul Rudolf Kirkegaard Christensen [1061], gravsten, Grindsted, Arkiv: dk-gravsten.dk. Troværdighed: 3. Gravstenen kan ikke opfattes som autoriseret dokumentation af, at dette var hans navn ved hans død. Grindsted Sønder Kirkegård.
Slavs herred. Ribe amt.

1521 Poul Rudolf Kirkegaard Christensen [1061], gravsten, Grindsted, Dokumenterer ikke begravelses-/bisættelsesdatoen. Arkiv: dk-gravsten.dk. Troværdighed: 3. Grindsted Sønder Kirkegård.
Slavs herred. Ribe amt.

1522 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org); https://www.familysearch.org/tree/person/details/G9QS-X3W. Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 2.

1523 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org); https://www.familysearch.org/tree/person/details/G9QS-X2Y. Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 2.

1524 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org); https://www.familysearch.org/tree/person/details/G9Q9-1PC. Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 2.

1525 MyHeritage, Kilde => https://www.myheritage.dk/person-1500166_1172049801_1172049801/else-marie-sims. Arkiv: MyHeritage. Troværdighed: 2.

1526 MyHeritage, Kilde => https://www.myheritage.dk/person-1500167_1172049801_1172049801/nancy-ann-sims. Arkiv: MyHeritage. Troværdighed: 2.

1527 Kontraministerialbog, Darum, Gørding, Ribe Amt, Fødte Qvindekiøn, 1888-1891, folio 101, nr. 2, 1889-05-12, Navn fremkom ved datters dåb. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=160857#160857,27032261

1528 Kontraministerialbog, Darum, Gørding, Ribe Amt, Fødte Qvindekiøn, 1888-1891, folio 101, nr. 2, 1889-05-12, Fødselsår skønnet ud fra oplysninger om alder ved datters dåb. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=160857#160857,27032261

1529 Kontraministerialbog, Hammershøj, Sønderlyng, Viborg Amt, Copulerede, 1855-1890, side 288-289, nr. 1, 1878-10-03, Oplysning fra kirkebog ved vielse. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=363262#363262,70585241

1530 Kontraministerialbog, Vollerslev, Bjæverskov, Præstø Amt, Fødte Kvindekøn, 1814-1837, side 43-44, nr. 6, 1815-09-03,
Skulle kirkebogen tages bogstaveligt, er hendes efternavn Frederichsdatter, men det må være en skrivefejl. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=442137#442137,79796446

1531 Kontraministerialbog, Vollerslev, Bjæverskov, Præstø Amt, Fødte Qvindekiøn, 1838-1861, folio 38, nr. 1, 1841-02-27, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=442138#442138,79796468

1532 Kontraministerialbog, Vollerslev, Bjæverskov, Præstø Amt, Fødte Qvindekiøn, 1838-1861, folio 38, nr. 1, 1841-02-27, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Forældre: Fruentimmer Dorthea Frederiksdatter til huse hos husmand Lars Christensen i Møllehuset. Barnefader tjenestekarl Jens Christian Møgelvang af Syv sogn.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=442138#442138,79796468

1533 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org), person ID 218N-3VZ. Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 2.

1534 Kontraministerialbog, Frederikshavn, Horns, Hjoerring Amt, Copulerede, 1856-1884, folio 280, nr. 4, 1881-07-27, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3. "Borgerlig Viede i Frederikshavn".
"Medlem af Brødre Menigheden".
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=416798#416798,76638172

1535 Kontraministerialbog, Mosbjerg, Horns, Hjørring Amt, Fødte Qvindekiøn, 1856-1884, folio 93, nr. 23, 1860-04-05, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=416795#416795,76637985

1536 Kontraministerialbog, Råbjerg, Horns, Hjørring Amt, Fødte Mandkjøn, 1854-1879, folio 9, nr. 16, 1857-12-15, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=409528#409528,75896244

1537 Kontraministerialbog, Mosbjerg, Horns, Hjørring Amt, Fødte Mandkjøn, 1884-1891, folio 8, nr. 20, 1885-12-27, Ved dåben er farens efternavn nu Lassen ligesom barnets. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=416801#416801,76638238

1538 Kontraministerialbog, Mosbjerg, Horns, Hjoerring Amt, Foedte Kvindekjoen, 1884-1891, folio 85, nr. 20, 1885-12-27, Ved dåben er farens efternavn nu Lassen ligesom barnets. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=416802#416802,76638262

1539 Kontraministerialbog, Mosbjerg, Horns, Hjørring Amt, Fødte Qvindekiøn, 1856-1884, folio 157, nr. 5, 1882-02-25, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=416795#416795,76638049

1540 Kontraministerialbog, Mosbjerg, Horns, Hjørring Amt, Fødte Qvindekiøn, 1856-1884, folio 157, nr. 5, 1882-02-25, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kun "Navngivet".
Selv om faren hedder Larsen, ser hun ud til at blive navngivet Lassen. Faren står her stadig med efternavnet Larsen.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=416795#416795,76638049

1541 Kontraministerialbog, Mosbjerg, Horns, Hjoerring Amt, Foedte Kvindekjoen, 1884-1891, folio 85, nr. 20, 1885-12-27, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=416802#416802,76638262

1542 Kontraministerialbog, Mosbjerg, Horns, Hjoerring Amt, Foedte Kvindekjoen, 1884-1891, folio 85, nr. 20, 1885-12-27, Dåb i kirken. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Selv om faren hedder Larsen, ser hun ud til at blive navngivet Lassen. Interessant nok står der nu også Lassen som farens efternavn.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=416802#416802,76638262

1543 Kontraministerialbog, Mosbjerg, Horns, Hjørring Amt, Fødte Mandkjøn, 1884-1891, folio 8, nr. 20, 1885-12-27, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=416801#416801,76638238

1544 Kontraministerialbog, Mosbjerg, Horns, Hjørring Amt, Fødte Mandkjøn, 1884-1891, folio 8, nr. 20, 1885-12-27, Dåb i kirken. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Selv om faren hedder Larsen, ser han ud til at blive navngivet Lassen. Interessant nok står der nu også Lassen som farens efternavn.
.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=416801#416801,76638238

1545 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org); https://www.familysearch.org/tree/person/LRMM-R2S. Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 2.

1546 Kontraministerialbog, Vokslev, Hornum, Ålborg Amt, Fødte Kvindekøn, 1919-1933, folio 64, nr. 16, 1919-09-23, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=172606#172606,28979721

1547 Kontraministerialbog, Mosbjerg, Horns, Hjørring Amt, Copulerede, 1856-1884, folio 264, nr. 3, 1870-07-26, Navn fundet ved søns vielse. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=416798#416798,76638156

1548 Kontraministerialbog, Bindslev, Horns, Hjørring Amt, Ægteviede 1900-1908, folio 165, nr. 1, 19050224, I mange sammenhænge blev han kaldt Anthonsen og ikke Antonsen som anført ved dåben. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=160167#160167,26923183

1549 Kontraministerialbog, Bindslev, Horns, Hjørring Amt, Ægteviede 1900-1908, folio 165, nr. 1, 19050224, Død bekræftet af kirkebog ved ægtefælles efterfølgende vielse. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=160167#160167,26923183

1550 Kontraministerialbog, Bindslev, Horns, Hjørring Amt, Ægteviede 1900-1908, folio 165, nr. 1, 19050224, Navn fundet i kirkebog ved ægtefælles efterfølgende vielse. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=160167#160167,26923183

1551 Kontraministerialbog, Bindslev, Horns, Hjørring Amt, Fødte Kvindekøn 1900-1908, folio 107, nr. 11, 19050716, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=160167#160167,26923125

1552 Kontraministerialbog, Bindslev, Horns, Hjørring Amt, Døde Kvindekøn 1900-1908, folio 214, nr. 4, 19060724, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=160167#160167,26923229

1553 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org); https://www.familysearch.org/tree/person/details/L7B4-BWT. Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 2.

1554 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org); https://www.familysearch.org/tree/person/GSKV-XYH. Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 2.

1555 Justitsministeriet, 1. Ekspeditionskontor, Blanketregnskaber, 1936, folio 249-250, Fundet navn ved forældres skilsmisse. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3. Kilde =>
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19643803#257625,48012050

1556 Justitsministeriet, 1. Ekspeditionskontor, Blanketregnskaber, 1936, folio 249-250, Fundet fødselsdato ved forældres skilsmisse. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3. Kilde =>
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19643803#257625,48012050

1557 Kontraministerialbog, Vor Frelsers, Skast, Ribe Amt, Fødte Mandkøn, 1916-1923, folio 13, nr. 76, 1916-10-27, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=161494#161494,27130506

1558 Kontraministerialbog, Vor Frelsers, Skast, Ribe Amt, Fødte Mandkøn, 1916-1923, folio 210, nr. 59, 1922-08-02, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=161494#161494,27130703

1559 Kontraministerialbog, Thisted, Hundborg, Thisted Amt, Fødte Mandkiøn 1910-1920, folio 92, nr. 47, 1914-08-06, Vielse fundet ved søns dåb. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17127024#170319,28594136

1560 Kontraministerialbog, Thisted, Hundborg, Thisted Amt, Fødte Mandkiøn 1910-1920, folio 92, nr. 47, 1914-08-06, Navn fundet ved søns ved. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17127024#170319,28594136

1561 Kontraministerialbog, Thisted, Hundborg, Thisted Amt, Fødte Mandkiøn 1910-1920, folio 92, nr. 47, 1914-08-06, Estimeret fødselsmåned fra søns dåb. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17127024#170319,28594136

1562 Kontraministerialbog, Thisted, Hundborg, Thisted Amt, Fødte Mandkiøn 1910-1920, folio 92, nr. 47, 1914-08-06, Fødselsmåned estimeret fra søns dåb. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17127024#170319,28594136

1563 Kontraministerialbog, Thisted, Hundborg, Thisted Amt, Fødte Mandkiøn 1910-1920, folio 92, nr. 47, 1914-08-06, Navn fundet ved søns dåb. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17127024#170319,28594136

1564 Kontraministerialbog, Hansted, HIllersted, Thisted Amt, Fødte Mandkøn 1892-1916, folio 10, nr. 4, 1904-09-11, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=163410#163410,27447678

1565 Kontraministerialbog, Hansted, HIllersted, Thisted Amt, Fødte Mandkøn 1892-1916, folio 10, nr. 4, 1904-09-11, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Fødested [...]: Hanstholm Fyrestablissement, Hansted By og Sogn, Hillerselv Herred.
Faddere [...]: Pige Anna Sofie Roed, Godthaabsvej 58, København F;
Postkører Christen Søndergaard Christensen og Hustru Elite Marie Nielsen af Hansted.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=163410#163410,27447678

1566 Carl Adolph Roed, Edith Roed & Hans Christen Roed, gravsten, Arkiv: BillionGraves. Troværdighed: 4.
"Karl Adolph Roed 19-8-1904 - 28-11-1983".
Interessant, at fornavnet her er stavet "Karl", selv om han oprindeligt blev navngivet "Carl".
Kilde => https://da.billiongraves.international/grave/Karl-Adolph-Roed/29174744

1567 Carl Adolph Roed, Edith Roed & Hans Christen Roed, gravsten, Arkiv: BillionGraves. Troværdighed: 4.
Kilde => https://da.billiongraves.international/grave/Karl-Adolph-Roed/29174744

1568 Carl Adolph Roed, Edith Roed & Hans Christen Roed, gravsten, Arkiv: BillionGraves. Troværdighed: 3.
Kilde => https://da.billiongraves.international/grave/Karl-Adolph-Roed/29174744

1569 Carl Adolph Roed, Edith Roed & Hans Christen Roed, gravsten, Der står "Roed" på gravstenen, så den viser ikke hendes opindelige efternavn. Arkiv: BillionGraves. Troværdighed: 3.
Kilde => https://da.billiongraves.international/grave/Karl-Adolph-Roed/29174744

1570 Kontraministerialbog, Nakskov, Lollands Nørre, Maribo Amt, Ægteviede 1921-1931, folio 121, nr. 52, 1927-25-10, Her er brudgommens fornavn stavet korrekt "Pouel". Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=153943#153943,25662963

1571 Kontraministerialbog, Hansted, Hillersted, Thisted Amt, Fødte Mandkøn 1892-1916, folio 9, nr. 1, 1902-03-23, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Barnets fulde navn: Pouel Roed.
.
Bemærk fornavnets stavemåde.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=163410#163410,27447677

1572 MyHeritage, Kilde => https://www.myheritage.dk/research/collection-1/myheritage-family-slaegtstraeer?itemId=299880061-1-504828&action=showRecord. Arkiv: MyHeritage. Troværdighed: 2.

1573 Nakskov Anneks kirkegård, Maribo amt, Poul Roed [1121] og Ester Roed [1122], gravsten, Arkiv: Find en grav. Troværdighed: 4.
Kilde => http://www.findengrav.dk/dokumenter/alfa_kirkegaard/nakskov_anneks/r.htm

1574 MyHeritage, Kilde => https://www.myheritage.dk/research/collection-1/myheritage-family-slaegtstraeer?itemId=299880061-1-504719&action=showRecord. Arkiv: MyHeritage. Troværdighed: 2.

1575 Kontraministerialbog, Nakskov, Lollands Nørre, Maribo Amt, Fødte Kvindekøn, 1904-1910, folio 241, nr. 103, 1905-12-26, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=153924#153924,25657591

1576 Folketælling 18010201, Jordrup, Anst, Ribe Amt, side 60, 5. familie, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=26268#26268,2899475

1577 Enesteministerialbog, Jordrup Sogn, Anst, Ribe Amt, døde 1806-1815, side 205, nr. 16, 1811-10-06, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=165340#165340,27776307

1578 Enesteministerialbog, Anst, Anst, Vejle Amt, Trolovede og Copulerede 1793-1814, 1811-11-30, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3. Lidt tvivl om hustruens fulde navn.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=159694#159694,26851302

1579 Enesteministerialbog, Sankt Knuds, Odense, Odense Amt, Døbte 1742-1797, folio 262, nr. 39, 1793-09-20, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=476871#476871,85367392

1580 Kontraministerialbog, Sankt Nikolaj, Brusk, Vejle Amt, Døde Mandkjøn, 1837-1852, folio 342, nr. 16, 1846-07-10, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=385171#385171,74107441

1581 Kontraministerialbog, Sankt Nikolaj, Brusk, Vejle Amt, Døde Mandkjøn, 1837-1852, folio 342, nr. 16, 1846-07-10, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=385171#385171,74107441

1582 Nygaards Sedler, 082-0803, 1809, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.ddd.dda.dk/nygaard/visning_billed.asp?id=25570&sort=e

1583 Hovedministerialbog, Tyrstrup, Sønder Tyrstrup, Haderslev Amt, Døbe-Register, 1775-1838, side 317-318, nr. 33, 1810-12-27, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=201654#201654,38218118 og https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=201654#201654,38218119

1584 Kontraministerialbog, Sankt Nikolaj, Brusk, Vejle Amt, Confirmerede Piger, 1815-1834, side 300-301, nr. 1, 1831-04-10, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=385166#385166,74107203

1585 Kontraministerialbog, Sankt Nikolaj, Brusk, Vejle Amt, Confirmerede Drenge, 1815-1834, side 228-229, nr. 7, 1827-04-22, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=385159#385159,74106829

1586 Enesteministerialbog, Sankt Nikolaj, Brusk, Vejle Amt, Døbte (ægte) 1751-1815, side 299, 1812-08-09, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=165631#165631,27821058

1587 Enesteministerialbog, Sankt Nikolaj, Brusk, Vejle Amt, Døbte (ægte) 1751-1815, side 305, nr. 17, 1814-08-14, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=165631#165631,27821061

1588 Kontraministerialbog, Sankt Nikolaj, Brusk, Vejle Amt, Confirmerede Drenge, 1815-1834, side 218-219, nr. 1, 1824-04-25, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=385159#385159,74106824

1589 Kontraministerialbog, Sankt Nikolaj, Brusk, Vejle Amt, Confirmerede Drenge, 1815-1834, side 234-235, nr. 2, 1828-10-05, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=385159#385159,74106832

1590 Folketaelling 18340201, Torvet 29, Kolding Kjøbstad, Sankt Nikolaj, Brusk, Vejle Amt, side 113, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=4072#4072,111054

1591 Kontraministerialbog, Sankt Hans, Odense, Odense Amt, Døde Qvindekjøn 1825-1830, folio 179, nr. 14, 1828-05-12, Fødselsår estimeret ud fra alder ved død. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=457619#457619,81732947

1592 Enesteministerialbog, Aalborg Budolfi, Fleskum, Ålborg Amt 1765-1802, Doebte, 1766-11-20, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=172995#172995,29049893

1593 Enesteministerialbog, Aalborg Budolfi, Fleskum, Ålborg Amt 1765-1802, Doebte, 1766-11-20, Det er ikke tydeligt, om der står "Regine" eller et andet lignende navn, men personen er helt sikkert den rigtige. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=172995#172995,29049893

1594 Kontraministerialbog, Sankt Hans, Odense, Odense Amt, Døde Qvindekjøn 1825-1830, folio 179, nr. 14, 1828-05-12, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Anmærkninger: Kjøbmand Bergs fraskilte Kone i Vejrestad? (Vejrested?).
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=457619#457619,81732947

1595 Kontraministerialbog, Sankt Hans, Odense, Odense Amt, Døde Qvindekjøn 1825-1830, folio 179, nr. 14, 1828-05-12, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=457619#457619,81732947

1596 Folketaelling 18340201, Torvet 29, Kolding Kjøbstad, Sankt Nikolaj, Brusk, Vejle Amt, side 113, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2. Fødselsår estimeret.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=4072#4072,111054

1597 Kontraministerialbog, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg Amt, 1764-1801, Tauf Register 1780, side 104, nr. 23, 1780-05-12, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=202599#202599,38405408

1598 Kontraministerialbog, Sankt Nikolaj, Brusk, Vejle Amt, Døde Kvindekjøn, 1853-1878, folio 105, nr. 15, 1857-04-11, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=385188#385188,74108991

1599 Odense Byfoged, Registreringsprotokol 1826-1831, folio 214, 1828-05-09, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Der står, at hun er købmand Bergs fraskilte kone, at hun ikke efterlader sig noget af værdi, og at skiftet bliver afsluttet.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17070887#140445,34493638

1600 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org). Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 3.

1601 Enesteministerialbog, Aalborg Budolfi, Fleskum, Ålborg Amt 1765-1802, Doebte, 1766-11-20, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=172995#172995,29049893

1602 Enesteministerialbog, Aalborg Vor Fue, Kær, Aalborg Amt 1778-1814, Døde, 1810-04-14, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=173111#173111,29083661

1603 Enesteministerialbog, Aalborg Vor Fue, Kær, Aalborg Amt 1778-1814, Døde, 1810-04-14, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=173111#173111,29083661

1604 Enesteministerialbog, Aalborg Budolfi, Fleskum, Aalborg Amt 1765-1802, Doede, 1770-12-06, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=172995#172995,29050018

1605 Enesteministerialbog, Aalborg Budolfi, Fleskum, Aalborg Amt 1765-1802, Doede, 1770-12-06, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=172995#172995,29050018

1606 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org : accessed 26 Dec. 2021). Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 2.

1607 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org). Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 2;
I Family Search er efternavnet anført som Carlsen. Jeg tror dog ikke på, at denne datter som den eneste ikke hed Hintz.

1608 Kontraministerialbog, Sankt Nikolaj, Brusk, Vejle Amt, Fødte Mandkjøn, 1815-1823, side 32-33, nr. 6, 1818-01-20, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=385158#385158,74106779

1609 Kontraministerialbog, Sankt Nikolaj, Brusk, Vejle Amt, Fødte Kvindekjøn, 1815-1823, side 144-145, nr. 14, 1820-03-05, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=385165#385165,74107157

1610 Kontraministerialbog, Sankt Nikolaj, Brusk, Vejle Amt, Fødte Kvindekjøn, 1815-1823, side 176-177, nr. 32, 1822-07-21, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=385165#385165,74107173

1611 Kontraministerialbog, Sankt Nikolaj, Brusk, Vejle Amt, Copulerede, 1825-1844, folio 321, nr. 20, 1848-11-10Kontraministerialbog, Sankt Nikolaj, Brusk, Vejle Amt, Copulerede, 1825-1844, folio 321, nr. 20, 1848-11-10, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=385170#385170,74107412

1612 Kontraministerialbog, Sankt Nikolaj, Brusk, Vejle Amt, Fødte Kvindekjøn, 1823-1852, folio 125, nr. 31, 1824-09-24, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=385172#385172,74107456

1613 Enesteministerialbog, Gadbjerg, Tørrild, Vejle Amt, Fødte 1796-1844, folio 43, 1807-06-29, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=162317#162317,27275425

1614 Enesteministerialbog, Gadbjerg, Tørrild, Vejle Amt, Fødte 1796-1844, folio 43, 1807-06-29, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=162317#162317,27275425

1615 Enesteministerialbog, Gadbjerg, Tørrild, Vejle Amt, Fødte 1796-1844, folio 43, 1807-06-29, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Uægte.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=162317#162317,27275425

1616 Enesteministerialbog, Gadbjerg, Tørrild, Vejle Amt, Døde 1796-1850, folio 13, 1807-08-23, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=162318#162318,27275481

1617 Enesteministerialbog, Gadbjerg, Tørrild, Vejle Amt, Døde 1796-1850, folio 13, 1807-08-23, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=162318#162318,27275481

1618 Enesteministerialbog, Gadbjerg, Tørrild, Vejle Amt, Fødte 1796-1844, folio 50, 1809-05-09, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=162317#162317,27275431

1619 Enesteministerialbog, Gadbjerg, Tørrild, Vejle Amt, Fødte 1796-1844, folio 50, 1809-05-09, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=162317#162317,27275431

1620 Enesteministerialbog, Gadbjerg, Tørrild, Vejle Amt, Fødte 1796-1844, folio 50, 1809-05-09, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
uægte.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=162317#162317,27275431

1621 Hovedministerialbog, Tyrstrup, Sønder Tyrstrup, Haderslev Amt, Døbe-Register, 1775-1838, side 317-318, nr. 33, 1810-12-27, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=201654#201654,38218118 og https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=201654#201654,38218119

1622 Hovedministerialbog, Tyrstrup, Sønder Tyrstrup, Haderslev Amt, Døbe-Register, 1775-1838, side 317-318, nr. 33, 1810-12-27, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
uægte.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=201654#201654,38218118 og https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=201654#201654,38218119

1623 Kontraministerialbog, Frederiksberg, Sokkelund, Københavns Amt, Copulerede 1842-1848, folio 38, nr. 102, 1843-10-19, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=433235#433235,79038739

1624 Kontraministerialbog, Frederiksberg, Sokkelund, Københavns Amt, Døde Mandkøn 1892-1895, folio 227, nr. 21, 1895-01-18, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=149716#149716,24779532

1625 Carl Berg [1157], begravelsesprrotokol, 1895-01-12, Arkiv: Københavns Stadsarkiv. Troværdighed: 4.
Kilde => https://kbharkiv.dk/brug-samlingerne/soeg-i-indtastede-kilder/post/1-193471

1626 Kontraministerialbog, Sankt Nikolaj, Brusk, Vejle Amt, Fødte Mandkjøn, 1815-1823, folio 3, nr. 5, 1815-08-25, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=385158#385158,74106764

1627 Hovedministerialbog, Sankt Nikolaj, Brusk, Vejle Amt, Fødte Mandkjøn, 1815-1823, side 7-8, nr. 25, 1815-08-27, Arkiv: Rigsarkivet, Viborg. Troværdighed: 4.
Kilden er det originale dokument, der ikke findes online:
Arkivskaber: Kolding Sankt Nikolaj Sogn;
Arkivserie: Hovedministerialbog (1815 - 1860);
Løbenummer: 1;
Indhold: Fødte drenge 1815 - Fødte drenge 1823

1628 Kontraministerialbog, Sankt Nikolaj, Brusk, Vejle Amt, Fødte Mandkjøn, 1815-1823, folio 3, nr. 5, 1815-08-25, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Datoen for hjemmedåben er ikke helt sikker, da hovedministerialbogen er beskadiget.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=385158#385158,74106764

1629 Hovedministerialbog, Sankt Nikolaj, Brusk, Vejle Amt, Fødte Mandkjøn, 1815-1823, side 7-8, nr. 25, 1815-08-27, Arkiv: Rigsarkivet, Viborg. Troværdighed: 4.
Hjemme d. 27. Aug. [kunne ikke læses i kontraministerialbogen].
Kilden er det originale dokument, der ikke findes online:
Arkivskaber: Kolding Sankt Nikolaj Sogn;
Arkivserie: Hovedministerialbog (1815 - 1860);
Løbenummer: 1;
Indhold: Fødte drenge 1815 - Fødte drenge 1823

1630 Kontraministerialbog, Sankt Nikolaj, Brusk, Vejle Amt, Fødte Mandkjøn, 1815-1823, folio 3, nr. 5, 1815-08-25, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Datoen for fremstilling i kirken er ikke sikker, da hovedministerialbogen er beskadiget.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=385158#385158,74106764

1631 Östra Klagstorps kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, 1776-1838, sida 432, 1826-01-05, Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 4.
Kilde => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0071208_00141

1632 Östra Klagstorps kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, 1776-1838, sida 432, 1826-01-05, Dåbsdato vises ikke i kilden. Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 3.
Kilde => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0071208_00141

1633 Anderslövs kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13004/C I/1 (1757-1854), bildid: C0063572_00398, sida 869, Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 4.
Kilde => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0063572_00398

1634 Östra Klagstorps kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, 1776-1838, sida 414, 1822-07-18, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde = https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0071208_00132

1635 Östra Klagstorps kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, 1776-1838, sida 414, 1822-07-18, Dåbsdato vises ikke i kilden. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde = https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0071208_00132

1636 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org : accessed 10 Jan. 2022), entry for Jöns Jönsson, person ID GDKP-FKQ. Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 1.

1637 Börringe kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13053/C I/2 (1807-1854), bildid: C0073807_00063, Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 3.
Kilde => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0073807_00063

1638 Börringe kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13053/C I/2 (1807-1854), bildid: C0073807_00063, Dåbsdatoen i kirkebogen dækker sikkert over en hjemmedåb. Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 3.
Kilde => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0073807_00063

1639 Anderslövs kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/LLA/13004/F I/2 (1862-1894), bildid: A0027055_00109, Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 4.
Kilde => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0027055_00109

1640 Östra Klagstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13522/A I/2 (1830-1842), side 40, Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 2.
Kilde => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0071199_00048#?c=&m=&s=&cv=47&xywh=-1854%2C-103%2C7080%2C3967

1641 Östra Klagstorps kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13522/C I/1 (1776-1838), bildid: C0071208_00137, sida 424, Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 4.
Kilde => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0071208_00138#?cv=137&xywh=345%2C507%2C3051%2C2525

1642 Östra Klagstorps kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13522/C I/1 (1776-1838), bildid: C0071208_00137, sida 424, Hjemmedåb ifølge kirkebogen. Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 3.
Kilde => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0071208_00138#?cv=137&xywh=345%2C507%2C3051%2C2525

1643 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org : accessed 15 Jan 2022), entry for Sven Jönsson, person ID GDKP-7X8. Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 2.

1644 Östra Klagstorps kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13522/C I/1 (1776-1838), bildid: C0071208_00182, sida 510, Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 4.
Kilde => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0071208_00182#?cv=181&xywh=1064%2C953%2C6141%2C5084

1645 Östra Klagstorps kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13522/C I/1 (1776-1838), bildid: C0071208_00182, sida 510, Dåbsdato fremgår ikke af kirkebogen. Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 2.
Kilde => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0071208_00182#?cv=181&xywh=1064%2C953%2C6141%2C5084

1646 Östra Klagstorps kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13522/C I/2 (1839-1862), bildid: C0071209_00008, sida 2, Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 4.
Kilde => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0071209_00008#?cv=7&xywh=-686%2C270%2C3776%2C2503

1647 Östra Klagstorps kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13522/C I/2 (1839-1862), bildid: C0071209_00008, sida 2, Dåbsdato ikke oplyst i kirkebogen. Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 2.
Kilde => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0071209_00008#?cv=7&xywh=-686%2C270%2C3776%2C2503

1648 Östra Klagstorps kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13522/C I/2 (1839-1862), bildid: C0071209_00022, sida 30, Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 4.
Kilde => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0071209_00022#?cv=21&xywh=2267%2C-304%2C3163%2C3611

1649 Östra Klagstorps kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13522/C I/2 (1839-1862), bildid: C0071209_00022, sida 30, Dåbsdato fremgår ikke af kirkebogen. Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 2.
Kilde => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0071209_00022#?cv=21&xywh=2267%2C-304%2C3163%2C3611

1650 Östra Klagstorps kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13522/C I/2 (1839-1862), bildid: C0071209_00047, sida 72, Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 4.
Kilde => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0071209_00047#?cv=46&xywh=6%2C-313%2C4156%2C2755

1651 Grönby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13118/C I/2 (1759-1854), bildid: C0065339_00079, sida 139, Navn fremkommer ved datters dåb. Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 2.
Kilde => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065339_00079

1652 Grönby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13118/C I/2 (1759-1854), bildid: C0065339_00040, sida 61, Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 4.
Kilde => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065339_00040

1653 Grönby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13118/C I/2 (1759-1854), bildid: C0065339_00040, sida 61, Dåbsdato fremgår ikke af kirkebogen. Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 2.
Kilde => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065339_00040

1654 Grönby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13118/C I/2 (1759-1854), bildid: C0065339_00226, sida 615, Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 4.
Kilde => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065339_00226

1655 Grönby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13118/C I/2 (1759-1854), bildid: C0065339_00015, sida 13, Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 4.
Kilde => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065339_00015

1656 Grönby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13118/C I/2 (1759-1854), bildid: C0065339_00015, sida 13, Dåbsdato er ikke anført i kirkebogen. Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 2.
Kilde => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065339_00015

1657 Grönby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13118/C I/2 (1759-1854), bildid: C0065339_00227, sida 615, Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 4.
Kilde => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065339_00227

1658 Genarps kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13106/C I/4 (1792-1838), bildid: C0064923_00015, sida 12, Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 4.
Kilde => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0064923_00015

1659 Genarps kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13106/C I/4 (1792-1838), bildid: C0064923_00015, sida 12, Dåbsdato er ikke anført i kirkebogen. Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 2.
Kilde => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0064923_00015

1660 Genarps kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13106/C I/4 (1792-1838), bildid: C0064923_00017, sida 16, Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 4.
Kilde => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0064923_00017

1661 Genarps kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13106/C I/4 (1792-1838), bildid: C0064923_00017, sida 16, Dåbsdato er ikke anført i kirkebogen. Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 2.
Kilde => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0064923_00017

1662 Grönby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13118/C I/2 (1759-1854), bildid: C0065339_00077, sida 135, Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 4.
Kilde => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065339_00077

1663 Grönby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13118/A I/2 (1813-1819), bildid: C0064993_00138, Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 2.
Kilde => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0064993_00138

1664 Grönby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13118/C I/2 (1759-1854), bildid: C0065339_00077, sida 135, Dåbsdato fremgår ikke af kirkebogen. Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 2.
Kilde => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065339_00077

1665 Grönby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13118/C I/2 (1759-1854), bildid: C0065339_00082, sida 145, Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 4.
Kilde => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065339_00082

1666 Grönby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13118/C I/2 (1759-1854), bildid: C0065339_00084, sida 149, Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 4.
Kilde => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065339_00084

1667 Grönby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13118/C I/2 (1759-1854), bildid: C0065339_00093, sida 167, Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 4.
Kilde => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065339_00093

1668 Källstorps kyrkoarkiv, Lysnings- och vigselböcker, SE/LLA/13231/E I/2 (1825-1865), bildid: C0066713_00021, Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 3.
Kilde => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0066713_00021

1669 Grönby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13118/C I/2 (1759-1854), bildid: C0065339_00100, sida 181, Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 4.
Kilde => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065339_00100

1670 Källstorps kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13231/C I/5 (1865-1894), bildid: 00119866_00120, sida 118, Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 4.
Kilde => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00119866_00120

1671 Gislövs kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13108/C I/2 (1808-1833), bildid: C0064943_00010, sida 4, Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 2.
Kilde => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0064943_00010

1672 Källstorps kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13231/C I/4 (1825-1865), bildid: C0066711_00173, Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 2.
Kilde => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0066711_00173

1673 Grönby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13118/C I/2 (1759-1854), bildid: C0065339_00015, sida 13, Navn fremkommet i forbindelse med søns dåb. Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 2.
Kilde => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065339_00015

1674 Grönby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13118/C I/2 (1759-1854), bildid: C0065339_00040, sida 61, Hans navn kom frem ved datters dåb. Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 2.
Kilde => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065339_00040

1675 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org : accessed 9 Jan 2022), entry for Jöns Jönsson, person ID GDKP-FKQ. Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 3.

1676 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org : accessed 10 Jan 2022), entry for Boel Rasmusdotter, person ID KHJQ-RBX. Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 2.

1677 Kontraministerialbog, Øls, Hindsted, Ålborg Amt, Fødte Mandkjøn 1887-1892, folio 3, nr. 5, 1888-04-22, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=358528#358528,70486768

1678 Kontraministerialbog, Øls, Hindsted, Ålborg Amt, Fødte Mandkjøn 1887-1892, folio 3, nr. 5, 1888-04-22, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Ved dåben hedder faren Karl Jensen.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=358528#358528,70486768

1679 Kontraministerialbog, Øls, Hindsted, Aalborg Amt, Døde Mandkjøn 1887-1891, folio 104, nr. 7, 1891-11-19, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=358531#358531,70486790

1680 Kontraministerialbog, Øls, Hindsted, Aalborg Amt, Fødte Mandkjøn 1887-1892, folio 6, nr. 1, 1891-03-26, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=358528#358528,70486771

1681 Kontraministerialbog, Øls, Hindsted, Aalborg Amt, Fødte Mandkjøn 1887-1892, folio 6, nr. 1, 1891-03-26, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Født sammen med dødfødt tvilling / drengebarn.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=358528#358528,70486771

1682 Kontraministerialbog, Øls, Hindsted, Aalborg Amt, Fødte Kvindekøn 1892-1921, folio 37, nr. 2, 1893-12-10, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Bemærk, at efternavnet i kirkebogen er stavet "Jønsson", altså med dansk "ø".
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=173744#173744,29232803

1683 Kontraministerialbog, Øls, Hindsted, Aalborg Amt, Fødte Kvindekøn 1892-1921, folio 37, nr. 2, 1893-12-10, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=173744#173744,29232803

1684 Kontraministerialbog, Øls, Hindsted, Aalborg Amt, Døde Kvindekøn 1892-1921, folio 130, nr. 1, 1899-03-04, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Barnet havde Ophold hos Moderen.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=173744#173744,29232887

1685 Kontraministerialbog, Øls, Hindsted, Aalborg Amt, Døde Kvindekøn 1892-1921, folio 130, nr. 1, 1899-03-04, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=173744#173744,29232887

1686 Östra Klagstorps kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13522/C I/1 (1776-1838), bildid: C0071208_00148, sida 446, Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 4.
Kilde => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0071208_00148

1687 Östra Klagstorps kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13522/C I/1 (1776-1838), bildid: C0071208_00148, sida 446, Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 4.
Septemb. d 30 föddes husmannen Jöns Jonssons och hustru Klagstorp Son Lars, som döptes den 1 october, frambars till dopet av hustru Anna Svensdotter i Hönsinge (?). Fadrar Solldaten Rudh i Klagstorp - modern 25 år gl.
Kilde => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0071208_00148

1688 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org : accessed 15 Jan 2022), entry for Elna Larsdotter, person ID MMSR-28K. Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 2.

1689 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org : accessed 16 Jan 2022), entry for Sven Nilsson, person ID LDCQ-5VJ. Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 2.

1690 Källstorps kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13231/C I/4 (1825-1865), bildid: C0066711_00082, Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 1.
Kilde => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0066711_00082

1691 Källstorps kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13231/C I/4 (1825-1865), bildid: C0066711_00111, Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 3.
Kilde => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0066711_00111

1692 Tullstorps kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13422/C I/6 (1895-1928), bildid: 00120727_00196, sida 51, Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 2.
kilde => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00120727_00196

1693 Kaellstorps kyrkoarkiv, Foedelse- och dopboecker, SE-LLA-13231-C I-4 (1825-1865), bildid C0066711_00094, Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 4.
Kilde => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0066711_00094

1694 Källstorps kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13231/C I/4 (1825-1865), bildid: C0066711_00111, Arkiv: Riksarkivets digitala arkiv, Sverige. Troværdighed: 4.
Kilde => https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0066711_00111

1695 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org : accessed 17 Jan 2022), entry for Hans Sørensen, person ID KCNC-SZ1. Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 3.

1696 Folketælling 18450201, optællingsliste opslag 38, husstand 39, Ugilt, Vennebjerg, Hjørring Amt, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=8034#8034,193187
--------
Bemærk, at selv om dette dokument findes online, så er kvaliteten så dårlig, så jeg fik tilladelse til at bestille det fysiske dokument til kopiering:
Arkivskaber: Rentekammeret Danske Afdeling, Tabelkommissionen;
Arkivserie: Folketælling 1845, Landdistrikter (1845 - 1845);
Løbenummer: 65;
Indhold: Hjørring Vennebjerg -

1697 Folketælling 18500201, opslag 6, side 279, Tolne, Horns, Hjørring Amt, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=114920#114920,17288132

1698 Folketælling 18550201, Tolne, Horns, Hjørring Amt, opslag 2, 10 Knurren, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=120206#120206,17448961

1699 Kontraministerialbog, Tolne, Horns, Hjørring Amt, Confirmerede Piger, 1815-1857, side 241-242, nr. 3, 1856-03-30, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Dom angaaende Kundskab og Opførsel
Meget god Hæderlig.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=409650#409650,75899679

1700 Kontraministerialbog, Sankt Olai, Vennebjerg, Hjørring Amt 1814-1841, Copulerede, opslag 15, side 286-287, nr. 1, 1838-05-15, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=409833#409833,75905419

1701 Kontraministerialbog, Tolne, Horns, Hjørring Amt, Copulerede, 1814-1857, side 279-280, nr. 4, 1857-01-01, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=409645#409645,75899589

1702 Kontraministerialbog, Ugilt, Vennebjerg, Hjørring Amt 1831-1845, Fødte Kvindekiøn, side 189-190, nr. 12, 1841-10-17,
Navn oplyst ved datters dåb. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=409866#409866,75906501

1703 Enesteministerialbog, Mygdal, Vennebjerg, Hjørring Amt, Fødte 1805-1814, side 26, 1812-09-11,
Efternavn givet ud fra farens fornavn - et patronym. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=166752#166752,28001532

1704 Folketælling 18450201, optællingsliste opslag 38, husstand 39, Ugilt, Vennebjerg, Hjørring Amt, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=8034#8034,193187
--------
Bemærk, at selv om dette dokument findes online, så er kvaliteten så dårlig, så jeg fik tilladelse til at bestille det fysiske dokument til kopiering:
Arkivskaber: Rentekammeret Danske Afdeling, Tabelkommissionen;
Arkivserie: Folketælling 1845, Landdistrikter (1845 - 1845);
Løbenummer: 65;
Indhold: Hjørring Vennebjerg -

1705 Enesteministerialbog, Mygdal, Vennebjerg, Hjørring Amt, Fødte 1805-1814, side 26, 1812-09-11,
Fødselsdatoen vises ikke i kirkebogen. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=166752#166752,28001532

1706 Enesteministerialbog, Mygdal, Vennebjerg, Hjørring Amt, Fødte 1805-1814, side 26, 1812-09-11, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Ole Christensen og Hustru Maren Sørensdatter i Scharndahl [i dag Skarndal].
Dåbsdato er lig med "Dom. 14de p. Tr." eller "14. søndag efter Trinitatis", der det år falder på den 30. august.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=166752#166752,28001532

1707 Kontraministerialbog, Tolne, Horns, Hjørring Amt, Døde Mandkiøn, 1858-1885, folio 290, nr. 4, 1881-08-05,
At kilden blot er sandsynlig, skal søges i det faktum, at jeg kun kan genkende personen på navnet "Kristen Olsen" samt alderen 69.
Dog gør stednavnet Knorren / Knurren det "Næsten sikkert". Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=409655#409655,75899784

1708 Kontraministerialbog, Mygdal, Vennebjerg, Hjørring Amt, Confirmerede Drenge 1815-1839, folio 101, nr. 9, 1828-04-13, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
"gode kundskaber og opførsel".
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=410069#410069,75911817

1709 Kontraministerialbog, Tolne, Horns, Hjørring Amt, Fødte Mandkiøn, 1814-1857, side 49-50, nr. 1, 1849-01-21, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=409643#409643,75899554

1710 Kontraministerialbog, Mosbjerg, Horns, Hjørring Amt, Confirmerede Drenge, 1838-1855, folio 109, nr. 6, 1853-04-03, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=416787#416787,76637772

1711 Kontraministerialbog, Tolne, Horns, Hjørring Amt, Confirmerede Piger, 1858-1885, folio 130, nr. 5, 1860-04-15, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=409658#409658,75899883

1712 Kontraministerialbog, Tolne, Horns, Hjørring Amt, Confirmerede Drenge, 1858-1885, folio 95, nr. 9, 1858-10-03, Troværdighed: 4.

1713 Folketælling 18450201, optællingsliste opslag 38, husstand 39, Ugilt, Vennebjerg, Hjørring Amt,
De. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=8034#8034,193187
--------
Bemærk, at selv om dette dokument findes online, så er kvaliteten så dårlig, så jeg fik tilladelse til at bestille det fysiske dokument til kopiering:
Arkivskaber: Rentekammeret Danske Afdeling, Tabelkommissionen;
Arkivserie: Folketælling 1845, Landdistrikter (1845 - 1845);
Løbenummer: 65;
Indhold: Hjørring Vennebjerg -

1714 Enesteministerialbog, Sindal, Vennebjerg, Hjørring Amt, Døbte, 1805-1814, folio 7, 1809-03-15, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=159905#159905,26882879

1715 Kontraministerialbog, Tolne, Horns, Hjørring Amt, Døde Kvindekiøn, 1814-1857, folio 431, nr. 5, 1855-01-01, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=409651#409651,75899689

1716 Kontraministerialbog, Tolne, Horns, Hjørring Amt, Fødte Kvindekiøn, 1814-1857, side 103-104, nr. 5, 1852-10-20, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=409649#409649,75899638

1717 Kontraministerialbog, Tolne, Horns, Hjørring Amt, Døde Kvindekøn, 1903-1908, folio 200, nr. 17, 1903-07-21, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=162119#162119,27241152

1718 Kontraministerialbog, Vesterø, Læsø, Hjørring Amt, Copulerede, 1860-1875, side 275-276, nr. 1, 1866-01-01, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=411024#411024,75937726

1719 Kontraministerialbog, Sindal, Vennebjerg, Hjørring Amt, Fødte Mandkiøn, 1814-1840, side 90-91, nr. 209, 1838-11-18, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=409947#409947,75908975

1720 Kontraministerialbog, Vesterø, Læsø, Hjørring Amt, Døde Mandkøn, 1909-1930, folio 393, nr. 1, 1919-01-13, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=172045#172045,28885469

1721 Kontraministerialbog, Elling, Horns, Hjørring Amt, Fødte Kvindekiøn, 1835-1856, side 125-126, nr. 14, 1839-09-24, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=409617#409617,75898691

1722 Kontraministerialbog, Vesterø, Læsø, Hjørring Amt, Døde Kvindekøn, 1931-1939, folio 202, nr. 2, 1936-01-14, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=172046#172046,28885740

1723 Kontraministerialbog, Ugilt, Vennebjerg, Hjørring Amt, Fødte Mandkjøn 1830-1845, side 79-80, nr. 15, 1844-10-04, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=409865#409865,75906461

1724 Kontraministerialbog, Tolne, Horns, Hjørring Amt, Copulerede, 1858-1885, folio 173, nr. 2, 1871-03-24, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=409654#409654,75899766

1725 Kontraministerialbog, Tolne, Horns, Hjørring Amt, Fødte Kvindekiøn, 1814-1857, side 131-132, nr. 10, 1845-12-26, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=409649#409649,75899652

1726 Find A Grave, https://www.findagrave.com/memorial/42400692/hannah-dahl. Arkiv: Find A Grave. Troværdighed: 2.

1727 1889 Ellis Island - Passenger Record, Manifest, Ship Geiser, Hanne Dahl [1224] m.fl, Arkiv: The Statue of Liberty, Ellis Island Foundation, Inc. Troværdighed: 3.
I dette manifest findes kun Hanne Christensdatter (g. Dahl) med to døtre, men ikke deres far.
Link => https://heritage.statueofliberty.org/passenger-details/czoxMzoiOTAxMTg5Mjg5MDc1NSI7/czo4OiJtYW5pZmVzdCI7

1728 Kontraministerialbog, Vestervig, Refs, Thisted Amt, Fødte Mandkiøn, 1831-1845, folio 38, nr. 12, 1841-07-11, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=415660#415660,76609938

1729 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org). Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 1.

1730 Kontraministerialbog, Tolne, Horns, Hjørring Amt, Døde Mandkiøn, 1814-1857, side 395-396, nr. 3, 1853-01-01, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kiolde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=409646#409646,75899597

1731 Kontraministerialbog, Vollerslev, Bjæverskov, Præstø Amt, Fødte Qvindekiøn, 1838-1861, folio 38, nr. 1, 1841-02-27,
Navn dukker i kirkebogen op ved datters dåb, men her staves fornavnet Frederiche. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=442138#442138,79796468

1732 Kontraministerialbog, Hyllinge, Øster Flakkebjerg, Sorø Amt, Fødte Kvindekøn 1892-1921, folio 86, nr. 2, 1894-03-22, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=151917#151917,25267137

1733 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org : accessed 25 Jan 2022), entry for Jens Christian Christiansen, person ID G931-D9F. Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 1.

1734 Kontraministerialbog, Lundby, Hammer, Præstø Amt, Fødte Mandkøn, 1892-1916, folio 9, nr. 4, 1896-05-25, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=153385#153385,25551887

1735 Kontraministerialbog, Lundby, Hammer, Præstø Amt, Døde Mandkøn, 1951-1968, folio 178, nr. 1, 1956-04-15, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=153388#153388,25552586

1736 Kontraministerialbog, Lundby, Hammer, Præstø Amt, Fødte Kvindekøn, 1892-1916, folio 59, nr. 8, 1898-11-06, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=153385#153385,25551937

1737 Kontraministerialbog, Tversted, Horns, Hjørring Amt, Copulerede 1873-1886, folio 483, nr. 7, 1881-12-16, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=369672#369672,74043782

1738 Kontraministerialbog, Mosbjerg, Horns, Hjørring Amt, Fødte Mandkjøn, 1856-1884, folio 14, nr. 23, 1861-11-17, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Link => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=416794#416794,76637906

1739 Kontraministerialbog, Tversted, Horns, Hjørring Amt, Døde Mandkjøn 1873-1886, folio 559, nr. 5, 1885-04-19, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=369670#369670,74043739

1740 Kontraministerialbog, Tversted, Horns, Hjørring Amt, Fødte Kvindekjøn 1839-1856, folio 84, nr. 1, 1856-04-13, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=390806#390806,74265423

1741 Kontraministerialbog, Tversted, Horns, Hjørring Amt, Fødte Kvindekjøn 1839-1856, folio 84, nr. 1, 1856-04-13, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=390806#390806,74265423

1742 Kontraministerialbog, Frederikshavn, Horns, Hjørring Amt, Døde Kvindekøn, 1933-1939, folio 119, nr. 0, 1933-07-08, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=162132#162132,27244283

1743 Kontraministerialbog, Sindal, Vennebjerg, Hjørring Amt, Døde Kvindekøn, 1928-1943, folio 368, nr. 11, 1933-07-08, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=168781#168781,28342494

1744 Kontraministerialbog, Mosbjerg, Horns, Hjørring Amt, Copulerede, 1856-1884, folio 281, nr. 10, 1881-12-14, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=416798#416798,76638173

1745 Kontraministerialbog, Mosbjerg, Horns, Hjørring Amt, Fødte Kvindekjøn, 1856-1884, folio 100, nr. 13, 1862-12-26, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=416795#416795,76637992

1746 Kontraministerialbog, Mosbjerg, Horns, Hjørring Amt, Døde Kvindekjøn, 1884-1891, folio 295, nr. 9, 1890-03-11, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=416807#416807,76638329

1747 Folketælling 18900201, Optællingsliste 17, Hovedliste 3, familie nr. 25, Lille Vestergaard, Mosbjerg, Horns, Hjørring Amt, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=58802#58802,12147486

1748 Kontraministerialbog, Mosbjerg, Horns, Hjørring Amt, Copulerede, 1856-1884, folio 281, nr. 10, 1881-12-14, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=416798#416798,76638173

1749 Kontraministerialbog, Mosbjerg, Horns, Hjørring Amt, Fødte Mandkjøn, 1856-1884, folio 7, nr. 2, 1858-05-02, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=416794#416794,76637899

1750 Kontraministerialbog, Bindslev, Horns, Hjørring Amt, Fødte Mandkjøn, 1853-1868, side 48-49, nr. 13, 1858-05-02, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=402976#402976,74556346

1751 Kontraministerialbog, Mosbjerg, Horns, Hjørring Amt, Døde Mandkøn, 1903-1919, folio 259, nr. 1, 1908-04-14, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=166728#166728,27997107

1752 Kontraministerialbog, Mosbjerg, Horns, Hjørring Amt, Fødte Kvindekjøn, 1856-1884, folio 102, nr. 4, 1864-06-07, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=416795#416795,76637994

1753 Kontraministerialbog, Mosbjerg, Horns, Hjørring Amt, Døde Kvindekjøn, 1856-1883, folio 372, nr. 5, 1864-06-16, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=416800#416800,76638205

1754 Kontraministerialbog, Mosbjerg, Horns, Hjørring Amt, Fødte Kvindekjøn, 1856-1884, folio 106, nr. 19, 1865-12-26, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=416795#416795,76637998

1755 Kontraministerialbog, Mosbjerg, Horns, Hjørring Amt, Døde Kvindekjøn, 1856-1883, folio 373, nr. 1, 1867-02-20, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => Kontraministerialbog, Mosbjerg, Horns, Hjørring Amt, Døde Kvindekjøn, 1856-1883, folio 373, nr. 1, 1867-02-20

1756 Kontraministerialbog, Bindslev, Horns, Hjørring Amt, Fødte Kvindekøn 1900-1908, folio 79, nr. 9, 1901-05-28, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=160167#160167,26923097

1757 Kontraministerialbog, Bindslev, Horns, Hjørring Amt, Fødte Kvindekøn 1900-1908, folio 79, nr. 9, 1901-05-28, Fundet ved dåb af datter udenfor ægteskab. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=160167#160167,26923097

1758 Kontraministerialbog, Astrup, Vennebjerg, Hjørring Amt 1843-1861, Fødte Qvindekiøn, Folio 43, nr. 14, 1850-12-26, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=410016#410016,75910624

1759 Kontraministerialbog, Astrup, Vennebjerg, Hjørring Amt 1843-1861, Fødte Kvindekiøn, Folio 54, nr. 8, 1853-07-10, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=410016#410016,75910630

1760 Kontraministerialbog, Hjørring Sankt Catharina, Vennebjerg, Hjørring Amt 1929-1935, Døde Kvindekøn, Folio 322, nr. 126, 1933-12-01, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=164111#164111,27555518

1761 Folketælling 18550201, Optegnelse 15, side 1, Astrup, Vennebjerg, Hjørring Amt, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=118876#118876,17408177

1762 Kontraministerialbog, Astrup, Vennebjerg, Hjørring Amt 1843-1861, Fødte Mandkiøn, Folio 26, nr. 4, 1856-08-17, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=410010#410010,75910485

1763 Kontraministerialbog, Astrup, Vennebjerg, Hjørring Amt 1862-1886, Copulerede, Folio 162, nr. 7, 1879-11-28, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=410021#410021,75910752

1764 Kontraministerialbog, Astrup, Vennebjerg, Hjørring Amt 1843-1861, Fødte Qvindekiøn, Folio 64, nr. 10, 1858-10-17, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=410016#410016,75910640

1765 Folketælling 19160201, Sankt Olai, Vennebjerg, Hjørring Amt, opslag 15, nr. 2, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=71184#71184,12949438

1766 Kontraministerialbog, Astrup, Vennebjerg, Hjørring Amt 1862-1886, Copulerede, Folio 162, nr. 7, 1879-11-28, Fødselsår estimeret fra alder oplyst i kirkebogen ved vielsen. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=410021#410021,75910752

1767 Folketælling 19160201, Sankt Olai, Vennebjerg, Hjørring Amt, opslag 15, nr. 2, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=71184#71184,12949438

1768 Kontraministerialbog, Astrup, Vennebjerg, Hjørring Amt 1843-1861, Fødte Mandkiøn, Folio 34, nr. 14, 1859-12-11, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=410010#410010,75910493

1769 Kontraministerialbog, Astrup, Vennebjerg, Hjørring Amt 1862-1886, Døde Mandkjøn, Folio 173, nr. 1, 1865-04-17, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=410022#410022,75910763

1770 Kontraministerialbog, Astrup, Vennebjerg, Hjørring Amt 1862-1886, Døde Mandkjøn, Folio 173, nr. 1, 1865-04-17, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=410022#410022,75910763

1771 Kontraministerialbog, Astrup, Vennebjerg, Hjørring Amt 1862-1886, Fødte Mandkiøn, Folio 5, nr. 13, 1863-11-29, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=410019#410019,75910675

1772 Kontraministerialbog, Sankt Olai, Vennebjerg, Hjørring Amt 1855-1883, Confirmerede Drenge, Folio 195, nr. 1, 1878-04-28, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=409850#409850,75905930

1773 Kontraministerialbog, Hjørring Sankt Catharina, Vennebjerg, Hjørring Amt 1949-1958, Døde Mandkøn, Folio 16, nr. 91, 1949-07-28, Vielsen kan ikke findes trods denne oplysning. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 1.
Kilde => sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=164121#164121,27558768

1774 Kontraministerialbog, Hjoerring Sankt Catharina, Vennebjerg, Hjørring Amt 1942-1948, Døde Kvindekøn, Folio 411, nr. 69, 1948-06-19, Vielsen kan ikke findes trods denne oplysning. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 1.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=164116#164116,27557260

1775 Kontraministerialbog, Astrup, Vennebjerg, Hjørring Amt 1843-1861, Fødte Mandkiøn, Folio 35d, nr. 7, 1861-06-23, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=410010#410010,75910497

1776 Kontraministerialbog, Hjørring Sankt Catharina, Vennebjerg, Hjørring Amt 1949-1958, Døde Mandkøn, Folio 16, nr. 91, 1949-07-28, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=164121#164121,27558768

1777 Kontraministerialbog, Hjørring Sankt Catharina, Vennebjerg, Hjørring Amt 1949-1958, Døde Mandkøn, Folio 16, nr. 91, 1949-07-28, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4. Den Afdødes Stilling …..:
Aldersrentenyder, fhv. Arbejdsmand, de gamles Hjem, Hjørring;
Født i Astrup Sogn 17/5 61. Søn af Husmand og Dajlejer Jens Christian Nielsen og Hustru Dorthe Marie Christensdatter;
Enkemand (14/6 48 her) efter Kirsten Marie Christensen (Viede 5/7 89 i Skallerup) sidste fælles Bopæl: De gamles Hjem.
Kilde => sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=164121#164121,27558768

1778 Kontraministerialbog, Hjørring Sankt Catharina, Vennebjerg, Hjørring Amt 1949-1958, Døde Mandkøn, Folio 16, nr. 91, 1949-07-28, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=164121#164121,27558768

1779 Kontraministerialbog, Uggerby, Vennebjerg, Hjørring Amt 1852-1887, Fødte Kvindekjøn, Side 195-196, nr. 11, 1860-09-23, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=390827#390827,74266011

1780 Kontraministerialbog, Hjoerring Sankt Catharina, Vennebjerg, Hjørring Amt 1942-1948, Døde Kvindekøn, Folio 411, nr. 69, 1948-06-19, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=164116#164116,27557260

1781 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org : accessed 5 Feb 2022), entry for Mine Marie Jensen, person ID LK7F-SYK. Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 2.

1782 Kontraministerialbog, Astrup, Vennebjerg, Hjørring Amt 1862-1886, Fødte Kvindekiøn, Folio 77, nr. 5, 1871-07-30, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=410023#410023,75910792

1783 Kontraministerialbog, Fræer, Hellum, Ålborg Amt, Fødte Mandkjøn 1861-1881, folio 11, nr. 5, 1869-09-05, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=358061#358061,70475991

1784 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org : accessed 5 Feb 2022), entry for Knud Johannes Jensen, person ID MNND-SYW. Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 2.

1785 Kontraministerialbog, Astrup, Vennebjerg, Hjørring Amt 1862-1886, Fødte Mandkiøn, Folio 10, nr. 4, 1866-03-19, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=410019#410019,75910680

1786 Kontraministerialbog, Astrup, Vennebjerg, Hjørring Amt 1862-1886, Døde Mandkjøn, Folio 174, nr. 3, 1866-06-17, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=410022#410022,75910764

1787 Kontraministerialbog, Astrup, Vennebjerg, Hjørring Amt 1862-1886, Copulerede, Folio 162, nr. 7, 1879-11-28, Navn fra kirkebog ved vielsen. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=410021#410021,75910752

1788 Kontraministerialbog, Astrup, Vennebjerg, Hjørring Amt 1862-1886, Fødte Kvindekiøn, Folio 85, nr. 9, 1875-09-05, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=410023#410023,75910800

1789 Kontraministerialbog, Hjørring Sankt Catharina, Vennebjerg, Hjørring Amt 1949-1958, Døde Mandkøn, Folio 16, nr. 91, 1949-07-28,
Ved mandens død kaldes hun i kirkebogen: "Dorthe Marie Christensdatter". Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 1.
Kilde => sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=164121#164121,27558768

1790 Kontraministerialbog, Hjoerring Sankt Catharina, Vennebjerg, Hjørring Amt 1942-1948, Døde Kvindekøn, Folio 411, nr. 69, 1948-06-19, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=164116#164116,27557260

1791 Kontraministerialbog, Gerding, Hellum, Ålborg Amt, Comfirmerede Drenge 1856-1889, side 199-200, nr. 1, 1883-09-30, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=357945#357945,70473020

1792 Kontraministerialbog, Tversted, Horns, Hjørring Amt, Confirmerede Piger 1857-1871, folio 174, nr. 6, 1870-10-02, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=390817#390817,74265700

1793 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org : accessed 7 Feb 2022), entry for Karoline Petrine Kristensen, person ID MJCZ-WXC. Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 3.

1794 Kontraministerialbog, Mosbjerg, Horns, Hjørring Amt, Døde Mandkøn, 1903-1919, folio 259, nr. 1, 1908-04-14, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=166728#166728,27997107

1795 Kontraministerialbog, Sneum, Skast, Ribe Amt, Fødte Kvindekjøn, 1873-1891, side 103-104, nr. 12, 1882-01-27, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=400362#400362,74497182

1796 Kontraministerialbog, Sneum, Skast, Ribe Amt, Fødte Mandkjøn, 1873-1891, side 35-36, nr. 2, 1885-05-14, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=400357#400357,74497096

1797 Kontraministerialbog, Skads, Skast, Ribe Amt, Fødte Kvindekjøn, 1868-1891, Folio 58, nr. 4, 1874-05-25, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=400314#400314,74496425

1798 Enesteministerialbog, Mygdal, Vennebjerg, Hjørring Amt, Fødte 1805-1814, side 26, 1812-09-11,
At de er et par, viser kirkebogen ved søns dåb. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=166752#166752,28001532

1799 Enesteministerialbog, Mygdal, Vennebjerg, Hjørring Amt, Fødte 1805-1814, side 26, 1812-09-11,
Navn givet ved søns dåb. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=166752#166752,28001532

1800 Enesteministerialbog, Mygdal, Vennebjerg, Hjørring Amt, Fødte 1805-1814, side 26, 1812-09-11,
Navn givet i kirkebogen ved søns dåb. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=166752#166752,28001532

1801 Kontraministerialbog, Rigshospitalet, Sokkelund, Københavns Amt, Fødte, 1934-1935, folio 108, nr. 1704, 1935-12-15, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=154701#154701,25813183

1802 Kontraministerialbog, Tolne, Horns, Hjørring Amt, Copulerede, 1814-1857, side 279-280, nr. 4, 1857-01-01, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=409645#409645,75899589

1803 Kontraministerialbog, Tolne, Horns, Hjørring Amt, Fødte Kvindekiøn, 1814-1857, side 103-104, nr. 5, 1852-10-20,
Navn fundet ved datters dåb. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=409649#409649,75899638

1804 Kontraministerialbog, Hvorslev, Houlbjerg, Viborg Amt, Fødte Mandkøn, 1928-1943, folio 25, nr. 3, 1937-05-09, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=164886#164886,27696091

1805 Ib Højlund Lavrsen, CPR-registret, Adresseforespørgsel, 2022-03-17, Arkiv: CPR-registret. Troværdighed: 4.

1806 Ib Højlund Lavrsen, CPR-registret, Adresseforespørgsel, 2022-03-17,
Kender ikke den eksakte bisættelses-/begravelsesdato. Arkiv: CPR-registret. Troværdighed: 2.

1807 Enesteministerialbog, Sindal-Astrup, Vennebjerg, Hjørring Amt, Døbte, 1756-1805, folio 33, 1781-02-25, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=159904#159904,26882735

1808 Enesteministerialbog, Sindal-Astrup, Vennebjerg, Hjørring Amt, Døbte, 1756-1805, folio 33, 1781-02-25, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=159904#159904,26882735

1809 Enesteministerialbog, Sindal-Astrup, Vennebjerg, Hjørring Amt, Døbte, 1756-1805, folio 33, 1781-02-25, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 3.
Dette er det mest sandsynlige vlag, men med disse gamle kirkebøger bliver det sjældent 100% sikkert.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=159904#159904,26882735

1810 Enesteministerialbog, Sindal, Vennebjerg, Hjørring Amt, Døbte, 1805-1814, folio 7, 1809-03-15, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=159905#159905,26882879

1811 Kontraministerialbog, Tolne, Horns, Hjørring Amt, Copulerede, 1858-1885, folio 173, nr. 2, 1871-03-24,
Efternavn fra moderen fremkommer først ved vielsen, hvor det godt nok i kirkebogen er stavet Dal. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 2.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=409654#409654,75899766

1812 Kontraministerialbog, Mosbjerg, Horns, Hjørring Amt, Fødte Mandkjøn, 1856-1884, folio 35, nr. 15, 1871-12-25, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=416794#416794,76637927

1813 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org : accessed 29 Jun 2022), entry for Jens Hansen Roed, person ID KLJR-TB4. Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 3.

1814 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org : accessed 29 Jun 2022), entry for Jens Hansen Roed, person ID KLJR-TB4. Arkiv: FamilySearch. Troværdighed: 2.


Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 29 Jun. 2022 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Den vedligeholdes af hjemmesidens ejer, som også har ophavsret på indholdet